Noslēguma darbu iesniegšana un aizstāvēšana

Norādījums "Par metodiķu pilnvarošanu reģistrēt noslēguma pārbaudījumu darbus 2022./2023. akadēmiskā gada pavasara semestrī". 

Izlaidums 16.06.2023. Raiņa bulv.19. Lielā aulā

AIZSTĀVĒŠANAS GRAFIKS

Programmas nosaukums,
Apakšprogramma
Pilnvarotās metodiķes
vārds, uzvārds
Noslēguma darbu
iesniegšanas datums,
laiks,
E-studijas / Telpa
Noslēguma darbu
aizstāvēšanas datums,
laiks, telpa/platforma
 

Biznesa vadība
bakalaura SP

Organizāciju vadība

Laila Lisenko

līdz 15.05.2023
plkst.17:00

E-studijas
312.telpa

24.05.2023. plkst.10.00
 518.aud.
25.05.2023. plkst.10.00
 518.aud.;
26.05.2023. plkst.10.00
 518.aud.

Biznesa vadība
bakalaura SP

Mārketings

Laila Lisenko

līdz 19.05.2023
plkst.17:00

E-studijas
312.telpa

29.05.2023. plkst.9.00
 518.telpa
30.05.2023. plkst.9.00
 518.aud.

Ekonomika
bakalaura SP

Industriālā
ekonomika

Alla Ščukina

22.05.2023 
līdz plkst.17:00

E-studijas
312.telpa

30.05.2023 
plkst.10.00 
324.aud.
01.06.2023 
plkst. 12.00 
305.aud.

Ekonomika
bakalaura SP

Analītiskā
ekonomika

Alla Ščukina

22.05.2023 
līdz plkst.17:0

E-studijas
312.telpa

05.06.2023 
plkst. 13.00 
305.aud.
E-biznesa vadība
PBSP
Larisa Staņuka

17.05.2023.
plkst.08.30-17.00

E-studijas
312.telpa

31.05.2023 
plkst. 10.00
424. aud.
01.06.2023 
plkst. 14.30
424. aud.

Vadības zinību
maģistra SP

Mārketinga
vadīšana

Laila Lisenko

līdz 22.05.2023
plkst.17:00

E-studijas
312.telpa

01.06.2023.
plkst.9.00
518.aud.
02.06.2023.
plkst.9.00
518.aud.

Ekonomika
maģistra SP

Industriālā
ekonomika

Larisa Staņuka

16.05.2023.
plkst.08.30-17.00

E-studijas
312.telpa

31.05.2023 
plkst. 14.00
504.aud.

Vadības zinību
maģistra SP

Biznesa analīze un
vadības sistēmas

Laila Lisenko

līdz 23.05.2023
plkst.17:00

E-studijas
312.telpa

02.06.2023 
plkst. 10.00
306. aud.

Vadības zinību
maģistra SP

Stratēģiskā vadīšana
un līderība

Laila Lisenko

līdz 19.05.2023
plkst.17:00

E-studijas
312.telpa

29.05.2023. 
plkst.9.00
519. aud.
Projektu vadīšanas
profesionālā
maģistra SP
Larisa Staņuka

15.05.2023.
plkst.08.30-17.00

E-studijas
312.telpa

30.05.2023. 
plkst.9.00 
507. aud.
31.05.2023. 
plkst.9.00
507.aud.
Sabiedrības vadības
maģistra SP
Laila Lisenko

līdz 22.05.2023
plkst.17:00

E-studijas

312.telpa

01.06.2023. 
plkst.10.00
324.aud.
Industriālā inženierija
un vadība PBSP
Larisa Staņuka

18.05.2023.
plkst.08.30-17.00

E-studijas
312.telpa

01.06.2023. 
plkst. 9.00
412. aud.
Starptautiskā ekonomika
un komercdiplomātija
BSP LV
Larisa Staņuka

