Seko līdzi iespējamām izmaiņām!

Lecture schedule for english groups: https://www.bvef.lu.lv/en/studies/for-students/schedule/

 

Bakalauru studiju programmas

Timetable of classes for the spring semester of the 2023/2024 academic year (05.02.2024. - 02.06.2024.)

207B9 Business Administration (International business) full time

Examination timetable for the spring semester of the 2023/2024 academic year

207B9 Business Administration (International business) full time

 

2023./2024. akadēmiskā gada pavasara semestra nodarbību saraksts (05.02.2024. - 02.06.2024.)

207BF E-biznesa vadība PLK

NLK  nodarbību saraksts

E-biznesa vadība, NLK, 1.kurss

E-biznesa vadība, NLK, 2.kurss

E-biznesa vadība, NLK, 3.kurss

E-biznesa vadība, NLK, 4.kurss

E-biznesa vadība, NLK, 5.kurss

2023./2024. akadēmiskā gada pavasara semestra pārbaudījumu saraksts

207BF E-biznesa vadība pilna laika klātiene

 

2023./2024. akadēmiskā gada pavasara semestra nodarbību saraksts (05.02.2024. - 02.06.2024.)

20771 Ekonomika PLK

NLN nodarbību saraksts
BSP Ekonomika NLN 2.k., Pārbaudījums st.k. Ekonomikas politika pārcelts no 6.aprīļa uz 25.maiju plkst. 15.20-16.50 416.audit.

EKONOMIKA, NLN, 1.kurss

EKONOMIKA, NLN, 2.kurss

EKONOMIKA, NLN, 3.kurss

EKONOMIKA, NLN, 4.kurss

2023./2024. akadēmiskā gada pavasara semestra pārbaudījumu saraksts

20771 Ekonomika pilna laika klātiene

 

2023./2024. akadēmiskā gada pavasara semestra nodarbību saraksts (05.02.2024. - 02.06.2024.)

PBSP Finanšu menedžments PLK 2. kursa studentiem nodarbības studiju kursā Publiskās finanses pie asoc. prof. A. Joppes pārceltas no 24.05.2024. plkst. 08.30-12.00 uz 31.05.2024. plkst. 12.30-16.00 406. auditorijā.

20796 Finanšu menedžments PLK

NLK nodarbību saraksts

Finanšu menedžments, NLK, 1.kurss

Finanšu menedžments, NLK, 2.kurss

Finanšu menedžments, NLK, 3.kurss

Finanšu menedžments, NLK, 4.kurss

2023./2024. akadēmiskā gada pavasara semestra pārbaudījumu saraksts

20796 Finanšu menedžments pilna laika klātiene

 

2023./2024. akadēmiskā gada pavasara semestra nodarbību saraksts (05.02.2024. - 02.06.2024.)

PLK

207BA Grāmatvedība, analīze un audits PLK

NLK nodarbību saraksts

Grāmatvedība, analīze un audits, NLK, 1.kurss

Grāmatvedība, analīze un audits, NLK, 2.kurss

Grāmatvedība, analīze un audits, NLK, 3.kurss

Grāmatvedība, analīze un audits, NLK, 4.kurss

2023./2024. akadēmiskā gada pavasara semestra pārbaudījumu saraksts

207BA Grāmatvedība, analīze un audits pilna laika klātiene

       

2023./2024. akadēmiskā gada pavasara semestra nodarbību saraksts (05.02.2024. - 02.06.2024.)

207BG Industriālā inženierija un vadība, PLK

2023./2024. akadēmiskā gada pavasara semestra pārbaudījumu saraksts

207BG Industriālā inženierija un vadība, pilna laika klātiene

2022./2023. ac. year spring examination schedule

207BH Industrial engineering and management

2022./2023. ac. year spring schedule (06.02.2023. - 04.06.2023.)

207BH Industrial engineering and management full time 4th year

2023./2024. akadēmiskā gada pavasara semestra nodarbību saraksts (05.02.2024. - 02.06.2024.)

