Finanšu un grāmatvedības nodaļas vadītāja

BVEF profesore ir Latvijas Zinātnes padomes eksperte ekonomikā un uzņēmējdarbībā, kā arī LU vadošā pētniece finansēs. R.Rupeika-Apoga ir mācību līdzekļu un vairāk nekā 50 starptautisko zinātnisko publikāciju autore finanšu jomā. Praktiskās iemaņas darbībai finanšu tirgos tika iegūtas strādājot vienā no lielākām starptautiskajām komercbankām.  Profesore ir stažējusies un pasniegusi ārvalstu augstskolās Vācijā, Lihtenšteinā, Lietuvā, Krievijā, Turcijā, Grieķijā, Polijā un Norvēgijā. Vairāku starptautisko žurnālu redakcijas locekle, starptautisko asociāciju un tiklu dalībniece,  kā arī  „Nordic-Baltic Network in Corporate and International Finance” tīkla dibinātāja.

Nodaļas pētnieciskās darbības galvenie virzieni un atbildīgie:

  • Finanšu institūcijas un finanšu tirgi, to regulējums (Asoc. prof. Irina Solovjova)
  • Korporatīvās finanses (Prof. Svetlana Saksonova)
  • Publiskās finanses un nodokļi (Doc. Aina Joppe)
  • Grāmatvedība (Prof. Inga Būmane)
  • Analīze un audits (Prof. Inta Brūna)
Pasniedzējs Telpa Laiks Telefona nr. un e-pasts

Lekt. Ieva Aizsila

 

 

 

 

428

 

 

 

 

konsultācijas novembrī un decembrī

9.11.2019. pl.14:00-15:30
23.11.2019. pl.15:30-17:00
30.11.2019. pl.14:00-15:30
3.12.2019. pl.18:00-19:30
14.12.2019. pl.14:00-15:30
21.12.2019. pl.10:00-11:30

sestdienās iepriekš vienojoties ar docētāju

67034772

ieva.aizsila@lu.lv 

Iepriekšēja pieteikšanās

pa e-pastu

Prof. Inta Brūna

 

429

 

Otrdienās

16.00-17.00

sestdienās iepriekš vienojoties ar docētāju

67034788

inta.bruna@lu.lv

Lekt. Larisa Bule 

 

 

430

 

 

Otrdienās, Ceturtdienās 

18.00-18.45

sestdienās iepriekš vienojoties ar docētāju

67034958

larisabule@inbox.lv

 

Prof. Inga Būmane

434

 

Otrdienās

17.00 – 18.30

sestdienās iepriekš vienojoties ar docētāju

67034633

inga.bumane@lu.lv

 

Doc. Ivita Faituša

 

428

 

Otrdienās

15.15-16.45

konsultācija 26. novembrī tiek pārcelts uz  16. novembri 16.00-17.30

Konsultācijas decembrī notiks sestdienās:
7.12.2019.   16.00-17.30
14.12.2019. 16.00-17.30
21.12.2019.  17.00-18.30

sestdienās iepriekš vienojoties ar docētāju

67034772

ivita.faitusa@lu.lv 

 

pasniedzējs Oļegs Fiļipovičs

 

 

konsultācijas notiks:14., 28. novembrī un 12. decembrī no pl. 17.30- 18.15, 415. auditorijā.

Iepriekšēja pieteikšanās

pa  e-pastu

olegs.filipovics@ inbox.lv

 

 

Doc. Aina Joppe 

 

428

 

Otrdienās

16.15 – 18.15

sestdienās iepriekš vienojoties ar docētāju

67034772

aina.joppe@lu.lv

 

Asoc. prof. Marina Kudinska

 

430

 

 

Trešdienās

16.00-17.30

sestdienās iepriekš vienojoties ar docētāju

67034958

marina.kudinska@lu.lv

Lekt. Līga Leitāne

 

433

 

Otrdienās

16.00- 17.30

konsultācija 05.11.2019. tiek atcelta

sestdienās iepriekš vienojoties ar docētāju

67034955, 
29476933

liga.leitane@lu.lv

 

pasniedzēja Jeļena Laščenko

 

429

 

 

Iepriekšēja pieteikšanās

pa  e-pastu

jelena.lascenko@gmail.com

Asoc. prof. Inta Millere

 

429

 

Ceturtdienās

16.30 - 18.00

sestdienās iepriekš vienojoties ar docētāju

67034788

inta.millere@lu.lv

pasniedzējs Andris Pelšs

 

428

 

 

Iepriekšēja pieteikšanās

pa  e-pastu

andrispelss@inbox.lv

 

 

Prof. Inna Romānova

527

 

 

Ceturtdienās 

16.00 – 17.30

sestdienās iepriekš vienojoties ar docētāju

67034945

inna.romanova@lu.lv

 

Prof. Rupeika - Apoga Ramona

432

 

 

Pirmdienās 

11.00 – 12.30

sestdienās iepriekš vienojoties ar docētāju

 

67034778

ramona.rupeika-apoga@lu.lv

 

Prof. Svetlana Saksonova

430

 

 Otrdienās

16.30 - 18.00

konsultācijas 29.10.2019. tiek pārcelta uz 01.11.2019. pl. 13.00-14.30

sestdienās iepriekš vienojoties ar docētāju

67034958

saksonova.svetlana@gmail.com

Asoc. prof. Irina Solovjova 

435

 

Trešdienās

16.00-17.30

sestdienās iepriekš vienojoties ar docētāju

67034953

irina.solovjova@lu.lv

Asoc. prof. Ruta Šneidere

429

 

 

Otrdienās

17.00 – 18.30

sestdienās iepriekš vienojoties ar docētāju

67034959

ruta.sneidere@lu.lv

 

Ilona Tole

430

 

 

I-V -9.00-17.30 

 

 

67034740

 ilona.tole@lu.lv

 

 

pasniedzējs Dainis Vodolagins

 

 

Iepriekšēja pieteikšanās

pa  e-pastu

dainis.vodolagin@ gmail.com

 

 

 

Finanšu un grāmatvedības nodaļas metodiķe