Latvijas Universitātes Biznesa, vadības un ekonomikas fakultāte jau no 2010. gada atbalsta Ekonomikas valsts olimpiādes organizēšanu, piedaloties gan uzdevumu sagatavošanā, gan valsts olimpiādes organizēšanā LU BVEF telpās. 

Olimpiādes mērķi ir padziļināt un paplašināt ekonomikas stundās un ārpusstundu darbā iegūtās izglītojamo zināšanas un prasmes; rosināt izglītojamos aktīvai izziņas darbībai, veicināt ekonomisko procesu norises izpratni un radīt iespēju izglītojamajiem pārbaudīt savas zināšanas un prasmes.

Olimpiādes organizatori: Valsts izglītības satura centrs  sadarbībā ar Latvijas Universitātes Biznesa, vadības un ekonomikas fakultāti un pašvaldībām.

Olimpiādē var piedalīties 10.-12. klašu skolēni. Valsts olimpiādes I un II pakāpes ieguvējiem tiek nodrošinātas budžeta vietas bakalaura studiju programmās "Biznesa vadība", "Ekonomika" un "Starptautiskā ekonomika un komercdiplomātija" ārpuskonkursa kārtībā.

Vairāk informācijas:
Mārtiņš Danusēvičs
LU BVEF Vadībzinātnes nodaļas lektors
E-pasts: martins.danusevics@lu.lv 
Tālr.: 67034029

Valsts izglītības satura centrs
Vaļņu iela 2, Rīga, LV-1050
E-pasts: visc@visc.gov.lv

Tālr.: 67216500

Latvijas Universitātē (LU) 17.aprīlī svinīgā pasākumā dekāns prof. Gundars Bērziņš, lektors Mārtiņš Danusēvičs un Valsts Izglītības satura centra (VISC) pārstāvji apbalvoja Valsts 20. ekonomikas olimpiādes uzvarētājus un viņu skolotājus. Olimpiādes pirmās un otrās vietas ieguvēji ir ieguvuši jau garantētas priekšrocības pretendēt uz valsts budžeta studiju vietu sevis izvēlētajā studiju programmā LU Biznesa, vadības un ekonomikas fakultātē. Skolēni, kuri olimpiādē ieguva visaugstākos rezultātus, tiks aicināti piedalīties Pasaules ekonomikas olimpiādē, kas šogad notiks Sanktpēterburgā, Krievijā.

Šogad Valsts ekonomikas olimpiādes 2. posmā piedalījās 1023 skolēni un 3. posmā 75 labākie skolēni no visas Latvijas.  Rezultātā tika izsniegtas 4 pirmās pakāpes godalgas (zelts), 6 otrās pakāpes (sudrabs) un 7 trešās pakāpes (bronzas). Olimpiādes mērķis ir dod iespēju talantīgiem un erudītiem skolēniem pārbaudīt savus spēkus un godīgā cīņā parādīt ne tikai savas zināšanas un prasmes, bet arī loģisko domāšanu, apķērību un spēju analizēt sarežģītus problēmjautājumus. 

Olimpiādes uzdevumi uz atbildes:

Olimpiādes 3. posma atbildes (PDF)

Olimpiādes 3. posma tests (PDF)

Olimpiādes 3. posma uzdevumi (PDF)

Olimpiādes 3. posma situācijas analīze (PDF)

Ekonomikas valsts 20.olimpiādes rezultāti.

 

Latvijas Universitātes (LU) Biznesa, vadības un ekonomikas fakultātē (BVEF) 23.martā svinīgā pasākumā dekāns asoc. prof. Gundars Bērziņš, studiju prodekāne prof. Margarita Dunska, lektors Mārtiņš Danusēvičs un Valsts Izglītības satura centra (VISC) pārstāve Agnese Mīļā apbalvoja Valsts 19. ekonomikas olimpiādes uzvarētājus. Olimpiādes pirmās un otrās vietas ieguvēji ir ieguvuši jau garantētas priekšrocības pretendēt uz valsts budžeta studiju vietu sevis izvēlētajā studiju programmā.

