Vadībzinātnes nodaļas vadītājs

BVEF profesors ar vairāk nekā 20 gadu praktisko pieredzi starptautisko uzņēmumu un pārdošanas projektu vadīšanā. Akadēmiskās un zinātniskās intereses ir saistītas ar organizācijas vadību, līderību, uzņēmējdarbības problemātikas un konkurences izzināšanas jomām. Strategic and Competitive Intelligence Professionals (SCIP) organizācijas biedrs un Latvijas Zinātņu padomes eksperts vadībzinātnē. Vairāku publikāciju autors par vadībzinības aktuālajiem jautājumiem. A. Cekuls uzstājies starptautiskajās konferencēs Eiropā un ASV.

Nodaļas pētnieciskās darbības galvenie virzieni un atbildīgie:

  • Vadībzinības (Prof. Andris Deniņš)
  • Bizness (Prof. Gundars Bērziņš)
  • Mārketings (Prof. Anda Batraga)
  • Projektu vadība (Prof. Andrejs Cekuls)
  • Sabiedrības vadība (Doc. Lilita Seimuškāne)
  • Biznesa analītika (Prof. Daina Šķiltere)

Pasniedzējs

Laiks

Telpa

Telefons un e-pasts

Lekt. Daiga Āboltiņa

Trešdiena 01.11.19.-31.01.20. 16.30-18.00

338

67034702

daiga.aboltina@lu.lv

Prof. Anda Batraga

Trešdiena 16.00-17.30

04.11. 19. 16.45-17.45
10.11.19.  16.00-17.00
19.11.19.  16.00-17.00
26.11.19.  16.00-17.00

332

67034612

anda.batraga@lu.lv

Prof. Gundars Bērziņš

Ceturtdiena 16.00-17.00

526

67034701

gundars.berzins@lu.lv

Prof. Andrejs Cekuls

Pirmdiena 17.30-18.30

337

67034968

andrejs.cekuls@lu.lv

Asoc. prof. Vadims  Danovičs

Konsultācija - rakstiski vienojoties e-pastā

332

67034612

vadims.danovics@lu.lv

Lekt. Mārtiņš Danusēvičs

Trešdiena 16.00-17.00

338

67034702

martins.danusevics@lu.lv

Prof. Andris Deniņš

Ceturtdiena 16.00-17.30

327

67034750

andris.denins@lu.lv

Asoc. prof.

Džineta Dimante

Konsultācija - rakstiski vienojoties e-pastā

327

67034749

dzineta.dimante@lu.lv

Vies Asoc.prof.

Henrijs Kaļķis

Konsultācija - rakstiski vienojoties e-pastā vai telefoniski 327

67034980

henrijs.kalkis@lu.lv

Doc. Antra Līne

Otrdiena 16.30-17.30 

337

67034749

antra.line@lu.lv

Prof. Māris Purgails

Konsultācijas iepriekš vienojoties telefoniski vai  e-pastā

338

67034753

maris.purgailis@lu.lv

Asoc. prof.

Kārlis Purmalis

Ceturtdiena 18.00-20.00

konsultācija 14.11.2019.NENOTIKS!

327

67034749

karlis.purmalis@lu.lv

Asoc. prof.

Māris Pūķis

Konsultācija - rakstiski vienojoties e-pastā vai telefoniski

338

67034702

maris.pukis@lu.lv

Lekt. Irina Rezepina

Otrdiena 13.30-14.30

327

67034749

irina.rezepina@lu.lv

Doc. Lilita Seimuškāne

Konsultācija - rakstiski vienojoties e-pastā

338

67034702

lilita.seimuskane@lu.lv

Prof. Biruta Sloka

Otrdiena 17.00-18.00

338

67033835

67034702

29244966

biruta.sloka@lu.lv

Lekt. Laila Stabulniece

Pirmdiena 14.00-15.00

332

67034760

laila.stabulniece@lu.lv

Doc. Jeļena Šalkovska

Pirmdiena 16.30-18.00

konsultācija no 11.11.2019. plkst. 16.30-18.00 pārcelta uz 14.11.2019. plkst. 16.30 - 18.00.

332

67034760

jelena.salkovska@lu.lv

Prof. Daina Šķiltere

Konsultācija - rakstiski vienojoties e-pastā

338

67034753

daina.skiltere@lu.lv

Lekt. Andžela Veselova

Trešdiena 16.05-17.05

332

67034760

andzela.veselova@lu.lv

Prof. Inesa Vorončuka

Ceturtdiena 16.00-17.00

 

338

67034727

inesa.voroncuka@lu.lv

Lekt. Jūlija Žakemo

Konsultācija - rakstiski vienojoties e-pastā vai telefoniski

327

67034749

22033933

julija.zakemo@lu.lv

 

Vadībzinātnes nodaļas metodiķe