Seko līdzi iespējamām izmaiņām!

Lecture schedule for english groups: https://www.bvef.lu.lv/en/studies/for-students/schedule/

17.11.2022. – pirmssvētku diena – nodarbības notiks līdz plkst. 14:00. 
18.11.2022. - svētku brīvdiena - nodarbības nenotiks.

 

Bakalauru studiju programmas

2022./2023.ak.gada rudens semestra nodarbību saraksts

BSP Biznesa vadība PLK 3. kursa MK un OrV2 grupu studentiem nodarbība studiju kursā Komercdarbības tiesiskais regulējums pie lekt. L. Leitānes pārcelta no 10.11.2022. plkst. 14:30-16:00 uz 29.11.2022.  plkst. 10:30-12:00 305. auditorijā. 

BSP Biznesa vadība PLK 3. kursa OrV1 grupas un PBSP E-biznesa vadība PLK 3. kursa studentiem nodarbība studiju kursā Komercdarbības tiesiskais regulējums pie lekt. L. Leitānes pārcelta no 10.11.2022. plkst. 16:30-18:00  uz 06.12.2022.  plkst. 10:30-12:00 305. auditorijā. 

207B7 Biznesa vadība, PLK, 1.kurss

207B7 Biznesa vadība, PLK, 2.kurss

207B7 Biznesa vadība, PLK, 3.kurss

NLK 1.kursa studentiem 03.12. un 17.12. lekcijas pie lekt.Krasta pārceltas no 421.aud. uz 320.audit. 

Biznesa vadība, NLK, 1.kurss

Biznesa vadība, NLK, 2.kurss

Biznesa vadība, MK, NLK, 3.kurss

Biznesa vadība, OV, NLK, 3.kurss

Biznesa vadība, NLK, 4.kurss

2022./2023. ak.g.rudens semestra pārbaudījumu saraksts

207B7 Biznesa vadība 1.kurss

207B7 Biznesa vadība, PLK, 2.kurss

207B7 Biznesa vadība, PLK, 3.kurss

               

2022./2023. ac. year schedule

Information for the full time 2nd year students of BD programme Business Administration the lecture of course Research methods (prof. B. Sloka) is moved from 02.12.2022. 12.30-14.00 to 09.12.2022. 10.30-12.00 room 320. . 

207B9 Business Administration (International business) full time

207B9 Business Administration (International business) - Winter intake full time

2022./2023. ac. year autumn examination schedule
207B9 Business Administration (International business) full time

207B9 Business Administration (International business) - Winter intake full time

 

2022./2023.ak.gada rudens semestra nodarbību saraksts

PBSP E-biznesa vadība PLK 3. kursa studentiem nodarbība studiju kursā Komercdarbības tiesiskais regulējums pie lekt. L. Leitānes pārcelta no 10.11.2022. plkst. 16:30-18:00  uz 06.12.2022.  plkst. 10:30-12:00 305. auditorijā. 

PBSP E-biznesa vadība PLK 3. kursa studentiem nodarbība studiju kursā Komercdarbības tiesiskais regulējums  pie lekt. L. Leitānes  pārcelta no 03.11.2022. plkst. 16:30-18:00  uz 22.11.2022.  plkst. 10:30-12:00 305. auditorijā. 

PBSP E-biznesa vadība PLK 1. kursa studentiem 07.11.2022. plkst. 14:30-18:00 320., 309. auditorijās notiks nodarbības studiju kursā Timekļa vietņu veidošana  pie as. prof. U. Rozevska (13.10.2022. nenotikušo nodarbību vietā). 

PBSP E-biznesa vadība PLK 3. kursa studentiem 14.11.2022. plkst. 14:30-18:00 324., 318. auditorijās notiks nodarbības studiju kursā Interneta sistēmu projektēšana pie as. prof. U. Rozevska (12.10.2022. nenotikušo nodarbību vietā). 

