Erasmus+

Šobrīd LU BVEF ir noslēgti ERASMUS+ sadarbības līgumi ar universitātēm 27 valstīs - Austrijā, Beļģijā, Bulgārijā, Čehijā, Dānijā, Francijā, Grieķijā, Horvātijā, Itālijā, Igaunijā, Lietuvā, Luksemburgā, Lihtenšteinā, Nīderlandē, Norvēģijā, Polijā, Portugālē, Rumānijā, Slovākijā, Slovēnijā, Somijā, Spānijā, Turcijā, Vācijā, Zviedrijā, Anglija.

ERASMUS + programmas ietvaros LU piedāvā stipendiju studijām no 2 līdz 12 mēnešiem studijām kādā no LU BVEF sadarbības augstskolām - pieteikties var gan bakalaura, gan maģistra līmeņa studenti, t.sk. nepilna laika klātienē studējošie.

Pēdējā studiju semestrī piedalīties apmaiņas studijās nevar.

Nenokavē savu iespēju piedzīvot neaizmirstamu semestri ārzemēs! Pieteikšanās uz apmaiņas studijām rudens semestrī notiek februārī-martā, savukārt uz pavasara semestri septembrī.

Pieteikšanās uz rudens 2024 apmaiņas studijām līdz 26.02.2024. (24:00)

Informatīvās sapulces ar studentiem par Erasmus+ apmaiņas studiju iespējām un procedūru plānotas MS Teams vietnē:

8. februārī plkst 16:00 latviešu valodāClick here to join the meeting

9. februārī plkst 16:00 angļu valodāClick here to join the meeting

 

Lai brauktu ERASMUS + apmaiņas programmā:

Jāizvēlas kāda no LU BVEF sadarbības universitātēm (studenti var izvēlēties līdz 3 universitātēm, sakārtojot tās pēc prioritātēm). Lūdzu, ņemiet vērā, ka studiju līmenis P- Post Graduate (Maģistri), Level U- Under Graduate (bakalauri) and D- Doctoral studies (PhD)

Izvēloties universitātes, jāpievērš uzmanību:

 • Kādā valodā tiek piedāvāti studiju kursi izvēlētajā augstskolā;
 • Kādi studiju kursi tiek piedāvāti izvēlētajā universitāti, (konkrēto studiju kursu izvēle jānorāda pieteikuma anketā 30 ECTS apmērā)

Jāaizpilda Online pieteikuma forma

Jāpievieno:

CV;

Svešvalodu zināšanu apliecinošo dokumentu kopijas (var iesniegt CE, IELTS, TOEFL sertifikātu kopijas vai atzīmi no LUIS)

Motivācijas vēstule (angļu valodā);

Dokumentiem jābūt aizpidītiem datorrakstā pdf formātā (citi formāti netiks pieņemti)

ERASMUS + apmaiņas studiju konkursa atlases kritēriji

Konkursa rezultāti katram dalībniekam tiks izsūtīti 5 dienu laikā pēc konkursa pieteikšanās termiņa beigām.

SVARĪGA INFORMĀCIJA!!!

ERASMUS+ Stipendijas

ERASMUS + programmā var piedalīties vairākkārt! Ja jau esi izmantojis LLP/ERASMUS stipendiju studiju semestrim ārzemēs, tad arī tu vari izmantot atlikušos no 12 iespējamajiem mēnešiem dalībai ERASMUS+!

Piemēram, ja tu jau biji apmaiņas studijās 5 mēnešus, tad atlikušos 7 mēnešus vari izmantot gan praksei, gan studijām ERASMUS + ietvaros.

Atceries! Augstskolu pieprasītie dokumenti un pieteikšanās termiņi ļoti atšķiras, tādēļ veltiet laiku, lai rūpīgi iepazītos ar Jūs interesējošo augstskolu piedāvājumu un prasībām!

Ja rodas kādi jautājumi rakstiet nora.batraga@lu.lv vai pierakstieties uz konsultāciju 531. telpā!

ERASMUS+ programmas nosacījumi Latvijas Universitātē

Latvijas Universitātes Biznesa, vadības un ekonomikas fakultāte saviem studentiem piedāvā iespēju pieteikties ERASMUS+ praksei. Tā ir iespēja aizstāt LU studiju plānā paredzēto praksi un pavadīt 2-4 mēnešus kādā ārvalstu uzņēmumā vai organizācijā un saņemt stipendiju.

Piesakies ERASMUS+ praksei 2022./2023. ak.g. un īsteno mobilitāti līdz 30.09.2023!  Pieteikumi tiks pieņemti visu akadēmisko gadu vai līdz brīdim, kad tik aizpildītas visas vietas.

Pieteikšanās ERASMUS+ prakses mobilitātei ir atvērta līdz brīdim, kad visam stipendijas ir sadalītas.

Kas jādara lai pieteiktos?

