Finanšu un grāmatvedības nodaļas vadītāja

BVEF profesore ir Latvijas Zinātnes padomes eksperte ekonomikā un uzņēmējdarbībā, kā arī LU vadošā pētniece finansēs. R.Rupeika-Apoga ir mācību līdzekļu un vairāk nekā 50 starptautisko zinātnisko publikāciju autore finanšu jomā. Praktiskās iemaņas darbībai finanšu tirgos tika iegūtas strādājot vienā no lielākām starptautiskajām komercbankām.  Profesore ir stažējusies un pasniegusi ārvalstu augstskolās Vācijā, Lihtenšteinā, Lietuvā, Krievijā, Turcijā, Grieķijā, Polijā un Norvēgijā. Vairāku starptautisko žurnālu redakcijas locekle, starptautisko asociāciju un tiklu dalībniece,  kā arī  „Nordic-Baltic Network in Corporate and International Finance” tīkla dibinātāja.

Nodaļas pētnieciskās darbības galvenie virzieni un atbildīgie:

  • Finanšu institūcijas un finanšu tirgi, to regulējums (Asoc. prof. Irina Solovjova)
  • Korporatīvās finanses (Prof. Svetlana Saksonova)
  • Publiskās finanses un nodokļi (Doc. Aina Joppe)
  • Grāmatvedība (Prof. Inga Būmane)
  • Analīze un audits (Prof. Inta Brūna)
Pasniedzējs Telpa Laiks Telefona nr. un e-pasts

Lekt. Ieva Aizsila

 

 

 

 

428

 

 

 

 

21.01.2020.  18.00 – 19.30
28.01.2020.  18.00 – 19.30

konsultācija 21.01.2020. tiek pārcelta uz 25.01.2020. pl. 9.00 – 10.30

67034772

ieva.aizsila@lu.lv 

Iepriekšēja pieteikšanās

pa e-pastu

Prof. Inta Brūna

 

429

 

Otrdienās

16.00-17.00

sestdienās iepriekš vienojoties ar docētāju

67034788

inta.bruna@lu.lv

Lekt. Larisa Bule 

 

 

430

 

 

17.01.2020.  14.00- 15.30
24.01.2020.  14.00- 15.30

 

67034958

larisabule@inbox.lv

 

Prof. Inga Būmane

434

 

Otrdienās 17.00 – 18.30

konsultācija no 14. janvārī tiek pārcelta uz 21. janvāri  14:00- 15:30

konsultācija 28. janvārī tiek pārcelta uz 27. janvāri pl. 15:00- 16:30

sestdienās iepriekš vienojoties ar docētāju

67034633

inga.bumane@lu.lv

 

Doc. Ivita Faituša

 

428

 

konsultācijas janvārī notiks otrdienās no 14:30-16:00

sestdienās iepriekš vienojoties ar docētāju

67034772

ivita.faitusa@lu.lv 

 

pasniedzējs Oļegs Fiļipovičs

 

 

Iepriekšēja pieteikšanās

pa  e-pastu

olegs.filipovics@ inbox.lv

 

 

Doc. Aina Joppe 

 

428

 

Otrdienās

16.15 – 18.15

sestdienās iepriekš vienojoties ar docētāju

67034772

aina.joppe@lu.lv

 

Asoc. prof. Marina Kudinska

 

430

 

 

Trešdienās 14.00 līdz 15.30,

sestdienās iepriekš vienojoties ar docētāju

67034958

marina.kudinska@lu.lv

Lekt. Līga Leitāne

 

433

 

Otrdienās

16.00- 17.30

sestdienās iepriekš vienojoties ar docētāju

67034955, 
29476933

liga.leitane@lu.lv

 

pasniedzēja Jeļena Laščenko

 

429

 

 

Iepriekšēja pieteikšanās

pa  e-pastu

jelena.lascenko@gmail.com

Asoc. prof. Inta Millere

 

429

 

Ceturtdienās

16.30 - 18.00

sestdienās iepriekš vienojoties ar docētāju

67034788

inta.millere@lu.lv

pasniedzējs Andris Pelšs

 

428

 

 

Iepriekšēja pieteikšanās

pa  e-pastu

andrispelss@inbox.lv

 

 

Prof. Inna Romānova

527

 

 

Ceturtdienās 

16.00 – 17.30

sestdienās iepriekš vienojoties ar docētāju

67034945

inna.romanova@lu.lv

 

Prof. Rupeika - Apoga Ramona

432

 

 

Pirmdienās 

11.00 – 12.30

sestdienās iepriekš vienojoties ar docētāju

 

67034778

ramona.rupeika-apoga@lu.lv

 

Prof. Svetlana Saksonova

430

 

 Otrdienās 16.30 - 18.00

konsultācijas sakarā ar komandējumu 21.01.2020., 28.01.2020., NENOTIKS

sestdienās iepriekš vienojoties ar docētāju

67034958

saksonova.svetlana@gmail.com

Asoc. prof. Irina Solovjova 

435

 

Trešdienās

16.00-17.30

sestdienās iepriekš vienojoties ar docētāju

67034953

irina.solovjova@lu.lv

Asoc. prof. Ruta Šneidere

429

 

 

Otrdienās

17.00 – 18.30

sestdienās iepriekš vienojoties ar docētāju

67034959

ruta.sneidere@lu.lv

 

Ilona Tole

430

 

 

I-V -9.00-17.30 

 

 

67034740

 ilona.tole@lu.lv

 

 

pasniedzējs Dainis Vodolagins

 

 

Iepriekšēja pieteikšanās

pa  e-pastu

dainis.vodolagin@ gmail.com

 

 

 

Finanšu un grāmatvedības nodaļas metodiķe