Latvijas Universitātes juridiskā adrese un rekvizīti

Latvijas Universitāte 

Uzņēmumu reģ.nr. 90000076669
IZM Izglītības iestāžu reģistra reģ.nr. 3341000218
PVN reģ.nr.: LV 90000076669

Pasta indekss: LV-1586
Adrese: Raiņa bulvāris 19, Rīga
E-pasts: LU@lu.lv 
Tālrunis: 67034444
Fakss: 67225039

Konti:

EUR maksājumiem:

Luminor Bank AS Latvijas filiāle
Kods: RIKOLV2X
Konta numurs: LV10RIKO0000082414423