Seko līdzi iespējamām izmaiņām!

Lecture schedule for english groups: https://www.bvef.lu.lv/en/studies/for-students/schedule/

 

Bakalauru studiju programmas

2021./2022. ak. g. rudens semestra nodarbību saraksts (06.09.2021.-23.12.2021.)

BSP Biznesa vadība PLK 2. kursa studentiem A03+A04. nodarbība studiju kursā Pētniecības metodes pie prof. B. Slokas pārcelta no 24.09.2021. plkst. 12:30-14:00 uz 08.10.2021. plkst. 16:30-18:00 320. auditorijā.

BSP Biznesa vadība PLK 2. kursa A03 un A04 grupu studentiem nodarbība studiju kursā Cilvēkresursu vadība pie prof. I. Vorončukas pārcelta no 24.09.2021. plkst. 14:30-16:00 uz 01.10.2021. plkst. 16:30-18:00 225. auditorijā.

Biznesa vadība, PLK, 1. kurss

Biznesa vadība, PLK, 2. kurss

Biznesa vadība, PLK, 3. kurss

2021./2022.ak.gada nodarbību saraksti

Biznesa vadība, NLK, 1.kurss

Biznesa vadība, NLK, 2.kurss

Biznesa vadība, NLK, 3.kurss

Biznesa vadība, NLK, 4.kurss

 

2021./2022. ak. g. rudens semestra nodarbību saraksts (06.09.2021.-23.12.2021.)

BSP Ekonomika PLK 2. kursa studentiem nodarbība studiju kursā Pētniecības metodes pie prof. B. Slokas pārcelta no 24.09.2021.plkst. 14:30-16:00 uz 22.10.2021. plkst. 16:30-18:00 320. auditorijā.

Ekonomika, PLK 

2021./2022.ak.gada semestra nodarbību saraksts

20771 Ekonomika, NLN 1.kurss

20771 Ekonomika, NLN 2.kurss

20771 Ekonomika, NLN 3.kurss

20771 Ekonomika, NLN 4.kurss

2021./2022. ak. g. rudens semestra nodarbību saraksts (06.09.2021.-23.12.2021.)

Finanšu menedžments, PLK

2021./2022.ak.gada nodarbību saraksts NLK

Finanšu menedžments, NLK, 1.kurss
Finanšu menedžments, NLK, 2.kurss
Finanšu menedžments, NLK, 3.kurss
Finanšu menedžments, NLK, 5.kurss (Ziemas uzņemš.)

Finanšu menedžments, NLK, 4.kurss

Finanšu menedžments, NLK, 5.kurss

 

2021./2022. ak. g. rudens semestra nodarbību saraksts (06.09.2021.-23.12.2021.)

Industriālās inženierijas vadība, pilna laika klātiene

   

2021./2022. ac. year autumn schedule (06.09.2021.-23.12.2021.)

Industrial Engineering full time

   

2021./2022. ak. g. rudens semestra nodarbību saraksts (06.09.2021.-23.12.2021.)

Starptautiskā ekonomika un komercdiplomātija, PLK

 

 

2021./2022. ac. year autumn schedule (06.09.2021.-23.12.2021.)

Lectures of course Human Development Concept are moved: 
1.) from 07.10.2021. 16:30-18:00 to 23.09.2021. 12:30-14:00 – MS Teams, 
2.) from 14.10.2021. 16:30-18:00 to 30.09.2021. 12:30-14:00 – MS Teams.

Lectures of course Private International Law are moved: 
1.) from 13.10.2021. 12:30-16:00 to 25.10.2021. 10:30-14:00 room 225 (lect. E. Siliņa). 
2.) from 14.10.2021. 12:30-16:00 to 18.10.2021. 10:30-14:00 room 225 (lect. K. Salmgrieze).

International Economics and Commercial Diplomacy full time

   

Maģistra studiju programmas

2021./2022. ak. g. rudens semestra nodarbību saraksts (06.09.2021.-23.12.2021.)

Informējam, ka nodarbības un pārbaudījums st.k. Finanšu analīzes kvantitatīvās metodes PMSP Finanšu ekonomika 1-gad.un 2-gad. 1.k. studentiem pie prof.M.Hazana termiņā 20.09.2021.-25.10.2021. notiks MS Teams platformā.

PMSP 20764 Finanšu ekonomika PLK 1. kursa studentiem nodarbības studiju kursā Finanšu instrumentu portfeļu vadība un analīze pie as. prof. M. Kudinskas 08.10.2021. plkst. 18:15-21:30 notiks attālināti MS Teams vidē.

20764 Finanšu ekonomika pilna laika klātiene

20763 FINANŠU EKONOMIKA pilna laika klātiene 1.kurss

   

2021./2022.ak.gada rudens semestra nodarbību saraksts

20793 PROJEKTU VADĪŠANA, PLK, 1.kurss

20793 PROJEKTU VADĪŠANA, PLK, 2.kurss

   

 

2021./2022.ak.gada rudens semestra nodarbību saraksts

20724 SABIEDRĪBAS VADĪBA, PLK, 1.kurss

20724 SABIEDRĪBAS VADĪBA, PLK, 2.kurss

   

 

Fililāles