LU Biznesa, vadības un ekonomikas fakultāte sadarbībā ar Valsts izglītības satura centru (VISC) rīko semināru ekonomikas skolotājiem “Mārketinga pētījumu un LR nodokļu sistēmas aktualitātes skolēnu zinātniski pētniecisko darbu vadīšanas kontekstā”. Seminārs notiks 23.11.2021. plkst. 14.00 – 16.15 un 30.11.2021. plkst. 14.00 – 16.15 Zoom platformā. Seminārs ir bezmaksas. Skolotāji saņems elektroniski parakstītas VISC apliecības par piedalīšanos seminārā (6 stundas). Linki tiešsaistes semināram būs nosūtīti katram dalībniekam uz e-pastu 22.11.2021. Reģistrācija semināram ir paredzēta elektroniski līdz 21.11.2021. aizpildot anketu.

Semināra programma

23.11.2021. plkst. 14.00 – 16.15 LR nodokļu sistēmas aktualitātes skolēnu ZPD vadīšanas kontekstā (Finanšu un grāmatvedības nodaļas lektore, Mg.oec., Mg. jur. Līga Leitāne)

30.11.2021. plkst. 14.00 – 16.15. Mārketinga pētījumu aktualitātes skolēnu ZPD vadīšanas kontekstā (Vadībzinātnes nodaļas docente, Dr.sc.admin. Andžela Veselova)

Zoom saite: https://us02web.zoom.us/j/97996754798 

Atbildīgā persona: J.Šalkovska (e-pasts: jelena.salkovska@lu.lv, mob.tel. 29615933)

 

Projekts “Nacionāla un starptautiska mēroga pasākumu īstenošana izglītojamo talantu attīstībai”

Nr. 8.3.2.1./16/I/002

LU Biznesa, vadības un ekonomikas fakultāte sadarbībā ar Valsts izglītības satura centru (VISC) rīko semināru ekonomikas skolotājiem “Starptautiskās tirdzniecības un LR nodokļu sistēmas aktualitātes skolēnu zinātniski pētniecisko darbu vadīšanas kontekstā”. Seminārs notiks 06.11.2020. plkst. 12.00 – 16.45 Zoom platformā. Seminārs ir bezmaksas. Skolotāji saņems elektroniski parakstītas VISC apliecības par piedalīšanos seminārā (6 stundas). Linki tiešsaistes semināram būs nosūtīti katram dalībniekam uz e-pastu 03.11.2020.-04.11.2020. Reģistrācija semināram ir paredzēta elektroniski līdz 02.11.2020.

Semināra programma:

12.00 – 14.15 Starptautiskās tirdzniecības aktualitātes skolēnu ZPD vadīšanas kontekstā (Ekonomikas nodaļas vadītājs, profesors, Dr.oec. Jānis Priede)

14.30 – 16.45 LR nodokļu sistēmas aktualitātes skolēnu ZPD vadīšanas kontekstā (Finanšu un grāmatvedības nodaļas lektore, M.oec. Līga Leitāne)

 

Atbildīgā persona: J.Šalkovska (e-pasts: jelena.salkovska@lu.lv, mob.tel. 29615933)

 

Projekts “Nacionāla un starptautiska mēroga pasākumu īstenošana izglītojamo talantu attīstībai”

Nr. 8.3.2.1./16/I/002

LU Biznesa, vadības un ekonomikas fakultāte sadarbībā ar Valsts izglītības satura centru (VISC) rīko semināru skolēniem “Starptautiskās tirdzniecības un LR nodokļu sistēmas aktualitātes skolēnu zinātniski pētniecisko darbu rakstīšanas kontekstā”. Seminārs notiks 06.11.2020. plkst. 13.00 – 15.50 Zoom platformā. Seminārs ir bezmaksas. Linki tiešsaistes semināram būs nosūtīti katram dalībniekam uz e-pastu 03.11.2020.-04.11.2020. Reģistrācija semināram ir paredzēta elektroniski līdz 02.11.2020.

