Seko līdzi iespējamām izmaiņām!

Lecture schedule for english groups: https://www.bvef.lu.lv/en/studies/for-students/schedule/

 

Bakalauru studiju programmas

2020./2021. ak.g. pavasara semestra nodarbību saraksts (08.02.2021. - 06.06.2021.)

BSP Biznesa vadība PLK 2. kursa A03 grupas studentiem nodarbības studiju kursā Finanšu analīze un nodokļu plānošana pie lekt. L. Bules pārceltas no 05.03.2021. plkst. 10:30-14:00 uz 26.02.2021. plkst. 14:30-18:00 MS Teams vidē.

Biznesa vadība, PLK, 1., 2. kurss

Biznesa vadība, PLK 3. kurss

2020./2021.ak.gada nodarbību saraksti

Biznesa vadība, NLK, 1.kurss

Biznesa vadība, NLK, 2.kurss

Biznesa vadība, NLK, 3.kurss

Biznesa vadība, NLK, 4.kurss

 

2020./2021. ac. year spring schedule (08.02.2021. - 06.06.2021.)

Information for the full time 1st year and 2nd year (Summer and Winter intakes) students of BD programmes Business Administration 
lecture of course Record Keeping and Correspondence  ( prof. A. Batraga)  
18.02.2021. 16:30-18:00 and 04.03.2021 16:30-18:00 will not take place online – will be replaced by individual work in the E-studies.

Information for the full time 3rd year and 4th year – Winter intake students of BD programmes International Economics and Commercial Diplomacy,
for the full time 1st year and 2nd year (Summer and Winter intakes) students of BD programmes Business Administration 
lecture of course Record Keeping and Correspondence  ( prof. A. Batraga)  
02.03.2021. 10:30-12:00 will not take place online – will be replaced by individual work in the E-studies. 

207B9 Business Administration (International business) full time

207B9 Business Administration (International business) - Winter intake full time

2020./2021. ak.g. pavasara semestra nodarbību saraksts (08.02.2021. - 06.06.2021.)

PBSP E-biznesas un loģistikas vadības sistēmas PLK 3. kursa grupas studentiem nodarbības studiju kursā Finanšu analīze un nodokļu plānošana pie lekt. L. Bules pārceltas no 05.03.2021. plkst. 10:30-14:00 uz 26.02.2021. plkst. 14:30-18:00 MS Teams vidē.

E-biznesa un loģistikas vadības sistēmas, PLK

2020./2021.ak.gada semestra nodarbību saraksti

20784 E-biznesa un loģistikas vadības sistēmas, NLK 1.k.

20784 E-biznesa un loģistikas vadības sistēmas, NLK 2.k.

20784 E-biznesa un loģistikas vadības sistēmas, NLK 3.k.

20784 E-biznesa un loģistikas vadības sistēmas, NLK 4.k. (8.semestra studenti)

20784 E-biznesa un loģistikas vadības sistēmas, NLK 4.k.

20784 E-biznesa un loģistikas vadības sistēmas, NLK 5.k.

2020./2021. ak.g. pavasara semestra nodarbību saraksts (08.02.2021. - 06.06.2021.)

Ekonomika, PLK 

2020./2021.ak.gada semestra nodarbību saraksts

20771 Ekonomika, NLN 1.kurss

20771 Ekonomika, NLN 2.kurss

20771 Ekonomika, NLN 3.kurss

20771 Ekonomika, NLN 4.kurss

2020./2021. ak.g. pavasara semestra nodarbību saraksts (08.02.2021. - 06.06.2021.)

PBSP Industriālās inženierijas vadība PLK 2. kursa studentiem nodarbība studiju kursā Procesu vadības metodes un modeļi  pie lekt. K. Rozītes pārcelta no 09.03.2021. plkst. 10:30-12:00  uz 11.03.2021. plkst. 10:30-12:00 MS Teams vidē.

Industriālās inženierijas vadība, pilna laika klātiene

2020./2021. ak.g.rudens semestra pārbaudījumu saraksts

207AH Industriālās inženierijas vadība pilna laika klātiene

 

2020./2021. ac. year spring schedule (08.02.2021. - 06.06.2021.)

Information for the full time 2nd year students of BD programme Industrial Engineering and Erasmus students the lecture of course Models and Methods in Operation Management (lect. K. Rozīte) is moved from 08.03.2021. 10:30-12:00 to 11.03.2021. 10:30-12:00 MS Teams.

Industrial Engineering full time

2020./2021. ac. year autumn examination schedule

207AP Industrial Engineering full time

2020./2021. ak.g. pavasara semestra nodarbību saraksts (08.02.2021. - 06.06.2021.)

Starptautiskā ekonomika un komercdiplomātija, PLK

2020./2021. ak.g.rudens semestra pārbaudījumu saraksts

20788 Starptautiskā ekonomika un komercdiplomātija pilna laika klātiene

 

 

2020./2021. ac. year spring schedule (08.02.2021. - 06.06.2021.)

Information for the full time 1st year students of BD programmes International Economics and Commercial Diplomacy (20788+20798) lectures of course Political Science (doc. I. Āboliņa) are moved: 
1.) from 03.03.2021. 14:30-18:00 to 19.03.2021. 12:30-16:00 – MS Teams, 
2.) from 10.03.2021. 14:30-18:00 to 26.03.2021. 12:30-16:00 – MS Teams.

Information for the full time 3rd year and 4th year – Winter intake students of BD programmes International Economics and Commercial Diplomacy,
for the full time 1st year and 2nd year (Summer and Winter intakes) students of BD programmes Business Administration 
lecture of course Record Keeping and Correspondence  ( prof. A. Batraga)  
02.03.2021. 10:30-12:00 will not take place online – will be replaced by individual work in the E-studies. 

International Economics and Commercial Diplomacy full time

International Economics and Commercial Diplomacy - Winter intake full time

 

Maģistra studiju programmas

2020./2021. ak.g. pavasara semestra nodarbību saraksts (08.02.2021. - 06.06.2021.)

PMSP Finanšu ekonomika PLK 1. kursa studentiem nodarbības studiju kursā Komercbanku vadība pie as. prof. M. Kudinskas 01.03.2021. plkst. 18:15-21:30 nenotiks.

20764 Finanšu ekonomika pilna laika klātiene

20763 FINANŠU EKONOMIKA pilna laika klātiene 1.kurss

 

2020./2021.ak.gada rudens semestra nodarbību saraksts

20793 PROJEKTU VADĪŠANA, PLK, 1.kurss

20793 PROJEKTU VADĪŠANA, PLK, 2.kurss

2020./2021.ak.gada pavasara semestra NODARBĪBU SARAKSTS

PROJEKTU VADĪŠANA pilna laika klātiene 1.kurss

 

2020./2021.ak.gada rudens semestra nodarbību saraksts

20724 SABIEDRĪBAS VADĪBA, PLK, 1.kurss

20724 SABIEDRĪBAS VADĪBA, PLK, 2.kurss

2020./2021.ak.gada pavasara semestra NODARBĪBU SARAKSTS

SABIEDRĪBAS VADĪBA pilna laika klātiene 1.kurss

 

 

Fililāles