Bakalaura studiju programmas

Seko līdzi iespējamām izmaiņām!

Lecture schedule for english groups: https://www.bvef.lu.lv/en/studies/for-students/schedule/

2019./2020.ak.gada pavasara semestra nodarbību saraksts

20715 Vadības zinības, PLK, 1. un 2. kursi

20715 Vadības zinības, PLK, 3. un 4. kursi

Vadības zinības, NLK, 1.kurss

Vadības zinības, NLK, 2.kurss

Vadības zinības, NLK, 3.kurss

Vadības zinības, NLK, 4.kurss

Pārbaudījumu saraksts

20715 Vadības zinības, pilna laika klātiene 1.-2. kursi

20715 Vadības zinības, pilna laika klātiene 3.-4. kursi

Noslēguma darbu  iesniegšanas un aizstāvēšanas plānojums

2019./2020. ak. gada pavasara semestrī

Apakšprogrammas

Noslēgumu darbu iesniegšanas termiņi

Pilnvarotās personas

Aizstāvēšana

Mārketings

Līdz 22.05.2020.

plkst. 17.00

 

 

Laila Lisenko

laila.lisenko@lu.lv

01.06. 2020.

plkst. 9.00

02.06.2020.

plkst. 9.00

03.06.2020.

plkst. 9.00

Organizāciju vadība

Līdz 20.05.2020.

plkst. 17.00

 

Laila Lisenko

laila.lisenko@lu.lv

28.05.2020.

plkst. 10.00.

29.05.2020.

plkst. 10.00.

03.06.2020.

plkst. 10.00.

04.06.2020.

plkst. 10.00

Starptautiskais bizness

Līdz 22.05.2020.

plkst. 17.00

Laila Lisenko

laila.lisenko@lu.lv

 

01.06.2020.

plkst. 10.00

Tūrisma un viesnīcu vadība

Līdz 22.05.2020.

plkst. 17.00

Laila Lisenko

laila.lisenko@lu.lv

 

01.06.2020.

plkst. 10.00

 

20799 Business Administration full time

207B9 Business Administration (International business) - Winter intake full time

Examination schedule:

207B9 Business Administration (International business) - Winter intake full time

20799 Business Administration (International business) full time

Graduation papers submission and defense schedule

2019. /2020. spring semester

Study programme

Deadlines for submission of final theses

Authorized persons

Defense time

Business Administration

Till 18.05.2020.

17.00

Astra Zaļkalne

astra.zalkalne@lu.lv

01.06.2020. 10.00

 

2019./2020.ak.gada pavasara semestra nodarbību saraksts

PBSP E-biznesa un loģistikas vadības sistēmas PLK 3. kursa studentiem nodarbības studiju kursā Transporta loģistika pie pasn. A. Staškevičas pārceltas:
1.) no 24.04.2020. plkst. 10:30-14:00 uz 08.05.2020. un 22.05.2020. plkst. 08:30-10:00 406. auditorijā.
2.) no 15.05.2020. plkst. 10:30-14:00 uz 20.05.2020. plkst. 08:30-12:00 416. auditorijā.

20784 E-biznesa un loģistikas vadības sistēmas, PLK

20784 E-biznesa un loģistikas vadības sistēmas, NLK 1.k.

20784 E-biznesa un loģistikas vadības sistēmas, NLK 2.k.

20784 E-biznesa un loģistikas vadības sistēmas, NLK 3.k.

20784 E-biznesa un loģistikas vadības sistēmas, NLK 4.k. (7.semestra studenti)

20784 E-biznesa un loģistikas vadības sistēmas, NLK 4.k.

Pārbaudījumu saraksts:

20784 E-biznesa un loģistikas vadības sistēmas, pilna laika klātiene

Noslēguma darbu  iesniegšanas un aizstāvēšanas plānojums

2019./2020. ak. gada pavasara semestrī

Studiju programmas

nosaukums

Noslēgumu darbu iesniegšanas termiņi

Pilnvarotās personas

Aizstāvēšana

 

