Globālās ekonomikas starpdisciplināro studiju nodaļas vadītāja

BVEF profesores akadēmiskās intereses ir saistītas ar starptautisko ekonomiku, inovācijām, sociālo kapitālu un organizācijas kultūru. Vadībzinātnes un demogrāfijas promocijas padomes priekšsēdētāja. E. Šumilo ir ilggadēja starptautiska pieredze pētniecībā un akadēmiskajā darbā, kā arī vadot starptautiskus projektus. Kā Fulbright stipendiāte Veikusi pētniecību Džordžtaunas Universitātē (ASV), vadījusi projektus sadarbībā ar Halifaksas Universitātes (Kanāda), Turku Universitātes (Somija), Tartu Universitātes (Igaunija) un citu augstskolu mācībspēkiem un zinātniekiem.

Nodaļas pētnieciskās darbības galvenie virzieni un atbildīgie:
  • Starptautiskā ekonomika, globalizācija un integrācija, tautas attīstība (Prof. Baiba Šavriņa)
  • Starptautisko investīciju vides un konkurences regulēšana (Doc. Inese Kalniņa)
  • Starpkultūru biznesa attiecības, sociālais kapitāls, uzvedības un eksperimentālā ekonomika (Asoc. prof. Ilona Baumane-Vītoliņa)
  • Pasaules ekonomikas vēsture, ekonomikas teoriju vēsture un ekonomikas antropoloģija (Asoc. prof. Viesturs Pauls Karnups)
  • Tūrisma un viesnīcu bizness (Doc. Ilze Medne)

Konsultāciju saraksts

Vārds, uzvārds

Amats

Laiks

Telpa

Kontakinformācija

Ērika Šumilo

nodaļas vad., prof.

Trešdienās 16.00 – 18.00
iepriekš obligāti jāpiesakās e-pastā

422

67034715

erika.sumilo@lu.lv

Baiba Šavriņa

profesore

Pirmdienās 16.30 – 17.30
iepriekš obligāti jāpiesakās e-pastā

426

67034969

baiba.savrina@lu.lv

Viesturs Pauls Karnups

profesors

Otrdienās 14.00 – 16.00
iepriekš obligāti jāpiesakās e-pastā

426

67034719

viesturs-pauls.karnups@lu.lv

Inna Šteinbuka

profesore

Pirmdienās 17.00 – 18.00
iepriekš obligāti jāpiesakās e-pastā

326

67034795

inna.steinbuka@lu.lv

Margarita Dunska

profesore

Pirmdienās 16.00 – 17.00
iepriekš obligāti jāpiesakās e-pastā

528

67034758

margarita.dunska@lu.lv

Ilze Medne

Asoc. prof.

Trešdienās 15.00 – 16.00 MS Teams
iepriekš obligāti jāpiesakās e-pastā

427

67034718

ilze.medne@lu.lv

Ilona Baumane - Vītoliņa

Asoc. prof.

Nav konsultācijas

 

ilona.baumane-vitolina@lu.lv

Egils Fortiņš

lektors

Trešdienās 17.00-18.00
iepriekš obligāti jāpiesakās e-pastā

427

67034718

egils.fortins@lu.lv

Kristīne Bērziņa

lektore

Ceturtdienās 18.00-19.00 MS Teams iepriekš jāpiesakās caur saiti ej.uz/luberzina

427

67034718

kristine.berzina@lu.lv

Inese Kalniņa

docente

Otrdienās no 13.00 līdz 14.00 iepriekš obligāti jāpiesakās e-pastā

427

67034718

inese.kalnina@lu.lv 

Annija Apsīte

lektore

Otrdienās 13.00-14.00 iepriekš obligāti jāpiesakās e-pastā

427

67034718

annija.apsite@lu.lv

Mārcis Dzelme

lektora p.i.

Klātienē: trešdienās, iepriekš piesakoties pa e-pastu un vienojoties par laiku.

Attālināti: e-pastā vienojoties par laiku un ērtāko saziņas veidu.

427

marcis.dzelme@lu.lv

Marta Urbāne

pasniedzēja

 

 

marta.abula@gmail.com

Oļegs Krasnopjorovs

pasniedzējs

 

 

olegs.krasnopjorovs@bank.lv

Leonardo Pataccini Alvarez

pasniedzējs

 

427

leonardo.pataccini_alvarez@lu.lv

lpataccini@gmail.com

Ivars Godmanis

pasniedzējs

 

 

ivars.godmanis8@gmail.com

Reinis Druvietis pasniedzējs    

druvietis@me.com

Romāns Putāns pasniedzējs     romansputans@gmail.com
Jānis Supe  pasniedzējs     janis.supe@lu.lv
Velga Vēvere  pasniedzēja     velga.vevere@gmail.com

Globālās ekonomikas starpdisciplināro studiju nodaļas metodiķe