2023. gada 19. janvārī Latvijas Universitāte (LU), Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitāte (LBTU), Latvijas Mobilais Telefons (LMT) un Jelgavas dome rīkoja darba pētniecisko semināru par Jelgavas iedzīvotāju mobilitāti un sabiedriskā transporta optimizāciju. Seminārā universitāšu pētnieki, kā arī Jelgavas autobusu parka eksperti prezentēja pētījumā “Individuālie mobilitātes budžeti kā sociālais un ētiskais pamats oglekļa emisiju samazināšanai” (MyFairShare) paveikto, tai skaitā sadarbībā ar Pētījumu centru SKDS īstenotās Jelgavas iedzīvotāju aptaujas rezultātus.

Semināru atklāja Jelgavas domes priekšsēdētājs Andris Rāviņš, kas iezīmēja Latvijas un pasaules mobilitātes tendences, kā arī pastāstīja par Jelgavas pilsētas paveikto un nākotnes plāniem iedzīvotāju mobilitātes pilnveidošanā. Savukārt LBTU zinātņu prorektore prof. Irina Arhipova prezentēja pirmos projekta MyFairShare rezultātus  - “Dinamiskās mobilitātes budžeta modelēšana”.

Šajā projektā tiek apvienotas un paplašinātas esošās zināšanas, dati un modeļi, kā arī identificētas efektīvas politikas stratēģijas un izstrādāts individuālo mobilitātes budžetu taisnīgas sadales risinājums. Tā potenciāls tiek pārbaudīts sešās “atvērtās laboratorijās” (Living Labs), viena no tām ir Jelgavas pilsēta, kas pētījumā piedalās kopā ar tādām Eiropas metropolēm kā Londona un Vīne.

LU Biznesa, vadības un ekonomikas fakultātes dekāns prof. Gundars Bērziņš un pētnieks Aldis Ērglis klātesošos iepazīstināja ar Eiropas "15 min pilsētas" ideju, kā arī prezentēja sadarbībā ar Pētījumu centru SKDS tapušo aptauju - "Jelgavas iedzīvotāju mobilitātes paradumi”. Aptaujā piedalījās 1500 respondenti un tās mērķis bija noskaidrot Jelgavas iedzīvotāju pārvietošanās paradumus un motivicāciju izvēlēties vienu vai otru pārvietošanās līdzekli. 

Savukārt Jelgavas autobusa parka pārstāvji - komercdirektors Gatis Dūmiņš un satiksmes organizācijas inženieris Jānis Kuķis pastāstīja par uzņēmuma datubāzes pilnveidošanu un maršruta plānošanas un optimizācijas digitālajiem rīkiem, kā arī topošo lietotni un norēķinu sistēmu, kas būtiski atvieglos pārvietošanos jelgavniekiem un pilsētas viesiem. 

Semināra prezentācijas:

“Dinamiskās mobilitātes budžeta modelēšana”

"SKDS aptauja: Jelgavas iedzīvotāju mobilitātes paradumi"

Jelgavas autobusu parka aktualitātes

Par projektu MyFairShare

Oglekļa dioksīda emisiju samazināšana ir viens no vissvarīgākajiem mērķiem, lai pasargātu pasauli no katastrofālām klimata pārmaiņu sekām nākotnē. Projekta MyFairShare ideja balstās pētījumos, kuros pētīta pietiekamības principu piemērojamība, lai mainītu cilvēku mobilitātes ieradumus, piemēram, izmantojot individuālos mobilitātes budžetus. 

Projekta starptautiskajā konsorcijā ietilpst Austrijas Tehnoloģiju institūts GmbH (AIT Austrian Institute of Technology GmbH), Austrijas Dabas resursu un dzīvības zinātņu universitāte, BOKU (University of Natural Resources and Life Sciences, BOKU, Austria), Vācijas Aviācijas un kosmosa centrs (German Aerospace center, DLR), Lorenz Consult (FLO), Londonas Ekonomikas un politikas zinātnes skola (London School of Economics and Political Science, LSE), Norvēģijas Transporta ekonomikas institūts (Institute of Transport Economics, TOI, Norway), Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitāte (LBTU) ( iepriekš - Latvijas Lauksaimniecības universitāte) un Latvijas Universitāte (LU), kā arī dažādu valstu un pašvaldību uzņēmumi. Projekta partneru pieredze aptver visas projekta sekmīgai īstenošanai nozīmīgās jomas.

Pētījums “Individuālie mobilitātes budžeti kā sociālais un ētiskais pamats oglekļa emisiju samazināšanai” (angļu valodā - Individual Mobility Budgets as a Foundation for Social and Ethical Carbon Reduction (MyFairShare)) tiek īstenots programmas Apvārsnis 2020  ERA-NET Cofund aktivitātes - ERA-NET Cofund Urban Accessibility and Connectivity (ENUAC) ietvaros.

Logo Description automatically generated

Dalīties