Kursa darbi

Metodiskie norādījumi kursa darba „Tīmekļa vietnes organizācija” izstrādei  Kursa darba noformēšanas piemērs

Metodiskie norādījumi kursa darba „Tīmekļa vietnes projektēšana” izstrādei   Kursa darba noformēšanas piemērs

Prakses

 Prakses nolikums     

 PRAKŠU UN DARBA SLUDINĀJUMI         LikeIT - vietne darba meklētājiem

 "Informācijas sistēmu vide" 8 KP mācību prakses uzdevumi un programma

"E-biznesa informācijas sistēmas" 18 KP mācību prakses uzdevumi un programma

Apliecinājums prakses veikšanai

AGREEMENT for providing the student’s practice

Metodiskie norādījumi diplomdarba izstrādāšanai

Vadības zinību bakalaura studiju programm (20715)

1.kursa darba Vadības zinībās ( 4.semestris ) temati

2. kursa darba temati

 Uzmanību! Vadības zinību bakalaura studiju programmas Pilna un Nepilna laika klātienes 2. kursa studentiem! Pierakstīšanās  1. kursa darbam (kursa darba izstrādāšana un aizstāvēšana 2018. gada pavasara semestrī) 312. telpā no 18. decembra  līdz 20. janvārim.

Vadības zinību bakalaura studiju programmas Pilna laika klātienes 3. kursa studentiem! Pierakstīšanās  2. kursa darbam ( pa apakšprogrammām) (kursa darba izstrādāšana un aizstāvēšana 2018. gada pavasara semestrī) 312. telpā no 18. decembra  līdz 20. janvārim.

Ekonomikas bakalaura studiju programmā piedāvātie kursa darbu temati

2017./2018. akadēmiskais gads

Ekonomikas bakalaura studiju programmas apakšprogrammas Analītiskā ekonomika

Kursa darba temati studiju kursā Ekon2198 Kursa darbs ekonomikā

Ekonomikas bakalaura studiju programmas apakšprogrammas Uzņēmējdarbības ekonomika

Kursa darba temati studiju kursā Ekon2198 Kursa darbs ekonomikā