Ekonomikas nodaļas vadītājs

BVEF profesors ieguvis ekonomikas zinātņu doktora grādu Latvijas Universitātē. Apvieno akadēmiskās zināšanas ar plašu starptautisku pieredzi un skatījumu, stažējies daudzās ārvalstu universitātēs – Kolumbijas Universitātē Ņujorkā (ASV), Fuldas Lietišķo zinātņu universitātē (Vācijā), Islandes Universitātē (Islandē), Varšavas ekonomikas skolā (Polijā), Aveiro Univeristātē (Portugālē) un arī tuvāko kaimiņu universitātēs – Tartu Universitātē (Igaunijā) un Kauņas Tehnoloģiju universitāte (Lietuvā), kā arī citās. 2016. gadā ieguva Latvijas Universitātes Studentu Padomes balvu – Gada pasniedzējs.

Nodaļas pētnieciskās darbības galvenie virzieni un atbildīgie:

  • Ekonometrija, statistika un matemātiskā ekonomika (Prof. Signe Bāliņa)
  • Mikroekonomika un nozaru politika (Prof. Roberts Škapars)
  • Makroekonomika un ekonomikas politika (Prof. Sandra Jēkabsone)
  • Ekonomikas informātika (Asoc. prof. Uldis Rozevskis)

Konsultāciju saraksts

Pasniedzējs

Laiks

Telpa

Telefona nr. un e-pasts

Lektore Ilze Baļčūne Ceturtdienās 09:00 - 10:00, 328. telpa. Iepriekš pieteikties e-pastā. 328. 67034979
ilze.balcune@lu.lv
Lektore Daira Barānova Pirmdienās 16:40 - 18:00. MS Teams. Iepriekš pieteikties e-pastā 331. 67034977
daira.baranova@lu.lv
Profesore Signe Bāliņa Pirmdienās 17.00 – 17.45 Teams, iepriekš piesakoties 333. 67034973
signe.balina@lu.lv
Asoc. profesors Atis Bērziņš Konsultāciju laiks ceturtdienās 16:00-17:00, iepriekš piesakoties e-pastā. 336. 67034970
atis.berzins@lu.lv
Lektore Rita Freimane Trešdienās no 16:15-17:45 328. kab. Iepriekš jāpiesakās e-pastā. 328. 67034979
rita.freimane@lu.lv
Vadošais pētnieks
Māra Gulbe
Otrdienās16:30 - 18:00. MS Teams. Iepriekš pieteikties e-pastā. 329. 67034975
mara.gulbe@lu.lv
Profesors Mihails Hazans Ceturtdienās, 16:00-17:00. Attālināti (Teams). Iepriekš piesakoties pa e-pastu.
Tel. 67333551.
329. 67034975
mihails.hazans@lu.lv
mihailshazans@google.com
Profesore Sandra Jēkabsone Otrdienās no 14:00 līdz 15:00 un sestdienās pēc iepriekšēja pieraksta, Teams 330. 67034978
sandra.jekabsone@lu.lv
Pētnieks Juris Krasts Pirmdienās 14:00 - 15:00 lab. 418 iepriekš piesakoties e-pastā.
Virtuālas konsultācijas Teams vidē pēc vienošanās
328. 67034979
juris.krasts@lu.lv
Docents Oļegs Krasnopjorovs Katru nedēļu sestdienās no 9:00 līdz 10:00, Microsoft Teams. Lūdzu iepriekš pieteikties pa e-pastu Olegs.Krasnopjorovs@lu.lv 335. 67034972
olegs.krasnopjorovs@lu.lv 
Asoc. profesore Silvija Kristapsone

Trešdienas no 19.00 -20.00 MS Teams videozvans.
Iepriekš pieteikties  e-pastā  silvija.kristapsone@lu.lv

331. 67034977
silvija.kristapsone@lu.lv
Profesors Juris Krūmiņš Katra mēneša 1. nedēļā otrdienās no 17:30 līdz 18:30, Aspāzijas bulv. 5, BVEF 336. telpa. Attālināti - iepriekš piesakoties pa e-pastu vai MS Teams čatā, vienojoties par citu laiku. 336. 67034970
juris.krumins@lu.lv
Docente Irina Možajeva Ceturtdienās 14:00 - 15:00, Attālināti (MS Teams), iepriekš piesakoties e-pastā..   67034977
irina.mozajeva@lu.lv
Pētnieks Kārlis Praudiņš Katru ceturtdienu 328. telpa vai MS Teams. Iepriekš pieteikties konsultācijai E pastā. 328. 67034979
karlis.praudins@lu.lv
Profesors Jānis Priede Trešdienas, 9:00 – 10:00, iepriekš piesakoties janis.priede@lu.lv 333. 67034973
janis.priede@lu.lv
Asoc. profesors Uldis Rozevskis Ceturtdienās 16:00 - 17:00  316. lab. iepriekš piesakoties e-pastā
Virtuālās konsultācijas Teams vidē gan individuālās, gan grupas - pēc vienošanās
328. 67034979
uldis.rozevskis@lu.lv
Lektore Kristīne Rozīte Otrdienas 14:00 - 15:00. MS Teams. Iepriekš pieteikties e-pastā. 328. 67034979
kristine.rozite@lu.lv
Lektore Irina Skribāne Katru otro ceturtdienu sākot ar 17.02.2022  16:30-18:00, attālināti (MS Teams), iepriekš piesakoties e-pastā. 331. 67034977
irina.skribane@lu.lv
Profesors Roberts Škapars Pēc pieraksta otrdienās no 16.00-18.00. 335. 67034972
roberts.skapars@lu.lv
Lektore Rita Žuka Otrdienās no 16:00 līdz 17:00. Iepriekš jāpiesakās e-pastā. 328. 67034979
rita.zuka@lu.lv