Biznesa, vadības un ekonomikas fakultātes personāls

Finanšu un grāmatvedības nodaļa