 1. Jāsameklē uzņēmums ārvalstīs un jāsaņem ielūgums (acceptance letter), ka šis uzņēmums būtu gatavs Tevi uzņemt kā praktikantu; 
 2. Jāaizpilda elektroniskā pieteikuma anketa
 3. Jāpievieno:

Svešvalodu zināšanu apliecinošo dokumentu kopijas (var iesniegt CE, IELTS, TOEFL sertifikātu kopijas vai atzīmi no LUIS)

CV ( brīvā formā angļu valodā)

Ārvalstu uzņēmuma ielūguma ( acceptance letter ).

Apstiprinājums/ rekomendācijas vēstule no studiju programmas direktora/res

ERASMUS + prakšu izvērtēšanas kritēriji

Studentu pieteikumi tiek izvērtēti konkursa kārtībā, ja pieteikušies vairāki pretendenti vienlaicīgi. Ja pieteikšanās brīdī ir tikai viens pretendents, tam tiek piešķirts finansējuma, ja tas atbilst izvērtēšanas kritērijiem.

Kā meklēt prakses vietu?

 1. Šeit var atrast Latvijas Universitātes Karjeras centra piedāvātās studiju prakses vietas ārvalstīs.
 2. Erasmus Student Network platforma prakses vietām ERASMUS+ ietvaros http://erasmusintern.org/ 
 3. VIAA mājaslapā http://viaa.gov.lv/lat/ek_izgl_programmas_iniciativas/erasmusplus/erasmus_plus_prakses/ 
 4. Power projekts https://drive.google.com/drive/folders/1tI0QRjBevwPEoreRZ5TZHm_HNxcm0P-I
 5. Individuāli sazināties ar uzņēmumiem ārvalstīs un meklēt prakses vietu

Kas var pieteikties stipendijai?

1.Iepriekš saskaņojot ar savas programmas direktoru ERASMUS+ prakses stipendijai var pieteikties:

 • Otrā līmeņa profesionālas un bakalaura augstākās izglītības pilna laika klātienes, kā arī nepilna laika klātienes studenti.
 • Profesionālo maģistru un maģistru augstāko izglītības programmu pilna laika klātienes, kā arī nepilna laika klātienes studenti

2.Uz stipendiju var pretendēt arī studenti, kas jau ir saņēmuši stipendiju studijām LLP ERASMUS un ERASMUS+ programmas ietvaros.

ERASMUS+ stipendijas

Visiem pretendentiem uz ERASMUS+ prakšu stipendiju ir jāiepazīstas ar apmaiņas programmas noteikumiem.

Svarīgi:

 • ERASMUS+ prakses ilgums ir 2 līdz 4 mēneši
 • ERASMUS+ praksi var veikt kādā no ERASMUS zonas valstīm, izņemot Latviju. Zonā ir iekļautas visas ES valstis, kā arī Norvēģija, Īslande, Lihtenšteina un Turcija!
 • Praksi var veikt valsts vai privātajā organizācijā, institūcijā vai izpētes centrā. ERASMUS+ prakses stipendiju nevar saņemt, ja prakses vieta ir ES institūcijās vai vēstniecībās Latvijas valsts pārstāvniecībās!!!
 • Pirms pieteikšanās  praksei, ir jāsaskaņo ar savas studiju progrmmas direktoru prakses atzīšanu!
 • Prakses laikā nedrīkst ņemt akadēmisko gadu!

Ja rodas kādi jautājumi, rakstiet zane.svilane@lu.lv.

Erasmus+ KA107 studiju mobilitāte dod iespēju studējošajiem pavadīt integrētu studiju periodu kādā no partneru dalībvalstu augstskolām. Programmas mērķis ir dot iespēju studentiem gūt vērtīgu akadēmisko, valodas un kultūras pieredzi, studējot citās valstīs; sekmēt labi kvalificētu, atvērtu un starptautiski pieredzējušu jaunu cilvēku – topošo profesionāļu attīstību.

Studiju mobilitātē var piedalīties studējošie, kuri ir reģistrēti studijām LU un neatrodas akadēmiskajā atvaļinājumā. 

Lai pieteiktos jāaipilda pieteikuma anketa , pievieno CV, Motivācijas vēstuli un svešvalodu zināšanu apliecinājumu un jāiesniedz Nora Batraga nora.batraga@lu.lv

Erasmus+ programmas ietvaros studenti var izmantot 12 mēnešu periodu, piemēram, ja students jau ir izmantojis 5 mēnešus Erasmus+ apmaiņas studijām, tad viņam vēl ir 7 mēneši, kurus var izmantot ERASMUS+ prakses mobilitātei un/ vai ERASMUS+ pasaules mobilitātei.

Visiem studentiem ir jāpiezīstās ar kopējiem Erasmus+ programmas nosacījumiem

Pieteikumu izvērtēšanas kritēriji

Papildu informācija pieejama pie LU BVEF Ārējo sakaru koordinatores Nora Batraga nora.batraga@lu.lv