Seko līdzi iespējamām izmaiņām!

Lecture schedule for english groups: https://www.bvef.lu.lv/en/studies/for-students/schedule/

 

Bakalauru studiju programmas

Timetable of classes for the spring semester of the 2023/2024 academic year (05.02.2024. - 02.06.2024.)

Information for the full time 3rd year students of BD programme Business Administration and Erasmus students the lectures of course Intercultural Business Relations (tchr. J. Žakemo) are moved from 26.02.2024. 10.30-14.00 to 01.03.2024. 12.30-16.00 room 404.

Information for the full time 1st year students of BD programme International Economics and Commercial Diplomacy and for the full time 1st year students of BD programme Business Administration the lecture of course Economic and Business Informatics (lect. K. Rozīte) are moved from 19.02.2024. 12.30-16.00 to 11.03.2024 08:30-12:00 rooms 305., 418.

Information for the full time 3rd year students of BD programme Business Administration and Erasmus students the lectures of course Intercultural Business Relations (tchr. J. Žakemo) are moved from 07.02.2024. and 14.02.2024. 12.30-16.00 to 19.02.2024. and 26.02.2024. 10.30-14.00 room 407.

207B9 Business Administration (International business) full time

   

2023./2024. akadēmiskā gada pavasara semestra nodarbību saraksts (05.02.2024. - 02.06.2024.)

PBSP E-biznesa vadība  PLK 3. kursa un NLK 4. kursa studentiem nodarbības studiju kursā Informācijas sistēmu produktu izstrādes vadīšana pie lekt. K. Rozītes 
pārceltas no 13.03.2024. plkst. 16.30-19.45 uz 15.03.2024. plkst. 16.30-19.45 MS Teams vidē
pārceltas no 20.03.2024. plkst. 16.30-19.45 uz 10.04.2024. plkst. 16.30-19.45 (plkst. 18.15 – pārbaudījums) notiks klātienē 320., 314. auditorijās.
03.04.2024. plkst. 16.30-19.45 nodarbības arī notiks klātienē 320., 314. auditorijās.

207BF E-biznesa vadība PLK

NLK  nodarbību saraksts

E-biznesa vadība, NLK, 1.kurss

E-biznesa vadība, NLK, 2.kurss

E-biznesa vadība, NLK, 3.kurss

E-biznesa vadība, NLK, 4.kurss

E-biznesa vadība, NLK, 5.kurss

 

2023./2024. akadēmiskā gada pavasara semestra nodarbību saraksts (05.02.2024. - 02.06.2024.)

20771 Ekonomika PLK

NLN nodarbību saraksts
EKONOMIKA, NLN, 1.kurss

EKONOMIKA, NLN, 2.kurss

EKONOMIKA, NLN, 3.kurss

EKONOMIKA, NLN, 4.kurss

2023./2024. akadēmiskā gada pavasara semestra nodarbību saraksts (05.02.2024. - 02.06.2024.)

20796 Finanšu menedžments PLK

NLK nodarbību saraksts

Finanšu menedžments, NLK, 1.kurss

Finanšu menedžments, NLK, 2.kurss

Finanšu menedžments, NLK, 3.kurss

Finanšu menedžments, NLK, 4.kurss

 

2023./2024. akadēmiskā gada pavasara semestra nodarbību saraksts (05.02.2024. - 02.06.2024.)

PBSP Industriālā inženierija un vadība PLK 1. kursa studentiem nodarbība studiju kursā Ķīmija pie lekt. L. Bušas pārcelta no 01.03.2024. plkst 08.30-10.00 uz 27.02.2024. plkst. 09.00-10.30 MS Teams vidē.

207BG Industriālā inženierija un vadība, PLK
 

2022./2023. ac. year spring examination schedule

207BH Industrial engineering and management

2022./2023. ac. year spring schedule (06.02.2023. - 04.06.2023.)

207BH Industrial engineering and management full time 4th year

2023./2024. akadēmiskā gada pavasara semestra nodarbību saraksts (05.02.2024. - 02.06.2024.)

BSP Starptautiskā ekonomiska un komercdiplomātija PLK 2. kursa studentiem (207BK + 207BL LV grupa) nodarbības studiju kursā Starptautiskās publiskās tiesības pie doc. I. Kalniņas 05.02.2024., 12.02.2024., 19.02.2024. un 26.02.2024. plkst. 10.30-18.00 notiks attālināti MS Teams vidē.

BSP Starptautiskā ekonomika un komercdiplomātija PLK 3. kursa studentiem nodarbības studiju kursā Starptautiskās ekonomikas finanšu aspekti pie prof. M. Dunskas pārceltas no 13.03.2024. un 20.03.2023. plkst. 10.30-14.00 uz 04.03.2024. plkst. 10.30-18.00 518. auditorijā

207BK Starptautiskā ekonomika un komercdiplomātija

 

 

Timetable of classes for the spring semester of the 2023/2024 academic year (05.02.2024. - 02.06.2024.)

Information for the full time 3rd year students of BD programmes International Economics and Commercial Diplomacy and for the full time 1st year students of BD programmes Business Administration lectures of course Record Keeping and Correspondence (prof. A. Batraga, lect. L. Beļicka)  11.04.2024. and 18.04.2024. 14.30-18.00 will be held online  in the MS Teams. 25.04.2024. and 23.05.2024. 14:30-18:00 will be replaced by individual work in the E-studies. 

Information for the full time 3rd year students of BD programme International Economics and Erasmus students lectures of course Financial aspects of the international economy (prof. M. Dunska) are moved from 12.03.2024. and 19.03.2024. 10.30-14.00 to 11.04.2024. and 18.04.2024. 10.30-14.00 room 404.

207BL International Economics and Commercial Diplomacy, full time

   

Maģistra studiju programmas

2023./2024. akadēmiskā gada pavasara semestra nodarbību saraksts (05.02.2024. - 02.06.2024.)

PMSP 20764 Finanšu ekonomika PLK 1. kursa studentiem 29.02.2024. un 07.03.2024. plkst. 18.15.-21.30 416. auditorija notiks nodarbības studiju kursā Finanšu vadība pie prof. I. Romānovas, savukārt nodarbības studiju kursā Valsts budžeta politika un vadība pie as. prof. A. Joppes pārceltas uz 13.03.2024. un 20.03.2024. plkst. 18.15-21.30 416.auditorijā.

20763 FINANŠU EKONOMIKA (1-gad.) PLK 1.kurss

20764 Finanšu ekonomika, PLK

           

2023./2024.ak.gada rudens semestra nodarbību saraksts

Informācija PMSP 20764 2.k., 20793 1.k.studentiem 6.decembra nodarbības studiju kursā Starptautiskās finanses pārceltas uz 4.janvāri  plkst.18.15-21.30 305.audit.

20793 Profesionālās augstākās izglītības maģistra studiju programma PROJEKTU VADĪŠANA, Pilna laika klātiene, 1.kurss

20793 Profesionālās augstākās izglītības maģistra studiju programma PROJEKTU VADĪŠANA, Pilna laika klātiene, 2.kurss

2023./2024.ak.gada pavasara semestra NODARBĪBU SARAKSTS

PROJEKTU VADĪŠANA pilna laika klātiene 1.kurss