Dekāns

prof. Gundars Bērziņš

Gundars Bērziņš ir BVEF dekāns un profesors. Ieguvis doktora grādu vadības zinātnē un kā vadošais pētnieks piedalījies daudzos pētniecības projektos, ir starptautisku zinātnisko publikāciju autors. Vienlaikus viņš ir arī "SSE Rīga Foundation" valdes loceklis un LU studentu Biznesa inkubatora padomes loceklis. Iepriekš ieņēmis Latvijas Universitātes Kanclera amatu. Ilgu laiku darbojies arī privātajā biznesā. Viņa kaislība ir stratēģijas un stratēģiskā domāšanas nozīme biznesā. Ar aizrautību lasa studentiem lekcijas par "Vadības teorijas", "Uzņēmējdarbības stratēģijas un politikas vadība" un "Stratēģiskā un operatīvā plānošana".

BVEF profesores akadēmiskās intereses ir saistītas ar uzņēmumu finansēm, finanšu sektora attīstību un aktīvu pārvaldīšanu. Profesorei Romānovai ir ilggadēja darba pieredze finanšu jomā Latvijā un Vācijā, kā arī pieredze administratīvajā darbā Latvijas Universitātē, vairākus gadus I. Romānova ir profesionālās maģistra studiju programmas “Finanšu ekonomika” direktore.

Studiju prodekāne

Margarita Dunska ir BVEF profesore, viņas akadēmiskās intereses ir saistītas ar ekonomiku, starptautisko ekonomiku un finansēm. Daudzus gadus M. Dunska ir viena no vadošajām ekspertēm šajos jautājumos, tostarp Akadēmiskā informācijas centra eksperte, ir piedalījusies vairāku programmu akreditācijā citās augstskolās. Profesorei ir arī ilggadēja pieredze administratīvajā darbā augstākajā izglītībā. Pēdējos gados viņa ir BVEF studentu skaita ziņā lielāko programmu direktore, viņas pārziņā ir Vadības zinību bakalaura un maģistra programmas.

Mārketinga un komunikācijas vadītāja

Sabiedrisko attiecību speciāliste

Dekāna palīgs studiju procesā

Dekāna palīgs zinātnes jautājumos