UNIVERSITY OF LATVIA AND RIGA TECHNICAL UNIVERSITY INVITE STUDENTS TO PARTICIPATE IN THE STUDENT SCIENTIFIC CONFERENCE

Faculty of Business, Management and Economics (University of Latvia, UL FBME) in co-operation with the Faculty of Engineering Economics and Management (Riga Technical University, RTU FEEM) is organizing the Student Scientific Conference, which will be held online on 6th of May, 2020. The registration for the Conference is open from the 3rd of February till the 30th of April, 2020. Participation in the conference is free. The authors of the best reports will get valuable prizes.

The Faculty of Business, Management and Economics (University of Latvia) and the Faculty of Engineering Economics and Management (Riga Technical University) invite students of Bachelor and Master Study programmes to participate in the Student Scientific Conference, which is a great opportunity to present and discuss their research before defending the final Bachelor and Master thesis. Students will be able to apply for the conference and submit abstracts by April 30. All abstracts will be published on the websites of both Faculties. The best will be invited to submit scientific papers for publication in the UL and RTU scientific journals.

Abstract template is available here.

Conference programme

Wednesday, 6th of May, 2020, 16:00 – 19:00

Session chairs: prof.Inna Romānova, assoc.prof. Armands Auziņš

Venue: online conference (Zoom platform: https://rtucloud1.zoom.us/j/94977161481)

 

Rasulbek Murodov

ASSESSMENT OF THE SCENARIOS FOR THE DEVELOPMENT OF THE ELECTRIC VEHICLE MARKET IN LATVIA

Zilola Melieva

WHAT FASHION RETAILERS KNOW ABOUT THEIR CUSTOMERS

Zilola Melieva

PRODUCT EXPANSION

Satenik Avetisyan

THE INTERNATIONAL SANCTIONS AS A POLITICAL TOOL FOR SAFEGUARDING EU`S VALUES

Krista Kristiāna Briņķe

UZŅĒMUMA ATTĪSTĪBAS STRATĒĢIJAS IZSTRĀDE STARPTAUTISKĀ TIRGŪ

Ēriks Bunclers

SIA LINEARIS PAKALPOJUMA VEICINĀŠANAS IESPĒJAS ĀRVALSTU TIRGOS UN NĀKOTNES TENDENCES

Laura Jermacāne

APTIEKAS DARBĪBAS STRATĒĢIJAS IZSTRĀDE

Sabīne Anete Vasina

VADĪTĀJU IENĀKUMU UN NODARBINĀTĪBAS ANALĪZE DZIMUMU UN NOZARU GRIEZUMĀ LATVIJĀ

Evija Anca

SOCIĀLĀ UZŅĒMĒJDARBĪBA LATVIJĀ – DARBA IESPĒJAS PERSONĀM AR GARĪGA RAKSTURA TRAUCĒJUMIEM

Kristīne Griga

PUBLISKO ĒKU EKSPLUATĀCIJAS UZRAUDZĪBAS PROCESA PILNVEIDE UN EFEKTIVITĀTE

Wednesday, 6th of May, 2020, 16:00 – 19:00

Session chairs: prof.Andrejs Cekuls, assist.prof. Rita Greitāne

Venue: online conference (Zoom platform: https://rtucloud1.zoom.us/j/96786284939)

 

Beāte Šīmane

PĀRMAIŅU VADĪBA STARPTAUTISKAJĀ BIZNESA PAKALPOJUMU CENTRĀ

Anete Eglīte

MĀKSLĪGĀ INTELEKTA IZMANTOŠANA LATVIJAS UZŅĒMUMU MĀRKETINGA KOMUNIKĀCIJĀ

Laura Dziļuma

DIGITĀLAIS MĀRKETINGS KĀ RĪKS BEZIEPAKOJUMU PREČU VEIKALU ATTĪSTĪBAI UN KOMUNIKĀCIJAI AR PATĒRĒTĀJIEM LATVIJAS TIRGŪ

Olga Jasjuļaņeca

LIETOTĀJORIENTĒTAS PIEEJAS IZVĒRTĒJUMS E-PAKALPOJUMU PORTĀLĀ “LATVIJA.LV”

Diāna Osīte

SOCIĀLO TĪKLU MĀRKETINGA DARBĪBA UN NOZĪME LATVIJAS UNIVERSITĀTES STUDENTIEM

Liene Kaibe

VIRTUĀLO ASISTENTU IZMANTOŠANAS IESPĒJAS LATVIJAS UZŅĒMUMU DIGITĀLĀ MĀRKETINGA STRATĒĢIJĀ

Andrejs Hrolovičs

ELEKTROAUTOMOBĪĻU ATTĪSTĪBAS PERSPEKTĪVAS NO MĀRKETINGA VIEDOKĻA

Samanta Sproģe

MAZUMTIRDZNIECĪBAS UZŅĒMUMA “ATU DUTY FREE” MĀRKETINGA KOMUNIKĀCIJU IESPĒJAS

Nora Batraga

PERSONISKĀ APKALPOŠANA „APRANGA GROUP” APĢĒRBU VEIKALOS

Rūta Kažemaka

LIELAS INFORMĀCIJAS PLŪSMĀ ATRAST PIEMĒROTĀKO STRATĒĢISKĀS ATTĪSTĪBAS VIRZIENU KOSMĒTIKAS NOZARES UZŅĒMUMAM