Noslēguma darbu iesniegšana un aizstāvēšana

BAKLAURA STUDIJU PROGRAMMAS

Studiju programma

Apakšprogramma

Noslēgumu darbu iesniegšanas termiņi

Aizstāvēšana

Pilnvarotās personas

“Biznesa vadība” 

bakalaura studiju programma

Mārketings

Līdz 19.05.2021.

plkst. 17.00

28.05.2021.

plkst. 9.00

31.05.2021.

plkst. 9.00

02.06.2021.

plkst. 9.00

Laila Lisenko

laila.lisenko@lu.lv

"Biznesa vadība” 

bakalaura studiju programma

Organizāciju vadība

Līdz 12.05.2021.

plkst. 17.00

24.05.2021.

plkst. 10.00.

25.05.2021.

plkst. 10.00.

Laila Lisenko

laila.lisenko@lu.lv

"Biznesa vadība” 

bakalaura studiju programma

“Starptautiskais bizness”

(angļu valodā)

Līdz 24.05.2021.

plkst. 17.00

07.06.2021. plkst. 10.00

Astra Zaļkalne

astra.zalkalne@lu.lv

"Biznesa vadība” 

bakalaura studiju programma

“Starptautiskais bizness”

(latviešu valodā)

Līdz 27.05.2021.

plkst. 17.00

07.06.2021.

plkst. 14.00

Laila Lisenko

laila.lisenko@lu.lv

“E-biznesa un loģistikas vadības sistēmas” profesionālā bakalaura studiju programma

 

Līdz 20.05.2021.

plkst. 17.00

03.06.2021.

plkst. 14.00

04.06.2021.

plkst.09.00

Larisa Staņuka

larisa.stanuka@lu.lv

“Ekonomika” bakalaura studiju programma

Analītiskā ekonomika

Līdz 31.05.2021.

plkst. 17.00

09.06.2021.

plkst. 10.00

Zanda Nilendere

zanda.nilendere@lu.lv

"Ekonomika” bakalaura studiju programma

Industriālā ekonomika

 

(NLN, PLK)

Līdz 21.05.2021.

plkst. 17.00

01.06.2021.

plkst. 9.00

02.06.2021.

plkst. 9.00

Zanda Nilendere

zanda.nilendere@lu.lv

“Finanšu menedžments” profesionālā bakalaura studiju programma

 

Līdz 24.05.2021.

plkst. 17.00

03.06.2021.

plkst. 14.00

Alla Ščukina

alla.scukina@lu.lv

“Grāmatvedība, analīze un audits” bakalaura studiju programma

 

Līdz 14.05.2021.

plkst. 17.00

31.05.2021.

plkst. 09.00

Alla Ščukina

alla.scukina@lu.lv

“Starptautiskā ekonomika un komercdiplomātija” bakalaura studiju programma

 

 

 

Līdz 17.05.2021.

plkst. 17.00

01.06.2021.

plkst. 10.00

02.06.2021.

plkst. 10.00

Larisa Staņuka

larisa.stanuka@lu.lv

“Starptautiskā ekonomika un komercdiplomātija” bakalaura studiju programma (angļu valodā)

 

Līdz 24.05.2021.

plkst. 17.00

03.06.2021.

plkst. 10.00

04.06.2021.

plkst. 10.00

Astra Zaļkalne

astra.zalkalne@lu.lv

 

MAĢISTRA STUDIJU PROGRAMMAS

Studiju programma

Apakšprogramma

Noslēgumu darbu iesniegšanas termiņi

Aizstāvēšana

Pilnvarotās personas

“Eiropas studijas un ekonomiskā diplomātija” maģistra studiju programma

 

 

Līdz 28.05.2021.

plkst. 15.00

09.06.2021.

plkst. 10.00

Astra Zaļkalne

astra.zalkalne@lu.lv

“Ekonomika” maģistra studiju programma

Matemātiskā ekonomika

Līdz 01.06.2021.

plkst. 17.00

09.06.2021.

plkst. 15.00

Zanda Nilendere zanda.nilendere@lu.lv

“Ekonomika” maģistra studiju programma

Industriālā ekonomika

 

Līdz 24.05.2021.

plkst. 17.00

02.06.2021.

plkst. 10.00

04.06.2021.

plkst. 10.00

Zanda Nilendere zanda.nilendere@lu.lv

"Finanšu ekonomika” (1 un 2.gadi) profesionālā maģistra studiju programma

 

Līdz 24.05. 2021.

plkst. 17.00

03.06. un

 04.06.2021.

plkst. 17.00

(2 gadīgā)

05.06.2021.

plkst.10.00

(1 gadīgā)

Astra Zaļkalne

astra.zalkalne@lu.lv

“Grāmatvedība un audits” (1 un 2 gadi) maģistra studiju programma

 

 

Līdz 14.05.2021.

plkst. 17.00

04.06.2021.

plkst. 9.00 

05.06.2021.

plkst. 9.00

Alla Ščukina

alla.scukina@lu.lv

“Projektu vadīšana” profesionālā maģistra studiju programma

 

Līdz 13.05.2021.

plkst. 17.00

26.05.2021.

plkst. 9.00

 27.05.2021.

plkst. 9.00

Larisa Staņuka

larisa.stanuka@lu.lv

“Starptautiskais bizness” profesionālā maģistra studiju programma

 

Līdz 27.05.2021.

plkst. 17.00

08.06.2021.

plkst. 10.00

Astra Zaļkalne

astra.zalkalne@lu.lv

"Sabiedrības vadība” maģistra studiju programma

 

 

Līdz 25.05.2021.

plkst. 18.00

03.06.2021.

plkst. 10.00

04.06.2021.

plkst.10.00

Zanda Nilendere zanda.nilendere@lu.lv

“Vadības zinības” maģistra studiju programma

Mārketinga vadīšana

Līdz 24.05.2021.

plkst. 17:00

04.06.2021.

plkst. 10.00

Laila Lisenko

laila.lisenko@lu.lv

“Vadības zinības” maģistra studiju programma

Stratēģiskā vadīšana un līderība

Līdz 20.05.2021.

plkst. 17.00

01.06.2021.

plkst. 9.00

02.06.2021.

plkst. 9.00

Laila Lisenko

laila.lisenko@lu.lv

“Vadības zinības” maģistra studiju programma

Biznesa analīze un vadības sistēmas

Līdz 21.05.2021.

plkst. 17.00

01.06.2021.

plkst. 9.00

Laila Lisenko

laila.lisenko@lu.lv

 

 Izlaidums notiks 2021. gada 17. jūnijā.

Metodiskie norādījumi prakses un noslēguma darbu izstrādāšanai un aizstāvēšanai

Prakses nolikums

Prakses pieteikuma veidlapa

Prakses līgums

Internship Agreement

Prakse I „ Projektu izstāde un analīze”

Prakses uzdevumi

Prakse II „Projektu vadīšanas procesi”   

Prakses uzdevumi