 

"E-biznesa un loģistikas vadības sistēmas"

 

Līdz 04.06.2020

plkst. 17.00

 

Larisa Staņuka

larisa.stanuka@lu.lv

 

11.06.2020.

plkst. 9.00

11.06.2020

plkst.15.00

2019./2020.ak.gada pavasara semestra nodarbību saraksts

20771 Ekonomika, PLK 

20771 Ekonomika, NLN 1.kurss

20771 Ekonomika, NLN 2.kurss

20771 Ekonomika, NLN 3.kurss

20771 Ekonomika, NLN 4.kurss

Pārbaudījumu saraksts:

20771 Ekonomika, PLK

Noslēguma darbu  iesniegšanas un aizstāvēšanas plānojums

2019./2020. ak. gada pavasara semestrī

Apakšprogrammas

Noslēgumu darbu iesniegšanas termiņi

Pilnvarotās personas

Aizstāvēšana

 

Finanses un kredīts

Līdz 25.05.2020.

plkst. 17.00

Zanda Nilendere

zanda.nilendere@lu.lv

03.06.2020.

plkst. 12.00

04.06.2020.

plkst. 12.00

Grāmatvedība, kontrole un analīze

Līdz 25.05.2020.

plkst. 17.00

Zanda Nilendere

zanda.nilendere@lu.lv

02.06.2020.

plkst. 9.00

Uzņēmējdarbības ekonomika

(NLN, PLK)

Līdz 04.06.2020.

plkst. 17.00

Zanda Nilendere

zanda.nilendere@lu.lv

10.06.2020.

plkst. 9.00

2019./2020. ak.gada pavasara semestra nodarbību saraksts

207AH Industriālās inženierijas vadība, pilna laika klātiene

pārbaudījumu saraksts

207AH Industriālās inženierijas vadība

 

2019./2020.ak.gada pavasara semestra nodarbību saraksts 

BSP "Starptautiskā ekonomika un komercdiplomātija" PLK 2. kursa studentiem nodarbība studiju kursā Vadības teorija pie lekt. L. Cekules no 11.03.2020. plkst. 14:30-16:00 pārcelta uz 20.05.2020. plkst. 16.30-18.00 302. auditorijā.

20788 Starptautiskā ekonomika un komercdiplomātija, PLK

Pārbaudījumu saraksts:

20788 Starptautiskā ekonomika un komercdiplomātija, PLK

Noslēguma darbu  iesniegšanas un aizstāvēšanas plānojums

2019./2020. ak. gada pavasara semestrī

Studiju programmas nosaukums

Noslēgumu darbu iesniegšanas termiņi

Pilnvarotās personas

Aizstāvēšana

 

“Starptautiskā ekonomika un komercdiplomātija”

Līdz 25.05.2020.

plkst. 17.00

Larisa Staņuka

larisa.stanuka@lu.lv

03.06.2020.

plkst.10.00

Information for the full time 1st year students of BD programme International Economics and Commercial Diplomacy (20788+20798) the lectures of  course History of Culture and Cultural Studies (doc. A. Svece) are moved from 21.05.2020. 12:30-14:00 to 18.05.2020. 12:30-14:00 

20798 International Economics and Commercial Diplomacy full time

20798 International Economics and Commercial Diplomacy - Winter intake full time

2019/2020 ac. year spring examination schedule

20798 International Economics and Commercial Diplomacy full time

20798 International Economics and Commercial Diplomacy - Winter intake full time

 

 

Graduation papers submission and defence schedule

2019. /2020. spring semester

Study programme

Deadlines for submission of final theses

Authorized persons

Defense time

"International Economics and Commercial Diplomacy"

Till 21.05.2020.

18.00

Astra Zaļkalne

astra.zalkalne@lu.lv

04.06.2020.