BSP Starptautiskā ekonomika un komercdiplomātija PLK 2. kursa studentiem 24.04.2024., 08.05.2024., 22.05.2024. un 29.05.2024. plkst. 14.30-16.00 302. auditorijā notiks nodarbības studiju kursā Lietišķā sarakste angļu valodā pie doc. L. Ločmeles

207BK Starptautiskā ekonomika un komercdiplomātija

2023./2024. akadēmiskā gada pavasara semestra pārbaudījumu saraksts

207BK Starptautiskā ekonomika un komercdiplomātija

 

 

Timetable of classes for the spring semester of the 2023/2024 academic year (05.02.2024. - 02.06.2024.)

Information for the full time 3rd year students of BD program International Economics and Commercial Diplomacy and Erasmus students 30.05.2024. 12:30-16:00 room 402 will take place lectures of course Financial aspects of the international economy (prof. M. Dunska).  (missed lectures transfer from 18.04.2024.).

207BL International Economics and Commercial Diplomacy, full time

Examination timetable for the spring semester of the 2023/2024 academic year

207BL International Economics and Commercial Diplomacy, full time

 

Maģistra studiju programmas

2023/2024 ac.year SPRING semester

On May 14, lectures of course of the course "Political Theory Current Affairs" (prof. J. Škilters) will resume with the lectures of the course "International Trade" (doc. O. Krasnopjorov) and vice versa on May 28.

The lectures of the course "International trade" on 14.03.2024 and 15.03.2024 will not take place. They are moved to 10.06.2024 and 11.06.2024 (at 18.15-21.30 room 306).

European Studies and Economis Diplomacy Master`s Degree (1st year students)

     

2023./2024.ak.gada pavasara semestra NODARBĪBU SARAKSTS

MSP Ekonomika PLK 1. kursa studentiem nodarbības studiju kursā Optimizācija ekonomikas teorijā pie doc. I. Možajevas pārceltas no 03.06.2024. plkst. 18.15.-21.30 uz 05.06.2024. plkst. 18.15-21.30 302. auditorijā.

MSP Ekonomika PLK 1. kursa studentiem nodarbības studiju kursā Industriālā politika pie lekt. I. Skribānes pārceltas no 10.06.2024. plkst. 18.15.-21.30 uz 03.06.2024. plkst. 18.15-21.30 302. auditorijā.

20703 INDUSTRIĀLĀ EKONOMIKA apakšprogramma pilna laika klātiene 1.kurss

20703 MATEMĀTISKĀ EKONOMIKA apakšprogramma pilna laika klātiene 1.kurss

20703 INDUSTRIĀLĀ EKONOMIKA un MATEMĀTISKĀ EKONOMIKA apakšprogrammas pilna laika klātiene 2.kurssu

               

2023./2024. akadēmiskā gada pavasara semestra nodarbību saraksts (05.02.2024. - 02.06.2024.)

20763 FINANŠU EKONOMIKA (1-gad.) PLK 1.kurss

20764 Finanšu ekonomika, PLK

2023./2024. akadēmiskā gada pavasara semestra pārbaudījumu saraksts

20764 Finanšu ekonomika pilna laika klātiene

         

2023./2024.ak.gada pavasara semestra NODARBĪBU SARAKSTS

15.maija nodarbība un pārbaudījums st.k. Projekta vadīšanas procesa metodes un instrumenti pārcelti uz 406.audit.

PROJEKTU VADĪŠANA pilna laika klātiene 1.kurss

     

 

2023/2024 academic year SPRING semester

The lectures of course Project Management Process Methods and Tools are moved from 21.03.2024 to 17.04.2024 18.15-21.30 (room 407).

207BJ The timetable of classes for Project Management Professional Higher Education Master`s Degree 2nd semester students

 

2023./2024.ak.gada pavasara semestra nodarbību saraksts

18.aprīlī un 20.aprīlī nenotikušās nodarbības studiju kursā Starptaut.uzņēmējdarb.ekonomika (prof.M.Dunska) pārceltas uz 8.maiju plkst.18.15-21.30 423.audit. un 15.maiju plkst.18.15-21.30 423.audit. Sestdienas, 20.aprīļa, 3.nodarbība aizvietota ar patstāvīgo darbu.

MĀRKETINGA VADĪŠANA apakšprogramma 1.kurss

MĀRKETINGA VADĪŠANA apakšprogramma 2.kurss

STRATĒĢISKĀ VADĪŠANA UN LĪDERĪBA apakšprogramma 1.kurss

STRATĒĢISKĀ VADĪŠANA UN LĪDERĪBA apakšprogramma 2.kurss