Ekonomikas nodaļas vadītājs

BVEF profesors ieguvis ekonomikas zinātņu doktora grādu Latvijas Universitātē. Apvieno akadēmiskās zināšanas ar plašu starptautisku pieredzi un skatījumu, stažējies daudzās ārvalstu universitātēs – Kolumbijas Universitātē Ņujorkā (ASV), Fuldas Lietišķo zinātņu universitātē (Vācijā), Islandes Universitātē (Islandē), Varšavas ekonomikas skolā (Polijā), Aveiro Univeristātē (Portugālē) un arī tuvāko kaimiņu universitātēs – Tartu Universitātē (Igaunijā) un Kauņas Tehnoloģiju universitāte (Lietuvā), kā arī citās. 2016. gadā ieguva Latvijas Universitātes Studentu Padomes balvu – Gada pasniedzējs.

Nodaļas pētnieciskās darbības galvenie virzieni un atbildīgie:

  • Ekonometrija, statistika un matemātiskā ekonomika (Prof. Signe Bāliņa)
  • Mikroekonomika un nozaru politika (Prof. Roberts Škapars)
  • Makroekonomika un ekonomikas politika (Prof. Sandra Jēkabsone)
  • Ekonomikas informātika (Asoc. prof. Uldis Rozevskis)

Konsultāciju saraksts

Pasniedzējs

Laiks

Telpa

Telefona nr. un e-pasts

Lektore Ilze Baļčūne Ceturtdienās 09:00 - 10:00, 328. telpa. Iepriekš pieteikties e-pastā. 328. 67034979
ilze.balcune@lu.lv
Lektore Daira Barānova Pirmdienās 16:40 - 18:00. MS Teams. Iepriekš pieteikties e-pastā. 331. 67034977
daira.baranova@lu.lv
Profesore Signe Bāliņa Pirmdienās MS Teams 17.00 – 18.00, iepriekš piesakoties e-pastā. 333. 67034973
signe.balina@lu.lv
Asoc. profesors Atis Bērziņš Trešdienās 16:15 - 17:15. Iepriekš piesakoties pa e-pastu Aspazijas bulv. 5; 336. telpa 336. 67034970
atis.berzins@lu.lv
Lektore Rita Freimane Ceturtdienās no 16:15 līdz 17:45, 518.aud. (vai 328.kab.). Iepriekš jāpiesakās e-pastā. Konsultācijas attālināti MS Teams (arī iepriekš piesakoties) otrdienās no 16:15 328. 67034979
rita.freimane@lu.lv
Profesors Mihails Hazans Ceturtdienās no 17:00 līdz 18:00. Attālināti. Iepriekš piesakoties pa e-pastu.
Teams, Skype, Google Meet.
329. 67034975
mihails.hazans@lu.lv
Profesore Sandra Jēkabsone Sestdienās pēc iepriekšēja pieraksta. 330. 67034978
sandra.jekabsone@lu.lv
Pētnieks Juris Krasts Pirmdienās 14:00 - 15:00 lab. 418 iepriekš piesakoties e-pastā.
Virtuālas konsultācijas Teams vidē pēc vienošanās
328. 67034979
juris.krasts@lu.lv
Docents Oļegs Krasnopjorovs Piektdienās 18:00 – 19:00, iepriekš piesakoties e-pastā   olegs.krasnopjorovs@lu.lv 
Asoc. profesore Silvija Kristapsone Ceturtdienās 19:00 - 20:00, MS Teams videozvans. iepriekš pieteikties e-pastā, lai noteiktā laikā veidotu video zvanu 331. 67034977
silvija.kristapsone@lu.lv
Profesors Juris Krūmiņš Katra mēneša 1. nedēļā otrdienās no 17:30 līdz 18:30, Aspāzijas bulv. 5, BVEF 336. telpa. Attālināti - iepriekš piesakoties pa e-pastu vai MS Teams čatā, vienojoties par citu laiku. 336. 67034970
juris.krumins@lu.lv
Docente Irina Možajeva Ceturtdienās 14:00 - 15:00, Attālināti (MS Teams), iepriekš piesakoties e-pastā.   irina.mozajeva@lu.lv 
Pētnieks Kārlis Praudiņš Ceturtdienās 16:00 - 17:00, 328. telpa. Iepriekš pieteikties E pastā karlis.praudins@lu.lv  328.

67034979
karlis.praudins@lu.lv

Profesors Jānis Priede Pirmdienās 12:00-13:00, pēc iepriekšēja pieraksta. 333. 67034973
janis.priede@lu.lv
Asoc. profesors Uldis Rozevskis Ceturtdienās 16:00 - 17:00  316. lab. iepriekš piesakoties e-pastā. Virtuālās konsultācijas Teams vidē gan individuālās, gan grupas - pēc vienošanās 328. uldis.rozevskis@lu.lv
Lektore Kristīne Rozīte Pirmdienās no 14:00 līdz 15:00, nepāra nedēļas klātiene, pāra nedēļas attālināti MS TEAMS pēc iepriekšēja pieraksta e-pastā 328. 67034979
kristine.rozite@lu.lv
Lektore Irina Skribāne Katra mēneša 2. nedēļā trešdienās no 18:00 līdz 20:00, attālināti (MS Teams), iepriekš piesakoties e-pastā. 331. 67034977
irina.skribane@lu.lv
Profesors Roberts Škapars Trešdienās 16:00-18:00  MS TEAMS individuālās, gan grupas - pēc vienošanās 335. 67034972
roberts.skapars@lu.lv
Lektore Rita Žuka Piektdienās no 16:00 līdz 17:00, Iepriekš jāpiesakās e-pastā 328. 67034979
rita.zuka@lu.lv