Master's study programmes

The Faculty of Business, Management and Economics offers 2 programmes entirely in English to applicants from all over the world. Study groups include full time students and incoming international exchange students, in order to provide a worldwide intercultural perspective and experience to all students.

Study programmes:

DOKUMENTU PIEŅEMŠANA AUGSTĀKĀ LĪMEŅA STUDIJĀM BVEF 2023

Studiju programma

Dokumentu pieņemšana

Ekonomikas maģistra SP

03.07.-14.07., 324., Aspazijas bulv.5,  Pirmdien, otrdien, ceturtdien  15:00-19:00,
piektdien  10:00-14:00
(Pretendenti uz ārpuskonkursa* reģistrāciju iesniedz dokumentus 03.07. -07.07.)
Elektroniskā pieteikšanās (LU absolventiem sākot no 2003.gada) 03.07.-13.07.
(Pretendentiem uz ārpuskonkursa* reģistrāciju 03.07. -07.07.)

Vadības zinības maģistra SP
Finanšu ekonomika profesionālās augstākās izglītības maģistra SP
Grāmatvedība un audits maģistra SP
Eiropas studijas un ekonomiskā  diplomātija maģistra SP
MBA International business
Sabiedrības vadības maģistra SP
Projektu vadīšana profesionālās augstākās izglītības maģistra SP

*Maģistra studiju programmā “Ekonomika” (6 budžeta vietas) un maģistra studiju programmā “Vadības zinības” (12 vietas) tiesības pretendēt uz ārpuskonkursa * reģistrāciju ir 2022./2023. akad. gada BVEF absolventiem, kuriem vidējā svērtā atzīme pamatstudijās nav zemāka par 8 un bakalaura darba vai diplomdarba vērtējums nav zemāks par 8. 

IESTĀJPĀRBAUDĪJUMI-Augstākā līmeņa studijas BVEF

Studiju programma Iestājpārbaudījumu laiks
Ekonomikas maģistra SP 17.07. plkst. 11.00, 306.telpa, Aspazijas bulv.5. 
Vadības zinības maģistra SP 17.07. plkst. 10.00, 404.telpa, Aspazijas bulv.5.
Finanšu ekonomika profesionālās augstākās izglītības maģistra SP 17.07. plkst. 12.00, 305.telpa, Aspazijas bulv.5.
Grāmatvedība un audits maģistra SP 17.07. plkst. 10.00, 412.telpa, Aspazijas bulv.5.
Eiropas studijas un ekonomiskā diplomātija maģistra SP 17.07. no plkst. 9:00, attālināti
MBA International business 17.07. plkst. 11.00, 407.telpa, Aspazijas bulv.5.
Sabiedrības vadības maģistra SP 17.07. plkst. 11.00, 416.telpa, Aspazijas bulv.5.
Projektu vadīšana profesionālās augstākās izglītības maģistra SP
 
-
 

REĢISTRĀCIJA AUGSTĀKĀ LĪMEŅA STUDIJAS BVEF 2023

Studiju programma Rezultātu paziņošana un Reģistrācija
Ekonomikas maģistra SP 

Par tiesībām reģistrēties ārpuskonkursa* kārtībā - 10. jūlijā
Studiju programmās, kurās nav noteikti iestājpārbaudījumi - 17. jūlijā

Studiju programmās, kurās ir noteikti iestājpārbaudījumi - pēc iestājpārbaudījumu rezultātu apstiprināšanas.

Reģistrācija no 18.07. līdz 21.07.; (ārpuskonkursa* reģistrācija  no 10.07.noteiktajos laikos līdz 21.07. plkst.12:00):
otrdien,  trešdien, ceturtdien: 15:00-19:00;piektdien: 10:00-14:00
Aspazijas bulv.5, 324.telpa

Vadības zinības maģistra SP
Finanšu ekonomika profesionālās augstākās izglītības maģistra SP
Grāmatvedība un audits augstākās izglītības maģistra SP
Eiropas studijas un ekonomiskā diplomātija  maģistra SP
MBA International business
Sabiedrības vadības maģistra SP
Projektu vadīšana profesionālās augstākās izglītības maģistra SP

*Maģistra studiju programmā “Ekonomika” (6 budžeta vietas) un maģistra studiju programmā “Vadības zinības” (12 vietas) tiesības pretendēt uz ārpuskonkursa * reģistrāciju ir 2021./2022. akad. gada BVEF absolventiem kuriem vidējā svērtā atzīme pamatstudijās nav zemāka par 8 un bakalaura darba vai diplomdarba vērtējums nav zemāks par 8.