Vadītājas: LZA akadēmiķe, LLU profesore Baiba Rivža, LU profesore Inna Romānova

Norises vieta: Aspazijas bulvāris 5, 322.auditorija

Laiks: 22.03.2019. 10:00

 

Elīna Petrovska

Valdības centra loma valsts ilgtspējas nākotnes izaicinājumu noteikšanā

Baiba Rivža

INTERFRAME būtība un izaicinājumi

Inga Jēkabsone

Materiālā nenodrošinātība Latvijas reģionos: statistikas datu analīze

Biruta Sloka, Juris Dzelme, Ginta Tora, Ilze Buligina, Emīls Volgasts

Latvijas iedzīvotāju izglītības līmeņa ietekmes uz dažādiem sociālajiem aspektiem zemo ienākumu kvintilēs

Ramona Rupeika-Apoga, Inna Romānova, Larisa Bule, Gundars Bērziņš

Sabiedrības novecošana un noslāņošanās

Larisa Bule, Inna Romānova, Ramona Rupeika-Apoga

Assessment of Latvian Pension System in the Context of European Pillar of Social Rights

Zaiga Oborenko, Baiba Rivža

Cilvēku ar invaliditāti nodarbinātības iespējas sociālajos uzņēmumos Latvijā

Sabīne Anete Vasina, Biruta Sloka

Sieviešu un vīriešu darba samaksas atšķirības Latvijā

Kate Čipāne

The role of income level in consumer decision making process when shopping online

Edmunds Jansons, Baiba Rivža

Augstākā izglītība reģionu depopulācijas kontekstā

Ilze Buligina, Biruta Sloka

Darba vidē balstītas mācības konkurētspējīga darbaspēka sagatavošanai

Evija Rūsīte

Zinātniskās darbības rezultātu loma augstskolu reitingos

Eduards Lielpēters

Jauniešu iesaiste publiskās pārvaldes lēmumu pieņemšanas procesā. Digitālās demokrātijas iespējas Latvijā

Zaiga Ozoliņa

Jūras akvakultūras izaugsmes potenciāls Baltijas jūras reģionā ekspertu skatījumā

Monika Bišere, Baiba Rivža

Darbaspēka veselības stāvokļa nozīme (postera prezentācija)

Evija Uļjanova, Baiba Rivža

Īsās pārtikas ķēdes zemniekiem un mājražotājiem lauksaimniecības tirgus diferencēšanai

 

 Konferences sekciju atbalsta projekts “INTERFRAME - LV”