1. Inga Jēkabsone - Materiālā nenodrošinātība Latvijas reģionos: statistikas datu analīze. LU 77. konference 22.03.2019, Riga, Latvia, INTERFRAME-LV sekcija, https://www.bvef.lu.lv/index.php?id=58544
 2. Biruta Sloka, Juris Dzelme, Ginta Tora, Ilze Buligina, Emīls Volgasts - Latvijas iedzīvotāju izglītības līmeņa ietekmes uz dažādiem sociālajiem aspektiem zemo ienākumu kvintilēs. LU 77. konference 22.03.2019, Riga, Latvia, INTERFRAME-LV sekcija, https://www.bvef.lu.lv/index.php?id=58544
 3. Sabīne Anete Vasina, Biruta Sloka - Sieviešu un vīriešu darba samaksas atšķirības Latvijā. LU 77. konference 22.03.2019, Riga, Latvia, INTERFRAME-LV sekcija, https://www.bvef.lu.lv/index.php?id=58544
 4. Kate Čipāne - The role of income level in consumer decision making process when shopping online. LU 77. konference 22.03.2019, Riga, Latvia, INTERFRAME-LV sekcija, https://www.bvef.lu.lv/index.php?id=58544
 5. Ilze Buligina, Biruta Sloka - Darba vidē balstītas mācības konkurētspējīga darbaspēka sagatavošanai. LU 77. konference 22.03.2019, Riga, Latvia, INTERFRAME-LV sekcija, https://www.bvef.lu.lv/index.php?id=58544
 6. Evija Rūsīte - Zinātniskās darbības rezultātu loma augstskolu reitingos. LU 77. konference 22.03.2019, Riga, Latvia, INTERFRAME-LV sekcija, https://www.bvef.lu.lv/index.php?id=58544
 7. Eduards Lielpēters - Jauniešu iesaiste publiskās pārvaldes lēmumu pieņemšanas procesā. Digitālās demokrātijas iespējas Latvijā. LU 77. konference 22.03.2019, Riga, Latvia, INTERFRAME-LV sekcija, https://www.bvef.lu.lv/index.php?id=58544
 8. Zaiga Ozoliņa - Jūras akvakultūras izaugsmes potenciāls Baltijas jūras reģionā ekspertu skatījumā. LU 77. konference 22.03.2019, Riga, Latvia, INTERFRAME-LV sekcija, https://www.bvef.lu.lv/index.php?id=58544
 9. Larisa Bule, Inna Romānova, Ramona Rupeika-Apoga Assessment of Latvian Pension System in the Context of European Pillar of Social Rights. LU 77. konference 22.03.2019, Riga, Latvia,  INTERFRAME-LV sekcija, https://www.bvef.lu.lv/index.php?id=58544
 10. Ramona Rupeika-Apoga, Inna Romānova, Larisa Bule, Gundars Bērziņš. - Sabiedrības novecošana un noslāņošanās. LU 77. konference 22.03.2019, Riga, Latvia, INTERFRAME-LV sekcija, https://www.bvef.lu.lv/index.php?id=58544
 11. Evija Rūsīte, Biruta Sloka - IMPORTANCE OF ACADEMIC STAFF ATTITUDE TOWARDS THE RANKINGS OF HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS. 37th International Scientific Conference on Economic and Social Development “Socio Economic Problems of Sustainable Development", 14-15 February, 2019, Baku,  Azerbaijan, www.esd-conference.com/conference/38
 12. Zaiga Ozoliņa, Biruta Sloka - FACTORS AFFECTING DEVELOPMENT OF MUSSEL FARMING IN THE BALTIC SEA REGION. 37th International Scientific Conference on Economic and Social Development “Socio Economic Problems of Sustainable Development", 14-15 February, 2019, Baku,  Azerbaijan, www.esd-conference.com/conference/38
 13. Biruta Sloka, Inga Jēkabsone, Kate Čipāne - INCOME DIFFERENCES IN REGIONS OF LATVIA – PROBLEMS AND CHALLENGES, IASIA-KTU regional conference, Kaunas University of Technology, 24.04.2019-25.04.2019, Kaunas, Lithuania, iasiaconference.ktu.edu
 14. Evija Rusite, Biruta Sloka - ARE UNIVERSITY MEMBERS OF ACADEMIC STAFF INTERESTED IN UNIVERSITY RANKINGS, IASIA-KTU regional conference, Kaunas University of Technology, 24.04.2019-25.04.2019, Kaunas, Lithuania, iasiaconference.ktu.edu
 15. Zaiga Ozoliņa, Biruta Sloka - CHALLENGES FOR DEVELOPMENT OF MARINE AQUACULTURE IN THE BALTIC SEA REGION COUNTRIES, IASIA-KTU regional conference, Kaunas University of Technology, 24.04.2019-25.04.2019, Kaunas, Lithuania, iasiaconference.ktu.edu
 16. Biruta Sloka, Inga Jēkabsone - ANALYSIS OF AFFORDABILITY OF MEAT, CHICKEN, FISH OR VEGETARIAN EQUIVALENT EVERY SECOND DAY IN HOUSEHOLDS IN LATVIA, 20TH ANNUAL INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE ECONOMIC SCIENCE FOR RURAL DEVELOPMENT, University of Life Sciences and Technology, 08 – 10 MAY 2019, Jelgava, Latvia, https://conferences.llu.lv/en/homepg/escrud_2019/programme
 17. Evija Rūsīte, Biruta Sloka - IMPORTANCE OF COLLABORATION WITH EMPLOYERS TOWARDS THE RANKINGS OF HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS, 20TH ANNUAL INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE ECONOMIC SCIENCE FOR RURAL DEVELOPMENT, University of Life Sciences and Technology, 08 – 10 MAY 2019, Jelgava, Latvia, https://conferences.llu.lv/en/homepg/escrud_2019/programme
 18. Inga Jēkabsone - THE ROLE OF HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS IN ENSURING INTEGRATED AND SUSTAINABLE REGIONAL DEVELOPMENT, 20TH ANNUAL INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE ECONOMIC SCIENCE FOR RURAL DEVELOPMENT, University of Life Sciences and Technology, 08 – 10 MAY 2019, Jelgava, Latvia, https://conferences.llu.lv/en/homepg/escrud_2019/programme
 19. Inga Jēkabsone - MATERIAL DEPRIVATION IN LATVIA’S REGIONS: IN-DEPTH STATISTICAL DATA ANALYSIS AND POSSIBLE SOLUTIONS. International Scientific Conference “New Challenges in Economic and Business Development – 2019”, Faculty of Business, Management and Economics, 16.05.2019-17.05.2019, Riga, Latvia, https://www.bvef.lu.lv/en/conf/previous-conferences/2019-incentives-for-sustainable-economic-growth/
 20. Biruta Sloka, Juris Dzelme, Ginta Tora, Ilze Buligina, Emīls Volgasts - INFLUENCE OF EDUCATION LEVEL ON VARIOUS SOCIAL ASPECTS AND CONNECTION WITH HEALTH – SELF-EVALUATION FOR LATVIA’S LOW INCOME INHABITANTS: RESULTS OF EU-SILC DATA AND EUROZONE HOUSEHOLD INCOME AND FINANCE SURVEY DATA ANALYSIS. International Scientific Conference “New Challenges in Economic and Business Development – 2019”, Faculty of Business, Management and Economics, 16.05.2019-17.05.2019, Riga, Latvia, https://www.bvef.lu.lv/en/conf/previous-conferences/2019-incentives-for-sustainable-economic-growth/
 21. Sabīne Anete Vasina, Biruta Sloka - DEVELOPMENT TENDENCIES OF FEMALE AND MALE PAYMENT FOR WORK GAP IN LATVIA. International Scientific Conference “New Challenges in Economic and Business Development – 2019”, Faculty of Business, Management and Economics, 16.05.2019-17.05.2019, Riga, Latvia, https://www.bvef.lu.lv/en/conf/previous-conferences/2019-incentives-for-sustainable-economic-growth/
 22. Kate Čipāne - INCOME LEVEL INFLUENCE ON DECISION – MAKING ON SHOPPING IN INTERNET IN LATVIA AND COMPARISONS WITH RESULTS IN OTHER COUNTRIES. International Scientific Conference “New Challenges in Economic and Business Development – 2019”, Faculty of Business, Management and Economics, 16.05.2019-17.05.2019, Riga, Latvia, https://www.bvef.lu.lv/en/conf/previous-conferences/2019-incentives-for-sustainable-economic-growth/
 23. Ilze Buligina, Biruta Sloka - WORK-BASED LEARNING EVALUATION BY EMPLOYERS, EDUCATORS AND VOCATIONAL STUDENTS – RESULTS OF RECENT SURVEYS. International Scientific Conference “New Challenges in Economic and Business Development – 2019”, Faculty of Business, Management and Economics, 16.05.2019-17.05.2019, Riga, Latvia, https://www.bvef.lu.lv/en/conf/previous-conferences/2019-incentives-for-sustainable-economic-growth/