PBSP E-biznesa vadība PLK 4. kursa studentiem nodarbības studiju kursā Uzņēmuma informācijas sistēmas  pie lekt. I. Baļčūnes pārceltas no 12.10.2022. plkst. 10.30-14.00 uz 26.10.2022. plkst. 08.30-10.00 un 09.11.2022. plkst. 08.30-10.00 402., 316. auditorijās.

207BF E-biznesa vadība, PLK

NLK 1.kursa studentiem 03.12. un 17.12. lekcijas pie lekt.Krasta pārceltas no 421.aud. uz 320.audit. 

E-biznesa vadība, NLK, 1.kurss

E-biznesa vadība, NLK, 2.kurss

E-biznesa vadība, NLK, 3.kurss

E-biznesa vadība, NLK, 4.kurss

E-biznesa vadība, NLK, 5.kurss

2022./2023. ak.g.rudens semestra pārbaudījumu saraksts

207BF E-biznesa vadība, PLK

 

2022./2023.ak.gada rudens semestra nodarbību saraksts

Uzvedības ekonomika (ang.) no 08.11.2022. plkst. 14:30-18:00 pārcelta uz 11.11.2022. plkst. 08.30-12:00 417. auditorijā.

20771 Ekonomika, PLK

EKONOMIKA, NLN, 1.kurss

EKONOMIKA, NLN, 2.kurss

EKONOMIKA, NLN, 3.kurss

EKONOMIKA, NLN, 4.kurss

2022./2023. ak.g.rudens semestra pārbaudījumu saraksts

20771 Ekonomika, PLK

2022./2023.ak.gada rudens semestra nodarbību saraksts

PBSP Finanšu menedžments PLK 3. kursa studentiem 1.) 07.11.2022. plkst. 12.30-18.00 nenotikušas nodarbības studiju kursā Banku grāmatvedība pie prof. S. Saksonovas pārceltas uz 21.11.2022., 28.11.2022. un 05.12.2022. plkst. 16.30-18.00 404. auditorijā. 
2.) 14.11.2022. nodarbība no plkst. 16.30-18.00 pārcelta uz plkst. 10.30-18.00 404. auditorijā. 

PMSP Finanšu ekonomika PLK 1. kursa studentiem nodarbības studiju kursā Nodokļu politika un administrēšana pie lekt. L. Lietānes  03.11.2022. plkst. 18.15-21.30 notiks online MS Teams vidē. 

BSP Finanšu menedžments PLK 4. kursa studentiem nodarbības studiju kursā Vērtspapīru tirgus pie prof. I.Solovjovas pārceltas no 16.12.2022. un 23.12.2022. plkst. 08:30-12:00  uz 10.11.2022. un 24.11.2022. plkst. 14:30-18:00 424 auditorijā. 

PBSP Finanšu menedžments PLK 3. kursa un BSP Grāmatvedība, analīze un audits PLK 4. kursa studentiem  nodarbības studiju kursā Banku grāmatvedība pie prof. S. Saksonovas pārceltas no 31.10.2022. plkst. 12.30-16.00 uz 19.12.2022. plkst. 10.30-12.00 un plkst. 16.30-18.00 404. auditorijā. 

PBSP Finanšu menedžments PLK 3. kursa studentiem nodarbības studiju kursā Banku grāmatvedība pie prof. S. Saksonovas pārceltas no 22.09.2022. plkst. 14:30-18:00 uz 07.11.2022. un 14.11.2022. plkst. 16:30-18:00 404. auditorijā. 

20796 Finanšu menedžments, PLK

NLK 1.kursa studentiem 03.12. un 17.12. lekcijas pie lekt.Krasta pārceltas no 421.aud. uz 320.audit. Prakt.darbi 10.12. Fin.men. un Grāmatv., aud., analīze progr.studentiem plkst.17.15-19.40 notiks tikai 309.datorklasē

Finanšu menedžments, NLK, 1.kurss

Finanšu menedžments, NLK, 2.kurss

Finanšu menedžments, NLK, 3.kurss

Finanšu menedžments, NLK, 4.kurss

2022./2023. ak.g.rudens semestra pārbaudījumu saraksts

20796 Finanšu menedžments, PLK

 

2022./2023.ak.gada rudens semestra nodarbību saraksts

BSP Grāmatvedība, analīze un audits PLK 2. kursa studentiem 24.11.2022. plkst. 12.30-16.00 un 01.12.2022. plkst. 12.30-16.00 406. auditorijā notiks nodarbības studiju kursā Finanšu grāmatvedība I  pie prof. I. Būmanes - 10.11.2022. un 17.11.2023. nenotikušo nodarbību vietā. 

