Seko līdzi iespējamām izmaiņām!

Lecture schedule for english groups: https://www.bvef.lu.lv/en/studies/for-students/schedule/

 

Bakalauru studiju programmas

2021./2022. ak.g.rudens semestra pārbaudījumu saraksts

Biznesa vadība, PLK, 1. kurss
Biznesa vadība, PLK, 2. kurss
Biznesa vadība, PLK, 3. kurss

2021./2022. ak.g. pavasara semestra nodarbību saraksts (07.02.2022. - 05.06.2022.)

Biznesa vadība, PLK, 1. kurss
Biznesa vadība, PLK, 2. kurss
Biznesa vadība, PLK, 3. kurss

2021./2022.ak.gada nodarbību saraksti (NLK)

Biznesa vadība, NLK, 1.kurss
Biznesa vadība, NLK, 2.kurss
Biznesa vadība, NLK, 3.kurss
Biznesa vadība, NLK, 4.kurss

 

23.12.2021. un 30.12.2021. – Pre-holiday days –  Faculty of Business, Management and Economics will be open until 14:00. 
24.12.2021. – 02.01.2022. - Christmas and New Year holidays.

2021./2022. ac. year autumn schedule (06.09.2021.-23.12.2021.)

207B9 Business Administration (International business) full time

207B9 Business Administration (International business) - Winter intake full time

2021./2022. ac. year autumn examination schedule

207B9 Business Administration (International business) full time

207B9 Business Administration (International business) - Winter intake full time

2021./2022. ac. year spring schedule (07.02.2022. - 05.06.2022.)

207B9 Business Administration (International business) full time
207B9 Business Administration (International business) - Winter intake full time

23.12.2021. un 30.12.2021. – pirmssvētku dienas – Biznesa, vadības un ekonomikas fakultāte strādā līdz plkst. 14:00. 
24.12.2021. – 02.01.2022. – Ziemassvētku un Jaungada brīvdienas.

2021./2022. ak. g. rudens semestra nodarbību saraksts (06.09.2021.-23.12.2021.)

E-biznesa un loģistikas vadības sistēmas, PLK

2021./2022. ak.g.rudens semestra pārbaudījumu saraksts

20784 E-biznesa un loģistikas vadības sisitēmas pilna laika klātiene

2021./2022. ak.g. pavasara semestra nodarbību saraksts (07.02.2022. - 05.06.2022.)

E-biznesa un loģistikas vadības sistēmas, PLK

2021./2022.ak.gada nodarbību saraksti (NLK)

20784 E-biznesa un loģistikas vadības sistēmas, NLK 1.k.
20784 E-biznesa un loģistikas vadības sistēmas, NLK 2.k.
20784 E-biznesa un loģistikas vadības sistēmas, NLK 3.k.
20784 E-biznesa un loģistikas vadības sistēmas, NLK 4.k.

20784 E-biznesa un loģistikas vadības sistēmas, NLK 5.k.

23.12.2021. un 30.12.2021. – pirmssvētku dienas – Biznesa, vadības un ekonomikas fakultāte strādā līdz plkst. 14:00. 
24.12.2021. – 02.01.2022. – Ziemassvētku un Jaungada brīvdienas.

2021./2022. ak. g. rudens semestra nodarbību saraksts (06.09.2021.-23.12.2021.)

Ekonomika, PLK 

2021./2022. ak.g.rudens semestra pārbaudījumu saraksts

20771 Ekonomika pilna laika klātiene

2021./2022. ak.g. pavasara semestra nodarbību saraksts (07.02.2022. - 05.06.2022.)

20771 Ekonomika pilna laika klātiene

2021./2022.ak.gada semestra nodarbību saraksts (NLN)

20771 Ekonomika, NLN 1.kurss
20771 Ekonomika, NLN 2.kurss
20771 Ekonomika, NLN 3.kurss
20771 Ekonomika, NLN 4.kurss

23.12.2021. un 30.12.2021. – pirmssvētku dienas – Biznesa, vadības un ekonomikas fakultāte strādā līdz plkst. 14:00. 
24.12.2021. – 02.01.2022. – Ziemassvētku un Jaungada brīvdienas
.

