Noslēguma darbu iesniegšana un aizstāvēšana

PRIEKŠAIZSTĀVĒŠANAS GRAFIKS

Programmas nosaukums

Apakš programma

Pilnvarotās metodiķes vārds, uzvārds

Telpa/vid

Iesniegšanas datums un laiks

Priekšaizstāvēšanas telpa/platforma

Grāmatvedība, analīze un audits Bakalaura studiju programma (NLK)   Alla Ščukina e-studijas

Līdz 22.10.2021.

plkst.17:00

2.11.2021
plkst. 9.00
05.11.2021
plkst. 15:00
Zoom platforma
Grāmatvedība, analīze un audits Bakalaura studiju programma (PLK)   Alla Ščukina e-studijas Līdz 10.01.2022.
plkst.17:00
17.01.2022
plkst. 09:00
Zoom platforma
Finanšu menedžments Profesionālā bakalaura programma (PLK)   Alla Ščukina e-studijas Līdz 14.01.2022.
plkst.17:00
20.01.2022
plkst. 16:30
MS Teams
Grāmatvedība un audits 1g un Grāmatvedība un audits 2g maģistra studiju programma   Alla Ščukina e-studijas Līdz 22.12.2021.
plkst.17:00
04.01.2022
plkst. 16.00
05.01.2022
plkst. 16:00
Zoom platforma
Finanšu ekonomika 2.g. Profesionālā maģistra studiju programma   Alla Ščukina e-studijas Līdz 06.01.2022.
plkst.17:00
14.01.2022
plkst. 17:00
MS Teams
Finanšu ekonomika 1.g. Profesionālā maģistra studiju programma   Alla Ščukina e-studijas Līdz 06.01.2022.
plkst.17:00
15.01.2022
plkst. 09:30
MS Teams
Starptautiskā ekonomika un komercdiplomātija Bakalaura studiju programma (PLK)   Larisa Staņuka e-studijas Līdz 30.12.2021.
plkst.17:00
03.01.2022
04.01.2022
No plkst. 10:00
MS Teams
E-biznesa vadība profesionālā bakalaura studiju programma (PLK)   Larisa Staņuka e-studijas Līdz 23.01.2022.
plkst.17:00
25.01.2022
No plkst.10:00
MS Teams
Biznesa vadība Bakalaura studiju programma (PLK) Organizāciju vadība Laila Lisenko e-studijas   25.01.2022.
plkst. 10.00
26.01.2022.
plkst.10.00
MS Teams
Biznesa vadība Bakalaura studiju programma (PLK) Mārketings Laila Lisenko e-studijas   27.01.2022. 
plkst. 10.00
MS Teams
Vadības zinību Maģistra studiju programma (PLK) Stratēģiskā vadīšana un līderība Laila Lisenko e-studijas   22.01.2022. 
plkst.10.00
MS Teams
Vadības zinību Maģistra studiju programma (PLK) Mārketinga vadīšana Laila Lisenko e-studijas   28.01.2022.
plkst. 18.00
MS Teams
Projektu vadīšanas Profesionālā maģistra studiju programma (PLK)   Larisa Staņuka e-studijas   20.01.2022.
plkst. 18.00;
21.01.2022.
plkst. 18.00
MS Teams
Ekonomika Bakalaura studiju programma (PLK, NLN) Industriālā ekonomika  Zanda Nilendere e-studijas   25.01.2022.
plkst. 09.00;
26.01.2022.
plkst. 09.00
MS Teams
Ekonomika Bakalaura studiju programma (PLK) Analītiskā ekonomika Zanda Nilendere e-studijas   27.01.2022.
plkst. 10.00
MS Teams
Ekonomika Maģistra studiju programma (PLK) Industriālā ekonomika Zanda Nilendere e-studijas Līdz 
24.01.2022
28.01.2022 
plkst.12:00
MS Teams
Ekonomika Maģistra studiju programma (PLK) Matemātiskā ekonomika  Zanda Nilendere e-studijas   28.01.2022. 
plkst. 15:00
MS Teams
Sabiedrības vadības Maģistra studiju programma (PLK)   Zanda Nilendere e-studijas   18.01.2022.
plkst. 18.15
MS Teams
Starptautiskā ekonomika un komercdiplomātija [Angļu val.] Bakalaura studiju programma (PLK)    Zane Svilāne, Viktorija Reiniece e-studijas Līdz 30.12.2021. 05.01.2022.
Plkst. 10:00
MS Teams
Biznesa vadība Bakalaura studiju programma (PLK)   Zane Svilāne, Viktorija Reiniece e-studijas Līdz 30.12.2021. 06.01.2022.
Plkst. 10:00
MS Teams
Starptautiskais bizness Profesionālā maģistra studiju programma   Zane Svilāne, Viktorija Reiniece e-studijas Līdz 05.01.2022. 10.01.2022.
Plkst. 17:00
MS Teams
Eiropas studijas un ekonomiskā diplomātija maģistra studiju programma    Zane Svilāne, Viktorija Reiniece e-studijas Līdz 05.01.2022. 11.01.2022.
plkst. 16:00
MS Teams

