Seko līdzi iespējamām izmaiņām!

Lecture schedule for english groups: https://www.bvef.lu.lv/en/studies/for-students/schedule/

 

Bakalauru studiju programmas

2021./2022. ak.g. pavasara semestra nodarbību saraksts (07.02.2022. - 05.06.2022.)

Nodarbības studiju kursā Uzņēmējdarbības grāmatvedība pie lekt. L. Bules notiks attālināti MS Teams vide: 
01.06.2022. plkst. 10:30-14:00 – Bizness vadība PLK 1. kurss A01+A02 grupas,  
02.06.2022. plkst. 14:30-18:00 - Bizness vadība PLK 1. kurss A05 grupa un E-biznesa vadība PLK 1. kurss,  
03.06.2022. plkst. 14:30-18:00 - Bizness vadība PLK 1. kurss A03+A04 grupas.  

BSP Biznesa vadība PLK 1. kursa  studentiem  nodarbība studiju kursā Uzņēmējdarbības grāmatvedība  pie prof. S. Saksonovas 24.05.2022. pārcelta no plkst. 16:30-18:00 uz plkst. 19:00-20:30 E-studijās (tests).

Biznesa vadība, PLK, 1. kurss

Biznesa vadība, PLK, 2. kurss
Biznesa vadība, PLK, 3. kurss

2021./2022. ak.g. pavasara semestra pārbaudījumu saraksts

207B7 Biznesa vadība 1.kurss pilna laika klātiene

207B7 Biznesa vadība 2.kurss pilna laika klātiene

207B7 Biznesa vadība 3.kurss pilna laika klātiene

2021./2022.ak.gada nodarbību saraksti (NLK)

Biznesa vadība, NLK, 1.kurss
Biznesa vadība, NLK, 2.kurss
Biznesa vadība, NLK, 3.kurss
Biznesa vadība, NLK, 4.kurss

 

2021./2022. ak.g. pavasara semestra nodarbību saraksts (07.02.2022. - 05.06.2022.)

PBSP E-biznesa vadība PLK 1. kursa  studentiem  nodarbība studiju kursā Uzņēmējdarbības grāmatvedība  pie prof. S. Saksonovas 24.05.2022. pārcelta no plkst. 16:30-18:00 uz plkst. 19:00-20:30 E-studijās (tests).

Nodarbības studiju kursā Uzņēmējdarbības grāmatvedība pie lekt. L. Bules notiks attālināti MS Teams vide: 02.06.2022. plkst. 14:30-18:00 - Bizness vadība PLK 1. kurss A05 grupa un E-biznesa vadība PLK 1. kurss. 

E-biznesa vadība, PLK

2021./2022. ak.g. pavasara semestra pārbaudījumu saraksts

E-biznesa vadība, PLK 

2021./2022.ak.gada nodarbību saraksti (NLK)

20784 E-biznesa un loģistikas vadības sistēmas, NLK 1.k.
20784 E-biznesa un loģistikas vadības sistēmas, NLK 2.k.
20784 E-biznesa un loģistikas vadības sistēmas, NLK 3.k.
20784 E-biznesa un loģistikas vadības sistēmas, NLK 4.k.

20784 E-biznesa un loģistikas vadības sistēmas, NLK 5.k.

2021./2022. ak.g. pavasara semestra nodarbību saraksts (07.02.2022. - 05.06.2022.)

BSP Ekonomika PLK 1. kursa studentiem nodarbība studiju kursā Uzņēmējdarbības grāmatvedība pie prof. S. Saksonovas 25.05.2022. pārcelta no plkst. 14:30-16:00 uz plkst. 18:00-19:30 E-studijās (tests). 

Nodarbības studiju kursā Uzņēmējdarbības grāmatvedība pie lekt. L. Bules notiks attālināti MS Teams vide: 03.06.2022. plkst. 10:30-14:00 - Ekonomika PLK 1. kurss.
 

20771 Ekonomika pilna laika klātiene

2021./2022. ak.g. pavasara semestra pārbaudījumu saraksts

20771 Ekonomika pilna laika klātiene

2021./2022.ak.gada semestra nodarbību saraksts (NLN)

20771 Ekonomika, NLN 1.kurss
20771 Ekonomika, NLN 2.kurss
20771 Ekonomika, NLN 3.kurss
20771 Ekonomika, NLN 4.kurss

2021./2022. ak.g. pavasara semestra nodarbību saraksts (07.02.2022. - 05.06.2022.)

PBSP Finanšu menedžments PLK 2. kursa studentiem izmaiņas nodarbību sarakstā pie prof. R. Rupeikas-Apogas: 

1.) 19.05.2022. plkst. 10:30-14:00 Vadības grāmatvedība notiks attālināti MS Teams vidē. 

2.) no 02.06.2022. plkst. 10:30-12:00 Vadības grāmatvedība pārcelta uz 25.05.2022. plkst. 10:30-12:00 409. auditorijā un 02.06.2022. plkst. 12:30-14:00 notiks pārbaudes darbs E-studijās. 

3.) no 03.06.2022. plkst. 10:30-12:00 Eiropas ekonomiskā un monetārā integrācija pārcelta uz 26.05.2022. plkst. 14:30-16:00 407. auditorijā un 03.06.2022. plkst. 10:30-12:00 (pārcelta no plkst.12:30-14:00) notiks pārbaudes darbs E-studijās. 

inanšu menedžments, PLK

2021./2022. ak.g. pavasara semestra pārbaudījumu saraksts

20796 Finanšu menedžments pilna laika klātiene

2021./2022.ak.gada nodarbību saraksts NLK

Finanšu menedžments, NLK, 1.kurss

Finanšu menedžments, NLK, 2.kurss
Finanšu menedžments, NLK, 3.kurss
Finanšu menedžments, NLK, 4.kurss

Finanšu menedžments, NLK, 5.kurss

 

2021./2022. ak.g. pavasara semestra nodarbību saraksts (07.02.2022. - 05.06.2022.)

