Prof. Margarita Dunska

BVEF profesores akadēmiskās intereses ir saistītas ar ekonomiku, starptautisko ekonomiku un finansēm. M. Dunska daudzus gadus ir viena no vadošajām ekspertēm šajos jautājumos, t. sk. Akadēmiskā informācijas centra eksperte, ir piedalījusies vairāku programmu akreditācijā citās augstskolās, ieguvusi ilggadēju pieredzi administratīvajā darbā augstākajā izglītībā. Pēdējos gados M. Dunska ir studentu skaita ziņā lielāko programmu direktore BVEF.

Prof. Viesturs Pauls Karnups

BVEF profesoram ir nopietna pieredze valsts pārvaldes darbā – bijis Pilsonības un imigrācijas departamenta direktors, Latvijas Republikas valsts ministra vietnieks, 5. Saeimas deputāts un Rīgas domes Īpašuma (Komunālā) departamenta Dzīvokļu pārvaldes priekšnieks, bet pašlaik ir LZA Konsultatīvās padomes trimdas jautājumos loceklis. Līdz 1990. gadam dzīvojis Austrālijā, bet kopš 1991. gada pastāvīgi dzīvo Latvijā. Akadēmiskās intereses ir saistītas ar ekonomikas vēsturi, Baltijas valstu ekonomiku, ekonomikas antropoloģiju, biznesa ētiku u. c. Publicējis vairākus rakstus par Latvijas ekonomikas vēsturi un starptautisko ekonomiku. V. P. Karnups ir viens no vadošajiem ekspertiem Latvijas ekonomikas vēsturē starpkaru periodā.

Prof. Baiba Šavriņa

BVEF profesore ir divu studiju programmu direktore – tās ir profesionālā maģistra studiju programma “Starptautiskais bizness”, kas bija viena no pirmajām šāda tipa programmām Latvijā, kā arī doktora studiju programmas modulis Global management and leadership ārzemju studentiem. Profesorei ir liela starptautiska pieredze, doktora grādu ekonomikā viņa ieguvusi Francijā, ir daudzu starptautisku pētniecības projektu dalībniece. Regulāri lasa lekciju ciklus ārvalstu universitātēs.

Prof. Inna Šteinbuka

BVEF profesore ir Fiskālās disciplīnas padomes priekšsēdētāja un Eiropas Komisijas (EK) vice-prezidenta Valda Dombrovska padomniece. No 2011. līdz 2018. gadam vadīja EK pārstāvniecību Latvijā. EK profesore strādāja kopš 2005. gada, bijusi Eiropas Savienības statistikas biroja “Eurostat” Ekonomiskās un reģionālās statistikas departamenta un Sociālās un informācijas sabiedrības statistikas departamenta direktore. Iepriekš Inna Šteinbuka vadīja Latvijas Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisiju, kura regulē elektrības, gāzes un telekomunikāciju tirgu, ka ari dzelzceļa un pasta pakalpojumus, bet laika no 1999.- 2001. gadam bija Starptautiska Valūtas fonda izpilddirektora vecākā padomniece Vašingtona, ASV. Prof. Inna Šteinbuka ir Latvijas Zinātņu akadēmijas īstenā locekle. Profesore ieguvusi ekonomikas doktora grādu Sanktpēterburgas Valsts ekonomikas un finanšu Universitātē. Viņas pētniecības intereses ir saistītas ar konkurētspēju, ražīgumu, nodokļiem, budžetu un fiskālo politiku.

Prof. Ērika Šumilo

BVEF profesores akadēmiskās intereses ir saistītas ar starptautisko ekonomiku, inovācijām, sociālo kapitālu un organizācijas kultūru. Vadībzinātnes un demogrāfijas promocijas padomes priekšsēdētāja. E. Šumilo ir ilggadēja starptautiska pieredze pētniecībā un akadēmiskajā darbā, kā arī vadot starptautiskus projektus. Kā Fulbright stipendiāte Veikusi pētniecību Džordžtaunas Universitātē (ASV), vadījusi projektus sadarbībā ar Halifaksas Universitātes (Kanāda), Turku Universitātes (Somija), Tartu Universitātes (Igaunija) un citu augstskolu mācībspēkiem un zinātniekiem. 

Asoc. prof. Ilona Baumane-Vītoliņa

BVEF asociētās profesores un vadošās pētnieces akadēmiskās intereses saistītas ar organizāciju teoriju, sociālo kapitālu, sociālo tīklu analīzi un inovāciju ekosistēmām, kā arī ētiku un negodīgo uzvedību. Viņa ir arī Starptautiskas Darba un Organizatorisko Vērtību Pētnieciskās Biedrības (ISSWOV  - International Society for Study of Work and Orgnizational Values) locekle un zinātniskās komitejas priekšsēdētāja. Bez tam Dr. Ilona Baumane-Vītoliņa īsteno darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” ietvaros Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansēto Atbalsts pēcdoktorantūras pētniecības īstenošanai projektu “Efektīvas inovāciju ekosistēmas izveides iespējas Baltijas valstīs” ar Valsts Izglītības un Attīstības Aģentūras līdzdalību (projekta nr. 1.1.2/16/1/001; pētniecības pieteikuma nr. 1.1.1.2/I/16/016).