AIZSTĀVĒŠANAS GRAFIKS

Programmas nosaukums Apakšprogramma Pilnvarotās metodiķes vārds, uzvārds Telpa/vide Iesniegšanas datums un laiks Aizstāvēšanas telpa/platforma Izlaidums
Grāmatvedība, analīze un audits  Bakalaura studiju programma
(NLK)
  Alla Ščukina e-studijas,
312.kab.
Līdz 10.01.2022.
plkst.17:00
17.01.2022
plkst.15:00
18.01.2022
plkst.15:00
Zoom platforma
2022.gada
10.februārī
plkst.16.00
Finanšu menedžments Profesionālā bakalaura programma (PLK)   Alla Ščukina e-studijas,
312.kab.
Līdz 07.01.2022
plkst.17:00
21.01.2022
plkst. 14:00
MS Teams
2022.gada
10.februārī
plkst.16.00
Finanšu ekonomika 2.g. Profesionālā maģistra studiju programma   Alla Ščukina e-studijas Līdz 06.01.2022.
plkst.17:00
15.01.2022
plkst. 09:00
MS Teams
2022.gada
10.februārī
plkst.16.00
E-biznesa vadība profesionļā bakalaura studiju programma (NLK)   Larisa Staņuka e-studijas,
312.kab.
Līdz 06.01.2022.
plkst.17:00

19.01.2022
plkst. 15:00
MS Teams

2022.gada
10.februārī
plkst.16.00
Biznesa vadība Bakalaura studiju programma(NLK) Organizāciju vadība Zanda Nilendere e-studijas,
312.kab.
Līdz 04.01.2022 13.01.2022.
plkst. 18.00;
14.01.2022.
plkst. 18.00
MS Teams
2022.gada
10.februārī
plkst.16.00

Starptautiskā ekonomika un komercdiplomātija [Angļu val.] Bakalaura studiju programma (PLK) 

  Zane Svilāne, Viktorija Reiniece e-studijas Līdz 30.12.2021.
plkst.17:00
05.01.2022.
Plkst.10:00
MS Teams
2022.gada
10.februārī
plkst.16.00
Starptautiskais bizness Profesionālā maģistra studiju programma   Zane Svilāne, Viktorija Reiniece e-studijas Līdz 30.12.2021. plkst.17:00 L5.01.2022
Plkst.15:00
MS Teams
2022.gada
10.februārī
plkst.16.00
 

Metodiskie norādījumi prakses un noslēguma darbu izstrādāšanai un aizstāvēšanai

Prakses nolikums

Prakses pieteikuma veidlapa

Prakses līgums

Internship Agreement

Prakse I „ Projektu izstāde un analīze”

Prakses uzdevumi

Prakse II „Projektu vadīšanas procesi”   

Prakses uzdevumi