Globālās ekonomikas starpdisciplināro studiju nodaļas vadītāja

BVEF profesores akadēmiskās intereses ir saistītas ar starptautisko ekonomiku, inovācijām, sociālo kapitālu un organizācijas kultūru. Vadībzinātnes un demogrāfijas promocijas padomes priekšsēdētāja. E. Šumilo ir ilggadēja starptautiska pieredze pētniecībā un akadēmiskajā darbā, kā arī vadot starptautiskus projektus. Kā Fulbright stipendiāte Veikusi pētniecību Džordžtaunas Universitātē (ASV), vadījusi projektus sadarbībā ar Halifaksas Universitātes (Kanāda), Turku Universitātes (Somija), Tartu Universitātes (Igaunija) un citu augstskolu mācībspēkiem un zinātniekiem.

Nodaļas pētnieciskās darbības galvenie virzieni un atbildīgie:
  • Starptautiskā ekonomika, globalizācija un integrācija, tautas attīstība (Prof. Baiba Šavriņa)
  • Starptautisko investīciju vides un konkurences regulēšana (Doc. Inese Kalniņa)
  • Starpkultūru biznesa attiecības, sociālais kapitāls, uzvedības un eksperimentālā ekonomika (Asoc. prof. Ilona Baumane-Vītoliņa)
  • Pasaules ekonomikas vēsture, ekonomikas teoriju vēsture un ekonomikas antropoloģija (Asoc. prof. Viesturs Pauls Karnups)
  • Tūrisma un viesnīcu bizness (Doc. Ilze Medne)

Konsultāciju saraksts

Vārds, uzvārds

Amats

Laiks

Telpa

Kontakinformācija

Ērika Šumilo

nodaļas vad., prof.

Trešdienās 16.00 – 18.00
iepriekš obligāti jāpiesakās e-pastā

422

67034961

erika.sumilo@lu.lv

Baiba Šavriņa

profesore

Pirmdienās 16.30 – 17.30
iepriekš obligāti jāpiesakās e-pastā

426

67034969

baiba.savrina@lu.lv

Viesturs Pauls Karnups

profesors

Individuāli, iepriekš piesakoties e-pastā

426

67034719

viesturs-pauls.karnups@lu.lv

Inna Šteinbuka

profesore

Individuāli, iepriekš piesakoties e-pastā

326

67034795

inna.steinbuka@lu.lv

Margarita Dunska

profesore

Pirmdienās 16.00 – 17.00
iepriekš obligāti jāpiesakās e-pastā

528

67034951

margarita.dunska@lu.lv

Ilze Medne

Asoc. prof.

Trešdienās 15.00 – 16.00 MS Teams
iepriekš obligāti jāpiesakās e-pastā

427

67034718

ilze.medne@lu.lv

Ilona Baumane - Vītoliņa

Asoc. prof.

Nav konsultācijas

 

ilona.baumane-vitolina@lu.lv

Egils Fortiņš

lektors

Trešdienās 18.00 – 19.00
iepriekš obligāti jāpiesakās e-pastā

427

67034718

egils.fortins@lu.lv

Kristīne Bērziņa

lektore

Klātienes vai attālinātās konsultācijas
07.04., 21.04., 12.05., 26.05., 09.06.
14.00-16.00 
saite ej.uz/MSTconsultation

427

67034718

kristine.berzina@lu.lv

Inese Kalniņa

docente

Piektdienās 12:00-13:30, MS Teams

427

67034718

inese.kalnina@lu.lv 

Annija Apsīte

lektore

 

427

67034718

annija.apsite@lu.lv

Mārcis Dzelme

lektora p.i.

Individuāli, iepriekš piesakoties e-pastā

427

marcis.dzelme@lu.lv

Leonardo Pataccini Alvarez

pasniedzējs

 

427

leonardo.pataccini_alvarez@lu.lv

lpataccini@gmail.com

Jānis Supe  pasniedzējs     janis.supe@lu.lv
Velga Vēvere  pasniedzēja     velga.vevere@gmail.com

Globālās ekonomikas starpdisciplināro studiju nodaļas metodiķe