Projekta vadītājs: Irina Solovjova

Projekta dalībnieki: Ramona Rupeika-Apoga, Svetlana Saksonova, Irina Solovjova, Inna Romānova, Marina Kudinska, Aina Joppe

Projekta vadītājs: Baiba Šavriņa

Projekta dalībnieki: Ērika Šumilo, Baiba Šavriņa, Margarita Dunska, Viesturs Karnups, Ilona Baumane-Vītoliņa, Ilze Medne, Inese Kalniņa, Kristīne Bērziņa, Egīls Fortiņš, Santa Sproģe-Rimša

Projekta vadītājs: Jānis Priede

Projekta dalībnieki: Signe Bāliņa, Roberts Škapars, Sandra Jēkabsone, Jānis Priede, Rita Freimane, Irina Skribāne

Projekta vadītājs: Andrejs Cekuls

Projekta dalībnieki: Andrejs Cekuls, Gundars Bērziņš, Anda Batraga, Daina Šķiltere, Jeļena Šalkovska, Santa Bormane, Ilgvars Rukers, Aija Legzdiņa, Andris Deniņš, Andžela Veselova, Biruta Sloka, Ilze Buligina, Inesa Vorončuka

Vadītājs: Prof. Juris Krūmiņš

Īstenošanas periods: 2014.gada decembris – 2018.gada decembris

Finansētājs: Valsts pētījumu programma 2014.–2018. gadam

Programmas EKOSOC–LV, projekts

 

Vadītājs: Prof. Biruta Sloka

Īstenošanas periods: 2014. – 2018.gadam

Finansētājs: Valsts pētījumu programma 2014.–2018. gadam

Programmas EKOSOC–LV,  projekta „Latvijas uzņēmumu konkurētspēja ārējos tirgos un priekšlikumi tās stiprināšanai” apakšprojekts

Vadītāja: Prof. Biruta Sloka

Īstenošanas periods: 2014. – 2018.gadam

Finansētājs: Valsts pētījumu programma 2014.–2018. gadam

Programmas EKOSOC–LV apakšprojekts.

Vadītājs: Prof. Ērika Šumilo

Īstenošanas periods: 2014.gada decembris – 2018.gada decembris

Finansētājs: Valsts pētījumu programma 2014.–2018. gadam

Programmas EKOSOC–LV apakšprojekts.