Finanšu un grāmatvedības nodaļas vadītāja

BVEF profesore ir Latvijas Zinātnes padomes eksperte ekonomikā un uzņēmējdarbībā, kā arī LU vadošā pētniece finansēs. R.Rupeika-Apoga ir mācību līdzekļu un vairāk nekā 50 starptautisko zinātnisko publikāciju autore finanšu jomā. Praktiskās iemaņas darbībai finanšu tirgos tika iegūtas strādājot vienā no lielākām starptautiskajām komercbankām.  Profesore ir stažējusies un pasniegusi ārvalstu augstskolās Vācijā, Lihtenšteinā, Lietuvā, Krievijā, Turcijā, Grieķijā, Polijā un Norvēgijā. Vairāku starptautisko žurnālu redakcijas locekle, starptautisko asociāciju un tiklu dalībniece,  kā arī  „Nordic-Baltic Network in Corporate and International Finance” tīkla dibinātāja.

Nodaļas pētnieciskās darbības galvenie virzieni un atbildīgie:

  • Finanšu institūcijas un finanšu tirgi, to regulējums (Asoc. prof. Irina Solovjova)
  • Korporatīvās finanses (Prof. Svetlana Saksonova)
  • Publiskās finanses un nodokļi (Doc. Aina Joppe)
  • Grāmatvedība (Prof. Inga Būmane)
  • Analīze un audits (Prof. Inta Brūna)

Konsultāciju laiki

Pasniedzējs Konsultāciju forma

Lekt. Ieva Aizsila

Ieva.aizsila@lu.lv

Pieteikties konsultācijai iepriekš e-pastā vai e-studijās.

Prof. Inta Brūna

inta.bruna@lu.lv

Pieteikties konsultācijai iepriekš e-pastā vai e-studijās.

Lekt. Larisa Bule 

larisa.bule@lu.lv

Skype,WhatsApp.

Pieteikties konsultācijai iepriekš e-pastā vai e-studijās.

Prof. Inga Būmane

Inga.bumane@lu.lv

Pieteikties konsultācijai iepriekš e-pastā vai e-studijās.

Doc. Ivita Faituša

 

ivita.faitusa@lu.lv

Pieteikties konsultācijai iepriekš e-pastā vai e-studijās.

Sarmīte Glāzere

Pieteikties konsultācijai e-studijās.

Doc. Aina Joppe 

 

aina.joppe@lu.lv

Pieteikties konsultācijai iepriekš e-pastā vai e-studijās.

Asoc. prof. Marina Kudinska

marina.kudinska@lu.lv

Skype

Pieteikties konsultācijai iepriekš e-pastā vai e-studijās.

Lekt. Līga Leitāne

 

Liga.leitane@lu.lv

29476933

Pieteikties konsultācijai iepriekš e-pastā vai e-studijās.

Asoc. prof. Inta Millere

 

Inta.millere@lu.lv

Pieteikties konsultācijai iepriekš e-pastā vai e-studijās.

Andris Pelšs

 

andrispelss@inbox.lv

Pieteikties konsultācijai iepriekš e-pastā vai e-studijās.

Prof. Inna Romānova

inna.romanova@lu.lv

67034945, Skype, Zoom

Pieteikties konsultācijai iepriekš e-pastā vai e-studijās.

Prof. Rupeika - Apoga Ramona

ramona.rupika-apoga@lu.lv

Skype, WhatsApp. 

Pieteikties konsultācijai iepriekš e-pastā vai e-studijās.

Prof. Svetlana Saksonova

svetlana.saksonova@lu.lv

Pieteikties konsultācijai iepriekš e-pastā vai e-studijās.

Asoc. prof. Irina Solovjova 

irina.solovjova@lu.lv

Skype

Pieteikties konsultācijai iepriekš e-pastā vai e-studijās.

Prof. Ruta Šneidere

Ruta.sneidere@lu.lv

Pieteikties konsultācijai iepriekš e-pastā vai e-studijās.

 

 

Finanšu un grāmatvedības nodaļas metodiķe