Divpusējā sadarbība

LU BVEF studenti var pieteikties studiju mobilitātei kāda no LU sadarbības universitātēm divpusējā līguma ietvaros.

LU divpusējie sadarbības līgumi. http://www.lu.lv/par/starptautiska-sadarbiba/ligumi/

Ne visos LU divpusējās sadarbības līgumos ir iekļauta studentu mobilitāte un stipendijas, lai noskaidrotu vai līgumā atrunātos nosacījumus, studentam jāsazinās ar Sintiju Maculeviču (sintija.maculevica@lu.lv 67034336)


Ja izvēlātas universitātes sadarbības līguma ir paredzēta studentu mobilitāte un pārējie līguma nosacījumi apmierina, students var pieteikties dalībai mobilitātē divpusējā sadarbības līguma ietvaros.

Pieteikšanās studiju mobilitātē netiek organizēta vai izsludināta, tā ir individuāla pēc studenta pieprasījuma.

Pieteikumu izvērtēšanas kritēriji

Lai pieteiktos studentam jāaizpilda forma, tā jāiesniedz LU BVEF Ārējo sakaru koordinatorei Zanei Svilānei. (zane.svilane@lu.lv 67034789, Aspazijas blvd.5, 531. telpa)