Finanšu un grāmatvedības nodaļas vadītāja

BVEF profesore ir Latvijas Zinātnes padomes eksperte ekonomikā un uzņēmējdarbībā, kā arī LU vadošā pētniece finansēs. R.Rupeika-Apoga ir mācību līdzekļu un vairāk nekā 50 starptautisko zinātnisko publikāciju autore finanšu jomā. Praktiskās iemaņas darbībai finanšu tirgos tika iegūtas strādājot vienā no lielākām starptautiskajām komercbankām.  Profesore ir stažējusies un pasniegusi ārvalstu augstskolās Vācijā, Lihtenšteinā, Lietuvā, Krievijā, Turcijā, Grieķijā, Polijā un Norvēgijā. Vairāku starptautisko žurnālu redakcijas locekle, starptautisko asociāciju un tiklu dalībniece,  kā arī  „Nordic-Baltic Network in Corporate and International Finance” tīkla dibinātāja.

Nodaļas pētnieciskās darbības galvenie virzieni un atbildīgie:

  • Finanšu institūcijas un finanšu tirgi, to regulējums (Asoc. prof. Irina Solovjova)
  • Korporatīvās finanses (Prof. Svetlana Saksonova)
  • Publiskās finanses un nodokļi (Doc. Aina Joppe)
  • Grāmatvedība (Prof. Inga Būmane)
  • Analīze un audits (Prof. Inta Brūna)

Pasniedzējs

Laiks

Telpa

Telefona nr. un e-pasts

Lekt. Ieva Aizsila

Konsultācijas: 17.06.2019. pl. 18:00-19:30; 29.06.2019. pl. 12:00-13:30

428

67034772

ieva.aizsila@lu.lv

Prof. Inta Brūna

Ceturtdienās 16.00 – 17.30 un sestdienās iepriekš vienojoties ar docētāju.

429

67034788

inta.bruna@lu.lv

Lekt. Larisa Bule

Pirmdienās 18.00 – 19.30 un sestdienās iepriekš vienojoties ar docētāju.

430

67034740

larisa.bule@lu.lv

Prof. Inga Būmane

Otrdienās 17.00 – 18.30 un sestdienās iepriekš vienojoties ar docētāju.

Konsultācijas  11. jūnijā tiek pārceltas uz pl. 12.30-14.00; 25. jūnija uz 26.jūniju pl. 12.30-14.00

434

67034633

inga.bumane@lu.lv

Doc. Ivita Faituša

Ceturtdienās 16.30 – 18.00 un sestdienās iepriekš vienojoties ar docētāju.

Konsultācija 20. jūnijā nenotiks

428

67034772

ivita.faitusa@lu.lv

Doc. Aina Joppe

Trešdienās 13.00-14.30  iepriekš vienojoties ar docētāju.

 

428

67034772

aina.joppe@lu.lv

Asoc. prof. Marina Kudinska

Docētāja šajā semestrī nekonsultē

430

67034740

marina.kudinska@lu.lv

Lekt. Līga Leitāne

Pirmdienās 18.00 – 19.30 un sestdienās iepriekš vienojoties ar docētāju.

433

67034955

liga.leitane@lu.lv

Asoc. prof. Inta Millere

Ceturtdienās 18.15 – 19.45 un sestdienās iepriekš vienojoties ar docētāju.

Konsultācija 20.06.2019. tiek pārcelta uz 19.06.2019. pl. 14:30 - 16:00

429

67034788

inta.millere@lu.lv 

Prof. Inna Romānova

Ceturtdienās 16.00 – 17.30 un sestdienās iepriekš vienojoties ar docētāju.

527

67034723

inna.romanova@lu.lv

 

Prof. Ramona Rupeika-Apoga

Pirmdienās 11.00 – 12.30 un sestdienās iepriekš vienojoties ar docētāju.

 

432

67034778

ramona.rupeika-apoga@lu.lv

Prof. Svetlana Saksonova

Pirmdienās 16.15 – 17.45 un sestdienās iepriekš vienojoties ar docētāju.

430

67034958

svetlana.saksonova@lu.lv

Asoc. prof.

Irina Solovjova

Otrdienās 16.00-17.30 iepriekš vienojoties ar docētāju.

435

67034953

irina.solovjova@lu.lv

Asoc. prof.

Ruta Šneidere

Otrdienās 16.00 – 17.30

Katra mēneša pirmajā nedēļā 17.00-18.00.            

Sestdienās iepriekš vienojoties ar docētāju.

429

67034959

ruta.sneidere@lu.lv

Finanšu un grāmatvedības nodaļas metodiķe