Finanšu un grāmatvedības nodaļas vadītāja

BVEF profesore ir Latvijas Zinātnes padomes eksperte ekonomikā un uzņēmējdarbībā, kā arī LU vadošā pētniece finansēs. R.Rupeika-Apoga ir mācību līdzekļu un vairāk nekā 50 starptautisko zinātnisko publikāciju autore finanšu jomā. Praktiskās iemaņas darbībai finanšu tirgos tika iegūtas strādājot vienā no lielākām starptautiskajām komercbankām.  Profesore ir stažējusies un pasniegusi ārvalstu augstskolās Vācijā, Lihtenšteinā, Lietuvā, Krievijā, Turcijā, Grieķijā, Polijā un Norvēgijā. Vairāku starptautisko žurnālu redakcijas locekle, starptautisko asociāciju un tiklu dalībniece,  kā arī  „Nordic-Baltic Network in Corporate and International Finance” tīkla dibinātāja.

Nodaļas pētnieciskās darbības galvenie virzieni un atbildīgie:
  • Finanšu institūcijas un finanšu tirgi, to regulējums (Asoc. prof. Irina Solovjova)
  • Korporatīvās finanses (Prof. Svetlana Saksonova)
  • Publiskās finanses un nodokļi (Doc. Aina Joppe)
  • Grāmatvedība (Prof. Inga Būmane)
  • Analīze un audits (Prof. Inta Brūna)

Konsultāciju laiki

Vārds, uzvārds

Amats

Laiks

Telpa

Kontaktinformācija

Ramona Rupeika - Apoga

 

Nodaļas vadītāja, Dr. ekon., profesore

Pirmdienās

11.00 – 12.30

obligāta vienas darba dienas iepriekšējā pierakstīšanās

432

67034778

 

ramona.rupeika-apoga@lu.lv

Larisa Bule

Lektore

Līdz 11.10.2020.

ceturtdienās

12.30-14.00.

No 12.10.2020.

trešdienās 16.00-17.30.

obligāta vienas darba dienas iepriekšējā pierakstīšanās

430

67034958

larisabule@inbox.lv

Inga Būmane

 

Dr. ekon., profesore, “Grāmatvedība un audits” maģistra studiju programmas direktore

Otrdienās

17.00 – 18.30

obligāta vienas darba dienas iepriekšējā pierakstīšanās

 

434

67034633

inga.bumane@lu.lv

Aina Joppe

 


Dr. ekon., asoc. prof.

Pirmdienās
16.30-18.00

obligāta vienas darba dienas iepriekšējā pierakstīšanās 

428

67034772

aina.joppe@lu.lv

Marina Kudinska

 

Dr. ekon., as.profesore

Pirmdienās
16.30-18.00

obligāta vienas darba dienas iepriekšējā pierakstīšanās

430

67034958

marina.kudinska@lu.lv

Līga Leitāne

 

M. ekon., lektore

Pirmdienās

18.00- 19.30

obligāta vienas darba dienas iepriekšējā pierakstīšanās 

433

67034955

29476933

liga.leitane@lu.lv

Inta Millere

Dr. ekon., as.profesore

Otrdienās
15.00-16.30
Tiešsaistē

obligāta vienas darba dienas iepriekšējā pierakstīšanās

429

67034788

inta.millere@lu.lv

Pelšs Andris M. ekon. pieaicinātais docētājs   428

67034028
(metodiķe)

andrispelss@inbox.lv

Inna Romānova

 

Dr. ekon., profesore “Finanšu ekonomika” profesionālās maģistra studiju programmas direktore, 
BVE fakultātes zinātniskā prodekāne

Ceturtdienās
16.00-17.30

obligāta vienas darba dienas iepriekšējā pierakstīšanās

 

527

67034945

inna.romanova@lu.lv

Svetlana Saksonova

 

Dr. ekon., profesore “Finanšu menedžments” profesionālās bakalaura studiju programmas direktore

Ceturtdienās
16.30-18.00

obligāta vienas darba dienas iepriekšējā pierakstīšanās

430

67034958

saksonova.svetlana@

gmail.com

Irina Solovjova

Dr.ekon., profesore

Ceturtdienās
14.30-16.00

obligāta vienas darba dienas iepriekšējā pierakstīšanās

 

435

67034953

irina.solovjova@lu.lv

Ruta Šneidere

 

Dr.ekon., profesore “Grāmatvedība, analīze un audits” akadēmiskās bakalaura studiju programmas direktore

Klātienē 429.kab. vai tiešsaistē 
Ms Teams

Otrdienās
17.00-18.30

obligāta vienas darba dienas iepriekšējā pierakstīšanās

429

67034959

ruta.sneidere@lu.lv

Kristīne Nikolsone Finanšu un grāmatvedības nodaļas metodiķe P.O.T.C.P.
9.00-17.00
428

67034028

kristine.nikolsone@lu.lv

Finanšu un grāmatvedības nodaļas metodiķe