Latvijas Universitāte un Rīgas Tehniskā Universitāte aicina studentus pieteikties attālinātajai zinātniskajai konferencei

Latvijas Universitātes Biznesa, vadības un ekonomikas fakultāte (LU BVEF) sadarbībā ar Rīgas Tehniskās Universitātes Inženierekonomikas un vadības fakultāti (RTU IEVF) rīko studentu zinātnisko konferenci, kas norisināsies 2020.gada 6.maijā attālināti. Studenti konferencei pieteikties var no 2020.gada 3.februāra līdz 30.aprīlim. Dalība konferencē ir bezmaksas un labāko referātu autoriem sniegs iespēju iegūt vērtīgas balvas.

Studentu zinātniskajā konferencē ir aicināti piedalīties bakalaura un maģistra studiju programmu studenti, kuriem tā ir lieliska iespēja vēl pirms noslēguma darbu aizstāvēšanas prezentēt savus bakalaura un maģistra diplomdarbus. Studenti konferencei varēs pieteikties un kopsavilkumus iesniegt līdz 30.aprīlim. Visi kopsavilkumi tiks publicēti fakultāšu interneta mājaslapās. Labākie tiks aicināti iesniegt rakstus publicēšanai LU un RTU zinātniskajos žurnālos.

Kopsavilkuma paraugs ir pieejams šeit

Konferences programma

Trešdiena, 2020.gada 6 maijs, 16.00 – 19.00

Sekcijas vadītāji: prof.Inna Romānova, asoc.prof. Armands Auziņš

Vieta: tiešsaistē (Zoom platformā: https://rtucloud1.zoom.us/j/94977161481)

 

Rasulbek Murodov

ASSESSMENT OF THE SCENARIOS FOR THE DEVELOPMENT OF THE ELECTRIC VEHICLE MARKET IN LATVIA

Zilola Melieva

WHAT FASHION RETAILERS KNOW ABOUT THEIR CUSTOMERS

Zilola Melieva

PRODUCT EXPANSION

Satenik Avetisyan

THE INTERNATIONAL SANCTIONS AS A POLITICAL TOOL FOR SAFEGUARDING EU`S VALUES

Krista Kristiāna Briņķe

UZŅĒMUMA ATTĪSTĪBAS STRATĒĢIJAS IZSTRĀDE STARPTAUTISKĀ TIRGŪ

Ēriks Bunclers

SIA LINEARIS PAKALPOJUMA VEICINĀŠANAS IESPĒJAS ĀRVALSTU TIRGOS UN NĀKOTNES TENDENCES

Laura Jermacāne

APTIEKAS DARBĪBAS STRATĒĢIJAS IZSTRĀDE

Sabīne Anete Vasina

VADĪTĀJU IENĀKUMU UN NODARBINĀTĪBAS ANALĪZE DZIMUMU UN NOZARU GRIEZUMĀ LATVIJĀ

Evija Anca

SOCIĀLĀ UZŅĒMĒJDARBĪBA LATVIJĀ – DARBA IESPĒJAS PERSONĀM AR GARĪGA RAKSTURA TRAUCĒJUMIEM

Kristīne Griga

PUBLISKO ĒKU EKSPLUATĀCIJAS UZRAUDZĪBAS PROCESA PILNVEIDE UN EFEKTIVITĀTE

Trešdiena, 2020.gada 6 maijs, 16.00 – 19.00

Sekcijas vadītāji:  prof.Andrejs Cekuls, doc. Rita Greitāne

Vieta: tiešsaistē (Zoom platformā: https://rtucloud1.zoom.us/j/96786284939)

Beāte Šīmane

PĀRMAIŅU VADĪBA STARPTAUTISKAJĀ BIZNESA PAKALPOJUMU CENTRĀ

Anete Eglīte

MĀKSLĪGĀ INTELEKTA IZMANTOŠANA LATVIJAS UZŅĒMUMU MĀRKETINGA KOMUNIKĀCIJĀ

Laura Dziļuma

DIGITĀLAIS MĀRKETINGS KĀ RĪKS BEZIEPAKOJUMU PREČU VEIKALU ATTĪSTĪBAI UN KOMUNIKĀCIJAI AR PATĒRĒTĀJIEM LATVIJAS TIRGŪ

Olga Jasjuļaņeca

LIETOTĀJORIENTĒTAS PIEEJAS IZVĒRTĒJUMS E-PAKALPOJUMU PORTĀLĀ “LATVIJA.LV”

Diāna Osīte

SOCIĀLO TĪKLU MĀRKETINGA DARBĪBA UN NOZĪME LATVIJAS UNIVERSITĀTES STUDENTIEM

Liene Kaibe

VIRTUĀLO ASISTENTU IZMANTOŠANAS IESPĒJAS LATVIJAS UZŅĒMUMU DIGITĀLĀ MĀRKETINGA STRATĒĢIJĀ

Andrejs Hrolovičs

ELEKTROAUTOMOBĪĻU ATTĪSTĪBAS PERSPEKTĪVAS NO MĀRKETINGA VIEDOKĻA

Samanta Sproģe

MAZUMTIRDZNIECĪBAS UZŅĒMUMA “ATU DUTY FREE” MĀRKETINGA KOMUNIKĀCIJU IESPĒJAS

Nora Batraga

PERSONISKĀ APKALPOŠANA „APRANGA GROUP” APĢĒRBU VEIKALOS

Rūta Kažemaka

LIELAS INFORMĀCIJAS PLŪSMĀ ATRAST PIEMĒROTĀKO STRATĒĢISKĀS ATTĪSTĪBAS VIRZIENU KOSMĒTIKAS NOZARES UZŅĒMUMAM