Grāmatvedība, analīze un audits, PLK

2021./2022. ak.g. pavasara semestra pārbaudījumu saraksts
207BA Grāmatvedība, analīze un audits pilna laika klātiene

2021./2022.ak.gada nodarbību saraksts (NLK)

Grāmatvedība, analīze un audits, NLK, 1.kurss
Grāmatvedība, analīze un audits, NLK, 2.kurss
Grāmatvedība, analīze un audits, NLK, 3.kurss
Grāmatvedība, analīze un audits, NLK, 4.kurss

   

2021./2022. ak.g. pavasara semestra nodarbību saraksts (07.02.2022. - 05.06.2022.)

Industriālās inženierijas vadība, pilna laika klātiene

2021./2022. ak.g. pavasara semestra pārbaudījumu saraksts
207BG Industriālā inženierija un vadība pilna laika klātiene

   

2021./2022. ac. year spring schedule (07.02.2022. - 05.06.2022.)

Industrial Engineering full time

2021./2022. ac. year spring examination schedule

207BH Industrial engineering and management full time

 

2021./2022. ak.g. pavasara semestra nodarbību saraksts (07.02.2022. - 05.06.2022.)

Nodarbības studiju kursā Uzņēmējdarbības grāmatvedība pie lekt. L. Bules notiks attālināti MS Teams vide: 02.06.2022. plkst. 10:30-14:00 – Starptautiskā ekonomika un komercdiplomātija PLK 2. kurss.

207BK (1.,2. kursi), 20788 Starptautiskā ekonomika un komercdiplomātija

2021./2022. ak.g. pavasara semestra pārbaudījumu saraksts
207BK, 20788 (3.,4. kursi) Starptautiskā ekonomika un komercdiplomātija pilna laika klātiene

 

 

2021./2022. ac. year spring schedule (07.02.2022. - 05.06.2022.)

207BL (1st, 2nd years), 20798 International Economics and Commercial Diplomacy

2021./2022. ac. year spring examination schedule
207BL, 20798 (3rd, 4th years) International Economics and Commercial Diplomacy full time

   

Maģistra studiju programmas

The lectures of course  Consumer Psychology and Behavior on International Business 21.02.2022, 28.02.2022, 07.03.2022, 21.03.2022 will not take place.
Please be informed that the lectures are moved to 25.02.2022, 11.03.2022, 18.03.2022, 25.03.2022 (18.15-21.30 MS Teams).
The lectures of course   Quantitative Methods in Decision Making from 07.04.2022 are moved to 31.03.2022 (18.15-21.30 MS Teams).

The SCHEDULE for International Business with specialization in Export Management 1st year students 2021./2022.ac.year SPRING semester

The SCHEDULE for International Business with specialization in Export Management 3rd semester students 2021./2022.ac.year SPRING semester

2021./2022.ak.gada pavasara semestra NODARBĪBU SARAKSTS

PMSP Finanšu ekonomika PLK 1. kursa studentiem nodarbības studiju kursā Komercbanku vadība  pie as. prof. M. Kudinskas 19.04.2022., plkst. 18:15-21:30 notiks attālināti MS Teams vidē.

FINANŠU EKONOMIKA pilna laika klātiene 1.kurss

20764 Finanšu ekonomika

2021./2022. ak.g. pavasara semestra pārbaudījumu saraksts

20764 Finanšu ekonomika pilna laika klātiene

   

23.12.2021. un 30.12.2021. – pirmssvētku dienas – Biznesa, vadības un ekonomikas fakultāte strādā līdz plkst. 14:00. 
24.12.2021. – 02.01.2022. – Ziemassvētku un Jaungada brīvdienas.

2021./2022.ak.gada rudens semestra nodarbību saraksts

GRĀMATVEDĪBA UN AUDITS, PLK, 1.kurss (1-gad.)

GRĀMATVEDĪBA UN AUDITS, PLK, 1.kurss (2-gad.)

GRĀMATVEDĪBA UN AUDITS, PLK, 2.kurss (2-gad.)

2021./2022.ak.gada pavasara semestra NODARBĪBU SARAKSTS

GRĀMATVEDĪBA UN AUDITS pilna laika klātiene 1.kurss (2-gad.)

23.12.2021. un 30.12.2021. – pirmssvētku dienas – Biznesa, vadības un ekonomikas fakultāte strādā līdz plkst. 14:00. 
24.12.2021. – 02.01.2022. – Ziemassvētku un Jaungada brīvdienas.

2021./2022.ak.gada rudens semestra nodarbību saraksts

20793 PROJEKTU VADĪŠANA, PLK, 1.kurss

20793 PROJEKTU VADĪŠANA, PLK, 2.kurss

2021./2022.ak.gada pavasara semestra NODARBĪBU SARAKSTS

PROJEKTU VADĪŠANA pilna laika klātiene 1.kurss

   

 

2021./2022.ak.gada rudens semestra nodarbību saraksts

20724 SABIEDRĪBAS VADĪBA, PLK, 1.kurss

20724 SABIEDRĪBAS VADĪBA, PLK, 2.kurss

2021./2022.ak.gada pavasara semestra NODARBĪBU SARAKSTS

SABIEDRĪBAS VADĪBA pilna laika klātiene 1.kurss