2021./2022. ak. g. rudens semestra nodarbību saraksts (06.09.2021.-23.12.2021.)

PBSP Finanšu menedžments PLK 2. kursa studentiem nodarbība studiju kursā Nodokļu sistēma pie lekt. L. Leitānes pārcelta no 07.12.2021. plkst. 16:30-18:00 uz 22.12.2021.  plkst. 12:30-14:00 MS Teams vidē. 

Finanšu menedžments, PLK

2021./2022. ak.g.rudens semestra pārbaudījumu saraksts

20796 Finanšu menedžments PLK

2021./2022. ak.g. pavasara semestra nodarbību saraksts (07.02.2022. - 05.06.2022.)

Finanšu menedžments, PLK

2021./2022.ak.gada nodarbību saraksts NLK

Finanšu menedžments, NLK, 1.kurss
Finanšu menedžments, NLK, 2.kurss
Finanšu menedžments, NLK, 3.kurss
Finanšu menedžments, NLK, 4.kurss

Finanšu menedžments, NLK, 5.kurss

 

23.12.2021. un 30.12.2021. – pirmssvētku dienas – Biznesa, vadības un ekonomikas fakultāte strādā līdz plkst. 14:00. 
24.12.2021. – 02.01.2022. – Ziemassvētku un Jaungada brīvdienas.

2021./2022. ak. g. rudens semestra nodarbību saraksts (06.09.2021.-23.12.2021.)

Grāmatvedība, analīze un audits, PLK 

2021./2022. ak.g.rudens semestra pārbaudījumu saraksts

207BA Grāmatvedība, analīze un audits pilna laika klātiene

2021./2022. ak.g. pavasara semestra nodarbību saraksts (07.02.2022. - 05.06.2022.)

Grāmatvedība, analīze un audits, PLK

2021./2022.ak.gada nodarbību saraksts (NLK)

Grāmatvedība, analīze un audits, NLK, 1.kurss
Grāmatvedība, analīze un audits, NLK, 2.kurss
Grāmatvedība, analīze un audits, NLK, 3.kurss
Grāmatvedība, analīze un audits, NLK, 4.kurss

   

2021./2022. ak.g.rudens semestra pārbaudījumu saraksts

PBSP Industriālās inženierijas vadība PLK 1. kursa studentiem 10.01.2022. plkst. 18.00 - 19.30 MS Teams vidē  
notiks konsultācija studiju kursā Augstākā matemātikaI pie doc. A. Bēta.

207AH Industriālās inženierijas vadība pilna laika klātiene

2021./2022. ak.g. pavasara semestra nodarbību saraksts (07.02.2022. - 05.06.2022.)

Industriālās inženierijas vadība, pilna laika klātiene

   

2021./2022. ac. year autumn schedule (06.09.2021.-23.12.2021.)

23.12.2021. un 30.12.2021. – Pre-holiday days –  Faculty of Business, Management and Economics will be open until 14:00. 
24.12.2021. – 02.01.2022. - Christmas and New Year holidays.

Industrial Engineering full time

2021./2022. ac. year autumn examination schedule

207AP Industrial Engineering full time

2021./2022. ac. year spring schedule (07.02.2022. - 05.06.2022.)

Industrial Engineering full time

 

2021./2022. ak.g.rudens semestra pārbaudījumu saraksts

20788 Starptautiskā ekonomika un komercdiplomātija pilna laika klātiene

2021./2022. ak.g. pavasara semestra nodarbību saraksts (07.02.2022. - 05.06.2022.)

Starptautiskā ekonomika un komercdiplomātija, PLK

 

 

2021./2022. ac. year autumn examination schedule

20798 International Economics and Commercial Diplomacy full time

2021./2022. ac. year spring schedule (07.02.2022. - 05.06.2022.)

