Ekonomikas nodaļas vadītājs

BVEF profesors ieguvis ekonomikas zinātņu doktora grādu Latvijas Universitātē. Apvieno akadēmiskās zināšanas ar plašu starptautisku pieredzi un skatījumu, stažējies daudzās ārvalstu universitātēs – Kolumbijas Universitātē Ņujorkā (ASV), Fuldas Lietišķo zinātņu universitātē (Vācijā), Islandes Universitātē (Islandē), Varšavas ekonomikas skolā (Polijā), Aveiro Univeristātē (Portugālē) un arī tuvāko kaimiņu universitātēs – Tartu Universitātē (Igaunijā) un Kauņas Tehnoloģiju universitāte (Lietuvā), kā arī citās. 2016. gadā ieguva Latvijas Universitātes Studentu Padomes balvu – Gada pasniedzējs.

Nodaļas pētnieciskās darbības galvenie virzieni un atbildīgie:

  • Ekonometrija, statistika un matemātiskā ekonomika (Prof. Signe Bāliņa)
  • Mikroekonomika un nozaru politika (Prof. Roberts Škapars)
  • Makroekonomika un ekonomikas politika (Prof. Sandra Jēkabsone)
  • Ekonomikas informātika (Asoc. prof. Uldis Rozevskis)

Konsultāciju saraksts

Pasniedzējs

Laiks

Telpa

Telefona nr. un e-pasts

Valdis Auza Trešdiena 17.30 -18.30 Aspazijas bulv. 5, 315. telpā. 315. valdis.auza@lu.lv
Lektore Ilze Baļčūne Ceturdienās no 9.00 līdz 10.00, pēc iepriekšēja pieraksta. 328. 67034979
ilze.balcune@lu.lv
Lektore Daira Barānova Konsultācija pirmdienās 16.30 -18.00, iepriekš piesakoties e-pastā. 331. 67034977
daira.baranova@lu.lv
Profesore Signe Bāliņa Pirmdienas 17:00 – 18:00, iepriekš piesakoties signe.balina@lu.lv 333. 67034973
signe.balina@lu.lv
Asoc. profesors Atis Bērziņš Katru nedēļu otrdienās no 17:00 līdz 18:00, Aspazijas bulv. 5, telpa 336. Iepriekš piesakoties e-pastā. 336. 67034970
atis.berzins@lu.lv
Lektore Rita Freimane Trešdienās 16.15-17.45, 328.kab. vai 504.aud. 328. 67034979
rita.freimane@lu.lv
Vadošais pētnieks
Māra Gulbe
Iepriekš piesakoties e-pastā 329. 67034975
mara.gulbe@lu.lv
Profesors Mihails Hazans Katru nedēļu ceturtdienās no 17:00 līdz 18:00, Attālināti (Teams, Skype, Google Meet). Iepriekš piesakoties pa e-pastu. 329. 67034975
mihails.hazans@lu.lv
mihailshazans@google.com
Profesore Sandra Jēkabsone piektdienās 16.00-17.30 Iepriekš piesakoties  e-pastā 330. 67034978
sandra.jekabsone@lu.lv
Pētnieks Juris Krasts Trešdienās no 16:00 līdz 17:00. lab. 418 iepriekš piesakoties e-pastā. Virtuālas konsultācijas Teams vidē pēc vienošanās. 328. 67034979
juris.krasts@lu.lv
Docents Oļegs Krasnopjorovs Piektdienās 18:00 - 19:00, klātienē vai attālināti, lūdzu iepriekš pieteikties pa e-pastu Olegs.Krasnopjorovs@lu.lv 335. 67034972
olegs.krasnopjorovs@lu.lv 
Asoc. profesore Silvija Kristapsone MS  Teams   videozvanā  otrdienās  no  18.30- 19.30, iepriekš  e-pastā  sazinoties  par laiku.
Ja  nepieciešamība  tikties klātienē – tad  sestdienas, iepriekš  sazinoties   e-pastā  par datumu  un laiku.
331. 67034977
silvija.kristapsone@lu.lv
Profesors Juris Krūmiņš Piesakoties un saskaņojot laiku pa e-pastu juris.krumins@lu.lv 336. 67034970
juris.krumins@lu.lv
Docente Irina Možajeva Iepriekš piesakoties e-pastā   67034977
irina.mozajeva@lu.lv
Pētnieks Kārlis Praudiņš Ceturtdienās 16.00-17.00 328 telpa. Iepriekš jāpiesakās E pasts karlis.praudins@lu.lv 328. 67034979
karlis.praudins@lu.lv
Profesors Jānis Priede Piektdienās 16:00 – 17:00, iepriekš vienojoties e-pastā: janis.priede@lu.lv 333. 67034973
janis.priede@lu.lv
Asoc. profesors Uldis Rozevskis Trešdienās no 18:00 -  19:00. 316.  auditorija. Konsultācijas ar iepriekšēju pieteikšanos e-pastā. 328. 67034979
uldis.rozevskis@lu.lv
Lektore Kristīne Rozīte Katru nedēļu trešdienās no 16:00 līdz 17:30, 328.telpa. pēc iepriekšēja pieraksta e-pastā. 328. 67034979
kristine.rozite@lu.lv
Lektore Irina Skribāne Piesakoties un saskaņojot laiku 331. 67034977
irina.skribane@lu.lv
Profesors Roberts Škapars trešdienās no 16.00 līdz 18.00 iepriekš pieteikties e-pastā  335. 67034972
roberts.skapars@lu.lv
Lektore Rita Žuka Trešdienās no 16:10 līdz 17:40. Iepriekš jāpiesakās e-pastā. 328. 67034979
rita.zuka@lu.lv