Ekonomikas nodaļas vadītājs

BVEF profesors ieguvis ekonomikas zinātņu doktora grādu Latvijas Universitātē. Apvieno akadēmiskās zināšanas ar plašu starptautisku pieredzi un skatījumu, stažējies daudzās ārvalstu universitātēs – Kolumbijas Universitātē Ņujorkā (ASV), Fuldas Lietišķo zinātņu universitātē (Vācijā), Islandes Universitātē (Islandē), Varšavas ekonomikas skolā (Polijā), Aveiro Univeristātē (Portugālē) un arī tuvāko kaimiņu universitātēs – Tartu Universitātē (Igaunijā) un Kauņas Tehnoloģiju universitāte (Lietuvā), kā arī citās. 2016. gadā ieguva Latvijas Universitātes Studentu Padomes balvu – Gada pasniedzējs.

Nodaļas pētnieciskās darbības galvenie virzieni un atbildīgie:

  • Ekonometrija, statistika un matemātiskā ekonomika (Prof. Signe Bāliņa)
  • Mikroekonomika un nozaru politika (Prof. Roberts Škapars)
  • Makroekonomika un ekonomikas politika (Prof. Sandra Jēkabsone)
  • Ekonomikas informātika (Asoc. prof. Uldis Rozevskis)

Pasniedzējs

Laiks

Telpa

Telefona nr. un

e-pasts

Lekt. Ilze Baļčūne

Katru nedēļu ceturtdienās no 09:00 līdz 10:00,

328

67034979

ilze.balcune@lu.lv

Lekt. Daira Barānova

Katru nedēļu pirmdienās no 15:00 līdz 16:00

331

67034977

daira.baranova@lu.lv

Prof. Signe Bāliņa

Katru nedēļu pirmdienās no 17:00 līdz 18:00,

Aspazijas bulv. 5, 333.telpa.

Iepriekš pieteikties e-pastā: signe.balina@lu.lv 

333

67034973

signe.balina@lu.lv

Asoc. prof.

Atis Bērziņš

Katru nedēļu ceturtdienās no 16:00 līdz 17:00.

336

67034970

atis.berzins@lu.lv

Prof. Elena Dubra

Katru nedēļu sestdienās no 15:00 līdz 16:00 

Iepriekš piesakoties elena.dubra@lu.lv

335

67034972

elena.dubra@lu.lv

Lekt. Rita Freimane

21.01.2020 14:00-15:30 

328

67034979

rita.freimane@lu.lv

Pētnieks Māra Gulbe

Saskaņot konsultāciju laiku iepriekš e-pastā:

mara.gulbe@lu.lv

329

67034975

mara.gulbe@lu.lv

Prof. Mihails Hazans

Katru nedēļu otrdienās no 17:00 līdz 18:00.

Iepriekš piesakoties pa e-pastu

329

67034975

mihails.hazans@lu.lv

Prof. Sandra Jēkabsone

Katra mēneša 1.un 3. nedēļā

ceturdienās no 12:00 līdz 15:00

un sestdienās iepriekš piesakoties

un saskaņojot laiku e-pastā sandra.jekabsone@lu.lv

330

67034978

sandra.jekabsone@lu.lv

Pētnieks Juris Krasts

Katru nedēļu otrdienās no 15:30 līdz 17:30

328

67034979

juris.krasts@lu.lv

Asoc. prof.

Silvija Kristapsone

Katra mēneša 2. nedēļā trešdienās no 16:00 līdz 17:30,

tel. 67034977

331

67034977

silvija.kristapsone@lu.lv

Prof. Juris Krūmiņš

Katru nedēļu trešdienās no 16:30 līdz 17:30, 
Atkārtota eksāmena gadījumā

pieteikt apmeklējumu pa e-pastu

336

67034970

juris.krumins@lu.lv

Pētnieks Kārlis Praudiņš

Katru nedēļu ceturtdienās no 16:00 līdz 17:00

Konsultācija no 23.01.2020 tiek pārcelta uz 25.01.2020 10:30 328.aud.

328

67034979

karlis.praudins@lu.lv

Prof. Jānis Priede

Katru nedēļu ceturtdienās no 09:00 līdz 10:00, 
Iepriekš pieteikties e-pastā 
(apply in advance via e-mail): janis.priede@lu.lv

333

67034973

janis.priede@lu.lv

Asoc. prof.

Uldis Rozevskis

Katru nedēļu ceturtdienās no 16:00 līdz 17:30. 
Lūgums studentus par ierašanos uz konsultāciju 
informēt pasniedzēju ar e-pastu

328

67034979

uldis.rozevskis@lu.lv

Lekt. Kristīne Rozīte

Katru nedēļu otrdienās 16:00-17:30

Iepriekš pieteikties e-pastā:

kristine.rozite@lu.lv

328/311

67034979

kristine.rozite@lu.lv

Lekt. Irina Skribāne

Katra mēneša 2. nedēļā ceturtdienās

no 12:10 līdz 14:10, 331.telpa.

Ar iepriekšējo pieteikšanos pa e-pastu

331

67034977

irina.skribane@lu.lv

Prof. Roberts Škapars

Katru nedēļu pirmdienās no 16.00 līdz 17.30

335

67034768

roberts.skapars@lu.lv

Lekt. Rita Žuka

Katru nedēļu otrdienās 16:00-17:30

328

67034979

rita.zuka@lu.lv