 24. Anita Līce - MANAGING VOCATIONAL EDUCATION TO FACILITATE EMPLOYABILITY. International Scientific Conference “New Challenges in Economic and Business Development – 2019”, Faculty of Business, Management and Economics, 16.05.2019-17.05.2019, Riga, Latvia, https://www.bvef.lu.lv/en/conf/previous-conferences/2019-incentives-for-sustainable-economic-growth/
 25. Evija Rusite, Biruta Sloka - COMPARISONS OF UNIVERSITIES RANKINGS BY SEVERAL RANKING SYSTEMS AND POSSIBLE SOLUTIONS. International Scientific Conference “New Challenges in Economic and Business Development – 2019”, Faculty of Business, Management and Economics, 16.05.2019-17.05.2019, Riga, Latvia, https://www.bvef.lu.lv/en/conf/previous-conferences/2019-incentives-for-sustainable-economic-growth/
 26. Eduards Lielpēters - WIDER INVOLVEMENT OF YOUTH IN DECISION–MAKING PROCESS OF PUBLIC ADMINISTRATION: POSSIBILITIES OF DIGITAL DEMOCRACY IN LATVIA. International Scientific Conference “New Challenges in Economic and Business Development – 2019”, Faculty of Business, Management and Economics, 16.05.2019-17.05.2019, Riga, Latvia, https://www.bvef.lu.lv/en/conf/previous-conferences/2019-incentives-for-sustainable-economic-growth/
 27. Zaiga Ozoliņa, Biruta Sloka - GROWTH POTENTIAL, DEVELOPMENT PHASES AND POSSIBLE SOLUTIONS FOR BALTIC SEA REGION MARINE AQUACULTURE: RESULTS OF EXPERT SURVEY. International Scientific Conference “New Challenges in Economic and Business Development – 2019”, Faculty of Business, Management and Economics, 16.05.2019-17.05.2019, Riga, Latvia, https://www.bvef.lu.lv/en/conf/previous-conferences/2019-incentives-for-sustainable-economic-growth/
 28. Yinglu Xu - ECONOMIC CONSEQUENCES OF RADICALIZATION. International Scientific Conference “New Challenges in Economic and Business Development – 2019”, Faculty of Business, Management and Economics, 16.05.2019-17.05.2019, Riga, Latvia, https://www.bvef.lu.lv/en/conf/previous-conferences/2019-incentives-for-sustainable-economic-growth/
 29. Larisa Bule, Inna Romānova, Ramona Rupeika-Apoga - LATEST TRENDS IN ASSESSING PENSION REFORMS. International Scientific Conference “New Challenges in Economic and Business Development – 2019”, Faculty of Business, Management and Economics, 16.05.2019-17.05.2019, Riga, Latvia, https://www.bvef.lu.lv/en/conf/previous-conferences/2019-incentives-for-sustainable-economic-growth/
 30. Larisa Bule, Inna Romānova, Ramona Rupeika-Apoga - SUSTAINABILITY PROBLEMS OF LATVIA’S PENSION SYSTEM AND POSSIBLE SOLUTIONS. International Scientific Conference “New Challenges in Economic and Business Development – 2019”, Faculty of Business, Management and Economics, 16.05.2019-17.05.2019, Riga, Latvia, https://www.bvef.lu.lv/en/conf/previous-conferences/2019-incentives-for-sustainable-economic-growth/
 31. Evija Dundure - HOW VOLUNTARY PENSION SAVINGS ARE INFLUENCED BY THEIR REPRESENTATION ON DIGITAL SALES PLATFORMS AND SOCIAL MEDIA IN LATVIA COMPARED TO LITHUANIA AND ESTONIA. 3rd Forum “BUSINESS SUPPORT: Critical Points, Science-Based Solutions & International Cooperation”, Institute of Economics, Academy of Sciences on Republic of Latvia, 01.11.2019, Riga, Latvia, https://2019.economicforum.lv/
 32.  Sabīne Anete Vasina - DIFFERENCES IN DIGITALISATION SKILLS FOR FEMALE AND MALE EMPLOYEES. 3rd Forum “BUSINESS SUPPORT: Critical Points, Science-Based Solutions & International Cooperation”, Institute of Economics, Academy of Sciences on Republic of Latvia, 01.11.2019, Riga, Latvia, https://2019.economicforum.lv/
 33. Ginta Tora, Juris Dzelme, Ilze Buligina, Biruta Sloka - SOME CHALLENGES FOR BETTER INVOLVEMENT OF SOCIALLY EXCLUDED PART OF INHABITANTS INTO DIGITALISATION. 3rd Forum “BUSINESS SUPPORT: Critical Points, Science-Based Solutions & International Cooperation”, Institute of Economics, Academy of Sciences on Republic of Latvia, 01.11.2019, Riga, Latvia, https://2019.economicforum.lv/
 34. Biruta Sloka, Kate Čipāne, Inga Jēkabsone, Emīls Volgasts - DIGITALISATION CHALLENGES FOR HOUSEHOLDS IN REGIONS OF LATVIA. 3rd Forum “BUSINESS SUPPORT: Critical Points, Science-Based Solutions & International Cooperation”, Institute of Economics, Academy of Sciences on Republic of Latvia, 01.11.2019, Riga, Latvia, https://2019.economicforum.lv/
 35. Ilze Buligina, Biruta Sloka - READINESS FOR DIGITALISATION OF PARTICIPANTS OF WORK-BASED-LEARNING: RESULTS FROM RECENT SURVEYS OF EMPLOYERS, VOCATIONAL EDUCATION INSTITUTIONS AND STUDENTS. 3rd Forum “BUSINESS SUPPORT: Critical Points, Science-Based Solutions & International Cooperation”, Institute of Economics, Academy of Sciences on Republic of Latvia, 01.11.2019, Riga, Latvia, https://2019.economicforum.lv/
 36. Eduards Lielpēters, Biruta Sloka - PUBLIC ADMINISTRATIONS DIALOG WITH CITIZENS - OPPORTUNITIES OF DIGITAL ENVIRONMENT IN LATVIA. 3rd Forum “BUSINESS SUPPORT: Critical Points, Science-Based Solutions & International Cooperation”, Institute of Economics, Academy of Sciences on Republic of Latvia, 01.11.2019, Riga, Latvia, https://2019.economicforum.lv/
 37. Zaiga Ozoliņa - POSSIBLE PURCHASING PRICES FOR BLUE MUSSEL PRODUCTS FROM THE BALTIC SEA, 3rd Forum “BUSINESS SUPPORT: Critical Points, Science-Based Solutions & International Cooperation”, Institute of Economics, Academy of Sciences on Republic of Latvia, 01.11.2019, Riga, Latvia, https://2019.economicforum.lv/
 38. Rita Vanaga - FINANCE REGULATORS FINANCING EXPERIENCE ABROAD, 3rd Forum “BUSINESS SUPPORT: Critical Points, Science-Based Solutions & International Cooperation”, Institute of Economics, Academy of Sciences on Republic of Latvia, 01.11.2019, Riga, Latvia, https://2019.economicforum.lv/
 39. Kristīne Casno, Daina Škiltere, Biruta Sloka - THE RELATIVE IMPORTANCE OF VARIOUS FACTORS THAT MOTIVATE SOCIALLY RESPONSIBLE PURCHASES, 3rd Forum “BUSINESS SUPPORT: Critical Points, Science-Based Solutions & International Cooperation”, Institute of Economics, Academy of Sciences on Republic of Latvia, 01.11.2019, Riga, Latvia, https://2019.economicforum.lv/
 40. Anita Līce, Biruta Sloka - REQUIRED SKILLS FOR EMPLOYEES - RESULTS FROM RECENT EMPLOYER'S SURVEY, 3rd Forum “BUSINESS SUPPORT: Critical Points, Science-Based Solutions & International Cooperation”, Institute of Economics, Academy of Sciences on Republic of Latvia, 01.11.2019, Riga, Latvia, https://2019.economicforum.lv/
 41. Inna Romānova, Ramona Rupeika-Apoga - FINTECH COMPANIES IN LATVIA: THE NEW ERA OF THE FINANCIAL SECTOR? 3rd Forum “BUSINESS SUPPORT: Critical Points, Science-Based Solutions & International Cooperation”, Institute of Economics, Academy of Sciences on Republic of Latvia, 01.11.2019, Riga, Latvia, https://2019.economicforum.lv/
