Ekonomikas nodaļas vadītājs

Ekonomikas nodaļas pētnieciskās darbības galvenie virzieni un atbildīgie:

 • Ekonometrija, statistika un matemātiskā ekonomika (Prof. Signe Bāliņa)
 • Mikroekonomika un nozaru politika 
 • Makroekonomika un ekonomikas politika (Prof. Sandra Jēkabsone)
 • Ekonomikas informātika (Asoc. prof. Uldis Rozevskis)

Finanšu un grāmatvedības nodaļas vadītāja

Finanšu un grāmatvedības nodaļas pētnieciskās darbības galvenie virzieni un atbildīgie:

 • Finanšu institūcijas un finanšu tirgi, to regulējums (prof. Irina Solovjova)
 • Korporatīvās finanses (Prof. Svetlana Saksonova)
 • Publiskās finanses un nodokļi (asoc prof. Aina Joppe)
 • Grāmatvedība (Prof. Inga Būmane)
 • Analīze un audits 

Globālās ekonomikas starpdisciplināro studiju nodaļas vadītāja

Globālās ekonomikas starpdisciplināro studiju nodaļas pētnieciskās darbības galvenie virzieni un atbildīgie:

 • Starptautiskā ekonomika, globalizācija un integrācija, tautas attīstība (Prof. Baiba Šavriņa)
 • Starptautisko investīciju vides un konkurences regulēšana (Doc. Inese Kalniņa)
 • Starpkultūru biznesa attiecības, sociālais kapitāls, uzvedības un eksperimentālā ekonomika (Asoc. prof. Ilona Baumane-Vītoliņa)
 • Pasaules ekonomikas vēsture, ekonomikas teoriju vēsture un ekonomikas antropoloģija 
 • Tūrisma un viesnīcu bizness (asoc.prof. Ilze Medne)

Vadībzinātnes nodaļas vadītājs

Vadībzinātnes nodaļas pētnieciskās darbības galvenie virzieni un atbildīgie:

 • Vadībzinības 
 • Bizness (Prof. Gundars Bērziņš)
 • Mārketings (Prof. Anda Batraga)
 • Projektu vadība (Prof. Inesa Vorončuka)
 • Sabiedrības vadība (Docente Lilita Seimuškāne)
 • Biznesa analītika (Prof. Daina Šķiltere)