Prof. Margarita Dunska

BVEF profesores akadēmiskās intereses ir saistītas ar ekonomiku, starptautisko ekonomiku un finansēm. M. Dunska daudzus gadus ir viena no vadošajām ekspertēm šajos jautājumos, t. sk. Akadēmiskā informācijas centra eksperte, ir piedalījusies vairāku programmu akreditācijā citās augstskolās, ieguvusi ilggadēju pieredzi administratīvajā darbā augstākajā izglītībā. Pēdējos gados M. Dunska ir studentu skaita ziņā lielāko programmu direktore BVEF.

Prof. Tālavs Jundzis

BVEF profesors ir  Latvijas Zinātņu akadēmijas (LZA) Baltijas stratēģisko pētījumu centra valdes priekšsēdētājs un LZA īstenais loceklis un akadēmiķis. Kopš 2016.gada maija pilda LZA ārlietu sekretāra pienākumus. Viņš ir LZP un citu valsts finansēto pētījumu projektu, programmu dalībnieks un vadītājs. Profesors ir vairāk nekā 150 rakstu, rakstu krājumu un konferenču tēžu autors. Ir NATO pētniecības stipendiāts. Profesors ir bijis Latvijas Republikas aizsardzības ministrs un Rīgas domes deputāts.  Prof. Tālavs Jundzis ir saņēmis Trīs Zvaigžņu ordeni un Viestura ordeni. 

Prof. Viesturs Pauls Karnups

BVEF profesoram ir nopietna pieredze valsts pārvaldes darbā – bijis Pilsonības un imigrācijas departamenta direktors, Latvijas Republikas valsts ministra vietnieks, 5. Saeimas deputāts un Rīgas domes Īpašuma (Komunālā) departamenta Dzīvokļu pārvaldes priekšnieks, bet pašlaik ir LZA Konsultatīvās padomes trimdas jautājumos loceklis. Līdz 1990. gadam dzīvojis Austrālijā, bet kopš 1991. gada pastāvīgi dzīvo Latvijā. Akadēmiskās intereses ir saistītas ar ekonomikas vēsturi, Baltijas valstu ekonomiku, ekonomikas antropoloģiju, biznesa ētiku u. c. Publicējis vairākus rakstus par Latvijas ekonomikas vēsturi un starptautisko ekonomiku. V. P. Karnups ir viens no vadošajiem ekspertiem Latvijas ekonomikas vēsturē starpkaru periodā.

Prof. Baiba Šavriņa

BVEF profesore ir divu studiju programmu direktore – tās ir profesionālā maģistra studiju programma “Starptautiskais bizness”, kas bija viena no pirmajām šāda tipa programmām Latvijā, kā arī doktora studiju programmas modulis Global management and leadership ārzemju studentiem. Profesorei ir liela starptautiska pieredze, doktora grādu ekonomikā viņa ieguvusi Francijā, ir daudzu starptautisku pētniecības projektu dalībniece. Regulāri lasa lekciju ciklus ārvalstu universitātēs.

Prof. Ērika Šumilo

BVEF profesores akadēmiskās intereses ir saistītas ar starptautisko ekonomiku, inovācijām, sociālo kapitālu un organizācijas kultūru. Vadībzinātnes un demogrāfijas promocijas padomes priekšsēdētāja. E. Šumilo ir ilggadēja starptautiska pieredze pētniecībā un akadēmiskajā darbā, kā arī vadot starptautiskus projektus. Kā Fulbright stipendiāte Veikusi pētniecību Džordžtaunas Universitātē (ASV), vadījusi projektus sadarbībā ar Halifaksas Universitātes (Kanāda), Turku Universitātes (Somija), Tartu Universitātes (Igaunija) un citu augstskolu mācībspēkiem un zinātniekiem. 

Asoc. prof. Ilona Baumane-Vītoliņa

BVEF asociētās profesores un vadošās pētnieces akadēmiskās intereses saistītas ar organizāciju teoriju, sociālo kapitālu, sociālo tīklu analīzi un inovāciju ekosistēmām, kā arī ētiku un negodīgo uzvedību. Viņa ir arī Starptautiskas Darba un Organizatorisko Vērtību Pētnieciskās Biedrības (ISSWOV  - International Society for Study of Work and Orgnizational Values) locekle un zinātniskās komitejas priekšsēdētāja. Bez tam Dr. Ilona Baumane-Vītoliņa īsteno darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” ietvaros Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansēto Atbalsts pēcdoktorantūras pētniecības īstenošanai projektu “Efektīvas inovāciju ekosistēmas izveides iespējas Baltijas valstīs” ar Valsts Izglītības un Attīstības Aģentūras līdzdalību (projekta nr. 1.1.2/16/1/001; pētniecības pieteikuma nr. 1.1.1.2/I/16/016).