Starptautiskā sadarbība

Šobrīd BVEF saviem studentiem un pasniedzējiem piedāvā dažādas iespējas starptautiskajai mobilitātei kādā no vairāk kā 120 partneraugstskolām Eiropā, NVS valstīs, kā arī ASV. Vai LU BVEF piedāvā arī citas starptautiskās aktivitātes? LU BVEF piedāvā saviem studentiem piedalīties starptautiskās studentu konferencēs, semināros un forumos ārvalstīs, organizējot studentu braucienus uz partneruniversitātēm. Tāpat mūsu universitātē studentiem ir iespēja klausīties dažādu valstu vieslektoru lekcijas, kas parasti ir ļoti interesantas un iecienītas studentu vidū. LU darbojas studentu organizācija ESN-Rīga (Erasmus Student Network in Riga) kurā aicināti darboties visi studenti, kas vēlas iepazīties ar ārzemju studentiem Latvijā un palīdzēt viņiem integrēties Latvijas vidē. Info: www.esn.lv.