Lekciju un semināru saraksti

Bakalaura studiju programmas

2018./2019.ak.gada pavasara semestra nodarbību saraksts

BSP Vadības zinības PLK 3. kursa studentiem nodarbība studiju kursā Mārketings internetā pie lekt. K. Rozītes pārcelta no 20.03.2019. plkst. 10:30-12:00 uz 27.03.2019. plkst. 08:30-10:00 414. auditorijā.

20715 Vadības zinības, PLK, 1. un 2. kursi

20715 Vadības zinības, PLK, 3. un 4. kursi

Vadības zinību bakalaura studiju programma, NLK, 1.kurss

Vadības zinību bakalaura studiju programma, NLK, 2.kurss

Vadības zinību bakalaura studiju programma, NLK, 3.kurss

Vadības zinību bakalaura studiju programma, NLK, 4.kurss

2018./2019. ak.g. pavasara semestra pārbaudījumu saraksts

20715 Vadības zinības PLK, 1.-2. kursi

20715 Vadības zinības PLK 3.-4. kursi

2018./2019.ak.gada pavasara semestra nodarbību saraksts

20765 Starptautiskās ekonomiskās attiecības, PLK

2018./2019. ak.g. pavasara semestra pārbaudījumu saraksts

20765 Starptautiskās ekonomiskās attiecības PLK

2018./2019.ak.gada pavasara semestra nodarbību saraksts 

BSP Starptautiskā ekonomiska un komercdiplomātija  PLK 2. kursa studentiem nodarbība studiju kursā Lietišķā sarakste angļu valodā pie doc. L. Ločmeles 11.04.2019. plkst. 12:30-14:00 tiks aizvietota ar patstāvīgo darbu E-studijās.

20788 Starptautiskā ekonomika un komercdiplomātija, PLK

2018./2019. ak.g. pavasara semestra pārbaudījumu saraksts

20788 Starptautiskā ekonomika un komercdiplomātija PLK

2018./2019.ak.gada pavasara semestra nodarbību saraksts

PBSP Finanšu menedžments PLK 2. kursa studentiem – izmaiņas nodarbību sarakstā studiju kursos Eiropas ekonomiskā un monetārā integrācija un Vadības grāmatvedība pie prof. R. Rupeikas –Apogas:
1.) 08.04.2019. plkst. 14:30-16:00 - ekskursija uz Latvijas Banku.
2.) 11.04.2019. plkst. 10:30-14:00 – pārceltas uz 04.04.2019. plkst. 14:30-18:00 402. auditorijā.

20796 Finanšu menedžments, PLK

Finanšu menedžments, NLK, 1.kurss

Finanšu menedžments, NLK, 2.kurss

Finanšu menedžments, NLK, 2.kurss (Ziemas uzņemš.)

Finanšu menedžments, NLK, 3.kurss

Finanšu menedžments, NLK, 4.kurss

2018./2019. ak.g. pavasara semestra pārbaudījumu saraksts

20796 Finanšu menedžments PLK

2018./2019.ak.gada pavasara semestra nodarbību saraksts

20771 Ekonomika, PLK 

EKONOMIKA, NLN, 1.kurss

EKONOMIKA, NLN, 2.kurss

EKONOMIKA, NLN, 3.kurss

EKONOMIKA, NLN, 4.kurss

2018./2019. ak.g. pavasara semestra pārbaudījumu saraksts

20771 Ekonomika PLK

2018./2019.ak.gada pavasara semestra nodarbību saraksts

PBSP E-biznesa un loģistikas vadības sistēmas PLK 3. kursa studentiem nodarbības studiju kursā Transporta loģistika pie pasn. A. Staškevičas no 26.04.2019. plkst. 10:30-14:00 pārceltas uz 10.05.2019. un 24.05.2019. plkst. 08:30-10:00 406. auditorijā.

20784 E-biznesa un loģistikas vadības sistēmas, PLK

E-biznesa un loģistikas vadības sistēmas, NLK, 1.kurss

E-biznesa un loģistikas vadības sistēmas, NLK, 2.kurss

E-biznesa un loģistikas vadības sistēmas, NLK, 2., 3. kurss (ziemas uzņemšana)

E-biznesa un loģistikas vadības sistēmas, NLK, 3.kurss

E-biznesa un loģistikas vadības sistēmas, NLK, 4.kurss

2018./2019. ak.g. pavasara semestra pārbaudījumu saraksts

20784 E-biznesa un loģistikas vadības sistēmas PLK

2018./2019. ak.g. pavasara semestra nodarbību saraksts

207AH Industriālās inženierijas vadība, pilna laika klātiene

2018./2019. ak.g. pavasara semestra pārbaudījumu saraksts

207AH Industriālās inženierijas vadība PLK

Maģistra studiju programmas

2018./2019. ak. gada pavasara semestra nodarbību saraksti

STARPTAUTISKĀS ATTIECĪBAS (EKONOMIKA) Pilna laika klātiene 1.kurss

2018./2019.ak.gada pavasara semestra nodarbību saraksts

20724 SABIEDRĪBAS VADĪBA, PLK, 1.kurss

2018./2019.ak.gada pavasara semestra nodarbību saraksts

Vieslektora slimības dēļ atceltas šovakar, 10.aprīlī, paredzētās nodarbības st.k. Projekta vadīšanas procesa metodes un instrumenti.

20793 PROJEKTU VADĪŠANA, PLK, 1.kurss

2018./2019.ak.gada pavasara semestra nodarbību saraksts

20767 GRĀMATVEDĪBA UN AUDITS, PLK, 1.kurss (2-gad.)

2018./2019.ak.gada pavasara semestra nodarbību saraksts

  • PMSP 20764 Finanšu ekonomika PLK 1. kursa studentiem nodarbības studiju kursā Finanšu vadība pārceltas no 21.03.2018. uz 08.05.2018. plkst. 18:15-21:30 423., 311. auditorijās.
  • Pārbaudījums pārcelts no 02.05.2019. uz 08.05.2019. plkst. 20:00-21:30 423. auditorijā.

20764 Finanšu ekonomika

2018./2019. ak.g. pavasara semestra pārbaudījumu saraksts

20764 Finanšu ekonomika

Fililāles

2018./2019.ak.gada semestra nodarbību saraksts 

2. PSP (personāla speciālists)

2018./2019.ak.gada  nodarbību saraksts 

2. KO (komercdarbības organizācija)