Noslēguma darbu iesniegšana un aizstāvēšana

AIZSTĀVĒŠANAS GRAFIKS

Programmas nosaukums Apakšprogramma Pilnvarotās metodiķes vārds, uzvārds E-studijas / Telpa Noslēguma darbu iesniegšanas datums, laiks Noslēguma darbu aizstāvēšanas datums, laiks, telpa/platforma
 
Izlaidums
Ekonomika Bakalaura studiju programma (PLK) Analītiskā ekonomika Alla Ščukina E-studijas 312. telpa līdz 19.01.2023. plkst. 17:00 26.01.23 plkst. 10.30  2023.gada 9. februārī
Ekonomika Bakalaura studiju programma (PLK) Industriālā ekonomika Alla Ščukina E-studijas 312. telpa līdz 16.01.2023, plkst.17:00 23.01.23 plkst. 10.00 2023.gada 9.februārī
E-biznesa vadība Profesionālā bakalaura studiju programma (NLK)    Larisa Staņuka E-studijas
312. telpa
līdz 09.01.2023, plkst.17:00 19.01.2023 
plkst. 15.00
2023. gada
9. februārī
Biznesa vadība Bakalaura studiju programa (NLK) Organizāciju vadība Laila Lisenko
Marina Polupanova
E-studijas
312. telpa
līdz 06.01.2023
plkst.17:00
17.01.2023;
18.01.2023.
plkst. 10.00
324.aud.
2023. gada
9. februārī
Biznesa vadība, AV Bakalaura studiju programa (PLK)   Inese Ranka E-studijas
312. telpa
līdz 02.01.2023
plkst.17:00
10.01.2023;
11.01.2023.
plkst. 10.00
2023. gada
9. februārī
Starptautiskā ekonomika un komercdiplomātija, LV, PLK bakalaura studiju programma   Larisa Staņuka E-studijas
312. telpa
līdz 22.12.2022, plkst.17:00 03.01.2023. plkst.10.00 2023. gada
9. februārī
Starptautiskā ekonomika un komercdiplomātija, AV, PLK bakalaura studiju programma   Inese Ranka E-studijas
312.telpa
līdz 22.12.2022, plkst.17:00 05.01.2023.
06.01.2023
plkst.10.00
2023. gada
9. februārī
Finanšu menedžments Bakalaura studiju programa (NLK)   Alla Ščukina E-studijas
312.telpa
līdz 04.01.2023, plkst.17:00 18.01.2023., plkst.14:00 2023. gada
9. februārī
Grāmatvedība, analīze un audits Bakalaura studiju programa (NLK)   Alla Ščukina E-studijas
312.telpa
līdz 29.12.2022, plkst.17:00 09.01.2023. plkst 15:00
10.01.2023. plkst. 10:00
2023. gada
9. februārī
Eiropas studijas un ekonomiskā diplomātija, PLK maģistra studiju programma   Inese Ranka E-studijas
312.telpa
līdz 02.01.2023, plkst.17:00 09.01.2023. 
plkst.18.15-21.30
MS Team
2023. gada
9. februārī
Starptautiskais bizness, PLK maģistra studiju programma   Inese Ranka E-studijas
312.telpa
līdz 08.01.2023, plkst.17:00 17.01.2023.
18.01.2023
plkst.10.00
2023. gada
9. februārī
 

