Finanšu un grāmatvedības nodaļas vadītāja

BVEF profesore ir Latvijas Zinātnes padomes eksperte ekonomikā un uzņēmējdarbībā, kā arī LU vadošā pētniece finansēs. R.Rupeika-Apoga ir mācību līdzekļu un vairāk nekā 50 starptautisko zinātnisko publikāciju autore finanšu jomā. Praktiskās iemaņas darbībai finanšu tirgos tika iegūtas strādājot vienā no lielākām starptautiskajām komercbankām.  Profesore ir stažējusies un pasniegusi ārvalstu augstskolās Vācijā, Lihtenšteinā, Lietuvā, Krievijā, Turcijā, Grieķijā, Polijā un Norvēgijā. Vairāku starptautisko žurnālu redakcijas locekle, starptautisko asociāciju un tiklu dalībniece,  kā arī  „Nordic-Baltic Network in Corporate and International Finance” tīkla dibinātāja.

Nodaļas pētnieciskās darbības galvenie virzieni un atbildīgie:

  • Finanšu institūcijas un finanšu tirgi, to regulējums (Asoc. prof. Irina Solovjova)
  • Korporatīvās finanses (Prof. Svetlana Saksonova)
  • Publiskās finanses un nodokļi (Doc. Aina Joppe)
  • Grāmatvedība (Prof. Inga Būmane)
  • Analīze un audits (Prof. Inta Brūna)

Konsultāciju laiki

Vārds, uzvārds

Amats

Laiks

Telpa

Kontaktinformācija

Ramona Rupeika - Apoga

 

Nodaļas vadītāja, profesore

Pirmdienās

11.00 – 12.30

iepriekš obligāti jāpiesakās

432

67034778

 

ramona.rupeika-apoga@lu.lv

Ieva Aizsila

Lektore

Pirmdienās

14.30-16.00

iepriekš obligāti jāpiesakās

428

67034772

ieva.aizsila@lu.lv

Inta Brūna

Profesore

Trešdienās

16.00-17.00

iepriekš obligāti jāpiesakās

429

67034788

inta.bruna@lu.lv

Larisa Bule

Lektore

Līdz 11.10.2020.

ceturtdienās

12.30-14.00.

No 12.10.2020.

trešdienās 16.00-17.30.

Iepriekš obligāti jāpiesakās

430

67034958

larisabule@inbox.lv

Inga Būmane

 

Profesore, “Grāmatvedība un audits” maģistra studiju programmas direktore

Otrdienās

17.00 – 18.30

iepriekš obligāti jāpiesakās

 

434

67034633

inga.bumane@lu.lv

Ivita  Faituša

 

Docente

Pirmdienās

14.30-16.00

iepriekš obligāti jāpiesakās

428

67034772

ivita.faitusa@lu.lv

Aina Joppe

 

Docente

Pirmdienās

16.30 – 18.00

iepriekš obligāti jāpiesakās

428

67034772

aina.joppe@lu.lv

Marina Kudinska

 

Asoc.prof.

Pirmdienās

16.30-18.00

iepriekš obligāti jāpiesakās

430

67034958

marina.kudinska@lu.lv

Līga Leitāne

 

Lektore

Pirmdienās

18.00- 19.30

iepriekš obligāti jāpiesakās

433

67034955

29476933

liga.leitane@lu.lv

Pierpaolo Marano

Profesors     pierpaolo.marano@lu.lv

Inta Millere

.

Asoc.prof.

Ceturtdienās

15.00 - 16.30

iepriekš obligāti jāpiesakās

429

67034788

inta.millere@lu.lv

Andris Pelšs

 

Pasniedzējs

 

428

andrispelss@inbox.lv

Inna Romānova

 

Profesore,

“Finanšu ekonomika”

profesionālās maģistra studiju programmas direktore,

LU BVEF zinātniskā prodekāne

Ceturtdienās

16.00 – 17.30

iepriekš obligāti jāpiesakās

 

527

67034945

inna.romanova@lu.lv

Svetlana Saksonova

 

Profesore

“Finanšu menedžments”

profesionālās bakalaura  studiju programmas direktore

Līdz 07.10.2020.

trešdienās 16.00 – 18.00.

No 08.10.2020.

14.00-16.00.

iepriekš obligāti jāpiesakās

430

67034958

saksonova.svetlana@

gmail.com

Irina Solovjova

Asoc.prof.

Ceturtdienās

16.30-18.00

iepriekš obligāti jāpiesakās

 

435

67034953

irina.solovjova@lu.lv

Ruta Šneidere

 

Profesore,

“Grāmatvedība, analīze un audits” bakalaura  studiju programmas direktore

Otrdienās

17.00 – 18.30

iepriekš obligāti jāpiesakās

429

67034959

ruta.sneidere@lu.lv

Finanšu un grāmatvedības nodaļas metodiķe