Programma

Sekcijas sēdes ieraksts: https://www.youtube.com/watch?v=BO7DnyVkQ60

10.00-10.10

Projekta “reCOVery-LV” būtība un galvenie rezultāti

Vadītāja: Prof. Inna Šteinbuka

10.10-11.00

Iespējas un riski tautsaimniecības stresa apstākļos

 

Gundars Bērziņš

Uzņēmumu atbalsta dimensijas Covid-19 pandēmijas apstākļos

 

Aldis Austers

Tautsaimniecības atbalsta instrumenti sabiedrības vērtējumā

 

Vineta Kleinberga, Andris Sprūds, Kārlis Bukovskis, Māris Anžāņs, Aleksandra Bērziņa-Čerenkova

Starptautiskās attīstības scenāriji un Latvijas iespējas

 

Edvīns Danovskis

Digitālo tehnoloģiju izmantošana valsts pārvaldē pēcpandēmijas apstākļos

11.00-12.00

Produktivitātes celšanas izaicinājumi

 

Jānis Priede

Eiropas izaicinājumi produktivitātes celšanai COVID-19 apstākļos. 

 

 

Oļegs Baranovs,

J. Salmiņš, I. Skribāne

Latvijas produktivitātes attīstības tendences, izaicinājumi un iespējas.

 

Oļegs Krasnopjorovs

Valsts atbalsta kritēriji uzņēmumiem no produktivitātes veicināšanas aspekta

Criteria for companies to receive state support: productivity enhancement point of view

 

Jūlija Bistrova

Natalja Lāce

Uzņēmumu krīzes noturība un konkurētspēja

12.00-13.00

Tautsaimniecības strukturālā transformācija

 

Baiba Rivža,

M. Krūzmētra, A. Zvirbule

Aktīva rīcība – ceļš uz tautsaimniecības sistēmas saturiskās un lokālā struktūras pārmaiņām.

 

Olga Bogdanova

Infrastruktūra kā tautsaimniecības strukturālās transformācijas stūrakmens.

 

Irina Pilvere

Vietējās pārtikas ķēdes krīzes un pēckrīzes laikā Latvijā

 

Ina Gudele, Ieva Brence

Digitalizācija un tās izaicinājumi papīra aprites samazināšanā

13.00-13.30

Papildu referāti

 

 

Ilmārs Rimšēvičs

Covid-19 ierobežojošie pasākumi un to ekonomiskā ietekme

 

Inese Āboliņa

Digitālā transformācija aviācijas nozarē: Covid-19 laikā iegūtas mācības, lai modernizētu un automatizētu procesus starptautiskajā lidostā Rīga

 

Ilona Dubra, Daniils Vladimirovs

Post Covid-19 Business Environment: Turn massive challenges into meaningful change

13.30-13.--

Noslēgums

Saite uz Zoom platformu: 

https://us02web.zoom.us/j/86893960478?pwd=RmdVL29VVTgxSXVieURRSUpDa2xhZz09

Meeting ID: 868 9396 0478

Passcode: 226045