LU 74.konference

2016. gada februārī risināsies gadskārtējā Latvijas Universitātes 74. konference, kuras ietvaros  Ekonomikas un vadības fakultātē tiek organizēta plenārsēde „Ekonomika. Vadība. Demogrāfija” un četrpadsmit sekciju sēdes, kurās būs iespējams prezentēt un apspriest savu pētījumu rezultātus, kā arī iepazīties ar citu pētnieku darba rezultātiem. LU jaunās zinātniskā darba stratēģijas ietvaros arī konferencē akcentēsim pētniecības un prakses mijiedarbību, pētnieciskā darba rezultātu praktisko pielietojumu un noskaidrosim jaunu pētījumu nepieciešamību fakultātes prioritārajās pētniecības jomās.  

Konferencē aicināti piedalīties visi interesenti – studenti, mācībspēki un pētnieki no visām Latvijas augstskolām un zinātniskajām institūcijām, uzņēmumu un organizāciju pārstāvji, kā arī ārvalstu viesi starptautiskajās konferences sekcijās. Laipni aicināti visi interesenti gan kā dalībnieki ar referātiem, gan kā klausītāji un diskusiju dalībnieki.  

Piesakoties konferencei, ir jāiesniedz referāta kopsavilkums. Vairāku līdzautoru gadījumā tikai vienam no autoriem ir jāpievieno kopsavilkums.  (Paraugs ir pieejams šeit). 

LU 74. konferences programmas ir pieejama http://www.lu.lv/konference/programma/ . Konferences sekciju programmas, kas notiks Ekonomikas un vadības fakultātē pieejamas šeit.

Plenārsēde "EKONOMIKA. VADĪBA. DEMOGRĀFIJA" notiks 4. februārī 10:00-12:00 Aspazijas bulv. 5, 324. aud.

Prof. Inna Šteinbuka

Investīcijas Latvijā un Eiropā: inovāciju dzinējspēks

Prof. Mihails Hazans

Augsti izglītoto emigrantu profils un atgriešanās plāni

Līga Āboliņa

Ģimenes valsts politikas izaicinājumi

Sekcijas nosaukums

Datums

Auditorija

Norises laiks

Sekcijas vadītājs no LU

Sekcijas vadītājs no prakses

Uzņēmums / organizācija, ko pārstāv sekcijas vad.

Amats

Globalizācijas ietekme uz valsts ekonomiku un biznesu / Impact of globalization to national economies and business*

Sekcijas darba valoda ir angļu

28.01.2016. 305. 15:00 Prof. Baiba Šavriņa      

Mārketings un loģistika

01.02.2016

 518.

10:00

Asoc. prof. Anda Batraga

Dr. oec. Sergejs Volvenkins

Uzņēmums: I mārketings.lv. Digitālās nodaļas vadītājs.

Vadošais interneta mārketinga eksperts; Sertificēts Google treneris

Publiskā sektora pārvaldība un ekonomika 01.02.2016 322. 11:00 Prof. Inesa Vorončuka Lilita Seimuškāne Ventspils attīstības aģentūra direktore
Tautsaimniecības konkurētspējas sociālekonomiskie un strukturālie aspekti 01.02.2016 424. 11:00 - 14:00 Asoc. Prof. Sandra Jēkabsone Kristaps Soms LR ekonomikas ministrija Uzņēmējdarbības konkurētspējas departamenta direktors

Tūrisma pētījumu aktualitātes Baltijā/ Current Issues in Tourism Research in the Baltic Countries

03.02.2016

306.

11:00 - 18:00

Doc. Ilze Medne, lekt. Kristīne Bērziņa

Inese Šīrava

Latvijas Tūrisma attīstības valsts aģentūra/ LIAA Tūrisma departaments

Direktora p.i., vecākā eksperte

Konkurētspējas  vadīšanas efektivitātes paaugstināšanas problēmas un risinājumi Latvijas uzņēmumos 03.02.2016 305. 10:00-14:00 Dr.oec., profesors Andris Deniņš Filips Lipmans Akciju sabidrība "Grindeks" Akciju sabidrības "Grindeks" valdes priekšsēdētāja padomnieks 

Plenārsēde Ekonomika. Vadība. Demogrāfija

04.02.2016

324.

10:00-12:30

Asoc. prof. Džineta Dimante

 

 

 

Grāmatvedības un audita attīstības dažādi aspekti 04.02.2016 423. 13:30-15:00 Prof. Inga Būmane Ivita Faituša  SIA IF Birojs Valdes locekle, galvenā grāmatvede
Biznesa informācijas vadība 04.02.2016 322. 14:00 Asoc. prof. Uldis Rozevskis Signe Bāliņa Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociācija Prezidente
Darba resursi un sociālā politika 11.02.2016 121. 10:30-14:30 Prof. Mihails Hazans Ilze Zvīdriņa ES Padomes Nodarbinātības komiteja  LR Labklājības ministrijas Darba tirgus politikas departaments 

Komitejas vadītāja vietniece;

Departamenta direktora vietniece

Aktualitātes statistikā (Latvijas un starptautiskajā statistikas praksē, izglītībā, zinātnē)

12.02.2016

322.

10:00-16:00

Prof. Inta Ciemiņa

Prof. Inna Šteinbuka

Eiropas Komisijas pārstāvniecība Latvijā, bijusī Eiropas Statistikas biroja EUROSTAT departamenta direktore

Vadītāja

Paneļdiskusija  "Latvijas konkurētspēja: Finanšu pieejamība" 18.02.2016 518. 11:30 - 14:00 Asoc. prof. Ramona Rupeika-Apoga Kārlis Danēvičs SEB Banka Finanšu direktors

Latvijas uzņēmumu konkurētspēja ārējos tirgos (EKOSOC-LV, VPP 5.2.1) / Latvian companies competitiveness in external markets*

19.02.2016

322. 

10:00-16:00

Prof. Remigijs Počs (RTU), prof. Biruta Sloka (LU), prof. Anita Villeruša (RSU)

Andris Pārups

LIAA, Eksporta veicināšanas nodaļa. Ārējās tirdzniecības veicināšanas departaments

Eksporta veicināšanas nodaļas vadītājs

Depopulācijas riski un izaicinājumi (EKOSOC-LV Demogrāfijas projekts)

25.02.2016.

322.

9:30 - 15:30

Prof. Juris Krūmiņš

 Maksims Ivanovs

LM Bērnu un ģimenes politikas departaments

Vecākais eksperts

Vadības zinību un uzņēmējdarbības attīstības dažādi aspekti

26.02.2016

322.

10:00-16:00

Prof. Biruta Sloka

Aija Žīgure

LR Centrālās Statistikas Pārvaldes

Vadītāja

ES fondu līdzekļi - Latvijas ekonomikas attīstības faktors 26.02.2017 324. 14:00-16:00 Prof. Inese Vaidere      
 

* - International conference sessions in English / starptautiskas konferences sekcijas angļu valodā

Ja Jums rodas jautājumi saistībā ar LU konferences sekcijām Ekonomikas un vadības fakultātē, lūdzu, sazinieties ar zinātņu prodekāni asoc. prof. Džinetu Dimanti: dzineta.dimante@lu.lv, 67034758.