Latvijas Universitātes Biznesa, vadības un ekonomikas fakultāte piedāvā astoņas akreditētas profesionālās un akadēmiskās maģistra studiju programmas latviešu un angļu valodā. Maģistra studiju programmas būs labākā izvēle vidējā un augstākā līmeņa vadītājiem, starptautisko institūciju, valsts un pašvaldību darbiniekiem, kā arī pieredzējušiem uzņēmējiem, kas vēlas vairot biznesa panākumus. Mūsdienās veiksmīgai karjerai un personības attīstībai ir vajadzīgas vismaz divas augstākās izglītības, tāpēc sāc studēt jau tagad!

Eiropas studijas - akadēmiskā maģistra studiju programma

Studenti var iegūt dubulto diplomu, studējot partneruniversitātēs Indijā un Vācijā. Programmas direktore ir prof. Inna Šteinbuka, kura ir Eiropas Komisijas pārstāvniecības Latvijā vadītāja kopš 2011. gada. No 2008. - 2011. gadam viņa bija EK statistikas biroja “Eurostat” direktore sociālās un informācijas sabiedrības statistikas jomā, bet no 2005. līdz 2008. gadam – ekonomikas un reģionālās statistikas jomā. Iepriekš profesore vadīja Latvijas Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisiju, kura regulē elektrības, gāzes un telekomunikāciju tirgu, kā arī dzelzceļa un pasta pakalpojumus.

Ekonomika – akadēmiskā maģistra studiju programma

Programmas studenti var specializēties uzņēmējdarbības ekonomikas, finanšu un kredīta un matemātiskās ekonomikas jomā. Programmas absolventi spēj risināt sarežģītus ekonomikas jautājumus un piedāvāt risinājumus. Programmas direktore ir prof. Sandra Jēkabsone, kurai ir nopietna pieredze darbā Latvijas Zinātnes padomē, gan valsts institūciju pasūtītu pētījumu veikšanā.

Sabiedrības vadība - akadēmiskā maģistra studiju programma

Programmas absolventi pārzina Latvijas un Eiropas Savienības pārvaldes institūciju darbu. Prot plānot un vadīt komandas darbu publiskajā sektorā un uzņēmumos. Programmas direktore ir docente Lilita Seimuškāne, kura profesionālajā darbībā realizē pilsētmārketinga virziena attīstību Latvijā un ir Latvijas Valsts kancelejas Valsts pārvaldes politikas attīstības padomes locekle.

Vadības zinības - akadēmiskā maģistra studiju programma

Programmas studentiem ir iespēja specializēties stratēģiskās vadīšanas un līderības, mārketinga vadīšanas, vides un uzņēmējdarbības vadības, starptautiskās ekonomikas un biznesa un vadības informācijas sistēmas jomā. Programmas absolventi spēj izstrādāt efektīvus risinājumus uzņēmuma attīstībai. Programmas direktore ir prof. Margarita Dunska, kura ir viena no vadošajiem ekspertiem ekonomikas, starptautiskās ekonomikas un finanšu jautājumos.

Finanšu ekonomika – profesionālā maģistra studiju programma 2 gadi

Finanšu ekonomika – profesionālā maģistra studiju programma 1 gads

Programmas absolventi pārzina uzņēmuma finanšu plānošanu. Spēj veikt finanšu problēmu analīzi un tās risināt. Absolventi prot analizēt jaunākās tendences finanšu jomā un veikt finanšu aprēķinus, izmantojot modernākās informācijas tehnoloģijas. Programmas direktore ir prof. Inna Romānova, kurai ir ilggadēja darba pieredze finanšu jomā Latvijā un Vācijā, kā arī administratīvajā darbā Latvijas Universitātē. 

Grāmatvedība un audits - profesionālā maģistra studiju programma 2 gadi

Grāmatvedība un audits - profesionālā maģistra studiju programma 1 gads

Programmas absolventi pārzina nodokļu regulējumu un prot risināt uzņēmuma grāmatvedības un audita jautājumus. Programmas direktore ir prof. Inga Būmane, kurai ir nopietna pieredze administratīvajā darbā augstākajā izglītībā. Kopš 2010. gada profesore ir LR Izglītības un zinātnes ministrijas Izglītības Kvalitātes valsts dienesta akreditācijas eksperte.

Projektu vadīšana - profesionālā maģistra studiju programma

Programmas absolventi prot plānot, vadīt un īstenot projektus. Pārzina publisko iepirkumu procedūras un spēj organizēt un vadīt projekta komandas darbu. Programmu vada prof. Andrejs Cekuls, kuram ir vairāk nekā 20 gadu praktisko pieredzi starptautisko uzņēmumu un pārdošanas projektu vadīšanā. Akadēmiskās un zinātniskās intereses ir saistītas ar organizācijas vadību, līderību, uzņēmējdarbības problemātikas un konkurences izzināšanas jomām.

Starptautiskais bizness - profesionālā maģistra studiju programma

Programmas absolventi prot efektīvi organizēt uzņēmējdarbību un vadīt personālu. Orientējas starptautiskās ekonomikas jautājumos un var konsultēt starptautiskās ekonomikas un biznesa jautājumos. Programmas direktore ir prof. Baiba Šavriņa, kurai ir liela starptautiskā pieredze. Profesore ir daudzu starptautisku pētniecības projektu dalībniece un regulāri lasa lekciju ciklus ārvalstu universitātēs.

Pieteikties maģistra studiju programmām varēs no 1. līdz 12.jūlijam pirmdienās, otrdienās, trešdienās un ceturtdienās no plkst. 15.00 līdz 19.00. Piektdienās no plkst. 10.00 līdz 14.00 324.telpā, Aspazijas bulvārī 5, Rīgā. Maģistra studiju programmu iestājpārbaudījumi notiks 15. jūlijā Aspazijas bulvārī 5.

Lai pieteiktos studijām līdzi jāņem dokumenti un to kopijas par iepriekšējo izglītību, personu apliecinošs dokuments, CV un reģistrācijas maksa 30 eiro. Ja dokumenti ir ar citu uzvārdu līdzi jāņem arī laulības apliecība. Papildu informācija par uzņemšanas kārtību: https://www.lu.lv/gribustudet/uznemsanas-kartiba/magistra-limena-studijas/

Informāciju par interesējošām studiju programmām ir iespējams iegūt katru darbadienu, rakstot bvefinfo@lu.lv un zvanot +371 67034798, kā arī www.bizness.lu.lv

Dalīties