Semināra programma

13.00 – 14.20 LR nodokļu sistēmas aktualitātes skolēnu ZPD rakstīšanas kontekstā (Finanšu un grāmatvedības nodaļas lektore, M.oec. Līga Leitāne)

14.30 – 15.50 Starptautiskās tirdzniecības aktualitātes skolēnu ZPD vadīšanas kontekstā (Ekonomikas nodaļas vadītājs, profesors, Dr.oec. Jānis Priede)

 

Atbildīgā persona: J.Šalkovska (e-pasts: jelena.salkovska@lu.lv, mob.tel. 29615933)

 

Projekts “Nacionāla un starptautiska mēroga pasākumu īstenošana izglītojamo talantu attīstībai”

Nr. 8.3.2.1./16/I/002

 

LU Biznesa, vadības un ekonomikas fakultāte sadarbībā ar Valsts izglītības satura centru (VISC) rīko semināru ekonomikas skolotājiem “Kvalitātes vadības un LR nodokļu sistēmas aktualitātes skolēnu zinātniski pētniecisko darbu vadīšanas kontekstā”. Seminārs notiks 15.11.2019. plkst. 12.00 – 17.00 Aspazijas bulvārī 5, 412.telpā. Seminārs ir bezmaksas. Skolotāji saņems VISC apliecības par piedalīšanos seminārā (6 stundas). Reģistrācija semināram ir paredzēta elektroniski līdz 11.11.2019.

2019.gada semināra tēma ekonomikas skolotājiem ir kvalitātes vadības un LR nodokļu sistēmas aktualitātes skolēnu zinātniski pētniecisko darbu vadīšanas kontekstā.

 

Semināra programma

11.30 – 12.00 dalībnieku reģistrācija

12.00 – 14.15 LR nodokļu sistēmas aktualitātes skolēnu ZPD vadīšanas kontekstā (Finanšu un grāmatvedības nodaļas lektore, Mg.oec. Līga Leitāne) (412.aud.)

14.15 – 14.45  Kafijas pauze

14.45 – 17.00 Kvalitātes vadības aktualitātes Latvijas uzņēmumos skolēnu ZPD vadīšanas kontekstā (Vadībzinātnes nodaļas lektore, Mg.oec. Andžela Veselova) (412.aud)

Kontaktpersona: J.Šalkovska (e-pasts: jelena.salkovska@lu.lv, mob.tel. 29615933)

LU Biznesa, vadības un ekonomikas fakultāte sadarbībā ar Valsts izglītības satura centru (VISC) rīko semināru skolēniem “Kvalitātes vadības un LR nodokļu sistēmas aktualitātes skolēnu zinātniski pētniecisko darbu rakstīšanas kontekstā”. Seminārs notiks 15.11.2019. plkst. 13.00 – 16.00 Aspazijas bulvārī 5, 414.aud. Seminārs ir bezmaksas. Reģistrācija semināram ir paredzēta elektroniski līdz 11.11.2019.

2019.gada semināra tēma skolēniem ir kvalitātes vadības un LR nodokļu sistēmas aktualitātes skolēnu zinātniski pētniecisko darbu rakstīšanas kontekstā.

Semināra programma:

12.30 – 13.00 dalībnieku reģistrācija

13.00 – 14.20 Kvalitātes vadības aktualitātes Latvijas uzņēmumos skolēnu ZPD rakstīšanas kontekstā (Vadībzinātnes nodaļas lektore, Mg.oec. Andžela Veselova) (414.aud)

14.20 – 14.40  Starpbrīdis

14.40 – 16.00  LR nodokļu sistēmas aktualitātes skolēnu ZPD rakstīšanas kontekstā (Finanšu un grāmatvedības nodaļas lektore, Mg.oec. Līga Leitāne) (414.aud.)

Kontaktpersona: J.Šalkovska (e-pasts: jelena.salkovska@lu.lv, mob.tel. 29615933)