 42. Evija Dundure, Biruta Sloka - SALES CHANNELS AND MEDIA DIGITALIZATION IMPACT ON PEOPLE VOLUNTARY SAVINGS FOR RETIREMENT. 49th International Scientific Conference on Economic and Social Development "Building Resilient Society", 13-14.12.2019, Zagreb, Croatia, https://www.esd-conference.com/conference/51
 43. Biruta Sloka, Ginta Tora, Ilze Buligina, Juris Dzelme - ROLE OF EDUCATION AND TRAINING ON INCOME IN DIFFERENT REGIONS OF LATVIA. 49th International Scientific Conference on Economic and Social Development "Building Resilient Society", 13-14.12.2019, Zagreb, Croatia, https://www.esd-conference.com/conference/51
 44. Kate Čipāne, Biruta Sloka - OVERALL LIFE SATISFACTION IN LATVIA. 49th International Scientific Conference on Economic and Social Development "Building Resilient Society", 13-14.12.2019, Zagreb, Croatia, https://www.esd-conference.com/conference/51
 45. Seimuskane, L., Lielpeters, E. Networked individualism and citizens’ participation – is it a challenge for public administration in Latvia? The 27th NISPAcee Annual Conference “From Policy Design to Policy Practice in the European Integration Context”, 24-26.05.2019, Prague, Czech Republic, www.nispa.org/files/conferences/2019/e-proceedings/e-proceedings-NISPAcee-Conference-2019.html
 46. Stawska J., Rupeika-Apoga R., Malaczewski M., Czechowska I., Murta F. & Danovi A. The case of Latvia, a small and post-transition economy. 11th Nordic Corporate Governance Network (NCGN) conference/ Financialization: Curse or Salvation? BI Norwegian School, 01-02.11.2019, Oslo, Norway, www.bi.edu/contentassets/1f7996b9eae34d208824cf2f7ab28221/program-ncgn-bi-2019.pdf
 47. Stawska J., Rupeika-Apoga R., Malaczewski M., Czechowska I. & Murta F. Financialization: Curse or Salvation? The Case of Latvia, a Small and Post-Transition Economy. 6th AIB-CEE Chapter Annual Conference „International Business in the Dynamic Environment: Changes in Digitalization, Innovation and Entrepreneurship”, Kaunas University of Technology, 25-27.09.2019, Kaunas, Lithuania. aibcee2019.ktu.edu
 48. Rupeika-Apoga R. & Romānova I. The Impact of an Aging Population and Social Stratification: The Latvian Case. 6th AIB-CEE Chapter Annual Conference: „International Business in the Dynamic Environment: Changes in Digitalization, Innovation and Entrepreneurship”, Kaunas University of Technology, 25-27.09.2019, Kaunas, Lithuania, aibcee2019.ktu.edu
 49. Eduards LIELPETERS, Fostering Democracy in Latvia. Digital Participation Strategy, IBANESS Congresses Series on Economics, Business and Management, Plovdiv, Bulgaria, September 26-27, 2020, www.ibaness.org/conferences/plovdiv_2020/ibaness_plovdiv_proceedings_draft_4.pdf
 50. Kate LASE, Biruta SLOKA, Challenges and Problems of Integration of Digital Technology in Companies in Latvia, IBANESS Congresses Series on Economics, Business and Management-Plovdiv/Bulgaria September 26-27, 2020, www.ibaness.org/conferences/plovdiv_2020/ibaness_plovdiv_proceedings_draft_4.pdf
 51. Evija DUNDURE, Self-Employed Ones Deserve a Pension Too! The Regulation Background of the Pension Savings for the Self-Employed Persons in Latvia, IBANESS Congresses Series on Economics, Business and Management. Plovdiv, Bulgaria, September 26-27, 2020, www.ibaness.org/conferences/plovdiv_2020/ibaness_plovdiv_proceedings_draft_4.pdf
 52. Evija ANCA, Biruta SLOKA, Social Entrepreneurship: Job Opportunities for Persons with Mental Disabilities, IBANESS Congresses Series on Economics, Business and Management. Plovdiv, Bulgaria, September 26-27, 2020, www.ibaness.org/conferences/plovdiv_2020/ibaness_plovdiv_proceedings_draft_4.pdf
 53. Rita VANAGA, Biruta SLOKA, Latvia’s Experience in Determining the Payments of Finance and Capital Market Participants to its Finance Regulator, IBANESS Congresses Series on Economics, Business and Management, Plovdiv, Bulgaria, September 26-27, 2020, www.ibaness.org/conferences/plovdiv_2020/ibaness_plovdiv_proceedings_draft_4.pdf
 54. Evija RUSITE, Biruta SLOKA, University Rankings –Challenges for University Management Decision Making and Academic Staff, IBANESS Congresses Series on Economics, Business and Management, Plovdiv, Bulgaria, September 26-27, 2020, www.ibaness.org/conferences/plovdiv_2020/ibaness_plovdiv_proceedings_draft_4.pdf
 55. Muhammad ADNAN, Biruta SLOKA, Challenges in trends for management decisions in social inclusion in EU, IBANESS Congresses Series on Economics, Business and Management, Plovdiv, Bulgaria, September 26-27, 2020, www.ibaness.org/conferences/plovdiv_2020/ibaness_plovdiv_proceedings_draft_4.pdf
 56. Biruta SLOKA, Maria MIKHAILOVA, Social Entrepreneurship: a Study of Successful Practices, IBANESS Congresses Series on Economics, Business and Management, Plovdiv, Bulgaria, September 26-27, 2020, www.ibaness.org/conferences/plovdiv_2020/ibaness_plovdiv_proceedings_draft_4.pdf
 57. Ilona BEIZITERE, Biruta SLOKA, Ieva BRENCE, Public Financial Support for Micro-enterprises in the COVID-19 Crisis, IBANESS Congresses Series on Economics, Business and Management, Plovdiv, Bulgaria, September 26-27, 2020, www.ibaness.org/conferences/plovdiv_2020/ibaness_plovdiv_proceedings_draft_4.pdf
 58. Kristīne CASNO, Daina ŠĶILTERE, Biruta SLOKA, Who are the Drivers of Socially Responsible Consumption in Latvia? The Profile of Regular Consumers of Latvian Social Enterprise Products and Services, IBANESS Congresses Series on Economics, Business and Management, Plovdiv, Bulgaria, September 26-27, 2020, www.ibaness.org/conferences/plovdiv_2020/ibaness_plovdiv_proceedings_draft_4.pdf
 59. Evija Anca, Biruta SlokaSOCIAL ENTREPRENEURSHIP AND EMPLOYMENT CHALLENGES OF PERSONS WITH MENTAL DISABILITIES, International Conference “New Challenges in Economic and Business Development – 2020”, October 2, University of Latvia, Riga, Latvia, www.bvef.lu.lv/en/conf/2020-economic-inequality-and-well-being/
 60. Kristine Casno, Daina Skiltere, Biruta Sloka THE POWER OF INFORMATION: A KEY COMPONENT FOR THE SUCCESSFUL PERFORMANCE OF LATVIAN SOCIAL ENTERPRISES, International Conference “New Challenges in Economic and Business Development – 2020”, October 2, University of Latvia, Riga, Latvia, www.bvef.lu.lv/en/conf/2020-economic-inequality-and-well-being/
 61. Kate Cipane, Biruta Sloka, HOUSING COST BURDEN IN REGIONS OF LATVIA, International Conference “New Challenges in Economic and Business Development – 2020”, October 2, University of Latvia, Riga, Latvia, www.bvef.lu.lv/en/conf/2020-economic-inequality-and-well-being/
 62. Evija Dundure, Biruta Sloka, VOLUNTARY PENSION FUNDS CONTRIBUTION IN THE PENSION SYSTEM OF LATVIA IN COMPARISION WITH ESTONIA AND LITHUANIA, International Conference “New Challenges in Economic and Business Development – 2020”, October 2, University of Latvia, Riga, Latvia, www.bvef.lu.lv/en/conf/2020-economic-inequality-and-well-being/
 63. Juris Dzelme, Biruta Sloka, Ginta Tora, Ilze Buligina, CRITICAL EVALUATION OF THE NECESSARY CHANGES OF THE INTERACTION OF EMPLOYERS, EMPLOYEES, LOCAL AUTHORITIES, STATE AND OTHER STAKEHOLDERS OF THE EDUCATION SYSTEM, International Conference “New Challenges in Economic and Business Development – 2020”, October 2, University of Latvia, Riga, Latvia, www.bvef.lu.lv/en/conf/2020-economic-inequality-and-well-being/
