Ekonomikas nodaļas vadītājs

BVEF profesors ieguvis ekonomikas zinātņu doktora grādu Latvijas Universitātē. Apvieno akadēmiskās zināšanas ar plašu starptautisku pieredzi un skatījumu, stažējies daudzās ārvalstu universitātēs – Kolumbijas Universitātē Ņujorkā (ASV), Fuldas Lietišķo zinātņu universitātē (Vācijā), Islandes Universitātē (Islandē), Varšavas ekonomikas skolā (Polijā), Aveiro Univeristātē (Portugālē) un arī tuvāko kaimiņu universitātēs – Tartu Universitātē (Igaunijā) un Kauņas Tehnoloģiju universitāte (Lietuvā), kā arī citās. 2016. gadā ieguva Latvijas Universitātes Studentu Padomes balvu – Gada pasniedzējs.

Nodaļas pētnieciskās darbības galvenie virzieni un atbildīgie:

  • Ekonometrija, statistika un matemātiskā ekonomika (Prof. Signe Bāliņa)
  • Mikroekonomika un nozaru politika (Prof. Roberts Škapars)
  • Makroekonomika un ekonomikas politika (Prof. Sandra Jēkabsone)
  • Ekonomikas informātika (Asoc. prof. Uldis Rozevskis)

Konsultāciju saraksts

Pasniedzējs

Laiks

Telpa

Telefona nr. un e-pasts

Lekt. Ilze Baļčūne

Otrdienās 9.00-10.00. 328. telpa. 328.

67034979

e-pasts ilze.balcune@lu.lv

Lekt. Daira Barānova

Pirmdienās no 16.30 līdz 18.00. 331.telpa. Iepriekš pieteikties e-pastā. 331.

67034977

e-pasts daira.baranova@lu.lv

Prof. Signe Bāliņa

Otrdienās 17:00 līdz 18:00 attālināti, iepriekš piesakoties uz e-pastu. 333.

67034973

e-pasts signe.balina@lu.lv

Asoc. prof.

Atis Bērziņš

Katru nedēļu pirmdienās no 18:10 līdz 19:10. Iepriekš piesakoties pa e-pastu 336.

67034970

e-pasts atis.berzins@lu.lv

Lekt. Rita Freimane

Klātienē: Otrdienās 16:15-17:45 iepriekš piesakoties (līdz pirmdienas vakaram) e-pastā rita.freimane@lu.lv 305.aud.

Attālināti: MS Teams (čatā vienojoties ar laiku).

328.

67034979

e-pasts rita.freimane@lu.lv

Prof. Mihails Hazans

Attālināti (Teams vai Skype), ceturtdienās 16:30-17:30, iepriekš vienojoties pa e-pastu 329.

67034975

e-pasts mihails.hazans@lu.lv

Prof. Sandra Jēkabsone

Nepāra nedēļu (1, 3, 5 u.t.t.) pirmdienās no 16:00 līdz 17:30 un sestdienās, iepriekš piesakoties pa e-pastu , LU BVEF Aspazijas blv.5, 330.kab. 330.

67034978

e-pasts sandra.jekabsone@lu.lv

Pētnieks Juris Krasts

Otrdienās 16:30 līdz 18:30 328. telpa. 328.

67034979

e-pasts juris.krasts@lu.lv

Asoc. prof.

Silvija Kristapsone

Sestdienas: 19.09.20 no 17.00:18.00 03.10.20 no 17.00:18.00 24.10.20 no 17.00:18.00 7.11.20 no 17.00:18.00 21.11.20 no 12.00:13.00

Otrdienas: 01.12.20 no 16.00:17.00 15.12.20 no 16.00:17.00 Iepriekš piesakoties pa e-pastu

331.

67034977

e-pasts silvija.kristapsone@lu.lv

Prof. Juris Krūmiņš

Katra mēneša 1. nedēļā otrdienās no 17:00 līdz 18:00, Aspazijas bulv. 5, BVEF 336. telpa.

Iepriekš piesakoties pa e-pastu: 08.09, 06.10, 03.11, 08.12, 05.01.

336.

67034970

e-pasts juris.krumins@lu.lv

Pētnieks Kārlis Praudiņš

otrdienās 16.00 -17.00 328.telpa. Iepriekš pieteikties e-pastā. 328.

67034979

e-pasts karlis.praudins@lu.lv

Prof. Jānis Priede

Katru nedēļu trešdienās 10:30-12:00. Iepriekš pieteikties e-pastā (apply in advance via e-mail): janis.priede@lu.lv 333.

67034973

e-pasts janis.priede@lu.lv

Asoc. prof. Uldis Rozevskis

Ceturtdienās 17:00 - 18:00 Microsoft Teams vidē. Piesakoties ar e-pastu iespējams vienoties par laiku. uldis.rozevskis@lu.lv 328.

67034979

e-pasts uldis.rozevskis@lu.lv

Lekt. Kristīne Rozīte

Trešdienas 9:30-10:30, 328/311.telpā (pēc iepriekšēja pieraksta).

Citā laikā - MS Teams vai e-pastā.

328.

67034979

e-pasts kristine.rozite@lu.lv

Lekt. Irina Skribāne

Pirmdienās (katru otro nedēļu sākot ar 28. septembri. Iepriekš ir jāpiesakās pa e-pastu). Bet pirmā konsultācija izņēmumu kārtā notiks 21.septembrī. Konsultācijas laiks: no 16:00 līdz 18:00. 331.

67034977

e-pasts irina.skribane@lu.lv

Prof. Roberts Škapars

Katru nedēļu trešdienās no 16.00 līdz 18.00 335. telpa. 335.

67034972

e-pasts roberts.skapars@lu.lv

Lekt. Rita Žuka

Otrdienās no 16:10- 17:40, iepriekš (līdz pirmdienas vakaram) piesakoties e-pastā rita.zuka@lu.lv 328.

67034979

e-pasts

rita.zuka@lu.lv