Latvijas Universitātes (LU) Biznesa, vadības un ekonomikas fakultāti (BVEF) šovasar absolvēs un diplomus saņems 347 jaunie speciālisti. Diplomu ar izcilību šogad saņems 22 absolvents, bet par veiksmīgu zinātnisko darbu LU rektora atzinības raksti tiks pasniegti 84 fakultātes beidzējiem. Izlaidumi notiks šā gada 19.jūnijā plkst. 10.00, 13.00 un 16.00 LU Lielajā aulā, Raiņa bulvārī 19.

Fakultātes dekāns prof. Gundars Bērziņš: “Fakultātes diploms ir kvalitātes zīme, kas tās absolventiem paver plašas karjeras iespējas.  Šī fakultāte ir devusi Latvijai labākos ekonomistus, finansistus, vadītājus un uzņēmējus, tāpēc esmu pārliecināts, ka arī jaunie speciālisti spēs sevi veiksmīgi realizēt gan profesionālajā, gan sabiedriskajā dzīvē. Novēlu visiem veiksmi un vienmēr atcerēties savu Alma mater!

Fakultāte īpaši lepojas ar saviem izcilniekiem. Šogad diplomu ar izcilību saņems divi bakalaura studiju programmas “Starptautiskā ekonomika un komercdiplomātija” absolventi, divi bakalaura studiju programmas “Vadības zinības” absolventi, divi bakalaura studiju programmas “Ekonomika” absolventi, viens profesionālās bakalaura studiju programmas “E-bizness un loģistikas vadības sistēmas” absolvents,  deviņi maģistra studiju programmas “Vadības zinības” absolventi, divi maģistra studiju programmas “Eiropas studijas” absolventi, viens profesionālās maģistra studiju programmas “Finanšu ekonomika” absolvents un divi profesionālās maģistra studiju programmas “Projektu vadība” absolventi.

LU BVEF bakalaura studiju programmu “Ekonomika” šogad absolvēs un diplomus saņems 35 studenti, “Vadības zinības” bakalaura studiju programmu - 67 studenti, bet “Starptautiskā ekonomika un komercdiplomātija” bakalaura studiju programmu - 20 studenti. Profesionālo bakalaura studiju programmu “E-bizness un loģistikas sistēmas” šogad absolvēs 17 studenti, profesionālo bakalaura studiju programmu “Finanšu menedžments” -  17 studenti, profesionālo bakalaura studiju programmu “Grāmatvedība, analīze un audits” - 16 studenti, bet  profesionālo bakalaura studiju programmu “Starptautiskās ekonomiskās attiecības” -  16 studenti.

BVEF maģistra studiju programmu “Ekonomika” šogad absolvēs un diplomu saņems 11 studenti, maģistra studiju programmu “Vadības zinības” -  44 studenti, maģistra studiju programmu “Starptautiskās attiecības (ekonomika)” - 10 studenti. Maģistra studiju programmu “Eiropas studijas” beigs 10 studenti. Savukārt profesionālo maģistra studiju programmu “Grāmatvedības un audits” absolvēs 23 students, profesionālo maģistra studiju programmu “Projektu vadīšana” -  14, bet profesionālo maģistra studiju programmu “Finanšu ekonomika” 26 un profesionālo maģistra studiju programmu “Starptautiskais bizness” - 14 studenti.

Dalīties