 64. Eduards Lielpēters, FOSTERING DIGITAL DEMOCRACY IN LATVIA: OPPORTUNITIES AND LIMITATIONS, International Conference “New Challenges in Economic and Business Development – 2020”, October 2, University of Latvia, Riga, Latvia, www.bvef.lu.lv/en/conf/2020-economic-inequality-and-well-being/
 65. Zaiga Ozoliņa, Biruta Sloka, NEW CHALLENGE FOR SOCIAL INCLUSION - MARINE PRODUCT PROCESSING DEVELOPMENT OF MUSSEL FARMING IN THE BALTIC SEA REGION, International Conference “New Challenges in Economic and Business Development – 2020”, October 2, University of Latvia, Riga, Latvia, www.bvef.lu.lv/en/conf/2020-economic-inequality-and-well-being/
 66. Rita Vanaga, Biruta Sloka, EFFICIENT FINANCE REGULATOR AS SUPPORTER FOR FINANCIAL STABILITY OF INHABITANTS, International Conference “New Challenges in Economic and Business Development – 2020”, October 2, University of Latvia, Riga, Latvia, www.bvef.lu.lv/en/conf/2020-economic-inequality-and-well-being/
 67. Sabīne Anete Vasina, Biruta Sloka, A STUDY OF MALE AND FEMALE MANAGERS BETWEEN ECONOMIC SECTORS OF LATVIA USING EU- SILC SURVEY, International Conference “New Challenges in Economic and Business Development – 2020”, October 2, University of Latvia, Riga, Latvia, www.bvef.lu.lv/en/conf/2020-economic-inequality-and-well-being/
 68. Emils Volgasrs, Biruta Sloka, MACRO-SOCIAL MARKETING AS A GOVERNMENT’S OPPORTUNITY TO MAKE A POSITIVE INFLUENCE ON SOCIETAL BEHAVIOUR, International Conference “New Challenges in Economic and Business Development – 2020”, October 2, University of Latvia, Riga, Latvia, www.bvef.lu.lv/en/conf/2020-economic-inequality-and-well-being/
 69. Kate Lase, Biruta Sloka, Digital Inequality in Households in Latvia - Problems and Challenges, International Conference of Applied Business and Economics (ICABE), University of Szczecin, Szczecin, Poland, October 7-9, 2020, icabe.gr/conference-programme/
 70. Ilze Buligina, Biruta Sloka, Work –Based Learning as an Important Tool in Poverty Reduction and Social Inclusion, International Conference of Applied Business and Economics (ICABE), University of Szczecin, Szczecin, Poland, October 7-9, 2020, icabe.gr/conference-programme/
 71. Evija Rusite, Birtua Sloka, Role of University Rankings for Social Inclusion, International Conference of Applied Business and Economics (ICABE), University of Szczecin, Szczecin, Poland, October 7-9, 2020, icabe.gr/conference-programme/
 72. Evija Dundure, Biruta Sloka, Financial Literacy – Driving Factor and Catalysator of Development of the Economy, International Conference of Applied Business and Economics (ICABE), University of Szczecin, Szczecin, Poland, October 7-9, 2020, icabe.gr/conference-programme/
 73. Kristine Casno, Biruta Sloka, Daina Šķiltere, Valuable Insights into Consumer Values: The Case of Latvian Social Enterprises, International Conference of Applied Business and Economics (ICABE), University of Szczecin, Szczecin, Poland, October 7-9, 2020, icabe.gr/conference-programme/
 74. Ginta Tora, Biruta Sloka, Juris Dzelme, Ilze Buligina, Maria Mikhailova, Muhammad Adnan, Challenges for Social Inclusion – Increase of Digital Literacy and Entrepreneurship Development, International Conference of Applied Business and Economics (ICABE), University of Szczecin, Szczecin, Poland, October 7-9, 2020, icabe.gr/conference-programme/
 75. Larisa Bule, Ramona Rupeika-Apoga, Inna Romanova, Līga Leitāne, Assessment of Latvian Pension System in the Context of the Main Indicators of Social Sustainability, International Conference of Applied Business and Economics (ICABE), University of Szczecin, Szczecin, Poland, October 7-9, 2020, icabe.gr/conference-programme/
 76. Ramona Rupeika-Apoga, Inna Romānova, Larisa Bule, Population aging and social stratification: what can be done? International Conference of Applied Business and Economics (ICABE), University of Szczecin, Szczecin, Poland, October 7-9, 2020, icabe.gr/conference-programme/
 77. Ramona Rupeika-Apoga, Plenary Session, The Pandemic Year: Economic and Social Consequences, International Conference of Applied Business and Economics (ICABE), University of Szczecin, Szczecin, Poland, October 7-9, 2020, icabe.gr/conference-programme/
 78. Kristīne Casno, Daina Šķiltere, Biruta Sloka, KONKURĒTSPĒJA UN ATPAZĪSTAMĪBA: KRITISKIE FAKTORI SOCIĀLĀS UZŅĒMĒJDARBĪBAS TĀLĀKAI ATTĪSTĪBAI LATVIJĀ, 5th International Conference “SOCIAL SCIENCES FOR REGIONAL DEVELOPMENT 2020”, Daugavpils University, October, 9-10, 2020, Daugavpils, Latvia, du.lv/wp-content/uploads/2020/10/Soc-zin-region-attistibai_Programma-2020-Copy.pdf
 79. Kate LASE, Biruta SLOKA,  WAGES AND UNEMPLOYMENT IN RAPID DEVELOPMENT OF INDUSTRY 4.0: DIFFERENCES AMONG REGIONS IN LATVIA, International Conference "The Impact of Industry 4.0 on Job Creation 2020", Alexander Dubcek University of Trencin, November 12, 2020, Slovakia, fsev.tnuni.sk/konferencia2020/Program.pdf
 80. Evija DUNDURE - Biruta SLOKA FORMATION OF PRIVATE PENSION SAVINGS IN THE SITUATION OF INDUSTRY-4.0 AND VARIOUS FORMS OF EMPLOYMENT International Conference "The Impact of Industry 4.0 on Job Creation 2020", Alexander Dubcek University of Trencin, November 12, 2020, Slovakia, fsev.tnuni.sk/konferencia2020/Program.pdf
 81. Inna Šteinbuka, POPULISMA EKONOMISKĀS SEKAS, Valsts pētījumu programmas (VPP) "Latvijas mantojums un nākotnes izaicinājumi valsts ilgtspējai" vidusposma konference, 27.10.2020, Riga, Latvia,
 82. Biruta Sloka, Juris Dzelme, Gita Tora, Ilze Buligina, Zaiga Ozoliņa, Kate Čipāne, Rita Vanaga, Sabīne Anete Vasina, Anita Līce, Evija Anca, Dace Štefenberga, Evija Dundure, Kristīne Casno, Eduards Lielpēters, Muhammad Adnan, SABIEDRĪBAS NOVECOŠANA UN NOSLĀŅOŠANĀS - TENDENCES UN IZAICINĀJUMI (Poster presentation), Valsts pētījumu programmas (VPP) "Latvijas mantojums un nākotnes izaicinājumi valsts ilgtspējai" vidusposma konference, 27.10.2020, Riga, Latvia, www.lza.lv/aktualitates/jaunumi/226-konference-latvijas-mantojums-un-nakotnes-izaicinajumi-valsts-ilgtspejai-27-oktobri
 83. Larisa Bule, Ramona Rupeika-Apoga, Inna Romānova, Gundars Bērziņš, LATVIJAS PENSIJU SISTĒMAS ILGTSPĒJAS PROBLĒMAS UN IESPĒJAMI RISINĀJUMI (Poster presentation), Valsts pētījumu programmas (VPP) "Latvijas mantojums un nākotnes izaicinājumi valsts ilgtspējai" vidusposma konference, 27.10.2020, Riga, Latvia, www.lza.lv/aktualitates/jaunumi/226-konference-latvijas-mantojums-un-nakotnes-izaicinajumi-valsts-ilgtspejai-27-oktobri
 84. Biruta Sloka, Ginta Tora, Ilze Buligina, Juris Dzelme. Daži ienākumu nevienlīdzības samazināšanas izaicinājumu aspekti Latvijā. LU 79. konference 11.03.2021, Riga, Latvia, INTERFRAME-LV sekcija, https://www.bvef.lu.lv/petnieciba/konferences/lu-konferences/latvijas-valsts-un-sabiedribas-izaicinajumi-un-risinajumi-starptautiska-konteksta-interframe-lv/ 

 85. Rita Vanaga. Pandēmijas apstākļi - papildus faktors sociālās atstumtības un ienākumu nevienlīdzības pieaugumam. LU 79. konference 11.03.2021, Riga, Latvia, INTERFRAME-LV sekcija, https://www.bvef.lu.lv/petnieciba/konferences/lu-konferences/latvijas-valsts-un-sabiedribas-izaicinajumi-un-risinajumi-starptautiska-konteksta-interframe-lv/ 

 86. Larisa Bule, Ramona Rupeika-Apoga, Inna Romānova, Līga Leitāne. Latvijas pensiju sistēmas ilgtspējas problēmas un iespējamie risinājumi. LU 79. konference 11.03.2021, Riga, Latvia, INTERFRAME-LV sekcija, https://www.bvef.lu.lv/petnieciba/konferences/lu-konferences/latvijas-valsts-un-sabiedribas-izaicinajumi-un-risinajumi-starptautiska-konteksta-interframe-lv/ 

 87. Olga Rajevska. Valsts fondēto pensiju shēmas dalībnieku kustība starp ieguldījumu plāniem – izdevīga vai nē? LU 79. konference 11.03.2021, Riga, Latvia, INTERFRAME-LV sekcija, https://www.bvef.lu.lv/petnieciba/konferences/lu-konferences/latvijas-valsts-un-sabiedribas-izaicinajumi-un-risinajumi-starptautiska-konteksta-interframe-lv/ 

