Ekonomikas nodaļas vadītājs

BVEF profesors ieguvis ekonomikas zinātņu doktora grādu Latvijas Universitātē. Apvieno akadēmiskās zināšanas ar plašu starptautisku pieredzi un skatījumu, stažējies daudzās ārvalstu universitātēs – Kolumbijas Universitātē Ņujorkā (ASV), Fuldas Lietišķo zinātņu universitātē (Vācijā), Islandes Universitātē (Islandē), Varšavas ekonomikas skolā (Polijā), Aveiro Univeristātē (Portugālē) un arī tuvāko kaimiņu universitātēs – Tartu Universitātē (Igaunijā) un Kauņas Tehnoloģiju universitāte (Lietuvā), kā arī citās. 2016. gadā ieguva Latvijas Universitātes Studentu Padomes balvu – Gada pasniedzējs.

Nodaļas pētnieciskās darbības galvenie virzieni un atbildīgie:

  • Ekonometrija, statistika un matemātiskā ekonomika (Prof. Signe Bāliņa)
  • Mikroekonomika un nozaru politika (Prof. Roberts Škapars)
  • Makroekonomika un ekonomikas politika (Prof. Sandra Jēkabsone)
  • Ekonomikas informātika (Asoc. prof. Uldis Rozevskis)

Pasniedzējs

Laiks

Telpa

Telefona nr. un

e-pasts

Lekt. Valdis Auza

Trešdienās 18:00-19:00

315

67034705

valdis.auza@lu.lv

Lekt. Ilze Baļčūne

Trešdienās 9:00-10:30

328

67034979

ilze.balcune@lu.lv

Lekt. Daira Barānova

Pirmdienās 16:30-18:00

331

67034977

daira.baranova@lu.lv

Prof. Signe Bāliņa

Pirmdienās 17:00-18:00

Iepriekš pieteikties

333

67034973

signe.balina@lu.lv

Asoc. prof.

Atis Bērziņš

Ceturtdienās 16:00-17:00. 

336

67034970

atis.berzins@lu.lv

Prof. Elena Dubra

Sestdienās 12:00-13:00

Iepriekš pieteikties rakstot uz

e-pastu.

335

67034972

elena.dubra@lu.lv

Lekt. Rita Freimane

Trešdienās 16:00-18:00 409. vai 328. aud.

328

67034979

rita.freimane@lu.lv

Prof. Māra Gulbe

Ceturtdienās no plkst. 16:00

Iepriekš pieteikties

329

67034975

mara.gulbe@lu.lv

Prof. Mihails Hazans

Prof. M. Hazana konsultācijas otrdienās jūnijā nenotiks.
Prof. M.Hazana studentiem nepieciešamības gadījumā tiks sniegtas konsultācijas (klātienē vai Skype'ā) individuāli saskaņotajā laikā iepriekš piesakoties pa e-pastu.
In June Prof. M.Hazans does not have a fixed consultation time.
Prof. M.Hazans' students which need consultation should request it by e-mail, and a suitable time will be arranged.
 

329

67034975

mihails.hazans@lu.lv

Prof. Sandra Jēkabsone

Otrdienās 14:00-16:00

330

67034978

sandra.jekabsone@lu.lv

Pētnieks Juris Krasts

Pirmdienās 15:30-17:30

328

309

67034979

juris.krasts@lu.lv

Asoc. prof.

Silvija Kristapsone

Katru otro trešdienu 16:00-18:00

sākot no 13.02.2019

iepriekš pieteikties

331

67034977

silvija.kristapsone@lu.lv

Prof. Juris Krūmiņš

Otrdienās 17:30-18:30

336

67034970

juris.krumins@lu.lv

Pētnieks Kārlis Praudiņš

Trešdienās 16:00-17:00

 

328

67034979

karlis.praudins@lu.lv

Prof. Jānis Priede

Trešdienās 14:30-16:00

Iepriekš pieteikties

333

67034973

janis.priede@lu.lv

Asoc. prof.

Uldis Rozevskis

Ceturtdienās 14:30-16:00 Iepriekš pieteikties.

328

67034979

uldis.rozevskis@lu.lv

Lekt. Kristīne Rozīte

Trešdienās 14:00-16:00

Konsultācija no 12.06. tiek pārcelta uz 11.06.2019 14:00-16:00

328

67034979

kristine.rozite@lu.lv

Lekt. Irina Skribāne

Ceturtdienās 12:30-13:30

Iepriekš pieteikties

331

67034977

irina.skribane@lu.lv

Prof. Roberts Škapars

Pirmdienās 14:00-16:00

335

67034768

roberts.skapars@lu.lv

Lekt. Rita Žuka

Pirmdienās 14:45-16:45

328

67034979

rita.zuka@lu.lv