Šogad Valsts ekonomikas olimpiādes 2. posmā piedalījās 940 skolēni no vairāk nekā 200 Latvijas skolām un 3. posmā 80 labākie skolēni no visas Latvijas. Rezultātā tika izsniegtas 3 pirmās pakāpes godalgas (zelts), 7 otrās pakāpes (sudrabs) un 9 trešās pakāpes (bronzas). Olimpiādes mērķis ir dod iespēju talantīgiem un erudītiem skolēniem pārbaudīt savus spēkus un godīgā cīņā parādīt ne tikai savas zināšanas un prasmes, bet arī loģisko domāšanu, apķērību un spēju analizēt sarežģītus problēmjautājumus. Otrais posms parādīja, ka vislabāk izpratne ir iegūta par pieprasījumu un piedāvājumu, toties grūtības sagādā grāmatvedības jautājumi. Valsts posmā skolēniem bija jādemonstrē savas zināšanas par fiskālo un monetāro politiku, slēgtām un atvērtām ekonomikām, makroekonomiskiem rādītājiem, investīcijām akciju tirgū, kā arī jāspēj argumentēti analizēt starptautisko tirdzniecību un reālo situāciju globālajā ekonomikā.

Olimpiādes uzdevumi uz atbildes:

Olimpiādes 3. posma jautājumi un atbildes (Word)

Olimpiādes 3. posma tests (Word)

Olimpiādes 3. posma uzdevums (Word)

Olimpiādes 3. posma situācijas analīze (Word)

Olimpiādes rezultātu apkopojums (Powerpoint)

Valsts 19.Ekonomikas olimpiādes rezultāti:

http://visc.gov.lv/vispizglitiba/olimpiades/dokumenti/rezultati/2017_18/19_ekonomika_rezultati.pdf

2015. gada 5. martā 77 labākie Latvijas skolēni piedalījās Ekonomikas 16. valsts olimpiādē. Olimpiādes galvenais mērķis ir dod iespēju talantīgiem, domājošiem skolēniem pārbaudīt savus spēkus un godīgā cīņā parādīt ne tikai savas zināšanas un prasmes, bet parādīt arī loģisko domāšanu, apķērību un spējas analizēt situācijas.

Darba kārtībā skolēniem:

10.00–10.30 Valsts olimpiādes dalībnieku reģistrācija
10.30–10.40 Olimpiādes atklāšana (518.aud.)
10.40–11.00 Olimpiādes 1. daļa: tests (518.aud.)
11.05–12.15 Olimpiādes 2. daļa: uzdevumi (518.aud.)
12.15–12.55 Pārtraukums
12.55–14.25 Olimpiādes 3. daļa: spēle, situācijas analīze (306. vai 518.aud)

Darba kārtība skolotājiem (508.aud.):

10.00–10.45 Lekcija: Kā novērtēt, vai biznesa idejai ir pieprasījums un kā to pielāgot tirgum? (Mikus Losāns, LU EVF Biznesa inkubatora vadītājs)
10.50–11.30 Nodarbība: Dienvidamerikas valstu (Peru, Bolīvija, Čīle, Argentīna) ekonomikas attīstību ietekmējoši faktori. (Natālija Buile, VISC vecākā referente)
11.40–12.00 Nodarbība: 2013./2014.m.g. Ekonomikas eksāmena saturs un skolēnu sasniegumi (Inta Jorniņa Jelgavas Spīdolas ģimn. ekonomikas skolotāja)
12.10–12.30 Ekonomikas olimpiāde Latvijas novados. Valsts olimpiādes 1., 2.daļas saturs (Mārtiņš Danusēvičs, LU EVF VUMC direktors)
12.30–12.50 Pārtraukums
12.50–14.00 Reģionālie semināri ekonomikas, komerczinību  skolotājiem. Individuālas sarunas. (VISC, Natālija Buile)

Ekonomikas 16. valsts olimpiādes atbildes:

 

2014.g. 21.februārī 70 labākie Latvijas skolēni  piedalījās 15.Valsts Ekonomikas olimpiādē.  Olimpiādes galvenais mērķis ir dod iespēju talantīgiem, domājošiem skolēniem, pārbaudīt savus spēkus un godīgā cīņā paradīt ne tikai savas zināšanas un prasmes, kas iegūtas ekonomikas stundās un ārpusstundu darbā, bet parādīt arī loģisko domāšanu un  apķērību, (atjautību).