 88. Gundars Bērziņš, Māris Pūķis, Lilita Seimuškāne, Jānis Upenieks. Reģionālās noslāņošanās novērtēšanas iespējas starp pašvaldībām un vienas pašvaldības ietvaros. LU 79. konference 11.03.2021, Riga, Latvia, INTERFRAME-LV sekcija,https://www.bvef.lu.lv/petnieciba/konferences/lu-konferences/latvijas-valsts-un-sabiedribas-izaicinajumi-un-risinajumi-starptautiska-konteksta-interframe-lv/ 

 89. Kristīne Casno, Biruta Sloka. Sociālie uzņēmumi Latvijā: nozīmīgs potenciāls sabiedrības noslāņošanās mazināšanā. LU 79. konference 11.03.2021, Riga, Latvia, INTERFRAME-LV sekcija, https://www.bvef.lu.lv/petnieciba/konferences/lu-konferences/latvijas-valsts-un-sabiedribas-izaicinajumi-un-risinajumi-starptautiska-konteksta-interframe-lv/ 

 90. Evija Dundure. Finanšu pratības aspekts uzkrājumu veidošanas tradīcijas iedzīvināšanā Latvijā. LU 79. konference 11.03.2021, Riga, Latvia, INTERFRAME-LV sekcija, https://www.bvef.lu.lv/petnieciba/konferences/lu-konferences/latvijas-valsts-un-sabiedribas-izaicinajumi-un-risinajumi-starptautiska-konteksta-interframe-lv/ 

 91. Ilze Buligina, Biruta Sloka. Uzņēmēju, profesionālās izglītības iestāžu un izglītojamo sadarbības pieredze darba vidē balstītu mācību īstenošanā Latvijā. LU 79. konference 11.03.2021, Riga, Latvia, INTERFRAME-LV sekcija, https://www.bvef.lu.lv/petnieciba/konferences/lu-konferences/latvijas-valsts-un-sabiedribas-izaicinajumi-un-risinajumi-starptautiska-konteksta-interframe-lv/ 

 92. Anita Līce. Nodarbināmības kompetenču attīstības profesionālajā izglītībā svarīguma un veikstspējas analīze. LU 79. konference 11.03.2021, Riga, Latvia, INTERFRAME-LV sekcija, https://www.bvef.lu.lv/petnieciba/konferences/lu-konferences/latvijas-valsts-un-sabiedribas-izaicinajumi-un-risinajumi-starptautiska-konteksta-interframe-lv/ 

 93. Eduards Lielpēters. Iedzīvotāju līdzdalības veicināšana Latvijā - no vārdiem pie darbiem. LU 79. konference 11.03.2021, Riga, Latvia, INTERFRAME-LV sekcija, https://www.bvef.lu.lv/petnieciba/konferences/lu-konferences/latvijas-valsts-un-sabiedribas-izaicinajumi-un-risinajumi-starptautiska-konteksta-interframe-lv/ 

 94. Zaiga Ozoliņa. Vides aspekts nozīmīgums kā viens no virzītājspēkiem gliemeņu audzēšanas attīstībai un ekonomiskās aktivitātes veicināšanai Baltijas jūras reģionā. LU 79. konference 11.03.2021, Riga, Latvia, INTERFRAME-LV sekcija,https://www.bvef.lu.lv/petnieciba/konferences/lu-konferences/latvijas-valsts-un-sabiedribas-izaicinajumi-un-risinajumi-starptautiska-konteksta-interframe-lv/ 

