Bakalaura līmeņa studijas

Piedāvājam septiņas akreditētas profesionālās un akadēmiskās bakalaura studiju programmas, kas būs piemērotas vispārizglītojošo skolu absolventiem un studentiem, kuri vēlas mainīt studiju virzienu, kā arī uzņēmējiem, kuri savai biznesa pieredzei vēlas pievienot nopietnas zināšanas.

Studiju programmas: