Biznesa, vadības un ekonomikas fakultātes personāls

Biznesa, vadības un ekonomikas fakultāte