Seko līdzi iespējamām izmaiņām!

Lecture schedule for english groups: https://www.bvef.lu.lv/en/studies/for-students/schedule/

 

Bakalauru studiju programmas

2020./2021.ak.gada rudens semestra nodarbību saraksts

BSP Ekonomika PLK 2. studentiem nodarbība studiju kursā Uzņēmējdarbības grāmatvedība pie doc. I. Faitušas no 28.10.2020. plkst. 16:30-18:00 pārcelta uz 03.11.2020. plkst. 08:30-10:00 MS Teams vidē.

Ekonomika, PLK 

2020./2021. ak.g.rudens semestra pārbaudījumu saraksts

20771 Ekonomika pilna laika klātiene

2020./2021.ak.gada rudens semestra nodarbību saraksts

20771 Ekonomika, NLN 1.kurss

20771 Ekonomika, NLN 2.kurss

20771 Ekonomika, NLN 3.kurss

20771 Ekonomika, NLN 4.kurss

2020./2021.ak.gada rudens semestra nodarbību saraksti

PBSP Finanšu menedžments PLK 3. kursa studentiem nodarbības studiju kursā Apdrošināšana pie lekt. L. Bules pārceltas no 21.10.2020. un 28.10.2020.  plkst. 14:30-18:00 uz 23.10.2020. plkst. 10:30-18:00 416. auditorijā. 

Finanšu menedžments, PLK

2020./2021. ak.g.rudens semestra pārbaudījumu saraksts

20796 Finanšu menedžments

2020./2021.ak.gada rudens semestra nodarbību saraksts NLK

Finanšu menedžments, NLK, 1.kurss
Finanšu menedžments, NLK, 2.kurss
Finanšu menedžments, NLK, 3.kurss
Finanšu menedžments, NLK, 4.kurss (8.semestra studenti- Ziemas uzņemš.)

Finanšu menedžments, NLK, 4.kurss

Finanšu menedžments, NLK, 5.kurss

 

2020./2021. ak.gada rudens semestra nodarbību saraksts

PBSP Industriālās inženierijas vadība PLK 3. kursa studentiem 02.10.2020. plkst. 10:30-16:00 nenotikušas nodarbības  studiju kursā Mehānika industriālajā inženierijā  pie pasn. I. Birznieces  pārceltas uz 16.10.2020., 23.10.2020. un 30.10.2020.  plkst. 10:30-12:00 MS Teams vidē.

Industriālās inženierijas vadība, pilna laika klātiene

2020./2021. ak.g.rudens semestra pārbaudījumu saraksts

207AH Industriālās inženierijas vadība pilna laika klātiene

 

2020./2021. academic year autumn schedule

Industrial Engineering full time

2020./2021. ac. year autumn examination schedule

207AP Industrial Engineering full time

2020./2021.ak.gada rudens semestra nodarbību saraksts 

BSP Starptautiskā ekonomika un komercdiplomātija PLK 2. un 3. studentiem nodarbība studiju kursā Uzņēmējdarbības grāmatvedība pie doc. I. Faitušas no 28.10.2020. plkst. 12:30-14:00 pārcelta uz 04.11.2020. plkst. 08:30-10:00 MS Teams vidē. 

Starptautiskā ekonomika un komercdiplomātija, PLK

2020./2021. ak.g.rudens semestra pārbaudījumu saraksts

20788 Starptautiskā ekonomika un komercdiplomātija pilna laika klātiene

 

 

Maģistra studiju programmas

2020./2021.ak.gada rudens semestra nodarbību saraksts

Finanšu ekonomika, 2.gadi

20763 FINANŠU EKONOMIKA pilna laika klātiene 1.kurss

2020./2021. ak.g.rudens semestra pārbaudījumu saraksts

20764 Finanšu ekonomika pilna laika klātiene

2020./2021.ak.gada rudens semestra nodarbību saraksts

20793 PROJEKTU VADĪŠANA, PLK, 1.kurss

20793 PROJEKTU VADĪŠANA, PLK, 2.kurss

 

2020./2021.ak.gada rudens semestra nodarbību saraksts

20724 SABIEDRĪBAS VADĪBA, PLK, 1.kurss

20724 SABIEDRĪBAS VADĪBA, PLK, 2.kurss

 

 

Fililāles