Studiju metodiķes

Studiju programma 

Studiju metodiķis

Biznesa vadība BSP PLK

Vadības zinības MSP

Laila Lisenko

67034984

laila.lisenko@lu.lv

Biznesa vadība BSP NLK

Ekonomika BSP

Ekonomika MSP

Sabiedrības vadība MSP

Zanda Nilendere

67034983

zanda.nilendere@lu.lv

Eiropas studijas un ekonomiskā diplomātija MSP

Starptautiskās attiecības (ekonomika) MSP

Starptautiskais bizness PMSP

Biznesa vadība BSP (angļu valodā)

Starptautiskā ekonomika un komercdiplomātija BSP (angļu valodā)

Industriālās inženierijas vadība PBSP (angļu valodā)

 

Viktorija Reiniece

67034986

viktorija.reiniece@lu.lv  

Grāmatvedība, analīze un audits BSP 

Grāmatvedība un audits MSP

Finanšu menedžments  BPSP

Finanšu ekonomika PMSP

Alla Ščukina

67034963

alla.scukina@lu.lv

Starptautiskā ekonomika un komercdiplomātija BSP

Industriālās inženierijas vadība (latviešu valodā) PBSP

Starptautiskās ekonomiskās attiecības PBSP

E-biznesa un loģistikas vadības sistēmas PBSP

Projektu vadīšana PMSP

Larisa Staņuka          

67034962 

larisa.stanuka@lu.lv

 

Personāla vadība PBSP

Personāla speciālists 1. līm. PAISP

Organizācijas vadība PMSP

Mārketinga un tirdzniecības speciālists 1. līm. PAISP

Komercdarbības organizācija 1. līm. PAISP

Komercdarbība un uzņēmuma vadība 1. līm. PAISP

Agnese Hadaņonoka

67034990

agnese.hadanonoka@lu.lv

 

BVEF nodaļas

Struktūrvienības nosaukums

Studiju metodiķis

Ekonomikas nodaļa

Dace Ķevere

331. telpa

67034977

dace.kevere@lu.lv

Vadībzinātnes nodaļa

Marina Polupanova

327. telpa

67034980

marina.polupanova@lu.lv

Finanšu un grāmatvedības nodaļa

Kristīne Nikolsone

430. telpa

67034740

kristine.nikolsone@lu.lv

Globālās ekonomikas starpdisciplināro studiju nodaļa

Inese Vēvere

426. telpa

67034967

inese.vevere@lu.lv