10.00

 

 

 

2019./2020.ak.gada rudens semestra nodarbību saraksts

20765 Starptautiskās ekonomiskās attiecības, PLK, 3., 4. kursi

Pārbaudījumu saraksts:

2019./2020. ak.g.rudens semestra pārbaudījumu saraksts

Noslēguma darbu  iesniegšanas un aizstāvēšanas plānojums

2019./2020. ak. gada pavasara semestrī

Studiju programmas nosaukums

Noslēgumu darbu iesniegšanas termiņi

Pilnvarotās personas

Aizstāvēšana

 

“Starptautiskās ekonomiskās attiecības”

Līdz 19.05.2020.

plkst. 17.00

Larisa Staņuka larisa.stanuka@lu.lv

 

29.05.2020.

plkst.10.00

Maģistra studiju programmas

European Studies and Economic Diplomacy Master's Degree 2019/2020 ac.year ( 1st year students)

Graduation papers submission and defence schedule

2019. /2020. spring semester

Study programme

Deadlines for submission of final theses

Authorized persons

Defense time

"European Studies and Economic Diplomacy"

Till 19.05.2020.

17.00

Astra Zaļkalne

astra.zalkalne@lu.lv

02.06.2020.

10.00

2019./2020. ak. gada pavasara semestra nodarbību saraksti

Izmaiņas studiju kursa Starptautiskie finanšu tirgi norises laikos: 16.aprīļa nodarbības pārceltas uz 27.februāri plkst.18.15-21.30 406.audit.; 14.maija nodarbības pārceltas uz 12.martu plkst.18.15-21.30 406.audit.;  21.maija nodarbības pārceltas uz 2.aprīli plkst.18.15-21.30 406.audit.

20703 EKONOMIKA, PLK, FINANSES UN KREDĪTS apakšprogramma, 1.kurss

20703 EKONOMIKA, PLK, MATEMĀTISKĀ EKONOMIKA apakšprogramma, 1.kurss

20703 EKONOMIKA, PLK, MATEMĀTISKĀ EKONOMIKA apakšprogramma, 2.kurss

20703 EKONOMIKA, PLK, UZŅĒMĒJDARBĪBAS EKONOMIKA apakšprogramma, 1.kurss

20703 EKONOMIKA, PLK, UZŅĒMĒJDARBĪBAS EKONOMIKA apakšprogramma, 2.kurss

Noslēguma darbu  iesniegšanas un aizstāvēšanas plānojums

2019./2020. ak. gada pavasara semestrī

Apakšprogrammas

Noslēgumu darbu iesniegšanas termiņi

Pilnvarotās personas

Aizstāvēšana

Finanses un kredīts

Līdz 28.05.2020.

plkst. 17.00

Zanda Nilendere

zanda.nilendere@lu.lv

04.06.2020.

plkst. 11.00

Matemātiskā ekonomika

Līdz 5.06.2020.

plkst. 17.00

Zanda Nilendere zanda.nilendere@lu.lv

11.06.2020.

plkst. 10.00

Uzņēmējdarbības ekonomika

 

Līdz 05.06.2020.

plkst. 17.00

Zanda Nilendere zanda.nilendere@lu.lv

 

15.06.2020.

plkst. 10.00

 

20776 International Business with specialization in Export Management 1st year students

20776 International Business with specialization in Export Management 2nd year students

Graduation papers submission and defence schedule

2019. /2020. spring semester

Study programme

Deadlines for submission of final theses

Authorized persons

Defense time

"International Business"

Till 18.05.2020.

18.00

Astra Zaļkalne

astra.zalkalne@lu.lv

02.06.2020.

