Latvijas Universitātes (LU) Biznesa, vadības un ekonomikas fakultāte (BVEF) 2022./2023. akadēmiskajā gadā plāno uzņemt vairāk nekā 100 budžeta un 1000 maksas studentu. Reflektanti var pieteikties 16 starptautiski akreditētās bakalaura, maģistra un doktora studiju programmām. Vienotā uzņemšana bakalaura studiju programmās notiks no 5. līdz 18.jūlijam, maģistra no 4. līdz 15. jūlijam, bet doktorantūras studijām no 22. līdz 31. augustam.

LU BVEF bakalaura programmu absolventi, kuru vidējais vērtējums un diplomdarba atzīme ir vismaz 8 balles, var pieteikties maģistra studijām ārpus konkursa no 4. līdz 7. jūlijam un iegūt budžeta vietu maģistra studiju programmās "Vadības zinības" vai "Ekonomika". 

“Studijas Biznesa, vadības un ekonomikas fakultātē ir iespēja ne tikai iegūt zināšanas un prasmes, kas ļaus būt konkurētspējīgiem un veiksmīgiem darba tirgū, bet arī piedāvā starptautisku un atvērtu studiju vidi, iespēju satikt domubiedrus un veidot profesionālo kontaktu tīklu. Latvijas darba devēji aptaujās vairākkārt ir atzinuši, ka fakultāte piedāvā Latvijā labāko biznesa izglītību, kas paver visplašākās karjeras iespējas nacionālos un starptautiskos uzņēmumos, kā arī iedrošina pašiem izmēģināt spēkus uzņēmējdarbībā,” uzsver LU BVEF dekāns prof. Gundars Bērziņš

Topošie studenti var pieteikties septiņās akreditētās profesionālajās un akadēmiskajās bakalaura studiju programmās latviešu un angļu valodā, astoņās akreditētās profesionālajās un akadēmiskajās maģistra studiju programmās latviešu un angļu valodā, kā arī doktora studiju programmā.

Bakalaura studiju programmām pieteikties elektroniski varēs no 5. līdz 18. jūlijam plkst. 16.00, izmantojot e-pakalpojumu portālā www.latvija.lv. Apstiprināt elektronisko pieteikumu vai pieteikties uz vietas augstskolās, kas piedalās vienotajā uzņemšanā, varēs no 12. līdz 18. jūlijam. Pieteikties un apstiprināt elektronisko pieteikumu varēs Latvijas Universitātes galvenajā ēkā Raiņa bulvārī 19 un citos uzņemšanas punktos.

Maģistra studiju programmām pieteikties varēs no 4. jūlija līdz 15.jūlijamLU absolventi var pieteikties elektroniski izmantojot LUISa sistēmu, citu augstskolu absolventi aizpildot  elektronisko anketu vai klātienē Aspazijas bulvārī 5, 3.stāvā, 324.telpā pirmdienās, otrdienās un ceturtdienās no plkst. 15.00 -19.00, kā arī piektdienās no plkst. 10.00 līdz 14.00. Iestājpārbaudījumi - SP "Ekonomika"  - 18.07. plkst. 11.00 306.telpā; SP "Vadības zinības" - 18.07. plkst. 10.00 404.telpā; PSP "Finanšu ekonomika" - 18.07. plkst. 12.00 305.telpā; SP "Grāmatvedība un audits" - 18.07. plkst. 10.00 412.telpā; SP "Eiropas studijas un ekonomiskā diplomātija" - 18.07. no plkst. 9.00 attālināti;  MBA "International business" - 18.07. plkst. 11.00 407.telpā; SP "Sabiedrības vadība" 18.07. plkst. 11.00 416.telpā.

Doktorantūras studijām pieteikties varēs no 22 līdz 31. augustam (no plkst. 9.00 līdz 12.30 un no 13.00 līdz 16.00) LU galvenajā ēkā Raiņa bulvārī 19, 114. telpā. Gadījumos, kad persona nevar personīgi ierasties norādītajos datumos, tā iesniedzamos dokumentus nosūta ieskanētā veidā uz e-pasta adresi doktorantura@lu.lv, pievienojot apliecinājumu par nosūtītajiem dokumentiem un reģistrācijas maksas apmaksas apliecinājumu vai aizpildot elektronisko pieteikuma veidlapu.

Informāciju par interesējošām studiju programmām ir iespējams iegūt katru darbadienu, rakstot uz uznemsanabvef@lu.lv, zvanot 28105764 vai atnākot uz BVEF Studiju informācijas centru 312.telpā, Aspazijas bulv. 5, kā arī www.gribustudet.lv un www.bizness.lu.lv

 

Dalīties