Lekciju un semināru saraksti

Seko līdzi iespējamām izmaiņām!

Lecture schedule for english groups: https://www.bvef.lu.lv/en/studies/for-students/schedule/

Bakalaura studiju programmas

2019./2020.ak.gada pavasara semestra nodarbību saraksts

PBSP E-biznesa un loģistikas vadības sistēmas PLK 3. kursa studentiem nodarbības studiju kursā Transporta loģistika pie pasn. A. Staškevičas pārceltas:
1.) no 24.04.2020. plkst. 10:30-14:00 uz 08.05.2020. un 22.05.2020. plkst. 08:30-10:00 406. auditorijā.
2.) no 15.05.2020. plkst. 10:30-14:00 uz 20.05.2020. plkst. 08:30-12:00 416. auditorijā.

20784 E-biznesa un loģistikas vadības sistēmas, PLK

20784 E-biznesa un loģistikas vadības sistēmas, NLK 1.k.

20784 E-biznesa un loģistikas vadības sistēmas, NLK 2.k.

20784 E-biznesa un loģistikas vadības sistēmas, NLK 3.k.

20784 E-biznesa un loģistikas vadības sistēmas, NLK 4.k. (7.semestra studenti)

20784 E-biznesa un loģistikas vadības sistēmas, NLK 4.k.

pārbaudījumu saraksts

20784 E-biznesa un loģistikas vadības sistēmas, pilna laika klātiene

 

2019./2020.ak.gada pavasara semestra nodarbību saraksts

FM 2.k. NLK: 18.janv.nenotikušās nodarb.st.k. Publiskās finanses tiks docētas 18.04.,16.un 30.05.

PBSP Finanšu menedžments  PLK 2. kursa  studentiem 1.) nodarbības studiju kursā Eiropas ekonomiskā un monetāra integrācija pie prof. R. Rupeikas-Apogas pārceltas no 19.05.2020. un 26.05.2020. plkst. 10:30-14:00 uz 05.05.2020. un 12.05.2020. plkst. 14:30-18:00 409. auditorijā.
2.) nodarbības studiju kursā Vadības grāmatvedība pie prof. R. Rupeikas-Apogas  pārceltas no 20.05.2020. plkst. 10:30-14:00 uz 06.05.2020. plkst. 14:30-18:00 416. auditorijā.

20796 Finanšu menedžments, PLK

Finanšu menedžments, NLK, 1.kurss
Finanšu menedžments, NLK, 2.kurss
Finanšu menedžments, NLK, 3.kurss
Finanšu menedžments, NLK, 3.kurss ( 7.semestra studenti- Ziemas uzņemš.)

Finanšu menedžments, NLK, 4.kurss

pārbaudījumu saraksti

20796 Finanšu menedžments, PLK

2019./2020. ak.gada pavasara semestra nodarbību saraksts

207AH Industriālās inženierijas vadība, pilna laika klātiene

pārbaudījumu saraksts

207AH Industriālās inženierijas vadība

 

2019./2020.ak.gada pavasara semestra nodarbību saraksts 

BSP Starptautiskā ekonomika un komercdiplomātija PLK 2. kursa studentiem nodarbība studiju kursā Vadības teorija  pie lekt. L. Cekules no 11.03.2020. plkst. 14:30-16:00 pārcelta uz 20.05.2020. plkst. 16:30-18:00 302. auditorijā.

20788 Starptautiskā ekonomika un komercdiplomātija, PLK

pārbaudījumu saraksts

20788 Starptautiskā ekonomika un komercdiplomātija, PLK

 

Information for the full time 1st year students of BD programme International Economics and Commercial Diplomacy (20788+20798) the lectures of  course History of Culture and Cultural Studies (doc. A. Svece) are moved:
1.) from 16.04.2020. 12:30-14:00 to 20.04.2020. 12:30-14:00 room 404.
2.) from 21.05.2020. 12:30-14:00 to 18.05.2020. 12:30-14:00 room 404.

20798 International Economics and Commercial Diplomacy full time

20798 International Economics and Commercial Diplomacy - Winter intake full time

 

 

2019./2020.ak.gada rudens semestra nodarbību saraksts

20765 Starptautiskās ekonomiskās attiecības, PLK, 3., 4. kursi

pārbaudījumu saraksts

2019./2020. ak.g.rudens semestra pārbaudījumu saraksts

Maģistra studiju programmas

2019./2020. ak. gada pavasara semestra nodarbību saraksti

Izmaiņas studiju kursa Starptautiskie finanšu tirgi norises laikos: 16.aprīļa nodarbības pārceltas uz 27.februāri plkst.18.15-21.30 406.audit.; 14.maija nodarbības pārceltas uz 12.martu plkst.18.15-21.30 406.audit.;  21.maija nodarbības pārceltas uz 2.aprīli plkst.18.15-21.30 406.audit.

20703 EKONOMIKA, PLK, FINANSES UN KREDĪTS apakšprogramma, 1.kurss

20703 EKONOMIKA, PLK, MATEMĀTISKĀ EKONOMIKA apakšprogramma, 1.kurss

20703 EKONOMIKA, PLK, MATEMĀTISKĀ EKONOMIKA apakšprogramma, 2.kurss

20703 EKONOMIKA, PLK, UZŅĒMĒJDARBĪBAS EKONOMIKA apakšprogramma, 1.kurss

20703 EKONOMIKA, PLK, UZŅĒMĒJDARBĪBAS EKONOMIKA apakšprogramma, 2.kurss

 

2019./2020.ak.gada pavasara semestra nodarbību saraksts

20764 Finanšu ekonomika

20763 FINANŠU EKONOMIKA, PLK, 1.kurss

pārbaudījumu saraksti

20764 Finanšu ekonomika

2019./2020.ak.gada pavasara semestra nodarbību saraksts

20793 PROJEKTU VADĪŠANA, PLK, 1.kurss

20793 PROJEKTU VADĪŠANA, PLK, 2.kurss

2019./2020.ak.gada pavasara semestra nodarbību saraksts

20724 SABIEDRĪBAS VADĪBA, PLK, 1.kurss

2018./2019. ak. gada pavasara semestra nodarbību saraksti

STARPTAUTISKĀS ATTIECĪBAS (EKONOMIKA) Pilna laika klātiene 1.kurss

Fililāles