PRIEKŠAIZSTĀVĒŠANAS GRAFIKS

Programmas nosaukums Apakšprogramma Pilnvarotās metodiķes vārds, uzvārds Darba ievietošana e-studijās Noslēguma darbu priekšaizstāvēšanas datums, laiks, telpa/platforma
Ekonomika Bakalaura studiju programma (PLK) Analītiskā ekonomika Alla Ščukina, Dace Ķevere līdz 19.01.2023. plkst.17:00. 26.01.2023 plkst. 11.30
Ekonomika Bakalaura studiju programma (PLK, NLN) Industriālā ekonomika Alla Ščukina, Dace Ķevere līdz 16.01.2023. plkst.17:00 23.01.2023 plkst. 11.00
24.01.2023 plkst. 10.00
Ekonomika Maģistra studiju programma (PLK)  Industriālā ekonomika Larisa Staņuka
Dace Ķevere
līdz 17.01.2023, plkst.17:00 24.01.2023 plkst. 13.00
E-biznesa vadība Profesionālā bakalaura studiju programma (PLK)   Larisa Staņuka
Dace Ķevere
līdz 17.01.2023, plkst.17:00 24.01.2023 plkst. 10.00
Vadības zinības Maģistra studiju programma (PLK)  Biznesa analīze un vadības sistēmas Laila Lisenko, Dace Ķevere 12.01.2023. plkst.17:00 19.01.2023 plkst. 18.15
Vadības zinības Maģistra studiju programma (PLK)  Stratēģiskā vadīšana un līderība Laila Lisenko, Marina Polupanova 16.01.2023. plkst.17:00 23.01.2023. plkst. 17.00. 324.aud.
Vadības zinības  
Maģistra studiju programma (PLK)
Mārketinga vadīšana Laila Lisenko
Marina Polupanova
19.01.2023. plkst.17:00 26.01.2023. plkst. 17.00. 324.aud.
Biznesa vadība 
Bakalaura studiju programa (PLK)
Organizāciju vadība Laila Lisenko
Marina Polupanova
17.01.2023. plkst.17:00 24.01.2023.; 25.01.2023.; 26.01.2023. plkst.10.00 
324.aud.
Biznesa vadība 
Bakalaura studiju programa (PLK)
Mārketings Laila Lisenko
Marina Polupanova
12.01.2023. plkst.17:00 19.01.2023.; 20.01.2023. plkst.10.00 
324.aud.
Sabiedrības vadība Maģistra studiju programma   Laila Lisenko
Marina Polupanova
17.01.2023. plkst.17:00 24.01.2023. plkst. 18.15   416.aud.
Projektu vadīšana Profesionālā maģistra studiju programma   Laila Lisenko
Marina Polupanova
līdz 06.02.2023, plkst.17:00 16.02.2023. plkst. 17.00   324.aud.
Starptautiskā ekonomika un komercdiplomātija, LV, PLK bakalaura studiju programma   Larisa Staņuka
Inese Vēvere
līdz 22.12.2022, plkst.17:00 03., 04.01.2023.plkst. 10.00
Starptautiskā ekonomika un komercdiplomātija,  ENG, PLK, bakalaura studiju programma   Inese Ranka
Inese Vēvere
30.12.2022. plkst.17:00 05., 06.01. 2023. plkst. 10.00
Biznesa vadība, bakalaura studiju programma, ENG, PLK Starptautiskais bizness Inese Ranka
Inese Vēvere
15.11.2022. (ziemas uzņemšna)
03.01.2023. plkst.17:00
22.11.2022. plkst. 10.00 (Ziemas uzņemšanas studentiem), 519.aud.
10., 11.01.2023. plkst. 10.00
Starptautiskais bizness, Profesionālā maģistra studiju programma, ENG, PLK   Inese Ranka
Inese Vēvere
10.01.2023 plkst.17:00 17., 18.01.2023. plkst.10.00
Eiropas studijas un ekonomiskā diplomātija, maģistra studiju programma, ENG, PLK   Inese Ranka
Inese Vēvere
02.01.2023. plkst.17:00 09.01.2023. plkst. 18:15, MS Teams
Finanšu menedžments Bakalaura studiju programa (PLK)   Alla 
Ščukina
līdz 09.01.2023, plkst.17:00 16.01.2023,plkst 14:00
17.01.2023.plkst.14:00
Finanšu ekonomika 2g Profesionālā maģistra studiju programma (PLK)   Alla 
Ščukina
līdz 09.01.2023, plkst.17:00 20.01.2023. plkst 17:00, 423.telpa
Finanšu ekonomika 1g Profesionālā maģistra studiju programma (PLK)   Alla Ščukina līdz 09.01.2023, plkst.17:00 21.01.2023. plkst 10:00, 423.telpa
Grāmatvedība, analīze un audits Bakalaura studiju programa (NLK)   Alla Ščukina līdz 21.10.2022, plkst.17:00 27.10.2022, plkst 15:00
28.10.2022. plkst 15:00
Grāmatvedība un audits (1g un 2g) Maģistra studiju programma (PLK)   Alla Ščukina līdz 14.01.2023, plkst.17:00 19.01.2023. plkst 15:00
20.01.2023. plkst 15:00
 

Metodiskie norādījumi prakses un noslēguma darbu izstrādāšanai un aizstāvēšanai