Informācija noslēgumu darbu aizstāvēšanai

Ja ir interese pievienoties tiešsaistes noslēgumu darbu aizstāvēšanai Zoom platformā. Lūgums rakstīt uz e-pastu: berzina.liene@lu.lv norādot vārdu, uzvārdu un aizstāvēšanu, kuru vēlaties skatīties.

Vadības zinību bakalaura studiju programm (20715)

1.kursa darba Vadības zinībās ( 4.semestris ) temati

2. kursa darba temati

 Uzmanību! Vadības zinību bakalaura studiju programmas Pilna un Nepilna laika klātienes 2. kursa studentiem! Pierakstīšanās  1. kursa darbam (kursa darba izstrādāšana un aizstāvēšana 2018. gada pavasara semestrī) 312. telpā no 18. decembra  līdz 20. janvārim.

Vadības zinību bakalaura studiju programmas Pilna laika klātienes 3. kursa studentiem! Pierakstīšanās  2. kursa darbam ( pa apakšprogrammām) (kursa darba izstrādāšana un aizstāvēšana 2018. gada pavasara semestrī) 312. telpā no 18. decembra  līdz 20. janvārim.

Ekonomikas bakalaura studiju programmā piedāvātie kursa darbu temati

2017./2018. akadēmiskais gads

Ekonomikas bakalaura studiju programmas apakšprogrammas Analītiskā ekonomika

Kursa darba temati studiju kursā Ekon2198 Kursa darbs ekonomikā

Ekonomikas bakalaura studiju programmas apakšprogrammas Uzņēmējdarbības ekonomika

Kursa darba temati studiju kursā Ekon2198 Kursa darbs ekonomikā