Latvijas Universitātes Biznesa, vadības un ekonomikas fakultāte topošajiem studentiem piedāvā septiņas akreditētas profesionālās un akadēmiskās bakalaura studiju programmas latviešu un angļu valodā. Bakalaura programmas būs piemērotas vispārizglītojošo skolu absolventiem un studentiem, kas vēlas mainīt studiju virzienu, kā arī uzņēmējiem, kas savai biznesa pieredzei vēlas pievienot akadēmiskas zināšanas. Cilvēki ar augstāko izglītību saņem vismaz par 50% lielāku atalgojumu nekā cilvēki ar zemāko izglītības līmeni, tāpēc sāc studēt jau tagad!

Ekonomika - akadēmiskā bakalaura studiju programma

Programmas studentiem ir iespēja specializēties uzņēmējdarbības ekonomikas, finanšu un kredīta, grāmatvedības, kontroles un analīzes, analītiskajās ekonomikas jomā. Absolventi prot sastādīt uzņēmuma budžetu un izstrādāt risinājumus uzņēmumu darbības uzlabošanai. Programmas direktore ir asoc. prof. Sandra Jēkabsone, kurai ir nopietna pieredze darbā Latvijas Zinātnes padomē, gan valsts institūciju pasūtītu pētījumu veikšanā.

Starptautiskā ekonomika un komercdiplomātija - akadēmiskā bakalaura studiju programma

Programmas absolventi spēj pieņemt labākos lēmumus globālās konkurences apstākļos. Piedalīties starptautiskās pārrunās un līgumu slēgšanā. Programmas studenti dodas studiju braucienos uz Vāciju, Austriju un Šveici. Programmas direktore ir prof. Ērika Šumilo, kurai ir ilggadēja starptautiska pieredze pētniecībā un akadēmiskajā darbā, kā arī vadot starptautiskus projektus. Profesore ir ASV Fulbright stipendiāte.

Vadības zinības - akadēmiskā bakalaura studiju programma

Programmas studentiem ir iespēja specializēties organizāciju vadības, mārketinga, vides un uzņēmējdarbības un starptautiskā biznesa jomā. Programmas absolventi var attīstīt savu uzņēmējdarbību, pārzina uzņēmuma biznesa procesus un personāla vadību. Programmas direktore ir prof. Margarita Dunska, kura ir viena no vadošajiem ekspertiem ekonomikas, starptautiskās ekonomikas un finanšu jautājumos.

E-bizness un loģistikas vadības sistēmas - profesionālā bakalaura studiju programma

Programmas absolventi veiksmīgi veido savus uzņēmumus vai kļūst par vadošajiem uzņēmuma darbiniekiem. Prot izstrādāt inovatīvus uzņēmuma e-komercijas risinājumus un vadīt informācijas sistēmas izstrādes projektus. Programmas direktore ir prof. Signe Bāliņa, kurai ir nopietna pieredze valsts pārvaldes darbā un IT nozarē - bijusi īpašu uzdevu­mu ministre elektroniskās pārvaldes lietās, bet pašlaik ir vides un reģionālās attīstības ministra padomniece un Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju asociāci­jas prezidente.

Finanšu menedžments - profesionālā bakalaura studiju programma

Programmas absolventi pārzina finanšu un investīciju plānošanu un vadību. Pārzina banku darbību un uzņēmuma finanšu un grāmatvedības jautājumus. Studiju programmas direktore ir prof. Svetlana Saksonova, kurai ir liela pieredze starptautisko un valsts finansēto pētījumu projektu vadīšanā un realizēšanā. Strādājusi par ekonomisti, galveno grāmatvedi un struktūrvienību vadītāju uzņēmumos un komercbankās.

Grāmatvedība, analīze un audits - profesionālā bakalaura studiju programma

Programmas absolventi prot risināt grāmatvedības, audita un nodokļa jautājumus. Analizēt uzņēmuma finanšu darbību un atrast labākos risinājumus uzņēmuma darbības uzlabošanai. Programmas direktore ir asoc. prof. Ruta Šneidere, kura ieguvusi lielu darba pieredzi strādājot starptautiskā uzņēmumā par galveno grāmatvedi un finanšu direktori. Ruta Šneidere aktīvi darbojas Latvijas Republikas Grāmatvežu asociācijā un piedalās profesionālo izglītības programmu akreditācijā.

Industriālās inženierijas vadība - profesionālā bakalaura studiju programma

Mūsdienīgi radošā studiju procesā studentiem būs iespēja iegūt zināšanas, prasmes un kompetences starpdisciplinārā studiju programmā, kas apvieno inženierzinātņu, vadībzinātnes un dabas zinību studiju kursus. Absolventi var strādāt kā augstākā līmeņa vadītāji un sistēmu vadības inženieri jebkuras industrijas uzņēmumā. Iegūtās zināšanas ļauj gan izprast un regulēt uzņēmuma tehnoloģiskos procesus, gan arī vadīt uzņēmumus un organizāciju struktūrvienības. 

Pieteikties bakalaura studiju programmām elektroniski var no 25.jūnija līdz 9. jūlijam plkst. 16.00, izmantojot e-pakalpojumu portālā www.latvija.lv. Apstiprināt elektronisko pieteikumu vai pieteikties uz vietas augstskolās varēs no 2. līdz 9. jūlijam. Latvijas Universitātes galvenajā ēkā, Raiņa bulvārī 19, varēs pieteikties un apstiprināt elektronisko pieteikumu darbdienās no plkst. 9.00 līdz 18.00 un sestdienā no plkst. 9.00 līdz 13.00. 

Dalīties