Vadībzinātnes nodaļas vadītājs

BVEF profesors ar vairāk nekā 20 gadu praktisko pieredzi starptautisko uzņēmumu un pārdošanas projektu vadīšanā. Akadēmiskās un zinātniskās intereses ir saistītas ar organizācijas vadību, līderību, uzņēmējdarbības problemātikas un konkurences izzināšanas jomām. Strategic and Competitive Intelligence Professionals (SCIP) organizācijas biedrs un Latvijas Zinātņu padomes eksperts vadībzinātnē. Vairāku publikāciju autors par vadībzinības aktuālajiem jautājumiem. A. Cekuls uzstājies starptautiskajās konferencēs Eiropā un ASV.

Nodaļas pētnieciskās darbības galvenie virzieni un atbildīgie:

  • Vadībzinības (Prof. Andris Deniņš)
  • Bizness (Prof. Gundars Bērziņš)
  • Mārketings (Prof. Anda Batraga)
  • Projektu vadība (Prof. Inesa Vorončuka)
  • Sabiedrības vadība (Doc. Lilita Seimuškāne)
  • Biznesa analītika (Prof. Daina Šķiltere)

Pasniedzējs

Laiks

Telpa

Telefona nr. un e-pasts

Lekt. Daiga Āboltiņa

18.06. 16.00-18.00  322.aud.

338

67034702

daiga.aboltina@lu.lv

Prof. Anda Batraga

Trešdienās 16.00 – 17.30.  Konsultācija 19.06.2019. un 26.06.2019. NENOTIKS! 
Pēdējā semestra konsultācija 20.06.2019. plkst. 14.30-15.30 

332

67034974

anda.batraga@lu.lv

Prof. Gundars Bērziņš

Ceturtdienās 16.00 – 17.00

526

67034701

gundars.berzins@lu.lv

Prof. Andrejs Cekuls

Pirmdienās 17.00 – 18.30

337

67034968

andrejs.cekuls@lu.lv

Asoc. prof. Vadims Danovičs

Ceturtdienās 18.00 - 20.00 

332

67034974

vadims.danovics@lu.lv

Lekt. Mārtiņš Danusēvičs

Otrdienās 16.30 – 17.30. 

338

67034702

martins.danusevics@lu.lv

Prof. Andris Deniņš

Ceturtdienās 16.30 – 18.00

327

67034750

andris.denins@lu.lv

Asoc. prof.

Džineta Dimante

Trešdienās 16.00 – 17.00

327

67034749

dzineta.dimante@lu.lv

Doc. Antra Līne

Otrdienās 16.30 – 17.30

327

67034749

antra.line@lu.lv

Prof. Māris Purgails

Konsultācijas iepriekš vienojoties telefoniski

vai  e-pastā

338

67034753

maris.purgailis@lu.lv

Asoc. prof.

Kārlis Purmalis

Trešdienās 16.00 – 18.00. 

327

67034749

karlis.purmalis@lu.lv

Asoc. prof.

Māris Pūķis

Konsultācijas iepriekš vienojoties e-pastā

338

67034702

maris.pukis@lu.lv

Lekt. Irina Rezepina

18.06.2019. plkst. 11.00-12.00; 25.06.2019. plkst. 12.00-13.00

327

67034749

irina.rezepina@lu.lv

Doc. Lilita Seimuškāne

Konsultācijas iepriekš vienojoties telefoniski vai e-pastā

338

67034702

lilita.seimuskane@lu.lv

Prof. Biruta Sloka

Pirmdienās 17.30 – 18.30

Konsultācija no pirmdienas, 2019.gada 17.jūnija 17.30 – 18.30 pārcelta uz piektdienu, 21.jūniju 17.30 – 18.30.

Consultation time from Monday June 17, 2019 from 17.30 – 18.30 is changed to Friday, June 21, 2019, from 17.30 – 18.30. 

338

67033835

67034702

29244966

biruta.sloka@lu.lv

Lekt. Laila Stabulniece

Pirmdienās 17.00 – 18.00 (1.04. – 27.05).

332

67034976

laila.stabulniece@lu.lv

Doc. Jeļena Šalkovska

Ceturtdienās 14.00 – 15.30. 

332

67034976

jelena.salkovska@lu.lv

Prof. Daina Šķiltere

Otrdienās 12.00 – 13.00

Konsultācijas no 18.06.2019. un 25.06.2019. pārceltas uz 26.06.2019. plkst. 9.00-10.00

338

67034753

daina.skiltere@lu.lv

Lekt. Andžela Veselova

Ceturtdienās 16.00-17.00

13.06.19 no 14.00-15.00; 27.06.19 no 15.00-16.00

332

67034976

andzela.veselova@lu.lv

Prof. Inesa Vorončuka

 18.06.2019. 11.00-12.00; 28.06.2019. 16.00-17.00

338

67034727

inesa.voroncuka@lu.lv

Lekt. Jūlija Žakemo

Konsultācijas iepriekš vienojoties telefoniski

vai e-pastā

327

67034749

22033933

julija.zakemo@lu.lv

Vadībzinātnes nodaļas metodiķe