11.00

2019./2020.ak.gada pavasara semestra nodarbību saraksts

20764 Finanšu ekonomika

20763 FINANŠU EKONOMIKA, PLK, 1.kurss

Pārbaudījumu saraksti:

20764 Finanšu ekonomika

Noslēguma darbu  iesniegšanas un aizstāvēšanas plānojums

2019./2020. ak. gada pavasara semestrī

Studiju programmas nosaukums

Noslēgumu darbu iesniegšanas termiņi

Pilnvarotās personas

Aizstāvēšana

 

“Finanšu ekonomika”

Līdz 25.05. 2020.

plkst. 18.00

Astra Zaļkalne

astra.zalkalne@lu.lv

05.06.2020.

plkst. 17.00

(2 gadīgā)

06.06.2020.

plkst.10.00

(1 gadīgā)

2019./2020.ak.gada pavasara semestra nodarbību saraksts

20793 PROJEKTU VADĪŠANA, PLK, 1.kurss

20793 PROJEKTU VADĪŠANA, PLK, 2.kurss

Noslēguma darbu  iesniegšanas un aizstāvēšanas plānojums

2019./2020. ak. gada pavasara semestrī

Studiju programmas nosaukums

Noslēgumu darbu iesniegšanas termiņi

Pilnvarotās personas

Aizstāvēšana

 

“Projektu vadīšana”

Līdz 15.05.2020.

plkst. 17.00

Larisa Staņuka

larisa.stanuka@lu.lv

26.05.2020. plkst.09.00

27.05.2020.

plkst.09.00

2019./2020.ak.gada pavasara semestra nodarbību saraksts

20724 SABIEDRĪBAS VADĪBA, PLK, 1.kurss

Noslēguma darbu iesniegšanas un aizstāvēšanas plānojums

2019./2020. ak. gada pavasara semestrī

Studiju programmas nosaukums

Noslēgumu darbu iesniegšanas termiņi

Pilnvarotās personas

Aizstāvēšana

 

“Sabiedrības vadība”

Līdz 27.05.2020.

plkst. 18.00

Zanda Nilendere zanda.nilendere@lu.lv

 

 

04.06.2020.

plkst. 10.00

05.06.2020.

plkst.10.00

2018./2019. ak. gada pavasara semestra nodarbību saraksti

STARPTAUTISKĀS ATTIECĪBAS (EKONOMIKA) Pilna laika klātiene 1.kurss

Noslēguma darbu  iesniegšanas un aizstāvēšanas plānojums

2019./2020. ak. gada pavasara semestrī

Studiju programmas nosaukums

Noslēgumu darbu iesniegšanas termiņi

Pilnvarotās personas

Aizstāvēšana

 

“Starptautiskās attiecības (ekonomika)”

 

Līdz 26.05.2020.

plkst. 17.00

Astra Zaļkalne

astra.zalkalne@lu.lv

05.06.2020.

plkst. 10.00

2019./2020.ak.gada pavasara semestra nodarbību saraksts

20726 VADĪBAS ZINĪBAS, PLK, MĀRKETINGA VADĪŠANA apakšprogramma, 1.kurss pavasara semestris

20726 VADĪBAS ZINĪBAS, PLK, STRATĒĢISKĀ VADĪŠANA UN LĪDERĪBA apakšprogramma, 1.kurss

20726 VADĪBAS ZINĪBAS, PLK, VADĪBAS INFORMĀCIJAS SISTĒMAS apakšprogramma, 1.kurss

Noslēguma darbu  iesniegšanas un aizstāvēšanas plānojums

2019./2020. ak. gada pavasara semestrī

Apakšprogrammas

Noslēgumu darbu iesniegšanas termiņi

Pilnvarotās personas

Aizstāvēšana

Mārketinga vadīšana

Līdz 26.05.2020.

plkst. 18.30

Laila Lisenko

laila.lisenko@lu.lv

04.06.2020.

plkst. 9.00

05.06.2020.

plkst. 9.00

Stratēģiskā vadīšana un līderība

Līdz 25.05.2020

plkst. 17.00

Laila Lisenko

laila.lisenko@lu.lv

01.06.2020.

plkst. 9.00

02.06.2020.

plkst. 9.00

Vadības informācijas sistēmas

Līdz 06.06.2020.

plkst. 17.00

Laila Lisenko

laila.lisenko@lu.lv

15.06.2020.

plkst. 12.00

Fililāles