BSP Grāmatvedība, analīze un audits PLK 4. kursa studentiem nodarbības studiju kursā Starptautiskās nodokļu tiesības  
pie doc. I. Kalniņas 23.11.2022. plkst. 14:30-18:00 nenotiks - tiks aizvietotas ar patstāvīgo darbu E-studijās. 

BSP Grāmatvedība, analīze un audits PLK 4. kursa studentiem 
1.) 07.11.2022. plkst. 12.30-18.00 nenotikušas nodarbības studiju kursā Banku grāmatvedība pie prof. S. Saksonovas pārceltas uz 21.11.2022., 28.11.2022. un 05.12.2022. plkst. 16.30-18.00 404. auditorijā. 

BSP Grāmatvedība, analīze un audits PLK 2. kursa studentiem nodarbības studiju kursā Nodokļu politika un prakse pie lekt. L. Leitānes pārceltas no 11.11.2022. plkst. 10:30-14:00 uz 16.12.2022. plkst. 08:30-10:00 un uz 23.12.2022. plkst. 08:30-10:00 416. auditorijā 

BSP Grāmatvedība, analīze un audits PLK 2. kursa studentiem nodarbības studiju kursā Nodokļu politika un prakse pie lekt. L. Leitānes  pārceltas no 04.11.2022. plkst. 10:30-14:00  uz 02.12.2022. plkst. 08:30-10:00 un uz 09.12.2022. plkst. 08:30-10:00 416. auditorijā 

207BA Grāmatvedība, analīze un audits, PLK

NLK 1.kursa studentiem 03.12. un 17.12. lekcijas pie lekt.Krasta pārceltas no 421.aud. uz 320.audit. Prakt.darbi 10.12. Fin.men. un Grāmatv., aud., analīze progr.studentiem plkst.17.15-19.40 notiks tikai 309.datorklasē

Grāmatvedība, analīze un audits, NLK, 1.kurss

Grāmatvedība, analīze un audits, NLK, 2.kurss

Grāmatvedība, analīze un audits, NLK, 3.kurss

Grāmatvedība, analīze un audits, NLK, 4.kurss

2022./2023. ak.g.rudens semestra pārbaudījumu saraksts

207BA Grāmatvedība, analīze un audits, PLK

       

2022./2023.ak.gada rudens semestra nodarbību saraksts

PBSP Industriālās inženierijas vadība PLK 1. kursa studentiem laboratorijas darbi studiju kursā Fizika dabas zinātnēm  pie pasn. A. Ozola  16.12.2022. notiks plkst. 14.30-18:00 adām grupām kopā MS Teams vidē. 
(1. grupai lab. darbi 16.12.2022. ir pārcelti no plkst. 08.30-10.00 uz plkst. 14.30-16.00 un no 23.12.2022. plkst. 08.30-10.00 – uz 16.12.2022. plkst. 16.30-18.00;  2. grupai - no 23.12.2022. plkst. 14.30-16.00 – uz 16.12.2022. plkst. 16.30-18.00.)

207BG Industriālā inženierija un vadība, PLK

2022./2023. ak.g.rudens semestra pārbaudījumu saraksts
207BG Industriālā inženierija un vadība, PLK

 

2022./2023. ac. year autumn schedule (05.09.2022.-23.12.2022.)

207BH Industrial engineering and management, full time

2022./2023. ac. year autumn examination schedule

207BH Industrial engineering and management, full time

2022./2023.ak.gada rudens semestra nodarbību saraksts

BSP Starptautiskā ekonomika un komercdiplomātija PLK 2. kursa studentiem nodarbība studiju kursā Pētniecības metodes pie prof. B. Slokas pārcelta no 19.10.2022. plkst. 08:30-10:00  uz 26.10.2022. plkst. 14:30-16:00 314. auditorijā.

