Finanšu un grāmatvedības nodaļas vadītāja

BVEF profesore ir Latvijas Zinātnes padomes eksperte ekonomikā un uzņēmējdarbībā, kā arī LU vadošā pētniece finansēs. R.Rupeika-Apoga ir mācību līdzekļu un vairāk nekā 50 starptautisko zinātnisko publikāciju autore finanšu jomā. Praktiskās iemaņas darbībai finanšu tirgos tika iegūtas strādājot vienā no lielākām starptautiskajām komercbankām.  Profesore ir stažējusies un pasniegusi ārvalstu augstskolās Vācijā, Lihtenšteinā, Lietuvā, Krievijā, Turcijā, Grieķijā, Polijā un Norvēgijā. Vairāku starptautisko žurnālu redakcijas locekle, starptautisko asociāciju un tiklu dalībniece,  kā arī  „Nordic-Baltic Network in Corporate and International Finance” tīkla dibinātāja.

Finanšu un grāmatvedības nodaļas pētnieciskās darbības galvenie virzieni un atbildīgie:

  • Digitālā transformācija finansēs un grāmatvedībā (Prof. Ramona Rupeika-Apoga)
  • Finanšu institūcijas un finanšu tirgi, to regulējums (Prof. Irina Solovjova)
  • Korporatīvās finanses un finanšu vadība (Prof. Svetlana Saksonova)
  • Publiskās finanses un nodokļi (Asoc.prof. Aina Joppe)
  • Grāmatvedība, analīze un audits (Prof. Inga Būmane)

Konsultāciju laiki

Vārds, uzvārds

Amats

Laiks

Telpa

Kontaktinformācija

Ramona Rupeika - Apoga 

 

Dr. oec., profesore Finanšu un grāmatvedības nodaļas vadītāja

Pirmdienās
11:00-12:00

Obligāta iepriekšējā pierakstīšanās ramona.rupeika-apoga@lu.lv

432

ramona.rupeika-apoga@lu.lv

Larisa Bule

M. oec., lektore

Ceturtdienās
18.00-19.30

Obligāta iepriekšējā pierakstīšanās larisa.bule@lu.lv

430

67034958

larisa.bule@lu.lv

Inga Būmane

 

Dr. oec., prof. “Grāmatvedība un audits” akadēmiskā maģistra studiju programmas direktore

Konsultācijas atsāksies -08.04.2024. Pirmdienās 15:00-16:30.

Obligāta iepriekšējā pierakstīšanās Inga.bumane@lu.lv

434

67034633

Obligāta iepriekšēja pierakstīšanās
Inga.bumane@lu.lv

Aina Joppe

 

Dr. oec., asoc. prof.

Piektdien
16.00-17.00

Obligāta iepriekšējā pierakstīšanās aina.joppe@lu.lv

428

67034772

Obligāta iepriekšējā pierakstīšanās
aina.joppe@lu.lv

Marina Kudinska

 

Dr. oec., asoc. prof.

Otrdienās
16:30-18:00

Obligāta iepriekšējā pierakstīšanās marina.kudinska@lu.lv

430

67034958

Obligāta iepriekšējā pierakstīšanās
marina.kudinska@lu.lv

Līga Leitāne

 

M. oec., lektore

Pirmdienās
18.00-19.30

Obligāta iepriekšējā pierakstīšanās liga.leitane@lu.lv

433

67034955

29476933

Obligāta iepriekšējā pierakstīšanās
liga.leitane@lu.lv

Pelšs Andris
M. oec. pieaicinātais docētājs
  428

67034028
(metodiķe)

andrispelss@inbox.lv

Inna Romānova

 

Dr. oec., prof. “Finanšu ekonomika” profesionālās maģistra studiju programmas direktore

BVE fakultātes zinātniskā prodekāne

Ceturtdienās
16.00-17.00

Obligāta iepriekšējā pierakstīšanās Inna.romanova@lu.lv

527

67034945

Obligāta iepriekšējā pierakstīšanās
Inna.romanova@lu.lv

Svetlana Saksonova

 

Dr. oec., prof. “Finanšu menedžments” profesionālās bakalaura studiju programmas direktore

Trešdienās
18.10-19.40

Obligāta iepriekšējā pierakstīšanās saksonova.svetlana@gmail.com

430

67034958

Obligāta iepriekšējā pierakstīšanās
saksonova.svetlana@gmail.com

Irina Solovjova

Dr. oec., prof.

Ceturtdiena
16.30-17.30

Obligāta iepriekšējā pierakstīšanās Irina.solovjova@lu.lv

435

67034953

Obligāta iepriekšējā pierakstīšanās
Irina.solovjova@lu.lv

Kristīne Nikolsone Finanšu un grāmatvedības nodaļas metodiķe P. O. T. C. P.
9.00-17.00
428

67034028

kristine.nikolsone@lu.lv

Finanšu un grāmatvedības nodaļas metodiķe