Ekonomikas nodaļas vadītājs

BVEF profesors ieguvis ekonomikas zinātņu doktora grādu Latvijas Universitātē. Apvieno akadēmiskās zināšanas ar plašu starptautisku pieredzi un skatījumu, stažējies daudzās ārvalstu universitātēs – Kolumbijas Universitātē Ņujorkā (ASV), Fuldas Lietišķo zinātņu universitātē (Vācijā), Islandes Universitātē (Islandē), Varšavas ekonomikas skolā (Polijā), Aveiro Univeristātē (Portugālē) un arī tuvāko kaimiņu universitātēs – Tartu Universitātē (Igaunijā) un Kauņas Tehnoloģiju universitāte (Lietuvā), kā arī citās. 2016. gadā ieguva Latvijas Universitātes Studentu Padomes balvu – Gada pasniedzējs.

Nodaļas pētnieciskās darbības galvenie virzieni un atbildīgie:

  • Ekonometrija, statistika un matemātiskā ekonomika (Prof. Signe Bāliņa)
  • Mikroekonomika un nozaru politika (Prof. Roberts Škapars)
  • Makroekonomika un ekonomikas politika (Prof. Sandra Jēkabsone)
  • Ekonomikas informātika (Asoc. prof. Uldis Rozevskis)

Konsultāciju saraksts

Pasniedzējs

Laiks

Telpa

Telefona nr. un e-pasts

Lektore Ilze Baļčūne Trešdienās 9.00-10.00. Attālināti. 328. 67034979
ilze.balcune@lu.lv
Lektore Daira Barānova Pirmdienās 16.30-18.00. Attālināti Iepriekš pieteikties e-pastā. 331. 67034977
daira.baranova@lu.lv
Profesore Signe Bāliņa Pirmdienās 17.00-18.00 piesakoties attālināti caur Teams. 333. 67034973
signe.balina@lu.lv
Asoc. profesors Atis Bērziņš Trešdienās 18:00-19:00, attālināti, iepriekš piesakoties e-pastā. 336. 67034970
atis.berzins@lu.lv
Lektore Rita Freimane Ceturtdienās 16:15-17:45 attālināti MS Teams, iepriekš piesakoties e-pastā vai MS Teams. 328. 67034979
rita.freimane@lu.lv
Profesors Mihails Hazans Piektdienās 18:15-19:15. Attālināti (MS Teams vai Skype), iepriekš vienojoties pa e-pastu, tel. 67333551. 329. 67034975
mihails.hazans@lu.lv
Profesore Sandra Jēkabsone Trešdienās 14:00-15:00 attālināti (Teams), iepriekš piesakoties e-pastā .
Sestdienās (pēc nepieciešamības NLN un maģistrantūrā studējošiem), iepriekš piesakoties e-pastā.
330. 67034978
sandra.jekabsone@lu.lv
Pētnieks Juris Krasts Trešdienās 16:30-17:30 Attālināti Microsoft Teams vidē. Piesakoties ar e-pastu iespējams vienoties par citu laiku. 328. 67034979
juris.krasts@lu.lv
Docents Oļegs Krasnopjorovs Sestdienās 9:00 – 10:00 attālināti, iepriekš piesakoties pa e-pastu.   olegs.krasnopjorovs@lu.lv 
Asoc. profesore Silvija Kristapsone Ceturtdienās 18.00-19.00. Attālināti. Iepriekš piesakoties pa e-pastu. 331. 67034977
silvija.kristapsone@lu.lv
Profesors Juris Krūmiņš Katra mēneša 1. nedēļā otrdienās 17:30-18:30. Attālināti - iepriekš piesakoties pa e-pastu vai MS Teams čatā, vienojoties par citu laiku. 336. 67034970
juris.krumins@lu.lv
Docente Irina Možajeva Otrdienās 16:00-17:00. Savlaicīgi pieteikties pa e-pastu. Attālināti (MS Teams vai Skype)   irina.mozajeva@lu.lv 
Pētnieks Kārlis Praudiņš Trešdienās 16.00 -17.00 Iepriekš pieteikties e-pastā. 328.

67034979
karlis.praudins@lu.lv

Profesors Jānis Priede Otrdienās 15:00 – 16:00, iepriekš piesakoties e-pastā. 333. 67034973
janis.priede@lu.lv
Asoc. profesors Uldis Rozevskis Ceturtdienās 16:00 - 17:00 attālināti Teams vidē. E-pastā iespējams vienoties par laiku. 328. uldis.rozevskis@lu.lv
Lektore Kristīne Rozīte Otrdienās 14:00-15:00 attālināti MS TEAMS, iepriekš piesakoties uz e-pastu 328. 67034979
kristine.rozite@lu.lv
Lektore Irina Skribāne Otrdienās (katru otro nedēļu sākot ar 9. februāri) 17.00-19.00. Iepriekš ir jāpiesakās pa e-pastu. 331. 67034977
irina.skribane@lu.lv
Profesors Roberts Škapars Pirmdienās 16.30-18.00. Attālināti. 335. 67034972
roberts.skapars@lu.lv
Lektore Rita Žuka Otrdienās 14:30 - 16:00, attālināti MS Teams, iepriekš (līdz pirmdienas vakaram) piesakoties e-pastā. 328. 67034979
rita.zuka@lu.lv