Projekta vadītāja: prof. Inna Šteinbuka

Projekta sadarbības partneri: Latvijas Universitāte, Latvijas Lauksaimniecības universitāte, Rīgas Tehniskā universitāte, Rīgas Stradiņa universitāte, Latvijas Zinātņu akadēmija

Mērķis: Sniegt visaptverošu, daudznozaru pandēmijas ietekmes novērtējumu uz Latvijas ekonomiku, sagatavot zinātniski pamatotus, inovatīvus starpdisciplinārus rīcībpolitikas ieteikumus ilgtspējīgas, iekļaujošas ekonomiskās attīstības izaicinājumu pārvarēšanai.

Kopējais projekta finansējums ir 495 000 eiro.

Projekta īstenošana: 01.07.2020. - 31.12.2020.

  

Projekta vadītāja: prof. Signe Bāliņa

Projekta partneris: SIA “Datorzinību centrs”

Projekta mērķis:

Starpdisciplināru projektu, kas apvieno zināšanas un prasmes informācijas tehnoloģiju nozarē, pedagoģijā un kognitīvajās zinātnēs, lai radītu zinātniski pamatotus ieteikumus un aprobētus risinājumus dažādās nozarēs

Projekta termiņš: 01.01.2018 - 31.12.2019

Projekta vadītājs: prof. Gundars Bērziņš

Sadarbības projekta partneri: „Latvijas Mobilais Telefons” SIA, Latvijas Universitātes Matemātika un informātikas institūts

Projekta mērķis:

Radīt uz netiešiem ekonomiskajiem indikatoriem balstītu “Atjaunojamu Latvijas reģionu uzņēmējdarbības indeksu” izmantojot liela apjoma datu analīzes algoritmus. Projketa gaitā ir plānota cieša sadarbība starp znātniskajām institūcijām un komersabiedrībam, kas kalpos par datu avotiem. Projekta gaitā tiks nodrošināta makālsim informācijas un zināšanu apmaiņa starp sadarbības partneriem un reāla labuma guvējiem. 

Īstenošanas periods: 01.01.2017. - 31.08.2019.

Projekta vadītājs: prof. Gundars Bērziņš

Projekta partneri: SIA “Eco Baltia vide”

Projekta mērķis: Radīt responsīvu stikla atkritumu savākšanas modeli - rīku, kas reaģē uz aktuālo iedzīvotāju pieprasījumu un plāno konteineru noslodzi.

Izpildes termiņš: 2018. gada 1. februāra - 2019. gada 1.februāra

Autori: Evija Ansonska. Gundars Bērziņš, Jānis Priede, Roberts Škapars

Pētījuma autori: 

Evija Ansonska, Mg.sc.pol. komunikācijas pētnieks, Latvijas Universitāte 

Ivars Austers, Dr., profesors psiholoģijā, Latvijas Universitāte 

Gundars Bērziņš, Dr., asociētais profesors vadībzinātnē, Latvijas Universitāte 

Jānis Priede, Dr., asociētais profesors ekonomikā, Latvijas Universitāte 

Pētījuma pasūtītājs: Latvijas Republikas Patērētāju tiesību aizsardzības centrs 

Pētījuma mērķis – noskaidrot iemeslus, apstākļus, situācijas, kā arī pārdošanas prakses, kas mudina Latvijas iedzīvotājus izmantot distances jeb ātros kredītus, izzināt patērētāju pieredzi aizņemšanās procesā un atmaksājot kredītus. 

Pētījuma periods: 2017.gada jūnijs – 2017.gada septembris 

Projekta vadītājs: Irina Solovjova

Projekta dalībnieki: Ramona Rupeika-Apoga, Svetlana Saksonova, Irina Solovjova, Inna Romānova, Marina Kudinska, Aina Joppe

Projekta vadītājs: Baiba Šavriņa

Projekta dalībnieki: Ērika Šumilo, Baiba Šavriņa, Margarita Dunska, Viesturs Karnups, Ilona Baumane-Vītoliņa, Ilze Medne, Inese Kalniņa, Kristīne Bērziņa, Egīls Fortiņš, Santa Sproģe-Rimša

Projekta vadītājs: Jānis Priede

Projekta dalībnieki: Signe Bāliņa, Roberts Škapars, Sandra Jēkabsone, Jānis Priede, Rita Freimane, Irina Skribāne

Projekta vadītājs: Andrejs Cekuls

Projekta dalībnieki: Andrejs Cekuls, Gundars Bērziņš, Anda Batraga, Daina Šķiltere, Jeļena Šalkovska, Santa Bormane, Ilgvars Rukers, Aija Legzdiņa, Andris Deniņš, Andžela Veselova, Biruta Sloka, Ilze Buligina, Inesa Vorončuka

Vadītājs: Prof. Juris Krūmiņš

Īstenošanas periods: 2014.gada decembris – 2018.gada decembris

Finansētājs: Valsts pētījumu programma 2014.–2018. gadam

Programmas EKOSOC–LV, projekts

 

Vadītājs: Prof. Biruta Sloka

Īstenošanas periods: 2014. – 2018.gadam

Finansētājs: Valsts pētījumu programma 2014.–2018. gadam

Programmas EKOSOC–LV,  projekta „Latvijas uzņēmumu konkurētspēja ārējos tirgos un priekšlikumi tās stiprināšanai” apakšprojekts

Vadītāja: Prof. Biruta Sloka

Īstenošanas periods: 2014. – 2018.gadam

Finansētājs: Valsts pētījumu programma 2014.–2018. gadam

Programmas EKOSOC–LV apakšprojekts.

Vadītājs: Prof. Ērika Šumilo

Īstenošanas periods: 2014.gada decembris – 2018.gada decembris

Finansētājs: Valsts pētījumu programma 2014.–2018. gadam

Programmas EKOSOC–LV apakšprojekts.