Lekciju un semināru saraksti

Seko līdzi iespējamām izmaiņām!

Lecture schedule for english groups: https://www.bvef.lu.lv/en/studies/for-students/schedule/

Bakalaura studiju programmas

Latvijas Universitātes Biznesa, vadības un ekonomikas fakultāte visiem bakalaura studiju programmu 1. kursa studentiem piedāvā bezmaksas NODARBĪBAS MATEMĀTIKĀ. Nodarbībās NO 20.09.2019. LĪDZ 03.01.2020. NOTIKS KATRU PIEKTDIENU PLKST. 12:30-14:00 409. AUDITORIJĀ. Nodarbības vadīs lektore RITA FREIMANE.
Aicināts ikviens, kas vēlas iegūt pārliecību par savam matemātikas zināšanām, kas ir pamats veiksmīgām studijām un karjerai nākotnē. Lai piedalītos nodarbībās, iepriekšēja pieteikšanās nav nepieciešama. Nāc un studē! Papildu informācija: rita.freimane@lu.lv

2019./2020. ak.gada rudens semestra nodarbību saraksts

PBSP Industriālās inženierijas vadība PLK 1. kursa studentiem nodarbības studiju kursā Angļu valoda komercdarbībai pie lekt. V. Apses pārceltas no 11.09.2019. plkst. 14:30-18:00  uz 29.11.2019. plkst. 08:30-12:00 417. auditorijā.

207AH Industriālās inženierijas vadība, pilna laika klātiene

 

2019./2020.ak.gada rudens semestra nodarbību saraksts 

20788 Starptautiskā ekonomika un komercdiplomātija, PLK

 Information for the full time 2nd year students of BD programmes International Economics and Commercial Diplomacy 20788+20798 lectures of course French I (lect. O. Billere) 
05.11.2019. 12:30–16:00 will not take place.

Information for the full time 2nd year students of BD programme International Economics and Commercial Diplomacy (Winter intake) and Erasmus students lecture of course  Economic Systems and Their Transformation (lect. J. Bērziņš) 05.11.2019. 10:30-12:00 will not take place.

20798 International Economics and Commercial Diplomacy full time

20798 International Economics and Commercial Diplomacy - Winter intake full time

2019./2020.ak.gada rudens semestra nodarbību saraksts

20765 Starptautiskās ekonomiskās attiecības, PLK, 3., 4. kursi

pārbaudījumu saraksts

2019./2020. ak.g.rudens semestra pārbaudījumu saraksts

Maģistra studiju programmas

2019./2020. ak. gada pavasara semestra nodarbību saraksti

BSP Ekonomika  PLK 1. kursa  E1 grupas studentiem 07.11.2019. un 14.11.2019. plkst. 10:30-12:00 402. auditorijā notiks nodarbības studiju kursā Angļu valoda ekonomistiem I pie pasn. J. Čerņevskas (21.10.2019. plkst. 10:30-14:00 nenotikušo nodarbību vietā).

20703 EKONOMIKA, PLK, FINANSES UN KREDĪTS apakšprogramma, 1.kurss

20703 EKONOMIKA, PLK, MATEMĀTISKĀ EKONOMIKA apakšprogramma, 1.kurss

20703 EKONOMIKA, PLK, MATEMĀTISKĀ EKONOMIKA apakšprogramma, 2.kurss

20703 EKONOMIKA, PLK, UZŅĒMĒJDARBĪBAS EKONOMIKA apakšprogramma, 1.kurss

20703 EKONOMIKA, PLK, UZŅĒMĒJDARBĪBAS EKONOMIKA apakšprogramma, 2.kurss

 

2019./2020.ak.gada rudens semestra nodarbību saraksts

20764 Finanšu ekonomika

20763 FINANŠU EKONOMIKA, PLK, 1.kurss

2019./2020. ak.g.rudens semestra pārbaudījumu saraksti

20764 Finanšu ekonomika

2019./2020.ak.gada pavasara semestra nodarbību saraksts

20793 PROJEKTU VADĪŠANA, PLK, 1.kurss

20793 PROJEKTU VADĪŠANA, PLK, 2.kurss

2019./2020.ak.gada pavasara semestra nodarbību saraksts

20724 SABIEDRĪBAS VADĪBA, PLK, 1.kurss

20724 SABIEDRĪBAS VADĪBA, PLK, 2.kurss

2018./2019. ak. gada pavasara semestra nodarbību saraksti

STARPTAUTISKĀS ATTIECĪBAS (EKONOMIKA) Pilna laika klātiene 1.kurss

Fililāles

2018./2019.ak.gada semestra nodarbību saraksts 

2. PSP (personāla speciālists)

2019./2020.ak.gada  nodarbību saraksts 

3 kurrss Komercdarbības organizācija