Projekta vadītāja

Prof. Ramona Rupeika-Apoga

Projekta izpildītāji:

Dr.prof. Pierpaolo Marano

Mg. oec., lektore Larisa Bule

Mg. oec., doktorante Kristīne Petrovska

Mg. oec., doktorante Irina Japparova

Aktualitāte: COVID-19 rezultātā daudzi uzņēmumi bija spiesti pāriet uz attālinātu darbību, lai apmierinātu klientu vajadzības sociālās distancēšanās apstākļos. Dažiem uzņēmumiem un nozarēm šī transformācija ir izdzīvošanas jautājums. Tajā pašā laikā MVU digitālā transformācija ir ne tikai nepieciešamība, bet tā arī dod iespēju Eiropas sabiedrībai kļūt par pasaules līderi digitalizācijas jomā, panākt ekonomiskos, sabiedriskos un vides ieguvumus.

Projekta mērķis ir izpētīt MVU digitālās transformācijas mehānismu to ilgtspējas nodrošināšanai, pamatojoties uz resursu orķestrēšanas teoriju.

Projekta novitāte ir visaptverošo zināšanu iegūšana par MVU digitālu transformācijas mehānismu, ievērojot budžeta ierobežojumus.

Projekta galvenie zinātniski rādītāji ir 2 zinātniskās publikācijas, publicētas WoSCC vai SCOPUS datu bāzēs.

Galvenā sagaidāmā sociālekonomiskā ietekme ir tāda, ka liels MVU skaits saņems visaptverošas zināšanas un tādējādi arī spēju attīstīt uz novatoriskām idejām balstītas ilgtspējīgas ekonomiskās un sociālās darbības / vērtību ķēdes. MVU saņems praktiskus risinājumus kā labāk plānot un pārvaldīt savas resursu darbības, kas ir būtiski elementi veiksmīgai biznesa transformācijai.

Izpildes termiņš (gadi) 2020. (12.) - 2021.

Projekta kopējais finansējums 100 389 EUR

LZP FLPP Nr. lzp-2020/2-0061