Latvijas Universitātes Biznesa, vadības un ekonomikas fakultāte piedāvā astoņas akreditētas profesionālās un akadēmiskās maģistra studiju programmas latviešu un angļu valodā. Maģistra studiju programmas būs labākā izvēle vidējā un augstākā līmeņa vadītājiem, starptautisko institūciju, valsts un pašvaldību darbiniekiem, kā arī pieredzējušiem uzņēmējiem, kas vēlas vairot biznesa panākumus. Mūsdienās veiksmīgai karjerai un personības attīstībai ir vajadzīgas vismaz divas augstākās izglītības, tāpēc sāc studēt jau tagad!

Eiropas studijas un ekonomiskā diplomātija (angļu valodā, 1 gads)

Eiropas studijas un ekonomiskā diplomātija (angļu valodā, 2 gadi) 

Mūsu absolventi ir augstākā līmeņa vadītāji, ierēdņi, ES institūciju darbinieki, diplomāti, žurnālisti, konsultanti, analītiķi, lobisti, uzņēmēji.

Ekonomika

Specializācijas: industriālā ekonomika, matemātiskā ekonomika

Mūsu absolventi ir uzņēmēji, finanšu direktori, augsta līmeņa vadītāji, ekonomisti, analītiķi, auditoru palīgi, konsultanti.

Finanšu ekonomika (1 gads)

Finanšu ekonomika (2 gadi) 

Mūsu absolventi ir finanšu analītiķis, ekonomists, finanšu direktori, individuālie komersanti, uzņēmēji.

Grāmatvedība un audits (1 gads)

Grāmatvedība un audits (2 gadi)

Mūsu absolventi ir starptautiskie nodokļu konsultanti, finanšu direktori, galvenie grāmatveži, grāmatvedības un revīzijas uzņēmumu vadītāji, grāmatveži - eksperti, ekonomisti, auditori un zvērināta revidenta palīgi.

Projektu vadīšana

Mūsu absolventi ir projektu vadītāji un konsultanti, speciālisti un eksperti.

Sabiedrības vadība

Mūsu absolventi strādā Latvijas valsts un Eiropas Savienības institūcijās, kā arī citās starptautiskajās organizācijās un NVO.

Starptautiskais bizness (angļu valodā)

Specializācija: eksporta menedžments

Mūsu absolventi ir uzņēmumu un organizāciju vadītāji, augstākā līmeņa speciālisti,  starptautiskie eksperti un konsultanti, kā arī pētnieki.

Vadības zinības

Specializācijas: stratēģiskā vadīšana un līderība, mārketinga vadīšana, biznesa analīze un vadības sistēmas

Mūsu absolventi ir uzņēmēji un augstākā līmeņa vadītāji, personāla vadītāji, projektu vadītāji, sabiedrisko attiecību  un mārketinga vadītāji

Maģistra studiju programmām pieteikties varēs no 3. jūlija līdz 14.jūlijamLU absolventi var pieteikties elektroniski izmantojot LUISa sistēmu, citu augstskolu absolventi aizpildot  elektronisko anketu vai klātienē Aspazijas bulvārī 5, 3.stāvā, 324.telpā.

  1. Pieteikšanās LU absolventiem, sākot no 2003. gada, elektroniski LUIS
  2. Pieteikšanās citu augstskolu absolventiem, aizpildot elektronisko veidlapu
  3. Pieteikšanās klātienē fakultātē vai filiālē

Informāciju par interesējošām studiju programmām ir iespējams iegūt katru darbadienu, rakstot uz uznemsanabvef@lu.lv, zvanot 28105764 vai atnākot uz BVEF Studiju informācijas centru 312.telpā, Aspazijas bulv. 5, kā arī www.gribustudet.lv un www.bizness.lu.lv