 95. Casno, K., Sloka, B. SOCIAL ENTERPRISES IN LATVIA: BUILDING UP DIGITAL SKILLS TO REDUCE SOCIAL STRATIFICATION. 18th International Conference on European Processes – ICEP 2021, Kaunas University of Technology, 23.04.2021, icepconference.ktu.edu
 96. Dundure, E., Sloka, B. TAX INCENTIVES FOR THE THIRD PENSION PILLAR IN ESTONIA, LATVIA, AND LITHUANIA. 18th International Conference on European Processes – ICEP 2021, Kaunas University of Technology, 23.04.2021, icepconference.ktu.edu
 97. Ramona Rupeika-Apoga, Inna Romānova, SOCIAL STRATIFICATION AND AGING POPULATION: THE CHALLENGES OF THE 21TH CENTURY FOR LATVIA. 9th International OFEL Conference on Governance, Management and Entrepreneurship “Building Resilient Boards: Facing Emerging Challenges in Corporate Governance”, April 23, 2021, Dubrovnik, Croatia, www.ciru.hr/call-for-papers-2021
 98. Inna Romānova, Ramona Rupeika-Apoga, Simon Grima, POTENTIAL OF THE LIFE INSURANCE IN THE BALTIC STATES. 9th International OFEL Conference on Governance, Management and Entrepreneurship “Building Resilient Boards: Facing Emerging Challenges in Corporate Governance”, April 23, 2021, Dubrovnik, Croatia, http://www.ciru.hr/call-for-papers-2021
 99. Brence, I., Sloka, B., Beizitere, I. SMEs Development – Financial Possibilities for Promoting Digitalisation, 18th International Conference on European Processes – ICEP 2021, Kaunas University of Technology, 23.04.2021, icepconference.ktu.edu
 100. Buligina, I., Sloka, B. Challenges of co-operation of entrepreneurs, vocational education institutions and students in the implementation of work-based learning in Latvia, 18th International Conference on European Processes – ICEP 2021, Kaunas University of Technology, 23.04.2021, icepconference.ktu.edu
 101. Beizitere, I, Sloka, B., Brence, I., Jermolajeva, E. CHALLENGES ON ACCESSING FINANCE FOR MICRO-ENTERPRISES IN LATVIA. 22nd Annual International Scientific Conference “Economic Science for Rural Development 2021”, 13.05.2021, Latvia University of Life Sciences and Technologies, Faculty of Economics and Social Development, esaf.llu.lv/sites/esaf/files/2021-05/ESRD_2021_programma.pdf
 102. Beizitere, I., Sloka, B., Brence, I. THE ROLE OF FINANCIAL SUPPORT FOR THE PERFORMANCE AND SURVIVAL OF MICRO-ENTERPRISE, International Scientific Conference „Contemporary Issues in Business, Management and Economics Engineering", 13.-14.05.2021, Vilnius Gediminas Technical University, http://cbme.vgtu.lt/index.php/verslas/2021
 103. Kate Lase, Biruta Sloka, REGIONAL DIFFERENCES BETWEEN JOB SEEKERS: CASE OF LATVIA. International Conference “New Challenges in Economic and Business Development – 2021”, May 14, 2021, University of Latvia, Riga, Latvia, https://www.bvef.lu.lv/en/conf/2021-post-crisis-economy/
 104. Biruta Sloka, Ginta Tora, Juris Dzelme, Ilze Buligina, SOME ASPECTS FOR MODERN SOLUTIONS FOR STRENGTHENING SOCIAL RESILIENCE AS GUARANTEE FOR THE FUTURE WELL-BEING OF AN OPEN AND INCLUSIVE SOCIETY. International Conference “New Challenges in Economic and Business Development – 2021”, May 14, 2021, University of Latvia, Riga, Latvia, https://www.bvef.lu.lv/en/conf/2021-post-crisis-economy/
 105. Larisa Bule, Ramona Rupeika-Apoga, Inna Romanova, Liga Leitane, ASSESSMENT OF LATVIAN PENSION SYSTEM IN THE CONTEXT OF EUROPEAN PILLAR OF SOCIAL RIGHTS. International Conference “New Challenges in Economic and Business Development – 2021”, May 14, 2021, University of Latvia, Riga, Latvia, https://www.bvef.lu.lv/en/conf/2021-post-crisis-economy/
 106. Beizitere, I, Sloka, B., Brence, I., FINANCIAL NEEDS OF MICRO-ENTERPRISES IN THE PERIOD BEFORE AND DURING THE COVID-19 CRISIS. XV.International Balkan and Near Eastern Congress Series on “Economics, Business and Management”, University of Agribusiness and Rural Development/Bulgaria, University St. Kliment Ohridski, Faculty of Economics/Macedonia IBANESS, May 29-30, 2021, Plovdiv, Bulgaria, www.ibaness.org/conferences/plovdiv_2021/ibaness_plovdiv_proceedings_draft_4.pdf
 107. Brante, I., Sloka, B., ROLE OF EMPLOYERS IN WORK-BASED LEARNING REALIZATION. XV.International Balkan and Near Eastern Congress Series on “Economics, Business and Management”, University of Agribusiness and Rural Development/Bulgaria, University St. Kliment Ohridski, Faculty of Economics/Macedonia IBANESS, May 29-30, 2021, Plovdiv, Bulgaria, www.ibaness.org/conferences/plovdiv_2021/ibaness_plovdiv_proceedings_draft_4.pdf
 108. Casno, K., Sloka, B., REDUCING SOCIAL STRATIFICATION VIA DIGITAL SKILLS IMPROVEMENT: THE CASE OF SOCIAL ENTERPRISES IN LATVIA. FEB Zagreb 12th International “Odyssey Conference on Economics and Business”, June 9-12, 2021, Solaris Šibenik and online, odyssey.net.efzg.hr
 109. Sloka, B., Lase, K., Vītols, M. SOCIAL MEDIA USE IN MUNICIPALITIES IN LATVIA, , FEB Zagreb 12 th International Odyssey Conference on Economics and Business, June 9-12, 2021 Solaris Šibenik and online, https://odyssey.net.efzg.hr/
 110. Biruta Sloka; Ginta Tora; Ilze Buligina; Juris Dzelme SABIEDRĪBAS NOVECOŠANAS UN NOSLĀŅOŠANĀS TENDENCES UN RISINĀJUMI LATVIJĀ. LU 80. konference 30.03.2022, Riga, Latvia, INTERFRAME-LV sekcija,https://www.bvef.lu.lv/fileadmin/user_upload/LU.LV/Apaksvietnes/Fakultates/www.bvef.lu.lv/INTERFRAME_30-03-2022_final.pdf
 111. Kristīne Casno; Biruta Sloka SOCIĀLĀ UZŅĒMĒJDARBĪBA: VIRZĪBA UZ MĀRKETINGA KOMPETENCI UN ATPAZĪSTAMĪBU SABIEDRĪBĀ. LU 80. konference 30.03.2022, Riga, Latvia, INTERFRAME-LV sekcija,https://www.bvef.lu.lv/fileadmin/user_upload/LU.LV/Apaksvietnes/Fakultates/www.bvef.lu.lv/INTERFRAME_30-03-2022_final.pdf
 112. Biruta Sloka; Rita Vanaga SOCIĀLĀS AIZSARDZĪBAS UN IENĀKUMU NEVIENLĪDZĪBA. LU 80. konference 30.03.2022, Riga, Latvia, INTERFRAME-LV sekcija,https://www.bvef.lu.lv/fileadmin/user_upload/LU.LV/Apaksvietnes/Fakultates/www.bvef.lu.lv/INTERFRAME_30-03-2022_final.pdf
 113. Eduards Lielpēters LATVIJAS IEDZĪVOTĀJU LĪDZDALĪBAS VEICINĀŠANA VALSTS PĀRVALDES LĒMUMU PIEŅEMŠANAS PROCESĀ. LU 80. konference 30.03.2022, Riga, Latvia, INTERFRAME-LV sekcija,https://www.bvef.lu.lv/fileadmin/user_upload/LU.LV/Apaksvietnes/Fakultates/www.bvef.lu.lv/INTERFRAME_30-03-2022_final.pdf
 114. Māris Pūķis; Gundars Bērziņš; Lilita Seimuškāne; Jānis Upenieks NOMALES EFEKTS LATVIJĀ ČETROS VARAS MĒROGOS UN TĀ SAMAZINĀŠANAS IESPĒJAS. LU 80. konference 30.03.2022, Riga, Latvia, INTERFRAME-LV sekcija,https://www.bvef.lu.lv/fileadmin/user_upload/LU.LV/Apaksvietnes/Fakultates/www.bvef.lu.lv/INTERFRAME_30-03-2022_final.pdf
 115. Kate Lase EKONOMISKIE UN SOCIĀLIE IZAICINĀJUMI LATVIJAS REĢIONOS. LU 80. konference 30.03.2022, Riga, Latvia, INTERFRAME-LV sekcija,https://www.bvef.lu.lv/fileadmin/user_upload/LU.LV/Apaksvietnes/Fakultates/www.bvef.lu.lv/INTERFRAME_30-03-2022_final.pdf
 116. Larisa Bule; Inna Romānova; Ramona Rupeika-Apoga LATVIJAS PENSIJU SISTĒMAS ILGTSPĒJAS PROBLĒMAS UN IESPĒJAMIE RISINĀJUMI. LU 80. konference 30.03.2022, Riga, Latvia, INTERFRAME-LV sekcija,https://www.bvef.lu.lv/fileadmin/user_upload/LU.LV/Apaksvietnes/Fakultates/www.bvef.lu.lv/INTERFRAME_30-03-2022_final.pdf
 117. Ilze Brante; Biruta Sloka PROFESIONĀLĀS IZGLĪTĪBAS IEGULDĪJUMS NEVIENLĪDZĪBAS MAZINĀŠANĀ, UZŅĒMĒJDARBĪBAS INOVĀCIJĀ UN KONKURĒTSPĒJĀ. LU 80. konference 30.03.2022, Riga, Latvia, INTERFRAME-LV sekcija,https://www.bvef.lu.lv/fileadmin/user_upload/LU.LV/Apaksvietnes/Fakultates/www.bvef.lu.lv/INTERFRAME_30-03-2022_final.pdf
 118. Sloka, B., Tora, G., Buligina, I., Dzelme, J. Health conditions by self-evaluations changes in Latvia, 19thInternational Conference on European Processes – ICEP 2022, Kaunas University of Technology, 07.-08.04.2022, https://icepconference.ktu.edu/ https://icepconference.ktu.edu/wp-content/uploads/sites/365/2021/11/ICEP-programme-.pdf
 119. Sloka, B., Ozolina, Z. BLUE MUSSEL PRODUCTION IN THE BALTIC SEA REGION – NEAREST FUTURE FOR REALISATION OF DREAMS. SOCIAL INNOVATIONS FOR SUSTAINABLE REGIONAL DEVELOPMENT The 18th Annual International Scientific Conference 28-29, April 2022 Klaipeda University (Lithuania) https://www.ku.lt/social_innovations/wp-content/uploads/2022/04/Agenda-2022-04-28-31.pdf
 120. Beizitere, I., Sloka, B., Bistrova, J., Brence, I., Jermolajeva, E. FINANCIAL NEEDS OF MICRO-ENTERPRISES IN THE PERIOD BEFORE AND DURING THE COVID-19 CRISIS. 23rd ANNUAL INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE ECONOMIC SCIENCE FOR RURAL DEVELOPMENT2022, 12.05.2022, Latvia University of Life Sciences and Technologies, Faculty of Economics and Social Development, https://www.esaf.llu.lv/sites/esaf/files/2022-05/ESRD_2022_programma.pdf
 121. Trusina, I., Jermolajeva, E., Sloka, B. ANALYSIS OF ENERGY RESOURCES FLOOWS AS THE SUSTAINABLE DEVELOPMENT PARAMETERS. 23rd ANNUAL INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE ECONOMIC SCIENCE FOR RURAL DEVELOPMENT2022, 12.05.2022, Latvia University of Life Sciences and Technologies, Faculty of Economics and Social Development, https://www.esaf.llu.lv/sites/esaf/files/2022-05/ESRD_2022_programma.pdf
 122. Kristine Casno; Biruta Sloka. PUBLIC RECOGNITION OF THE SOCIAL ENTREPRENEURSHIP SECTOR IN LATVIA AND THE WAY FORWARD. International Conference “New Challenges in Economic and Business Development – 2022”, May 13, 2022, University of Latvia, Riga, Latvia, https://www.bvef.lu.lv/en/conf/2022-responsible-growth/
 123. Evija Dundure; Biruta Sloka. CHOICE ARCHITECTURE AS A BASIS FOR PENSION SAVINGS DECISIONS. International Conference “New Challenges in Economic and Business Development – 2022”, May 13, 2022, University of Latvia, Riga, Latvia, https://www.bvef.lu.lv/en/conf/2022-responsible-growth/
 124. Kate Lase; Biruta Sloka. OPPORTUNITIES AND CHALLENGES OF SOCIAL MEDIA USE IN MUNICIPALITIES IN LATVIA. International Conference “New Challenges in Economic and Business Development – 2022”, May 13, 2022, University of Latvia, Riga, Latvia, https://www.bvef.lu.lv/en/conf/2022-responsible-growth/
 125. Buligina, I., Sloka, B. IMPORTANCE OF DIGITAL SKILLS FOR COMPETITIVE LABOUR FORCE – CHALLENGES IN WORK-BASED LEARNING IN LATVIA, 12th International Scientific Conference „Business and Management 2022“,VILNIUS TECH, May 12, 2022 – May 13, 2022, http://bm.vgtu.lt/index.php/verslas/2022; http://bm.vgtu.lt/index.php/verslas/2022/schedConf/presentations
 126. Brante, I., Sloka, B. Selection of companies for student involvement in work-based learning. ANNUAL 28th INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE RESEARCH FOR RURAL DEVELOPMENT 2022, Jelgava, Latvia, 18 – 19 May, 2022, https://www2.llu.lv/research_conf/programme.htm
 127. Sloka, B., Tora, G., Buligina, I., Dzelme, J. Role of education in reduction of income inequalities in Latvia. ANNUAL 28th INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE RESEARCH FOR RURAL DEVELOPMENT 2022, Jelgava, Latvia, 18 – 19 May, 2022, https://www2.llu.lv/research_conf/programme.htm
 128. Stefenberga, D., Sloka, B., Rivza, B. Importance of innovations for entrepreneurship development – views of entrepreneurs in Kurzeme region. ANNUAL 28th INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE RESEARCH FOR RURAL DEVELOPMENT 2022, Jelgava, Latvia, 18 – 19 May, 2022, https://www2.llu.lv/research_conf/programme.htm
 129. Lase, K., Sloka, B. FACTORS PROMOTING SOCIAL MEDIA USE IN LOCAL GOVERNMENTS IN LATVIA, “FEB Zagreb 13th International Odyssey Conference on Economics and Business”, June 1 – 4, 2022, Akademis “Academia”, Dubrovnik and on-line, https://drive.google.com/file/d/1Vk4JZS2hy4YYid_slFyy5Dc1SvoN2XKV/view

