Studiju metodiķes

Studiju programma 

Studiju metodiķis

Vadības zinības BSP PLK

Vadības zinības MSP

Laila Lisenko

67034984

laila.lisenko@lu.lv

Vadības zinības BSP NLK

Ekonomika BSP

Ekonomika MSP

Sabiedrības vadība MSP

Zanda Nilendere

67034983

zanda.nilendere@lu.lv

Eiropas studijas MSP

Starptautiskās attiecības (ekonomika) MSP

Starptautiskais bizness PMSP

Vadības zinības BSP  (angļu)

Starptautiskā ekonomika un komercdiplomātija BSP (angļu)

Industriālās inženierijas vadība PBSP (angļu)

Finanšu ekonomika PMSP

Astra Zaļkalne

67034986

astra.zalkalne@lu.lv

Grāmatvedība, analīze un audits BSP 

Grāmatvedība un audits MSP

Finanšu menedžments  BPSP

Alla Ščukina

67034963

alla.scukina@lu.lv

Starptautiskā ekonomika un komercdiplomātija BSP

Industriālās inženierijas vadība (latviešu) PBSP

Starptautiskās ekonomiskās attiecības PBSP

E-biznesa un loģistikas vadības sistēmas PBSP

Projektu vadīšana PMSP

Larisa Staņuka          

67034962 

larisa.stanuka@lu.lv

 

Personāla vadība PBSP

Personāla speciālists 1. līm. PAISP

Organizācijas vadība PMSP

Mārketinga un tirdzniecības speciālists 1. līm. PAISP

Komercdarbības organizācija 1. līm. PAISP

Komercdarbība un uzņēmuma vadība 1. līm. PAISP

Agnese Hadaņonoka

67034990

agnese.hadanonoka@lu.lv

 

BVEF nodaļas

Struktūrvienības nosaukums

Studiju metodiķis

Ekonomikas nodaļa

Dace Ķevere

331. telpa

67034977

dace.kevere@lu.lv

Vadībzinātnes nodaļa

Marina Polupanova

327. telpa

67034980

marina.polupanova@lu.lv

Finanšu un grāmatvedības nodaļa

Ilona Tole

430. telpa

67034740

ilona.tole@lu.lv

Globālās ekonomikas starpdisciplināro studiju nodaļa

Inese Vēvere

426. telpa

67034967

inese.vevere@lu.lv