Reģistrācija/ Registration

Reģistrācija studentu zinātniskajai konferencei/ Registration for the Student Scientific Conference