BEZMAKSAS NODARBĪBAS MATEMĀTIKĀ

Lai sasniegtu augstākos rezultātus studijās, Latvijas Universitātes Biznesa, vadības un ekonomikas fakultāte visiem bakalaura studiju programmu 1. kursa studentiem piedāvā bezmaksas NODARBĪBAS MATEMĀTIKĀ. Nodarbībās NO 27.09.2023. LĪDZ 20.12.2023. NOTIKS KATRU TREŠDIENU plkst. 18.00-21.00  504. AUDITORIJĀ. Nodarbības vadīs lektore RITA FREIMANE.

Aicināts ikviens, kas vēlas iegūt pārliecību par savam matemātikas zināšanām, kas ir pamats veiksmīgām studijām un karjerai nākotnē.
Lai piedalītos nodarbībās, iepriekšēja pieteikšanās nav nepieciešama. Nāc un studē!
Papildu informācija: rita.freimane@lu.lv

 

Seko līdzi iespējamām izmaiņām!

Lecture schedule for english groups: https://www.bvef.lu.lv/en/studies/for-students/schedule/

 

Bakalauru studiju programmas

2023./2024.ak.gada rudens semestra nodarbību saraksts

PLK

BSP Biznesa vadība PLK 3. kursa studentiem nodarbības studiju kursā Komercdarbības tiesiskais regulējums pie doc. I. Kalniņas 15.09.2023. nenotiks - tiks aizstātas ar patstāvīgo darbu E-studijās. 

BSP Biznesa vadība PLK 3. kursa MK un OV grupu  studentiem nenotiks arī nodarbības studiju kursā Loģistika un piegādes ķēdes pie as. prof. J. Šalkovskas - tiks aizstātas ar patstāvīgo darbu E-studijās.

207B7 Biznesa vadība 1.kurss

207B7 Biznesa vadība 2.kurss

207B7 Biznesa vadība 3.kurss

NLK

Biznesa vadības bakalaura studiju programma, NLK, 1.kurss

Biznesa vadības bakalaura studiju programma, NLK, 2.kurss

Biznesa vadības bakalaura studiju programma, NLK, 3.kurss

Biznesa vadības bakalaura studiju programma, NLK, 4.kurss

               

Timetable of classes for the autumn semester of the 2023/2024 academic year (04.09.2023.-22.12.2023.)

207B9 Business Administration (International business) full time

207B9 Business Administration (International business) - Winter intake, full time

   

2023./2024.akad.gada rudens semestra nodarbību saraksts

PLK

PBSP E-biznesa vadība PLK 3. kursa studentiem nodarbības studiju kursā Interneta sistēmu projektēšana pie as. prof. U.Rozevska 19.09.2023. plkst. 14:30-18:00 nenotiks. Par nenotikušo nodarbību pārcelšanas laiku tiks paziņots papildus, sekojiet lūdzu informācijai. 

PBSP E-biznesa vadība PLK 1. kursa studentiem nodarbības studiju kursā Timekļa vietņu veidošana pie as. prof. U.Rozevska 20.09.2023. plkst. 14:30-18:00 nenotiks. Par nenotikušo nodarbību pārcelšanas laiku tiks paziņots papildus, sekojiet lūdzu informācijai.

207BF E-biznesa vadība PLK

NLK

E-biznesa vadība, NLK, 1.kurss

E-biznesa vadība, NLK, 2.kurss

E-biznesa vadība, NLK, 3.kurss

E-biznesa vadība, NLK, 4.kurss

E-biznesa vadība, NLK, 5.kurss

 

2023./2024.akad.gada rudens semestra nodarbību saraksts

PLK

BSP Ekonomika PLK 3. kursa studentiem nodarbības studiju kursā Ekonometrija: metodes un pielietojumi pie prof. S. Bāliņas un lekt. R. Freimanes 27.09.2023. plkst. 08:30-12:00 notiks attālināti MS Teams vidē.  

20771 Ekonomika PLK

NLN
25.novembra 1 nodarbība studiju kursā Finanšu analīze un nodokļu plānošana (plkst.10.10-11.40 , prof.S.Saksonova) pārcelta uz 30.septembri plkst.16.50-18.20 409.audit.