12.05.2023.
plkst.08.30-17.00

E-studijas
312.telpa

25. un 26.05.2023.
Pl. 10:00
322.telpa

Starptautiskais
bizness PMSP

Eksporta
menedžments

Inese Ranka

19.05.2023.
312.telpa

E-studijas

29.05.2023.
Pl. 10:00
322.telpa
Eiropas studijas
un ekonomiskā
diplomātija
MSP
Inese Ranka 22.05.2023.

312.telpa

E-studijas

30.05.2023.
Pl. 10:00
322.telpa
Starptautiskā ekonomika
un komercdiplomātija
BSP AV
Inese Ranka 22.05.2023.

312.telpa

E-studijas

1., 2.06.2023.
Pl.10:00
322.telpa

Biznesa vadība
BSP AV

Starptautiskais
bizness

Inese Ranka 26.05.2023.

312.telpa

E-studijas

5., 6.06.2023.
Pl.10:00
322.telpa
Finanšu menedžments
PBSP
Alla Ščukina

no 15.05.23 
līdz 18.05.23

E-studijas
312.telpa

25.05.2023
plkst.14:00
519.t.
26.05.23,
plks.12:00
519.t.
Grāmatvedība,
analīze un
audits BSP
Alla Ščukina 15.05.2023. 
līdz plkst.17:00

E-studijas
312.telpa

24.05.2023.
plkst.10:00
424.t
Finanšu ekonomika 1g
PMSP
Alla Ščukina 22.05.2023. 
līdz plkst.17:00

E-studijas
312.telpa

03.06.2023 
plkst 10:00,
423.t
Finanšu ekonomika 2g
PMSP
Alla Ščukina 22.05.2023.
līdz
plkst.17:00

E-studijas
312.telpa

02.06.2023.
plkst.17:00,
423.t
Grāmatvedība
un audits
1g un 2g MSP
Alla Ščukina 15.05.2023. 
līdz
plkst.17:00

E-studijas
312.telpa

29.05.2023. 
plkst.10:00
423.t.
(rezervēts 30.05.2023.
plkst.10:00)
423.t.
Industriālā inženierija
un vadība
(angļu) BSP
Inese Ranka 18.05.2023.
e-studijas
312.telpa
01.06.2023.
9.00
412.aud.
 

PRIEKŠAIZSTĀVĒŠANAS GRAFIKS

Programmas nosaukums, 
Apakšprogramma

Pilnvarotās metodiķes
vārds, uzvārds

Darba ievietošana e-studijās

Noslēguma darbu priekšaizstāvēšanas datums
laiks, telpa/platforma

Ekonomika bakalaura SP
Analītiskā ekonomika
Alla Ščukina   03.03.2023.    
plkst. 11.00
MS Teams
Ekonomika bakalaura SP
Industriālā ekonomika
Alla Ščukina   02.03.2023 
plkst. 9.00
MS Teams

Biznesa vadība
bakalaura SP

Organizāciju vadība

Laila Lisenko
Marina Polupanova
līdz 06.04.2023
plkst.17:00
13.04.2023.
plkst.10.00
MS Teams

Biznesa vadība
bakalaura SP

Organizāciju vadība

Laila Lisenko
Marina Polupanova
līdz 01.06.2023
plkst.17:00
07.06.2023. 
plkst.17.00 MS Teams
08.06.2023.        
plkst. 17.00 MS Teams

Biznesa vadība
bakalaura SP

Mārketings

Laila Lisenko
Marina Polupanova
līdz 30.05.2023
plkst.17:00
06.06.2023. 
plkst.18.00 MS Teams
Finanšu menedžments
PBSP
Alla Ščukina 02.06.2023.
plkst.17:00
08.06.2023.  
plkst. 11.00
MS Teams
Grāmatvedība,
analīze un audits BSP un
Grāmatvedība un audits
MSP
Alla Ščukina 15.03.2023
plkst.17:00
20.03.20023
plkst.10:00
 

Metodiskie norādījumi prakses un noslēguma darbu izstrādāšanai un aizstāvēšanai