Vadībzinātnes nodaļas vadītājs

BVEF profesors ar vairāk nekā 20 gadu praktisko pieredzi starptautisko uzņēmumu un pārdošanas projektu vadīšanā. Akadēmiskās un zinātniskās intereses ir saistītas ar organizācijas vadību, līderību, uzņēmējdarbības problemātikas un konkurences izzināšanas jomām. Strategic and Competitive Intelligence Professionals (SCIP) organizācijas biedrs un Latvijas Zinātņu padomes eksperts vadībzinātnē. Vairāku publikāciju autors par vadībzinības aktuālajiem jautājumiem. A. Cekuls uzstājies starptautiskajās konferencēs Eiropā un ASV.

Nodaļas pētnieciskās darbības galvenie virzieni un atbildīgie:

  • Vadībzinības (Prof. Andris Deniņš)
  • Bizness (Prof. Gundars Bērziņš)
  • Mārketings (Prof. Anda Batraga)
  • Projektu vadība (Prof. Andrejs Cekuls)
  • Sabiedrības vadība (Doc. Lilita Seimuškāne)
  • Biznesa analītika (Prof. Daina Šķiltere)

Konsultāciju laiki un forma ārkārtas situācijas laikā

Pasniedzējs

Konsultāciju forma

Lekt. Daiga Āboltiņa

daiga.aboltina@lu.lv

Jebkuru jautājumu gadījumā studenti primāri raksta e-pastu uz daiga.aboltina@lu.lv, tālāk pēc vajadzības - individuāla vienošanās  ar studentu par citiem komunikācijas veidiem.

Prof. Anda Batraga

anda.batraga@lu.lv

Prof. Gundars Bērziņš

gundars.berzins@lu.lv

Prof. Andrejs Cekuls

andrejs.cekuls@lu.lv

Asoc. prof. Vadims  Danovičs

vadims.danovics@lu.lv

Lekt. Mārtiņš Danusēvičs

martins.danusevics@lu.lv

Prof. Andris Deniņš

andris.denins@lu.lv

Vies Asoc.prof. Henrijs Kaļķis

henrijs.kalkis@lu.lv

Doc. Antra Līne

antra.line@lu.lv    

mob.tālr. 29466120

Konsultēties elektroniski un telefoniski, iepriekš saskaņojot laiku.

Prof. Māris Purgails

maris.purgailis@lu.lv

LUIS MOODLE vidē

Asoc. prof. Kārlis Purmalis

karlis.purmalis@lu.lv

Asoc. prof. Māris Pūķis

maris.pukis@lu.lv

Lekt. Irina Rezepina

irina.rezepina@lu.lv

Doc. Lilita Seimuškāne

lilita.seimuskane@lu.lv

Prof. Biruta Sloka

29244966

biruta.sloka@lu.lv

Lekt. Laila Stabulniece

laila.stabulniece@lu.lv

Pieteikties konsultācijai iepriekš e-pastā vai e-studijās. E-studijās Moodle vidē ievietoti visi materiāli studentu darbam un norādītas saziņas iespējas.

Doc. Jeļena Šalkovska

jelena.salkovska@lu.lv

mob.tālr. 29615933;  Microsoft Teams vietne

Prof. Daina Šķiltere

daina.skiltere@lu.lv

Konsultācijas studentiem notiek katru dienu e-pastā.

Vēlamais konsultāciju laiks plkst. 9.30-10.30

Lekt. Andžela Veselova

andzela.veselova@lu.lv

Jautājumu, neskaidrību gadījumā rakstiet, izmantojot  LU resursu :andzela.veselova@lu.lv ; Facebook.com (Messenger) vai Skype andzela7347. Skype būšu  trešdien 18.03.2020, no plkst 15.00-16.00.Ja ir kādi jautājumi-gaidīšu. 

P.S. Ja būs kādas tehniskas problēmas Skype - drošāk rakstīt uz e pastu.

Prof. Inesa Vorončuka

inesa.voroncuka@lu.lv

Lekt. Jūlija Žakemo

22033933

julija.zakemo@lu.lv; julija.a.bulatova@gmail.com

Lekt. Laila Cekule

laila.cekule@lu.lv

 

Vadībzinātnes nodaļas metodiķe