EKONOMIKA, NLN, 1.kurss

EKONOMIKA, NLN, 2.kurss

EKONOMIKA, NLN, 3.kurss

EKONOMIKA, NLN, 4.kurss

2023./2024.akad.gada rudens semestra nodarbību saraksts

PLK

PBSP Finanšu menedžments PLK 3. kursa studentiem nodarbības studiju kursā Finanšu pārskatu analīze pie prof.I.Romānovas pārceltas: 
no 19.10.2023. plkst. 12:30-16:00 uz 05.10.2023. plkst. 08.30-12.00 un   
no 16.11.2023. plkst. 12:30-16:00 uz 26.10.2023. plkst. 08.30-12.00  424. auditorijā. 

PBSP Finanšu menedžments PLK 4. kursa studentiem nodarbības studiju kursā Biznesa vērtības finanšu vadība pie prof. S. Saksonovas pārceltas no 23.11.2023. plkst. 14.30-18.00 uz 30.11.2023. un 14.12.2023. plkst. 12.30-14.00 406. auditorijā. 

PBSP Finanšu menedžments PLK 3. kursa studentiem nodarbības studiju kursā Banku grāmatvedība pie prof.S.Saksonovas pārceltas no 27.09.2023. plkst. 14.30-18.00 uz 04.10.2023. un 11.10.2023. plkst. 18.15-19.45 409. auditorijā. 

PBSP Finanšu menedžments PLK 4. kursa studentiem nodarbības studiju kursā Digitālās finanses pie prof. R. Rupeikas-Apogas pārceltas: 
no 27.09.2023. plkst. 14.30-18.00 uz 25.09.2023. plkst. 12.30-16.00 407. auditorijā un  
no 04.10.2023. plkst. 14.30-18.00 uz 02.10.2023. plkst. 12.30-16.00 407. auditorijā. 

20796 Finanšu menedžments

NLK

Finanšu menedžments, NLK, 1.kurss

Finanšu menedžments, NLK, 2.kurss

Finanšu menedžments, NLK, 3.kurss

Finanšu menedžments, NLK, 4.kurss

 

2023./2024.akad.gada rudens semestra nodarbību saraksts

PLK

BSP Grāmatvedībā, analīze un audits PLK 3. kursa studentiem nodarbības studiju kursā Finanšu pārskatu analīze pie prof. I. Romānovas pārceltas: 
no 19.10.2023. plkst. 12:30-16:00 uz 05.10.2023. plkst. 08.30-12.00 un   
no 16.11.2023. plkst. 12:30-16:00 uz 26.10.2023. plkst. 08.30-12.00  424. auditorijā. 

BSP Grāmatvedība, analīze un audits PLK 4. kursa studentiem nodarbības studiju kursā Biznesa vērtības finanšu vadība pie prof. S. Saksonovas pārceltas no 23.11.2023. plkst. 14.30-18.00 uz 30.11.2023. un 14.12.2023. plkst. 12.30-14.00 406. auditorijā. 

PBSP Grāmatvedība, analīze un audits PLK 4. kursa studentiem nodarbības studiju kursā Banku grāmatvedība pie prof. S.Saksonovas pārceltas no 27.09.2023. plkst. 14.30-18.00 uz 04.10.2023. un 11.10.2023. plkst. 18.15-19.45 409. auditorijā. 

BSP Grāmatvedība, analīze un audits PLK 3. kursa studentiem nodarbības studiju kursā Digitālās finanses pie prof. R.Rupeikas-Apogas pārceltas: 
no 27.09.2023. plkst. 14.30-18.00 uz 25.09.2023. plkst. 12.30-16.00 407. auditorijā un  
no 04.10.2023. plkst. 14.30-18.00 uz 02.10.2023. plkst. 12.30-16.00 407. auditorijā. 

207BA Grāmatvedība, analīze un audits PLK

NLK

Grāmatvedība, analīze un audits, NLK, 1.kurss

Grāmatvedība, analīze un audits, NLK, 2.kurss

Grāmatvedība, analīze un audits, NLK, 3.kurss

Grāmatvedība, analīze un audits, NLK, 4.kurss

       

2023./2024. akadēmiskā gada rudens semestra nodarbību saraksts (04.09.2023.-22.12.2023.)

