Noslēguma darbu iesniegšana un aizstāvēšana

AIZSTĀVĒŠANAS GRAFIKS

Programmas nosaukums Apakšprogramma Pilnvarotās metodiķes vārds, uzvārds E-studijas / Telpa Noslēguma darbu iesniegšanas datums, laiks Noslēguma darbu aizstāvēšanas datums, laiks, telpa/platforma
 
Izlaidums
Biznesa vadība Bakalaura studiju programma (PLK) (NLK) Organizāciju vadība Laila Lisenko E-studijas 312.telpa 11.05.22, 12.05.22 pl.09.00-17.00 25.05.2022. 519.aud. 26.05.2022. 519.aud. 27.05.2022. 519.aud.
plkst. 10.00
2022.gada 17.jūnijā
Biznesa vadība Bakalaura studiju programma (PLK) Mārketings Laila Lisenko E-studijas 312.telpa 17.05.2022. pl.09.00-17.00 30.05.2022. plkst. 9.00 306.aud. 2022.gada 17.jūnijā
Ekonomika Bakalaura studiju programma (PLK) Analītiskā ekonomika Viktorija Reiniece E-studijas 312.telpa 25.05.2022 pl.09.00-17.00 03.06.2022 10:00 306.aud. 2022.gada 17.jūnijā
Ekonomika Bakalaura studiju programma (PLK, NLN) Industriālā ekonomika Viktorija Reiniece E-studijas 312.telpa 20.05.2022 pl.09.00-17.00 31.05.2022 9:00 406.aud.
01.06.2022 9:00 406.aud.
2022.gada 17.jūnijā
Finanšu menedžments Profesionālā bakalaura studiju programma (PLK un NLK)   Alla Ščukina E-studijas 312.telpa 23.05.2022. pl.09.00-17.00 03.06.2022 plkst.14:00 508.aud. 2022.gada 17.jūnijā
Grāmatvedība, analīze un audits Bakalaura studiju programma (PLK un NLK)   Alla Ščukina E-studijas 312.telpa 16.05.2022 pl.09.00-17.00 30.05.2022 plkst.09:00 423.aud. 2022.gada 17.jūnijā
Vadības zinības Maģistra studiju programma (PLK) Stratēģiskā vadīšana un līderība Laila Lisenko E-studijas 312.telpa 19.05.2022 pl.9.00-17.00 02.06.2022. plkst. 9.00 519.aud.     
03.06.2022. plkst. 9.00 519.aud.
2022.gada 17.jūnijā
Vadības zinības Maģistra studiju programma (PLK) Mārketinga vadīšana Laila Lisenko E-studijas 312.telpa 17.05., 18.05.2022 pl.9.00-17.00 31.05.2022. plkst. 9.00 416.aud. 
01.06.2022. plkst. 9.00  416.aud.
2022.gada 17.jūnijā
Industriālā inženierija un vadība Profesionālā bakalaura studiju programma (PLK)   Larisa Staņuka E-studijas 312.telpa 16.05.2022 pl.09.00-17.00 01.06.2022. plkst. 9.00 305.aud. 2022.gada 17.jūnijā
E-biznesa vadība  Profesionālā bakalaura studiju programma (PLK+NLK)   Larisa Staņuka E-studijas 312.telpa 16.05.2022 pl.09.00-17.00 01.06.2022. plkst. 10.30 407.aud. (31.05. plkst.14.00) 407.aud. 2022.gada 17.jūnijā
Starptautiskā ekonomika un komercdiplomātija Bakalaura studiju programma   Larisa Staņuka E-studijas 312.telpa 17.05.2022 pl.09.00-17.00 03.06.2022. plkst. 9:00 un 06.06.2022. plkst. 11:00 322. aud. 2022.gada 17.jūnijā
Projektu vadīšana Profesionālā maģistra studiju programma (PLK)   Larisa Staņuka E-studijas 312.telpa 12.-13.05.2022 pl.09.00-17.00 30.05.2022. plkst. 9.00 519.aud. 31.05.2022. plkst. 9.00 519.aud. 2022.gada 17.jūnijā
