Ekonomikas nodaļas vadītājs

BVEF profesors ieguvis ekonomikas zinātņu doktora grādu Latvijas Universitātē. Apvieno akadēmiskās zināšanas ar plašu starptautisku pieredzi un skatījumu, stažējies daudzās ārvalstu universitātēs – Kolumbijas Universitātē Ņujorkā (ASV), Fuldas Lietišķo zinātņu universitātē (Vācijā), Islandes Universitātē (Islandē), Varšavas ekonomikas skolā (Polijā), Aveiro Univeristātē (Portugālē) un arī tuvāko kaimiņu universitātēs – Tartu Universitātē (Igaunijā) un Kauņas Tehnoloģiju universitāte (Lietuvā), kā arī citās. 2016. gadā ieguva Latvijas Universitātes Studentu Padomes balvu – Gada pasniedzējs.

Nodaļas pētnieciskās darbības galvenie virzieni un atbildīgie:

  • Ekonometrija, statistika un matemātiskā ekonomika (Prof. Signe Bāliņa)
  • Mikroekonomika un nozaru politika (Prof. Roberts Škapars)
  • Makroekonomika un ekonomikas politika (Prof. Sandra Jēkabsone)
  • Ekonomikas informātika (Asoc. prof. Uldis Rozevskis)

Konsultāciju saraksts Ārkārtas situācijas laikā.

Pasniedzējs

Telefona nr. un

e-pasts

Lekt. Ilze Baļčūne

e-pasts ilze.balcune@lu.lv

Lekt. Daira Barānova

e-pasts daira.baranova@lu.lv

Prof. Signe Bāliņa

 e-pasts signe.balina@lu.lv

Asoc. prof.

Atis Bērziņš

e-pasts atis.berzins@lu.lv

Prof. Elena Dubra

e-pasts elena.dubra@lu.lv

Lekt. Rita Freimane

Konsultācijas attālināti MS Teams
3. jūnijā 16:00-18:00
8. jūnijā 16:00-17:00
9. jūnijā 16:00-17:00 
16. jūnijā 16:00-18:00
Atkārtoti pārbaudījumi: 26. jūnijā no 11:00

e-pasts rita.freimane@lu.lv

Pētnieks Māra Gulbe

e-pasts mara.gulbe@lu.lv

Prof. Mihails Hazans

a) lekciju laikā – Skype (Skype name: mihazan; var ar ekrāna dalīšanu) . Var arī rakstīt uz e-pastu vai zvanīt (ne video!) 67333551
 
b) Konsultāciju laikā (otrdienās 17.00 -18.00) – Skype vai telefons 67333551, iepriekš vienojoties pa e-pastu. Maģistra un promocijas darbu autoriem – konsultācijas Skype, jebkurā dienā, apbusēji pieņemamā laikā, iepriekš vienojoties pa e-pastu

Prof. Sandra Jēkabsone

e-pasts sandra.jekabsone@lu.lv

Pētnieks Juris Krasts

e-pasts juris.krasts@lu.lv

Asoc. prof.

Silvija Kristapsone

e-pasts silvija.kristapsone@lu.lv

Prof. Juris Krūmiņš

e-pasts juris.krumins@lu.lv

Pētnieks Kārlis Praudiņš

e-pasts karlis.praudins@lu.lv

Prof. Jānis Priede

e-pasts janis.priede@lu.lv
E-pastā var vienoties arī par citu komunikācijas formu

Asoc. prof.

Uldis Rozevskis

e-pasts uldis.rozevskis@lu.lv

Lekt. Kristīne Rozīte

e-pasts kristine.rozite@lu.lv

Lekt. Irina Skribāne

Katra mēneša 2. nedēļā ceturtdienās no 18.00 līdz 20.00. Ar iepriekšējo pieteikšanos pa e-pastu: irina.skribane@lu.lv
Nepieciešamības gadījumā studenti tiks konsultēti sazinoties pa tālruni, vai arī izmantojot Skype.

Prof. Roberts Škapars

e-pasts roberts.skapars@lu.lv

Lekt. Rita Žuka

e-pasts rita.zuka@lu.lv

16.06.2020 12:10 - 14:00 328.aud.