Atvērtās piekļuves publikācijas:

Latvijas Universitātes Repozitorijs

Citas publikācijas:

Casno, K., Sloka, B., Skiltere, D. (2021). Valuable Insights into Consumer Values: The Case of Latvian Social Enterprises, Grima, S., Özen, E. and Boz, H. (Ed.) Contemporary Issues in Social Science (Contemporary Studies in Economic and Financial Analysis, Vol. 106), Emerald Publishing Limited, Bingley, pp. 341-354 (Indexed in SCOPUS). 

Dundure, E., Sloka, B. (2021). Financial Literacy Influencing Factors Analysis: Estonia, Latvia, and Lithuania Case, Grima, S., Özen, E. and Boz, H. (Ed.) Contemporary Issues in Social Science (Contemporary Studies in Economic and Financial Analysis, Vol. 106), Emerald Publishing Limited, Bingley, pp. 251-262 (Indexed in SCOPUS). 

Lase, K., Sloka, B. (2021). Digital Inequalities in Households In Latvia: Problems and Challenges, Grima, S., Özen, E. and Boz, H. (Ed.) Contemporary Issues in Social Science (Contemporary Studies in Economic and Financial Analysis, Vol. 106), Emerald Publishing Limited, Bingley, pp. 355-366 (Indexed in SCOPUS). 

Lice, A., Sloka, B. (2022). The Most Important Factors for Employers in Latvia in the Recruitment Process. International Journal of Learning and Change, 14(1), 69–86. (SCOPUS)