Informācija noslēgumu darbu aizstāvēšanai

Ja ir interese pievienoties tiešsaistes noslēgumu darbu aizstāvēšanai Zoom platformā. Lūgums rakstīt uz e-pastu: berzina.liene@lu.lv norādot vārdu, uzvārdu un aizstāvēšanu, kuru vēlaties skatīties.

Noslēguma darbu iesniegšanas un aizstāvēšanas plānojums 2019./2020. ak. gada pavasara semestrī

AKADĒMISKĀS STUDIJU PROGRAMMAS

“Biznesa vadība” un “vadības zinības” bakalaura studiju programmas apakšprogrammas:

Noslēgumu darbu iesniegšanas termiņi

Pilnvarotās personas

Aizstāvēšana

Mārketings

Līdz 22.05.2020.

plkst. 17.00

Laila Lisenko

laila.lisenko@lu.lv

01.06.2020.

plkst. 9.00

02.06.2020.

plkst. 9.00

03.06.2020.

plkst. 9.00

Organizāciju vadība

Līdz 20.05.2020.

plkst. 17.00

Laila Lisenko

laila.lisenko@lu.lv

28.05.2020.

plkst. 10.00.

29.05.2020.

plkst. 10.00.

03.06.2020.

plkst. 10.00.

04.06.2020.

plkst. 10.00

Starptautiskais bizness

Līdz 22.05.2020.

plkst. 17.00

 

Laila Lisenko

laila.lisenko@lu.lv

01.06.2020.

plkst. 10.00

Tūrisma un viesnīcu vadība

Līdz 22.05.2020.

plkst. 17.00

 

Laila Lisenko

laila.lisenko@lu.lv

01.06.2020.

plkst. 10.00

“Vadības zinības” un “Biznesa vadība”

(angļu valodā)

Līdz 18.05.2020.

plkst. 17.00

Astra Zaļkalne

astra.zalkalne@lu.lv

01.06.2020. plkst.10.00

“Vadības zinības” maģistr studiju programmas apakšprogrammas:

Noslēgumu darbu iesniegšanas termiņi

Pilnvarotās personas

Aizstāvēšana

 

Mārketinga vadīšana

Līdz 26.05.2020.

plkst. 18.30

Laila Lisenko

laila.lisenko@lu.lv

04.06.2020.

plkst. 9.00

05.06.2020.

plkst. 9.00

 

Stratēģiskā vadīšana un līderība

Līdz 25.05.2020

plkst. 17.00

Laila Lisenko

laila.lisenko@lu.lv

01.06.2020.

plkst. 9.00

02.06.2020.

plkst. 9.00

 

Vadības informācijas sistēmas

Līdz 06.06.2020.

plkst. 17.00

Laila Lisenko

laila.lisenko@lu.lv

15.06.2020.

plkst. 10.00

 

 

“Ekonomika” bakalaura studiju programmas apakšprogrammas:

Noslēgumu darbu iesniegšanas termiņi

Pilnvarotās personas

Aizstāvēšana

 

Finanses un kredīts

Līdz 25.05.2020.

plkst. 17.00

Zanda Nilendere

zanda.nilendere@lu.lv

03.06.2020.

plkst. 12.00

04.06.2020.

plkst. 12.00

 

Grāmatvedība, kontrole un analīze

Līdz 25.05.2020.

plkst. 17.00

Zanda Nilendere

zanda.nilendere@lu.lv

02.06.2020.

plkst. 9.00

 

Uzņēmējdarbības ekonomika

(NLN, PLK)

Līdz 04.06.2020.

plkst. 17.00

Zanda Nilendere

zanda.nilendere@lu.lv

10.06.2020.

plkst. 9.00

 

“Ekonomika”

maģistra studiju programmas apakšprogrammas:

Noslēgumu darbu iesniegšanas termiņi

Pilnvarotās personas

Aizstāvēšana

 

Finanses un kredīts

Līdz 28.05.2020.

plkst. 17.00

Zanda Nilendere

zanda.nilendere@lu.lv

04.06.2020.

plkst. 11.00

 

Matemātiskā ekonomika

Līdz 5.06.2020.

plkst. 17.00

Zanda Nilendere zanda.nilendere@lu.lv

11.06.2020.

plkst. 10.00

 

Uzņēmējdarbības ekonomika

Līdz 05.06.2020.

plkst. 17.00

Zanda Nilendere zanda.nilendere@lu.lv

15.06.2020.

plkst. 10.00

 

Studiju programmas nosaukums

Noslēgumu darbu iesniegšanas termiņi

Pilnvarotās personas

Aizstāvēšana

“Sabiedrības vadība”

maģistra studiju programma

Līdz 27.05.2020.

plkst. 18.00

Zanda Nilendere zanda.nilendere@lu.lv

04.06.2020.

plkst. 10.00

05.06.2020.

plkst.10.00

“Starptautiskā ekonomika un komercdiplomātija”

bakalaura studiju programma

Līdz 25.05.2020.

plkst. 17.00

Larisa Staņuka

larisa.stanuka@lu.lv

03.06.2020.

plkst.10.00

“Starptautiskā ekonomika un komercdiplomātija” bakalaura studiju programma

(angļu valodā)

Līdz 21.05.2020.

