Globālās ekonomikas starpdisciplināro studiju nodaļas vadītāja

BVEF profesores akadēmiskās intereses ir saistītas ar starptautisko ekonomiku, inovācijām, sociālo kapitālu un organizācijas kultūru. Vadībzinātnes un demogrāfijas promocijas padomes priekšsēdētāja. E. Šumilo ir ilggadēja starptautiska pieredze pētniecībā un akadēmiskajā darbā, kā arī vadot starptautiskus projektus. Kā Fulbright stipendiāte Veikusi pētniecību Džordžtaunas Universitātē (ASV), vadījusi projektus sadarbībā ar Halifaksas Universitātes (Kanāda), Turku Universitātes (Somija), Tartu Universitātes (Igaunija) un citu augstskolu mācībspēkiem un zinātniekiem.

Nodaļas pētnieciskās darbības galvenie virzieni un atbildīgie:
  • Starptautiskā ekonomika, globalizācija un integrācija, tautas attīstība (Prof. Baiba Šavriņa)
  • Starptautisko investīciju vides un konkurences regulēšana (Doc. Inese Kalniņa)
  • Starpkultūru biznesa attiecības, sociālais kapitāls, uzvedības un eksperimentālā ekonomika (Asoc. prof. Ilona Baumane-Vītoliņa)
  • Pasaules ekonomikas vēsture, ekonomikas teoriju vēsture un ekonomikas antropoloģija (Asoc. prof. Viesturs Pauls Karnups)
  • Tūrisma un viesnīcu bizness (Doc. Ilze Medne)

Konsultāciju saraksts

Vārds, uzvārds

Amats

Laiks

Telpa

Kontakinformācija

Ērika Šumilo nodaļas vad., profesore Otrdienās 15.00 – 16.00
iepriekš piesakoties e-pastā
422

67034961

erika.sumilo@lu.lv

Baiba Šavriņa profesore Pirmdienās 16.30 – 17.30
iepriekš piesakoties e-pastā
426

67034969

baiba.savrina@lu.lv

Inna Šteinbuka profesore Individuāli, iepriekš
piesakoties e-pastā
326

67034795

inna.steinbuka@lu.lv

Margarita Dunska profesore Pirmdienās 16.00 – 17.00
iepriekš piesakoties e-pastā
528

67034951

margarita.dunska@lu.lv

Ilze Medne Asoc. prof.

Trešdienās 16:00-17:00

iepriekš piesakoties e-pastā.

427

67034718

ilze.medne@lu.lv

Egils Fortiņš lektors Individuāli, iepriekš
piesakoties e-pastā
427

67034718

egils.fortins@lu.lv

Kristīne Bērziņa-Cunska lektore Ceturtdienās 14.30 - 15.30 
Saite, lai pieteiktos ej.uz/BerzinaK 
427

67034718

kristine.berzina@lu.lv

Ilona Baumane - Vītoliņa Asoc. prof. Individuāli, iepriekš
piesakoties e-pastā
427

ilona.baumane-vitolina@lu.lv

Inese Kalniņa docente Individuāli, iepriekš 
piesakoties e-pastā
427

67034971

inese.kalnina@lu.lv 

Santa Sproģe-Rimša lektore Otrdienās, trešdienās 18:15
iepriekš piesakoties e-pastā
426 santa.sproge-rimsa@lu.lv
Annija Vecuma-Veco lektore Individuāli, iepriekš
piesakoties e-pastā
427 annija.apsite@lu.lv
Mārcis Dzelme lektors Individuāli, iepriekš
piesakoties e-pastā
427

marcis.dzelme@lu.lv

Globālās ekonomikas starpdisciplināro studiju nodaļas metodiķe