Šogad olimpiādē sacensību gars bija īpaši liels, jo uzdevumi  skolēniem likās grūtāki, ne kā iepriekšējos gadus, kas radīja viņiem spriedzi.  Tā kā olimpiāde notika februārī,  skolēniem sanāca domāt par skolas kursā vēl neapgūtām  tēmām -  makroekonomiku un  starptautisko ekonomiku.   Kā arī par uzdevumiem, kas tika sastādīti pamatojoties pēc jau apgūtās mācību programmas. Šoreiz skolniekiem vajadzēja paraudzīties no savādāka skata punkta, lai  varētu ieraudzīt uzdevuma patieso būtību un piedāvāt nestandarta risinājumu.

Pēc pusdienām skolēni turpināja darbu risinot biznesa situācijas, kas bija olimpiādes trešā daļa. Biznesa spēlē bija iekļauti vairāki mainīgie nosacījumi, kas ietekmēja skolēna pārvaldīto „uzņēmuma” peļņu: skolēniem bijā jāpieņem lēmumu nenoteiktības apstākļos, nezinot, kādus soļus veiks konkurenti, līdzīgi, kā biznesā. Erudīti iesaistoties kopējā uzdevumu risināšanā,  viņiem izdevās atrast risinājumu, kā var pāriet uz lielāku peļņas nesošu tirgu. 

Ekonomikas olimpiādes uzvarētājiem medaļas pasniedza Ekonomikas un vadības fakultātes dekāne Inta Brūna un  VISC vēcāka referente Agnese Mīļā, dāvinot fakultātes mācībspēku   grāmatas.

Pirmo vietu ieguvēji ir Mareks Zēvalds  (Rīgas Valsts 1.ģimnāzija),  Rūdolfs Vētra (Valmieras Viestura vidusskola) un Daniels Krimans (Aglonas vidusskola). Otrās vietas ieguvēji ir Oļegs Matvejevs, Mikus PētersonsRoberts VeicsĢirts AploksLiene VilneElīna Adamone, kas pārstāvēja Rīgas, Grobiņas, Ludzas un Smiltenes vidusskolas.

Priekšrocības minētajām personām dod tiesības iegūt budžeta studiju vietu ārpus konkursa Ekonomikas un vadības fakultātē.

Trešās vietas ieguvēji irAleksandrs Rumjancevs no Rīgas Ostvalda vidusskolas, Laima Vasile no Ulbrokas vidusskolas, Aleksandrs Mārtiņš Blūms no Rīgas Valsts 2.ģimnāzijas, Veronika Vasiļevska no Liepājas 12.vidusskolas, Kalvis Lauberts no Valmieras Pārgaujas ģimnāzijas, Vadims Bondarenko no Rīgas Zolitūdes ģimnāzijas, kā arī Reinis Jēkabs Ozols no Jelgavas Spīdolas ģimnāzijas. 
Pateicamies pedagogiem, kas skolo Latvijas lepnumus.

Ekonomikas olimpiādes uzvarētājus sveica, kopā ar konkursu „Jauno finanšu ekspertu”  uzvarētājiem Swedbanka omulīgas telpās:  

Olimpiādes uzdevumus ar atbildēm.

Darba programma skolotājiem

Darba kārtība

Vadītājs

Eiro ieviešana un patērētāju paradumu maiņa.

Swedbank Privātpersonu finanšu institūta direktore Adriāna Kauliņa.

Skolēnu iesniegto darbu izvērtēšanas atzinumi Swedbankas konkursam “Jaunais finanšu eksperts 2014” .

Swedbank Privātpersonu finanšu institūta eksperte Evija Kropa

Kafijas pauze, individuālas sarunas.

Irina Bausova Natālija Buile

Latvijas tautsaimniecības attīstības tendences un galvenie izaicinājumi.

Lektors: Oļegs Barānovs, Ekonomikas ministrijas Tautsaimniecības struktūrpolitikas departamenta direktors

Olimpiādes testa saturs, struktūra un tā analītisks vērtējums.

Irina Bausova, VUMC

Dažādi jautājumi un ierosinājumi turpmākajam darbam.

Natālija Buile, VISC vecākā referente

14. ekonomikas valsts olimpiādes uzdevumu atbildes un uzdevumi

Testu un uzdevumu lapa

Ekonomikas 13. valsts olimpiādes uzdevumu atbildes un uzdevumi

 Ekonomikas 12. valsts olimpiādes uzdevumi un atbildes