plkst. 18.00

Astra Zaļkalne

astra.zalkalne@lu.lv

04.06.2020.

plkst.10.00

“Starptautiskās attiecības (ekonomika)”

maģistra studiju programma

Līdz 26.05.2020.

plkst. 17.00

Astra Zaļkalne

astra.zalkalne@lu.lv

05.06.2020.

plkst. 10.00

“Eiropas studijas un ekonomiskā diplomātija”

maģistra studiju programma

Līdz 19.05.2020.

plkst. 17.00

Astra Zaļkalne

astra.zalkalne@lu.lv

02.06.2020.

plkst. 10.00

 

PROFESIONĀLĀS STUDIJU PROGRAMMAS

Studiju programmas

nosaukums

Noslēgumu darbu iesniegšanas termiņi

Pilnvarotās personas

Aizstāvēšana

“PERSONĀLA VADĪBA”

Līdz 05.05.2020.

Laila Lisenko

laila.lisenko@lu.lv

14.05.2020.

“E-biznesa un loģistikas vadības sistēmas”

profesionālā bakalaura studiju programma

Līdz 04.06.2020

plkst. 17.00

Larisa Staņuka

larisa.stanuka@lu.lv

11.06.2020.

plkst. 9.00

 

11.06.2020.

plkst.15.00

“Projektu vadīšana”

profesionālā maģistra studiju programma

Līdz 15.05.2020.

plkst. 17.00

Larisa Staņuka

larisa.stanuka@lu.lv

26.05.2020. plkst.09.00

27.05.2020.

plkst.09.00

“Starptautiskās ekonomiskās attiecības”

profesionālā bakalaura

studiju programma

Līdz 19.05.2020.

plkst. 17.00

Larisa Staņuka larisa.stanuka@lu.lv

29.05.2020.

plkst.10.00

“Starptautiskais bizness”

profesionālā maģistra studiju programma

18.05.2020.

plkst. 18.00

Astra Zaļkalne

astra.zalkalne@lu.lv

02.06.2020.

plkst. 11.00

“Finanšu ekonomika” profesionālā maģistra studiju programma

Līdz 25.05. 2020.

plkst. 18.00

Astra Zaļkalne

astra.zalkalne@lu.lv

05.06.2020.

plkst. 17.00

(2 gadīgā)

06.06.2020.

plkst.10.00

(1 gadīgā)

“Grāmatvedība, analīze un audits”

 profesionālā bakalaura studiju programma

Līdz 18.05.2020. plkst. 17.00

Alla Ščukina

alla.scukina@lu.lv

03.06.2020.

plkst. 9.00

“Finanšu menedžment”

profesionālā bakalaura studiju programma

Līdz 18.05.2020. plkst. 17.00

Alla Ščukina

alla.scukina@lu.lv

05.06.2020.

plkst 14.00

“Grāmatvedība un audits” (1 g.)

 

“Grāmatvedība un audits” (2 g.)
profesionālā maģistra studiju programma

Līdz 18.05.2020. plkst. 17.00

Alla Ščukina

alla.scukina@lu.lv

04.06.2020.

plkst. 09.00

 

05.06.2020.

plkst.09.00

06.06.2020.

plkst. 09.00

 

 

Kursa darbi

Metodiskie norādījumi kursa darba „Tīmekļa vietnes organizācija” izstrādei  Kursa darba noformēšanas piemērs

Metodiskie norādījumi kursa darba „Tīmekļa vietnes projektēšana” izstrādei   Kursa darba noformēšanas piemērs

Prakses

 Prakses nolikums     

 PRAKŠU UN DARBA SLUDINĀJUMI         LikeIT - vietne darba meklētājiem

 "Informācijas sistēmu vide" 8 KP mācību prakses uzdevumi un programma

"E-biznesa informācijas sistēmas" 18 KP mācību prakses uzdevumi un programma

Apliecinājums prakses veikšanai

AGREEMENT for providing the student’s practice

Metodiskie norādījumi diplomdarba izstrādāšanai

Vadības zinību bakalaura studiju programm (20715)

1.kursa darba Vadības zinībās ( 4.semestris ) temati

2. kursa darba temati

 Uzmanību! Vadības zinību bakalaura studiju programmas Pilna un Nepilna laika klātienes 2. kursa studentiem! Pierakstīšanās  1. kursa darbam (kursa darba izstrādāšana un aizstāvēšana 2018. gada pavasara semestrī) 312. telpā no 18. decembra  līdz 20. janvārim.

Vadības zinību bakalaura studiju programmas Pilna laika klātienes 3. kursa studentiem! Pierakstīšanās  2. kursa darbam ( pa apakšprogrammām) (kursa darba izstrādāšana un aizstāvēšana 2018. gada pavasara semestrī) 312. telpā no 18. decembra  līdz 20. janvārim.

Ekonomikas bakalaura studiju programmā piedāvātie kursa darbu temati

2017./2018. akadēmiskais gads

Ekonomikas bakalaura studiju programmas apakšprogrammas Analītiskā ekonomika

Kursa darba temati studiju kursā Ekon2198 Kursa darbs ekonomikā

Ekonomikas bakalaura studiju programmas apakšprogrammas Uzņēmējdarbības ekonomika

Kursa darba temati studiju kursā Ekon2198 Kursa darbs ekonomikā