LU 82. Starptautiskā zinātniskā konference

No 2024.gada janvāra līdz aprīlim jau 82. reizi Latvijas Universitātē (LU) norisināsies ikgadējā zinātniskā konference. LU konference ir kļuvusi par neatņemamu zinātniskās dzīves sastāvdaļu, kas nes līdzi gandrīz gadsimtu ilgas tradīcijas. Tradicionāli konferences darbs tiek organizēts sekciju sēdēs 4 zinātņu nozaru blokos (Dabas zinātnes, Humanitārās zinātnes, Medicīnas un veselības zinātnes, un Sociālās zinātnes), 12 prioritārās pētniecības tēmās un starpdisciplināri.

LU 82. Starptautiskās zinātniskās konferences ietvaros LU Biznesa, vadības un ekonomikas fakultātē (BVEF) tiek organizēta plenārsēde „BIZNESS. VADĪBA. EKONOMIKA.” un 11 sekciju sēdes. Plenārsēde un sekciju sēdes notiks klātienē vai tiešsaistē. 

Plenārsēde notiks 2024. gada 22. februārī plkst. 10.30 225.auditorijā, Aspazijas bulvārī 5, Rīgā.. To vadīs LU BVEF zinātņu prodekāne, profesore Inna Romānova.  Plenārsēdē uzstāsies: 

- Mihails Kozlovs, Eiropas Revīzijas palātas loceklis "Kur esam ceļā uz ES klimata politikas mērķu sasniegšanu?"

- Dr.Gundars Bērziņš, BVEF dekāns, profesors "Zaļais kurss un modelēšanas nozīme mērķa rezultātu sasniegšanai"

- Dr.Baiba Šavriņa, BVEF profesore "Universitāte un tās trešā misija"

Konferencē aicināti piedalīties visi interesenti – studenti, mācībspēki un pētnieki no visām Latvijas augstskolām, zinātniskajām institūcijām, uzņēmumu un organizāciju pārstāvji, kā arī ārvalstu speciālisti starptautiskajās konferences sekcijās. Laipni aicināti visi interesenti gan kā dalībnieki ar referātiem, gan kā klausītāji un diskusiju dalībnieki.

Dalība konferencē ir bezmaksas. Reģistrācija konferencei: https://conferences.lu.lv/category/146/

Kopsavilkums

Kopsavilkums (līdz 250 vārdiem) atspoguļo pētījuma būtību, saturu un galvenos pētījuma rezultātus. Kopsavilkumā jāiekļauj problēmas pamatojums, mērķis, izmantotās pētījuma metodes, galvenie pētījuma rezultāti un secinājumi. Atslēgvārdi: maksimāli 5 atslēgvārdi.

Konferences sekcijas: 

Datums

Laiks

Norises vieta

Sekcijas nosaukums

Sekcijas vadītāji

Valoda

Reģistrācija

18. janvāris 15:00 423.telpā, Aspazijas bulvārī 5

Impact of Globalization to National Economies and Business

profesore Baiba Šavriņa, profesors Jozef Neuert
angļu https://conferences.lu.lv/category/146/
25. janvāris 10:00-13:00 Tiešsaistē - MS Teams Biznesa un organizāciju vadīšanas aktualitātes / Various Issues of Business and Organization Management
profesors Andrejs Cekuls
latviešu / angļu https://conferences.lu.lv/category/146/
30. janvāris 10:00-13:00 Tiešsaistē - MS Teams Mārketings un inovācijas
profesore Anda Batraga, asoc. profesore Jeļena Šalkovska, Innomatrix valdes locekle Līga Brasliņa
latviešu https://conferences.lu.lv/category/146/
15. februāris 10:00-13:00 322.telpā, Aspazijas bulvārī 5 Uzņēmējdarbības un vadības dažādi aspekti / Different Aspects of Entrepreneurship and Management profesore Biruta Sloka, CSP vadītāja Aija Žīgure latviešu / angļu https://conferences.lu.lv/category/146/
15. februāris 14:00-16:00 423.telpā, Aspazijas bulvārī 5 Digitālā transformācija Latvijā: iespējas un izaicinājumi profesore Sandra Jēkabsone latviešu https://conferences.lu.lv/category/146/
22. februāris 10.30 225.telpā, Aspazijas bulvārī 5 Plenārsēde „BIZNESS. VADĪBA. EKONOMIKA.”

Profesore Inna Romānova

latviešu https://conferences.lu.lv/category/146/
5. aprīlis 10:00-14:00 322.telpā, Aspazijas bulvārī 5 Ilgtspējīga attīstība: izaicinājumi un nākotnes iespējas / Sustainable Development: Challenges and Future Opportunities lektors Mārtiņš Danusēvičs, EBES biedre, RSU docente, Dr.oec. Santa Bormane latviešu / angļu https://conferences.lu.lv/category/146/
23. februāris 15:00–20:00 Tiešsaistē - ZOOM platformā Cilvēkfaktors, ergonomika un darba vide, industriālā inženierija / Human Factors, Ergonomics and Work Environment, Industrial Engineering profesors Henrijs Kaļķis, Emer. profesore Ženija Roja latviešu / angļu https://conferences.lu.lv/category/146/
1. marts 10:00-13:00 324.telpā, Aspazijas bulvārī 5 Ekonomisko sistēmu modelēšana un viedā transformācija / Modelling and smart transformation of economic systems.
Latvijas Produktivitātes institūta (LU domnīca “LV PEAK”) konferences sekcija  
docents Oļegs Krasnopjorovs, asoc. profesore Olga Bogdanova latviešu / angļu https://conferences.lu.lv/category/146/
15. marts 11.00 423.telpā, Aspazijas bulvārī 5 XXI gs. finanses: tendences, izaicinājumi un perspektīvas profesore Irina Solovjova,  asoc. profesore Aina Joppe latviešu https://conferences.lu.lv/category/146/
21. marts 13:00–18:00 305.telpā, Aspazijas bulvārī 5 Demogrāfisko izmaiņu risinājumi sabiedrības ilgtspējīgas attīstības veicināšanai / Solutions for demographic changes to foster the sustainable development of society profesors Juris Krūmiņš, Lietuvas Sociālo pētījumu centrs, profesore Sarmīte Mikuļoniene latviešu / angļu https://conferences.lu.lv/category/146/
27. marts 10:00 Tiešsaiste un 322.telpā, Aspazijas bulvārī 5 Resilient universities and resilient communities Prof.Baiba Šavriņa, University of Latvia, Prof.Guido Amoretti, University of Genoa angļu https://conferences.lu.lv/category/146/
9. aprīlis 12.00–16.00 Tiešsaistē Pārmaiņas un izaicinājumi sociālā attīstībā un nodarbinātībā: Eiropa un Āzija / Driving changes and challenges of social development and employment: Europe and Asia lektore Kristīne Bērziņa-Cunska angļu https://conferences.lu.lv/category/146/

Ja Jums rodas jautājumi saistībā ar LU konferences sekcijām Biznesa, vadības un ekonomikas fakultātē, lūdzu, sazinieties ar Kristīni Liepiņu: kristine.liepina@lu.lv