PBSP Industriālā inženierija un vadība PLK 1. kursa studentiem nodarbības studiju kursā Kontrastīvās studijas I: vācu (2. svešvaloda, no iesācēju līmeņa) pie lekt. I. Blumbergas pārceltas no 06.09.2023. plkst. 10.30-14.00 uz 01.11.2023. un 08.11.2023. plkst. 08.30-10.00 423. auditorijā. 

207BG Industriālā inženierija un vadība, PLK
 

 

2022./2023. ac. year spring examination schedule

207BH Industrial engineering and management

2022./2023. ac. year spring schedule (06.02.2023. - 04.06.2023.)

207BH Industrial engineering and management full time 4th year

2023./2024. akadēmiskā gada rudens semestra nodarbību saraksts (04.09.2023.-22.12.2023.)

BSP Starptautiskā ekonomika un komercdipolmātija un PBSP E-biznesa vadība PLK 1. kursa studentiem nodarbība studiju kursā Mikroekonomika pie pasn. A. Rijkure pārcelta no 07.09.2023. plkst. 12.30-14.00 uz 14.09.2023. plkst. 08.30-10.00 324. auditorijā.

BSP Starptautiskā ekonomika un komercdipolmātija PLK 1. kursa studentiem  nodarbība studiju kursā Ekonomikas un biznesa informātika  pie as prof. U. Rozevska  07.09.2023. pārcelta no plkst. 16.30-18.00  uz plkst. 12.30-14.00 309. auditorijā. 

BSP Starptautiskā ekonomika un komercdiplomātija PLK 3. kursa studentiem nodarbības studiju kursā Starptautiskās privāttiesības pie pasn. I. Liepiņas 29.09.2023. plkst. 10.30-14.00 nenotiks –  tiks aizstātas ar patstāvīgo darbu E-studijās. 

207BK Starptautiskā ekonomika un komercdiplomātija

   

 

Timetable of classes for the autumn semester of the 2023/2024 academic year (04.09.2023.-22.12.2023.)

Information for the full time 3rd year students of BD programmes International Economics and Commercial Diplomacy (207BK+207BL) and Erasmus students -  lectures of course International Economics (asst. prof. O. Krasnopjorovs) are moved from 22.09.2023. 14:30-18:00 to 20.09.2023. 14:30-18:00 and will take place remotely in the MS Teams environment.

Information for the full time 2nd year students of BD programmes International Economics and Commercial Diplomacy (207BK+207BL) lectures of course Business Etiquette and Protocol (asst. prof. I. Āboliņa)  are moved: 
from 12.10.2023. 12.30-18.00 to 02.10.2023. 12.30-18.00 room 414. 
from 16.10.2023. 10.30-18.00 to 09.10.2023. 10.30-18.00 room 414.

207BL International Economics and Commercial Diplomacy, full time

   

Maģistra studiju programmas

2023./2024. akadēmiskā gada rudens semestra nodarbību saraksts (04.09.2023.-22.12.2023.)

PMSP Finanšu ekonomika PLK 2. kursa studentiem nodarbības studiju kursā Kapitālsabiedrību vērtēšana pie prof. S. Saksonovas pārceltas no 14.09.2023. un 21.09.2023.  plkst. 18.15-19.45 uz 02.10 2023. un 23.10. 2023.  plkst. 18.15-21.30 402. auditorijā.

PMSP 20764 Finanšu ekonomika PLK 2. kursa studentiem nodarbības studiju kursā Starptautiskās finanses pie prof. R.Rupeikas-Apogas pārceltas no 13.12.2023. plkst. 18.15-21.30 uz 19.12.2023. plkst. 18.15-21.30 409. auditorijā.

20763 FINANŠU EKONOMIKA (1-gad.) PLK 1.kurss

20764 Finanšu ekonomika, PLK

         

2023./2024.ak.gada rudens semestra nodarbību saraksts

PMSP Projektu vadīšana PLK 1. kursa studentiem nodarbības studiju kursā Starptautiskās finanses pie prof. R. Rupeikas-Apogas pārceltas no 13.12.2023. plkst. 18.15-21.30 uz 19.12.2023. plkst. 18.15-21.30 409. auditorijā.

20793 Profesionālās augstākās izglītības maģistra studiju programma PROJEKTU VADĪŠANA, Pilna laika klātiene, 1.kurss

20793 Profesionālās augstākās izglītības maģistra studiju programma PROJEKTU VADĪŠANA, Pilna laika klātiene, 2.kurss