Par projektu vadības zinātnisko institūtu

Informācija tiek papildināta

Projektu vadības zinātniskais institūts ir BVEF struktūrvienība, kurā darbojas  fakultātes  vadošie pētnieki, pētnieki un zinātniskie asistenti. 

 

Institūta direktora p.i., Silvija Bruņa

Tālr.:67034702 E-pasts: silvija.bruna@lu.lv

 

Adrese

Projektu vadības zinātniskais institūts

Biznesa, vadības un ekonomikas fakultāte

Latvijas Universitāte

Aspazijas bulv. 5

Rīga, LV-1050

Latvija