Doktora studiju programma "Ekonomika un uzņēmējdarbība" ir vienīgā šāda veida programma Latvijā, kas aptver ekonomikas un uzņēmējdarbības nozarē esošās apakšnozarēs. Studiju programmā ir trīs apakšprogrammas: "Ekonomika un vadība", "Globālā ekonomika un līderība" (angļu valodā), "Izglītības vadība".