No 2023.gada februāra līdz maija beigāmi jau 81. reizi Latvijas Universitātē (LU) norisināsies ikgadējā zinātniskā konference. LU konference ir kļuvusi par neatņemamu zinātniskās dzīves sastāvdaļu, kas nes līdzi gandrīz gadsimtu ilgas tradīcijas. Tradicionāli konferences darbs tiek organizēts sekciju sēdēs 4 zinātņu nozaru blokos (Dabas zinātnes, Humanitārās zinātnes, Medicīnas un veselības zinātnes, un Sociālās zinātnes), 12 prioritārās pētniecības tēmās un starpdisciplināri.

LU 81. Starptautiskās zinātniskās konferences ietvaros LU Biznesa, vadības un ekonomikas fakultātē (BVEF) tiek organizēta plenārsēde „BIZNESS. VADĪBA. EKONOMIKA.” un 11 sekciju sēdes. Plenārsēde un sekciju sēdes notiks klātienē vai tiešsaistē. 

Plenārsēde notiks 2023. gada 24. februārī plkst. 10.00 tiešsaistē. To vadīs LU BVEF zinātņu prodekāne, profesore Inna Romānova, bet tajā uzstāsies Vītauta Dižā universitātes profesors  un Baltijas pētniecības programmas projekta EmpowerVET vadītājs Vidmantas Tūtlys (Lietuva). Viņa uzstāšanās temats angļu valodā būs PRACTICES OF VET PROVIDERS OF LITHUANIA IN EMPOWERING EMPLOYABILITY OF VULNERABLE STUDENTS. Tāpat plenārsēdē uzstāsies LU BVEF dekāns prof.Gundars Bērziņš ar referātu "Youth’s Perceptions of Latvian Economic Future". 

Zoom saite: https://lu-lv.zoom.us/j/96922976070

Konferencē aicināti piedalīties visi interesenti – studenti, mācībspēki un pētnieki no visām Latvijas augstskolām, zinātniskajām institūcijām, uzņēmumu un organizāciju pārstāvji, kā arī ārvalstu speciālisti starptautiskajās konferences sekcijās. Laipni aicināti visi interesenti gan kā dalībnieki ar referātiem, gan kā klausītāji un diskusiju dalībnieki.

Dalība konferencē ir bezmaksas. 

Kopsavilkums

Kopsavilkums (līdz 250 vārdiem) atspoguļo pētījuma būtību, saturu un galvenos pētījuma rezultātus. Kopsavilkumā jāiekļauj problēmas pamatojums, mērķis, izmantotās pētījuma metodes, galvenie pētījuma rezultāti un secinājumi. Atslēgvārdi: maksimāli 5 atslēgvārdi

Konferences sekcijas: 

Datums

Laiks

Norises vieta

Sekcijas nosaukums

Sekcijas vadītāji

Valoda

Reģistrācija

24. februārī 10.00 Tiešsaistē Plenary session „BIZNESS. VADĪBA. EKONOMIKA.”

Profesore Inna Romānova

angļu  

19. janvāris

10.00

Tiešsaistē

Biznesa un organizāciju vadīšanas aktualitātes / Various Issues of Business and Organization Management

Profesors Andrejs Cekuls

latviešu, angļu

Līdz 12. janvārim 

ŠEIT

26.janvāris

15.00

Tiešsaistē

Impact of Globalization to National Economies and Business

Profesore Baiba Šavriņa, profesors Jozef Neuert

angļu

Līdz 19. janvārim

ŠEIT

27.janvāris

10.00

Tiešsaistē

Mārketings un inovācijas

Profesore Anda Batraga, asoc. profesore Jeļena Šalkovska, Innomatrix valdes locekle Līga Brasliņa

latviešu

Līdz 26.janvārim

ŠEIT

16.februāris

10.00

Tiešsaistē

Uzņēmējdarbības un vadības dažādi aspekti / Different Aspects of Entrepreneurship and Management

Profesore Biruta Sloka, CSP vadītāja Aija Žīgure

latviešu, angļu

Līdz 9.februārim

ŠEIT

17.februāris

15.00

Jelgavas iela 1, 702.telpa vai tiešsaistē

Cilvēkfaktors, ergonomika un darba vide, industriālā inženierija

Profesore Ženija Roja, profesors Henrijs Kaļķis

latviešu

Līdz 10.februārim

ŠEIT

24.februāris

12.00

Aspazijas bulvāris 5 un tiešsaistē

Latvijas tautsaimniecības izaicinājumi digitālās ekonomikas laikmetā

Profesore Sandra Jēkabsone

latviešu

Līdz 17.februārim

ŠEIT

17. marts

13.00

Aspazijas bulvāris 5, 423. telpa

XXI gs. finanses: tendences, izaicinājumi un perspektīvas

Profesore Irina Solovjova,  asoc. profesore Aina Joppe

latviešu

Līdz 10.martam

ŠEIT

27. marts

14.00

ES māja, Aspazijas bulv. 28 un tiešsaistē

Veiksmīga enerģētikas transformācija: plaisa starp ambīcijām un rīcību  /  Successful Energy Transition: Gap between Ambition and Action

Profesore Inna Šteinbuka, asoc. profesore Olga Bogdanova

latviešu, angļu

Līdz 20.martam

ŠEIT

30.marts 12.00 Tiešsaistē

Economic and Employment Challenges in the Diverse Asia / Ekonomikas un nodarbinātības izaicinājumi daudzveidīgajā Āzijā

Lektore Kristīne Bērziņa  latviešu, angļu

Līdz 23.martam

ŠEIT

21.aprīlis

10.00

Aspazijas bulvāris 5, 324.auditorija

Iedzīvotāji un attīstība / Population and Development

Profesors Juris Krūmiņš un Lietuvas Sociālo pētījumu centra  vadošā pētniece Sarmīte Mikuļoniene

latviešu, angļu

Līdz 14.aprīlim

ŠEIT

15.jūnijs 12.00

Jelgavas iela 3

Biznesa simulācijas spēles un geimifikācija mācību procesā/Business simulation games un gamification in learning

Profesore Daina Šķiltere, VUMC direktore Irina Bausova

latviešu, angļu

Līdz 10.jūnijam

ŠEIT

Ja Jums rodas jautājumi saistībā ar LU konferences sekcijām Biznesa, vadības un ekonomikas fakultātē, lūdzu, sazinieties ar Kristīni Liepiņu: kristine.liepina@lu.lv