207BK, 20788 (4. kurss) Starptautiskā ekonomika un komercdiplomātija, PLK

2022./2023. ak.g.rudens semestra pārbaudījumu saraksts

207BK, 20788 (4. kurss) Starptautiskā ekonomika un komercdiplomātija, PLK
 

 

 

2022./2023.ak.gada rudens semestra nodarbību saraksts

Information for the full time 3rd year students of BD programme International Economics and Commercial Diplomacy (207BK+207BL) students lectures of course Private International Law (lect. I. Šņepste) 
08.11.2022. and 15.11.2022. 14:30-18:00 will not take place – will be replaced by individual work in the E-studies. 

Information for the full time 4th year students of BD programme International Economics and Commercial Diplomacy (20788+20798) lectures and exam of course Introduction to International Politics  (lect. S. Struberga) will take place 03.11.2022. 12.30-18.00 online MS Teams (not moved to 09.11.2022. and 10.11.2022. as sent below; FBME study vice-dean decision). 

Information for the full time 3rd year students of BD programmes International Economics and Commercial Diplomacy (207BK+207BL) the lectures of course International organizational behaviour (lect. J. Žakemo)are moved from 29.09.2022. 10:30-14:00 to 24.11.2022. 08:30-10:00 and 01.12.2022. 08:30-10:00 room 402.

207BL, 20798 (4th year) International Economics and Commercial Diplomacy, full time

2022./2023. ac. year autumn examination schedule

2207BL, 20798 (4th year) International Economics and Commercial Diplomacy, full time

   

Maģistra studiju programmas

2022./2023.ak.gada rudens semestra nodarbību saraksts

Inform. IndEk un MatEk apakšprogr.studentiem: 22.oktobrī atceltās nodarbības st.k. Daudzdimensiju analīze notiks 12.novembrī plkst.13.50-17.00 402./309.audit. Inform. IndEk apakšprogr.studentiem: 12.novembra nodarbības st.k.Biznesa situāciju analīze pārceltas uz 19.decembri, pārbaudījums pārcelts uz 9.janvāri plkst.18.15-21.30 302.audit.

INDUSTRIĀLĀ EKONOMIKA apakšprogramma, 1.kurss

INDUSTRIĀLĀ EKONOMIKA apakšprogramma, 2.kurss

MATEMĀTISKĀ EKONOMIKA apakšprogramma, 1.kurss

   

2022./2023.ak.gada rudens semestra nodarbību saraksts

PMSP Finanšu ekonomika PLK 1. kursa studentiem nodarbības studiju kursā Nodokļu politika un administrēšana pie lekt. L. Lietānes  10.11.2022. plkst. 18.15-21.30 notiks online MS Teams vidē.

PMSP Finanšu ekonomika (20763+20764) PLK 1. kursa studentiem nodarbības studiju kursā Monetārā politika un ekonomika  pie pasn. K. Bojāres pārceltas no 20.10.2022. plkst. 18:15-21:30 uz 17.10.2022. plkst. 18:15-21:30 423. auditorijā. 

FINANŠU EKONOMIKA (1-gad.) pilna laika klātiene 1.kurss

20764 Finanšu ekonomika, pilna laika klātiene

2022./2023. ak.g.rudens semestra pārbaudījumu saraksts

20764 Finanšu ekonomika

     

2022./2023.ak.gada rudens semestra nodarbību saraksts

PROJEKTU VADĪŠANA Pilna laika klātiene 1.kurss

PROJEKTU VADĪŠANA Pilna laika klātiene 2.kurss

   

 

2022./2023.ak.gada rudens semestra nodarbību saraksts

SABIEDRĪBAS VADĪBA Pilna laika klātiene 1.kurss

SABIEDRĪBAS VADĪBA Pilna laika klātiene 2.kurss