International Economics and Commercial Diplomacy full time

   

Maģistra studiju programmas

23.12.2021. un 30.12.2021. – pirmssvētku dienas – Biznesa, vadības un ekonomikas fakultāte strādā līdz plkst. 14:00. 
24.12.2021. – 02.01.2022. – Ziemassvētku un Jaungada brīvdienas.

2021./2022.ak.gada rudens semestra NODARBĪBU SARAKSTS

INDUSTRIĀLĀ EKONOMIKA apakšprogramma pilna laika klātiene 1.kurss

INDUSTRIĀLĀ EKONOMIKA apakšprogramma pilna laika klātiene 2.kurss

MATEMĀTISKĀ EKONOMIKA apakšprogramma pilna laika klātiene 1.kurss

MATEMĀTISKĀ EKONOMIKA apakšprogramma pilna laika klātiene 2.kurss

2021./2022.ak.gada pavasara semestra NODARBĪBU SARAKSTS

INDUSTRIĀLĀ EKONOMIKA apakšprogramma pilna laika klātiene 1.kurss

INDUSTRIĀLĀ EKONOMIKA apakšprogramma pilna laika klātiene 2.kurss

MATEMĀTISKĀ EKONOMIKA apakšprogramma pilna laika klātiene 2.kurss

               

23.12.2021. un 30.12.2021. – pirmssvētku dienas – Biznesa, vadības un ekonomikas fakultāte strādā līdz plkst. 14:00. 
24.12.2021. – 02.01.2022. – Ziemassvētku un Jaungada brīvdienas.

2021./2022. ak. g. rudens semestra nodarbību saraksts (06.09.2021.-23.12.2021.)

20764 Finanšu ekonomika pilna laika klātiene (pārbaudījumu saraksts)

20764 Finanšu ekonomika pilna laika klātiene

20763 FINANŠU EKONOMIKA pilna laika klātiene 1.kurss

2021./2022.ak.gada pavasara semestra NODARBĪBU SARAKSTS

FINANŠU EKONOMIKA pilna laika klātiene 1.kurss

20764 Finanšu ekonomika

   

23.12.2021. un 30.12.2021. – pirmssvētku dienas – Biznesa, vadības un ekonomikas fakultāte strādā līdz plkst. 14:00. 
24.12.2021. – 02.01.2022. – Ziemassvētku un Jaungada brīvdienas.

2021./2022.ak.gada rudens semestra nodarbību saraksts

GRĀMATVEDĪBA UN AUDITS, PLK, 1.kurss (1-gad.)

GRĀMATVEDĪBA UN AUDITS, PLK, 1.kurss (2-gad.)

GRĀMATVEDĪBA UN AUDITS, PLK, 2.kurss (2-gad.)

2021./2022.ak.gada pavasara semestra NODARBĪBU SARAKSTS

GRĀMATVEDĪBA UN AUDITS pilna laika klātiene 1.kurss (2-gad.)

23.12.2021. un 30.12.2021. – pirmssvētku dienas – Biznesa, vadības un ekonomikas fakultāte strādā līdz plkst. 14:00. 
24.12.2021. – 02.01.2022. – Ziemassvētku un Jaungada brīvdienas.

2021./2022.ak.gada rudens semestra nodarbību saraksts

20793 PROJEKTU VADĪŠANA, PLK, 1.kurss

20793 PROJEKTU VADĪŠANA, PLK, 2.kurss

2021./2022.ak.gada pavasara semestra NODARBĪBU SARAKSTS

PROJEKTU VADĪŠANA pilna laika klātiene 1.kurss

   

 

2021./2022.ak.gada rudens semestra nodarbību saraksts

20724 SABIEDRĪBAS VADĪBA, PLK, 1.kurss

20724 SABIEDRĪBAS VADĪBA, PLK, 2.kurss

2021./2022.ak.gada pavasara semestra NODARBĪBU SARAKSTS

SABIEDRĪBAS VADĪBA pilna laika klātiene 1.kurss