Studiju programma

Apakšprogramma

Pilnvarotās personas vārds, uzvārds

Noslēgumu darbu iesniegšanas termiņi

 

Aizstāvēšanas

laiks

Profesionālā bakalaura studiju programma

“E-biznesa un loģistikas vadības sistēmas” (NLK)

-

Larisa Staņuka

Līdz 07.01.2021.

 

21.01.2021.

13.00

 

 

Bakalaura studiju programma “Vadības zinības” (Angļu val.)

Starptautiskais bizness

Astra Zaļkalne

Laila Lisenko

Līdz 01.12.2020.

10.12.2020.

plkst.10.00

Zoom platforma

 

Bakalaura studiju programma “Vadības zinības”

Tūrisma un viesnīcu vadība

Laila Lisenko

Līdz 10.12.2020.

18.12.2020.

plkst.10.00

Zoom platforma

 

Bakalaura studiju programma “Biznesa vadība” (Angļu val.)

Starptautiskais bizness

Astra Zaļkalne

Līdz 23.12.2020.

05.01.2021.

plkst. 10:00

Zoom platforma

 

Profesionālā maģistra studiju programma “Starptautiskais bizness”

-

Astra Zaļkalne

Līdz 08.01.2021.

18.01.2021.

plkst. 10.00

Zoom platforma

Bakalaura studiju programma “Starptautiskā ekonomika un komercdiplomātija” (Angļu val.)

-

Astra Zaļkalne

Līdz 10.01.2021.

20.01.2021.

plkst.10.00

Zoom platforma

Bakalaura studiju programma “Biznesa vadība” (NLK)

Mārketings

Zanda Nilendere

Līdz 14.01.2021.

21.01.2021.

plkst. 10.00

MS Teams

Bakalaura studiju programma “Biznesa vadība” (NLK)

Organizāciju vadība

Zanda Nilendere

Līdz 14.01.2021.

21.01.2021.

plkst. 10.00

MS Teams

22.01.2021.

plkst. 10.00

MS Teams

Bakalaura studiju programma “Grāmatvedība, analīze un audits” (NLK)

 

Alla Ščukina

Līdz 05.12.2020.

18.12.2020.

plkst. 9.00

Zoom platforma

Profesionālā  bakalaura studiju programma “Finanšu menedžments” (NLK)

 

Alla Ščukina

Līdz 09.01.2021.

15.01.2021.

plkst. 14.00

MS Teams

 

Virtuālais izlaidums notiks 2021. gada 4.februārī plkst.16.00.

Prakses nolikums

Prakses pieteikuma veidlapa

Prakses līgums

Internship Agreement

Prakse I „ Projektu izstāde un analīze”

Prakses uzdevumi

Prakse II „Projektu vadīšanas procesi”   

Prakses uzdevumi