Sabiedrības vadība Maģistra studiju programma (PLK)   Larisa Staņuka E-studijas 312.telpa 27.05.2022 06.06.2022. plkst. 10.00 324.aud. 2022.gada 17.jūnijā
Ekonomika Maģistra studiju programma (PLK) Industriālā ekonomika Viktorija Reiniece E-studijas 312.telpa 23.05.2022 02.06.2022. plkst. 09.00 407.aud. 2022.gada 17.jūnijā
Ekonomika Maģistra studiju programma (PLK) Matemātiskā ekonomika Viktorija Reiniece E-studijas 312.telpa 23.05.2022 02.06.2022. plkst. 15.00 407.aud. 2022.gada 17.jūnijā
Finanšu ekonomika (2.gadi) Profesionālā maģistra studiju programma (PLK)   Alla Ščukina E-studijas 312.telpa līdz 25.05.2022 plkst.17:00 03.06.2022 plkst. 17:00 423.aud. 2022.gada 17.jūnijā
 Finanšu ekonomika (1.gads) Profesionālā maģistra studiju programma (PLK)   Alla Ščukina E-studijas 312.telpa līdz 25.05.2022 plkst.17:00 04.06.2022 plkst. 10:00 414.aud. 2022.gada 17.jūnijā
Grāmatvedība un audits (1 un 2.g.) Maģistra studiju programma   Alla Ščukina E-studijas 312.telpa 16.05.2022 pl.09.00-17.00 02.06.2022. plkst.9:00 423.aud 
03.06.2022. plkst.15:00 519.aud.
04.06.2022. plkst.09:00 407.aud.
2022.gada 17.jūnijā
Starptautiskais bizness Profesionālā maģistra studiju programma (PLK)   Viktorija Reiniece E-studijas 312.telpa 17.05.2022 17:00 30.05.2022. plkst. 9:00 322.aud. 2022.gada 17.jūnijā
Eiropas studijas un ekonomiskā diplomātija Maģistra studiju programma (PLK)   Viktorija Reiniece E-studijas 312.telpa 19.05.2022. 17:00 01.06.2022. plkst. 9:00 322.aud. 2022.gada 17.jūnijā
Biznesa vadība Bakalaura studiju programma (PLK)   Viktorija Reiniece E-studijas 312.telpa 24.05.2022. 17:00 06.06.2022. plkst. 9:00 322.aud. 2022.gada 17.jūnijā
Starptautiskā ekonomika un komercdiplomātija Bakalaura studiju programma (PLK) (ENG)   Viktorija Reiniece E-studijas 312.telpa 25.05.2022. 17:00 07.06.2022. Plkst.9:00 322.aud. 2022.gada 17.jūnijā
 

PRIEKŠAIZSTĀVĒŠANAS GRAFIKS

Programmas nosaukums Apakšprogramma Pilnvarotās metodiķes vārds, uzvārds Darba ievietošana e-studijās Noslēguma darbu priekšaizstāvēšanas datums, laiks, telpa/platforma
Biznesa vadība Bakalaura studiju programma (NLK) Organizāciju vadība Laila Lisenko
Marina Polupanova
Līdz 13.06.2022. 18.06.2022. plkst. 10.00 324.aud.
E-biznesa vadība  Profesionālā bakalaura studiju programma (NLK)   Larisa Staņuka
Dace Ķevere
Līdz 10.06.2022. 15.06.2022. plkst. 15.00
Finanšu menedžments Profesionālā bakalaura studiju programma (NLK)   Alla Ščukina
Kristīne Nikolsone
Līdz 30.05.2022. 02.06.2022 plkst.14:00
 

Metodiskie norādījumi prakses un noslēguma darbu izstrādāšanai un aizstāvēšanai