Latvijas Universitātes Biznesa, vadības un ekonomikas fakultāte topošajiem studentiem piedāvā septiņas akreditētas un profesionālās bakalaura studiju programmas latviešu un angļu valodā. Bakalaura programmas būs piemērotas vispārizglītojošo skolu absolventiem un studentiem, kas vēlas mainīt studiju virzienu, kā arī uzņēmējiem, kas savai biznesa pieredzei vēlas pievienot akadēmiskas zināšanas. Cilvēki ar augstāko izglītību saņem vismaz par 50% lielāku atalgojumu nekā cilvēki ar zemāko izglītības līmeni, tāpēc sāc studēt jau tagad!

Biznesa vadība

Biznesa vadība (angļu valodā)

Programmas studentiem ir iespēja specializēties organizāciju vadības, mārketinga un starptautiskā biznesa jomā. Programmas absolventi var attīstīt savu uzņēmējdarbību, pārzina uzņēmuma biznesa procesus un personāla vadību.

E-bizness un loģistikas vadības sistēmas

Programmas absolventi veiksmīgi veido savus uzņēmumus vai kļūst par vadošajiem uzņēmuma darbiniekiem. Prot izstrādāt inovatīvus uzņēmuma e-komercijas risinājumus un vadīt informācijas sistēmas izstrādes projektus.

Ekonomika

Programmas studentiem ir iespēja specializēties uzņēmējdarbības ekonomikas, finanšu un kredīta, kontroles un analīzes, analītiskajās ekonomikas jomā. Absolventi prot sastādīt uzņēmuma budžetu un izstrādāt risinājumus uzņēmumu darbības uzlabošanai.

Finanšu menedžments

Programmas absolventi pārzina finanšu un investīciju plānošanu un vadību. Pārzina banku darbību un uzņēmuma finanšu un grāmatvedības jautājumus.

Grāmatvedība, analīze un audits

Programmas absolventi prot risināt grāmatvedības, audita un nodokļa jautājumus. Analizēt uzņēmuma finanšu darbību un atrast labākos risinājumus uzņēmuma darbības uzlabošanai.

Industriālās inženierijas vadība 

Industriālās inženierijas vadība (angļu valodā)

Mūsdienīgi radošā studiju procesā studentiem būs iespēja iegūt zināšanas, prasmes un kompetences starpdisciplinārā studiju programmā, kas apvieno inženierzinātņu, vadībzinātnes un dabas zinību studiju kursus. Absolventi var strādāt kā augstākā līmeņa vadītāji un sistēmu vadības inženieri jebkuras industrijas uzņēmumā. Iegūtās zināšanas ļauj gan izprast un regulēt uzņēmuma tehnoloģiskos procesus, gan arī vadīt uzņēmumus un organizāciju struktūrvienības.

Starptautiskā ekonomika un komercdiplomātija

Starptautiskā ekonomika un komercdiplomātija (angļu valodā)

Programmas absolventi spēj pieņemt labākos lēmumus globālās konkurences apstākļos. Piedalīties starptautiskās pārrunās un līgumu slēgšanā. Programmas studenti dodas studiju braucienos uz Vāciju, Austriju un Šveici.

Pieteikties bakalaura studiju programmām elektroniski varēs no 13.jūlija līdz 2. augusta plkst. 24.00, izmantojot e-pakalpojumu portālā www.latvija.lv. Apstiprināt elektronisko pieteikumu vai pieteikties uz vietas augstskolās varēs no 27.jūlija līdz 3.augustam darba dienās no plkst. 9.00 līdz 18.00 un sestdien, 1. augustā no plkst. 9.00 līdz 13.00 Rīgā, Raiņa bulvārī 19, LU filiālēs un citos vienotās uzņemšanas punktos.

 

Pieteikties studijām varēs gan elektroniski, gan arī ierodoties uz vietas augstskolās.

  1. Elektroniskā pieteikšanās un pieteikuma apstiprināšana (2019. un 2020. gada vidusskolu absolventiem)
  2. Elektroniskā pieteikšanās un pieteikuma apstiprināšana klātienē
  3. Pieteikšanās un pieteikuma apstiprināšana klātienē

Vairāk informācijas

Papildu informācija par pieteikšanos studijām: https://www.lu.lv/gribustudet/uznemsanas-kartiba/pamatstudijas/pieteiksanas/

Informāciju par interesējošām studiju programmām ir iespējams iegūt katru darbadienu, rakstot uznemsanabvef@lu.lv un zvanot +371 24969272, kā arī www.bizness.lu.lv

Dalīties