Latvijas Universitātes Biznesa, vadības un ekonomikas fakultāte piedāvā astoņas akreditētas profesionālās un akadēmiskās maģistra studiju programmas latviešu un angļu valodā. Maģistra studiju programmas būs labākā izvēle vidējā un augstākā līmeņa vadītājiem, starptautisko institūciju, valsts un pašvaldību darbiniekiem, kā arī pieredzējušiem uzņēmējiem, kas vēlas vairot biznesa panākumus. Mūsdienās veiksmīgai karjerai un personības attīstībai ir vajadzīgas vismaz divas augstākās izglītības, tāpēc sāc studēt jau tagad!

Eiropas studijas un ekonomiskā diplomātija (angļu valodā, 1 gads)

Eiropas studijas un ekonomiskā diplomātija (angļu valodā, 2 gadi) 

Mūsu absolventi ir augstākā līmeņa vadītāji, ierēdņi, ES institūciju darbinieki, diplomāti, žurnālisti, konsultanti, analītiķi, lobisti, uzņēmēji.

Ekonomika

Specializācijas: industriālā ekonomika, matemātiskā ekonomika

Mūsu absolventi ir uzņēmēji, finanšu direktori, augsta līmeņa vadītāji, ekonomisti, analītiķi, auditoru palīgi, konsultanti.

Finanšu ekonomika (1 gads)

Finanšu ekonomika (2 gadi) 

Mūsu absolventi ir finanšu analītiķis, ekonomists, finanšu direktori, individuālie komersanti, uzņēmēji.

Grāmatvedība un audits (1 gads)

Grāmatvedība un audits (2 gadi)

Mūsu absolventi ir starptautiskie nodokļu konsultanti, finanšu direktori, galvenie grāmatveži, grāmatvedības un revīzijas uzņēmumu vadītāji, grāmatveži - eksperti, ekonomisti, auditori un zvērināta revidenta palīgi.

Projektu vadīšana (latviešu valoda)

Projektu vadīšana (angļu valoda)

Mūsu absolventi ir projektu vadītāji un konsultanti, speciālisti un eksperti.

Sabiedrības vadība

Mūsu absolventi strādā Latvijas valsts un Eiropas Savienības institūcijās, kā arī citās starptautiskajās organizācijās un NVO.

Starptautiskais bizness (angļu valodā)

Specializācija: eksporta menedžments

Mūsu absolventi ir uzņēmumu un organizāciju vadītāji, augstākā līmeņa speciālisti,  starptautiskie eksperti un konsultanti, kā arī pētnieki.

Vadības zinības

Specializācijas: stratēģiskā vadīšana un līderība, mārketinga vadīšana, biznesa analīze un vadības sistēmas

Mūsu absolventi ir uzņēmēji un augstākā līmeņa vadītāji, personāla vadītāji, projektu vadītāji, sabiedrisko attiecību  un mārketinga vadītāji

Pieteikšanās maģistra līmeņa studijām notiek elektroniski, ierodoties pieteikumu pieņemšanas vietās vai aizpildot un iesniedzot elektronisko pieteikuma veidlapu LU mājaslapā www.lu.lv:

Elektroniskā pieteikšanās studijām LU Informācijas sistēmā (LUIS) ir pieejama, ja var nodrošināt reģistrācijas maksas samaksāšanu no Citadele bankas, Swedbank vai SEB
bankas internetbankas un tiem kuri ir:

  • LU absolventi (studiju programmā, kas ir atbilstoša izvēlētās studiju programmas iepriekšējās izglītības nosacījumiem), kuri ir eksmatrikulēti, sākot no 2003. gada; pieteikšanās notiek no 1. jūlija līdz 11. jūlijam;
  • ieguvuši tiesības pretendēt uz ārpuskonkursa reģistrāciju; pieteikšanās notiek no 1. jūlija līdz 4. jūlijam;

Piesakoties elektroniski:

  • LUIS elektroniskajā pieteikuma veidlapā jānorāda studiju programma.
  • var norādīt vienlaicīgi vairākas studiju programmas (apakšprogrammas) un to formas, katra izvēlētā studiju programma (apakšprogramma) un forma tiek uzskatīta par atsevišķu pieteikumu, un par katru ir jāmaksā noteiktā reģistrācijas maksa;
  • ir jāsamaksā reģistrācijas maksa, izmantojot saiti no LUIS;
  • papildus elektroniskajam pieteikumam jānosūta uz elektroniskajā pieteikumā norādīto e-pasta adresi citi dokumenti, ja tādi nepieciešami saskaņā ar uzņemšanas prasībām un kritērijiem augstākā līmeņa studiju programmās 2024./2025.akadēmiskajā gadā

Pieteikšanās pieteikumu pieņemšanas vietās notiek:

 
  • no 1. jūlija līdz 12. jūlijam  noteiktajos laikos un norādītajās vietās;
  • personām, kuras ieguvušas tiesības pretendēt uz ārpuskonkursa reģistrāciju, – no 1. jūlija līdz 5. jūlijam noteiktajos laikos un norādītajās vietās;
 

Pieteikšanās, aizpildot un iesniedzot elektronisko pieteikuma veidlapu:

LU mājaslapā www.lu.lv, notiek no 1. jūlija līdz 12. jūlijam plkst. 12.00. Nepieciešams augšupielādēt nepieciešamos dokumentus un reģistrācijas maksas apmaksas apliecinājumu;

   

Informāciju par interesējošām studiju programmām ir iespējams iegūt katru darbadienu, rakstot uz uznemsanabvef@lu.lv, zvanot 28105764 vai atnākot uz BVEF Studiju informācijas centru 312.telpā, Aspazijas bulv. 5, kā arī www.gribustudet.lv un www.bizness.lu.lv