No 25. līdz 29.jūlijam Latvijas Universitātes (LU) Biznesa, vadības un ekonomikas fakultātes prof. Henrijs Kaļķis, LU Ķīmijas fakultātes asoc. prof. Ženija Roja un LU 2020. gada absolvents, maģistrs Ingus Grāveris piedalījās Starptautiskajā virtuālajā konferencē par cilvēkfaktoru un ergonomiku (The International Conference on Applied Human Factors and Ergonomics), kas notika Amerikas Savienotajās Valstīs, Ņujorkā. LU zinātnieki un absolvents saņēma labāka raksta balvu par pētījumu “Ergonomiskie indikatori un fiziskās slodzes riski pārtikas ražošanā un to novēršanas iespējas” ("Ergonomic Indicators and Physical Workload Risks in Food Production and Possibilities for Risk Prevention").

“Šis pētījums bija unikāls ar to, ka pirmo reizi Latvijā tika noteikti fiziskās slodzes indikatori pārtikas nozarē strādājošajiem un tika pielietotas modernas cilvēkfaktora un ergonomiskās slodzes analīzes metodes. Iegūtie rezultāti ļāva autoriem izstrādāt zinātniski pamatotas rekomendācijas slodzes novēršanai un ergonomisko indikatoru noteikšanai,” uzsvēra prof. Henrijs Kaļķis.

LU profesori ne tikai prezentēja savu pētījumu, bet vadīja arī šādu konferences sekciju darbu: “Sociālā, aroda un slodzes ergonomikas un ar darbu saistītie muskuļu skeletālie sistēmas traucējumi” ("Social, Occupational, Physical Ergonomics and Work-Related Musculoskeletal Disorders") un “Cilvēkfaktors, biznesa vadība un efektivitāte” ("Human Factors, Business Management and Efficiency").

Ženija Roja un Henrijs Kaļķis tika nozīmēti par galvenajiem redaktoriem 2021. gada Springer zinātnisko rakstu krājumam “Sasniegumi fiziskajā, sociālajā un aroda ergonomikā” ("Advances in Physical, Social & Occupational Ergonomics"), kur ieguldīja lielu darbu rakstu recenzēšanā, rediģēšanā un publicēšanā. Zinātniskie raksti tiek citēti Scopus, EI, ISI Citation index, Springer Link Digital Library datubāzēs.

Pētījums tapis ar Post Doc projekta atbalstu Nr. 1.1.1.2/VIAA/3/19/546 "Ergonomiskās slodzes indikatori mūsdienu tehnoloģiju darba vidē un to uzlabošanas iespējas sociāltehniskā sistēmā “Cilvēks-mašīna-vide".

Dalīties