Latvijas Universitātes (LU) 82. Starptautiskās zinātniskās konferences ietvaros Biznesa, vadības un ekonomikas fakultātē (BVEF) 22. februārī, plkst. 10.30, 225.auditorijā, Aspazijas bulvārī 5, norisināsies plenārsēde "BIZNESS. VADĪBA. EKONOMIKA", bet no 18.janvāra līdz 9. aprīlim tiek organizētas 12 sekcijas, kas veltītas ekonomikas un biznesa aktualitātēm Latvijā un pasaulē.

Plenārsēdē uzstāsies Mihails Kozlovs, Eiropas Revīzijas palātas loceklis ar referātu "Kur esam ceļā uz ES klimata politikas mērķu sasniegšanu?", Dr. Gundars Bērziņš, BVEF dekāns, profesors ar referātu "Zaļais kurss un modelēšanas nozīme mērķa rezultātu sasniegšanai" un Dr. Baiba Šavriņa, BVEF profesore ar referātu "Universitāte un tās trešā misija".

Ikgadējā LU zinātniskā konference tiek rīkota ar mērķi nodrošināt pētījumu rezultātu, ideju un domu apmaiņu zinātnieku, docētāju, studentu un viesu starpā. Latvijas Universitātes zinātniskā konference notiek kopš 1945. gada.

Konferencē aicināti piedalīties visi interesenti – studenti, mācībspēki un pētnieki no visām Latvijas augstskolām, zinātniskajām institūcijām, uzņēmumu un organizāciju pārstāvji, kā arī ārvalstu speciālisti starptautiskajās konferences sekcijās. Laipni aicināti visi interesenti gan kā dalībnieki ar referātiem, gan kā klausītāji un diskusiju dalībnieki.

Dalība konferencē ir bezmaksas. Reģistrācija konferencei: https://conferences.lu.lv/category/146/

Informācija par https://www.konference82.lu.lv/