LATVIJAS UNIVERSITĀTE UN RĪGAS TEHNISKĀ UNIVERSITĀTE AICINA STUDENTUS PIETEIKTIES ZINĀTNISKAJAI KONFERENCEI

Latvijas Universitātes Biznesa, vadības un ekonomikas fakultāte (LU BVEF) sadarbībā ar Rīgas Tehniskās Universitātes Inženierekonomikas un vadības fakultāti (RTU IEVF) rīkoja studentu zinātnisko konferenci, kas norisinājās no 22. aprīļa līdz 26. aprīlim! 

Konferences darbs tika plānots piecās sekcijās: Aktuālie izaicinājumi ekonomikā, Bizness, vadība un mārketings, Finanšu un grāmatvedības aktualitātes Latvijā, Eiropā un pasaulē, Globālās ekonomikas izaicinājumi, Contemporary Issues in Business and Economics (angļu valodā). 

Studentu zinātniskajā konferencē tika aicināti piedalīties bakalaura un maģistra studiju programmu studenti, kuriem tā bija lieliska iespēja vēl pirms noslēguma darbu aizstāvēšanas prezentēt savus bakalaura un maģistra diplomdarbus. Visi kopsavilkumi tiks publicēti fakultāšu interneta mājaslapās. Labākie tiks aicināti iesniegt rakstus publicēšanai LU un RTU zinātniskajos žurnālos.

 

Labākās prezentācijas Studentu zinātniskajā konferencē 2024:

 

Kitija Kupše

"SPSGS 1 "Finanšu pārskatu sniegšana" prasību piemērošanas analīze Eiropas Savienības aģentūrās Baltijas valstīs"

Konferences sekcijā "Finanšu un grāmatvedības aktualitātes Latvijā, Eiropā un pasaulē"

Terēze Meire

“Pacientu drošības sistēmas pilnveide un integrācija specializētā slimnīcā”

Konferences sekcija "Bizness, vadība un mārketings"

Kopsavilkuma paraugs pieejams šeit.

Konferences programma