Biznesa, vadības un ekonomikas fakultātes personāls

Pēc struktūrvienības

Vārds Uzvārds Struktūrvienība Amati Tālrunis E-pasts
Ramona Rupeika-Apoga

Finanšu un grāmatvedības nodaļa
Finanšu un grāmatvedības nodaļa

fakultātes nodaļas vadītājs
profesors

67034778

ramona.rupeika-apoga@lu.lv

Inta Brūna

Finanšu un grāmatvedības nodaļa

profesors

67034788

inta.bruna@lu.lv

Inga Būmane

Finanšu un grāmatvedības nodaļa

profesors

67034633

inga.bumane@lu.lv

Inna Romānova

Finanšu un grāmatvedības nodaļa

profesors

67034945

inna.romanova@lu.lv

Svetlana Saksonova

Finanšu un grāmatvedības nodaļa

profesors

67034958

svetlana.saksonova@lu.lv

Marina Kudinska

Finanšu un grāmatvedības nodaļa

asociētais profesors

67034625

marina.kudinska@lu.lv

Inta Millere

Finanšu un grāmatvedības nodaļa

asociētais profesors

67034788

inta.millere@lu.lv

Irina Solovjova

Finanšu un grāmatvedības nodaļa

asociētais profesors

67034632

irina.solovjova@lu.lv

Ruta Šneidere

Finanšu un grāmatvedības nodaļa

asociētais profesors

67034959

ruta.sneidere@lu.lv

Ivita Faituša

Finanšu un grāmatvedības nodaļa

docents

ivita.faitusa@lu.lv

Aina Joppe

Finanšu un grāmatvedības nodaļa

docents

67034772

aina.joppe@lu.lv

Ieva Aizsila

Finanšu un grāmatvedības nodaļa

lektors

67034788

ieva.aizsila@lu.lv

Larisa Bule

Finanšu un grāmatvedības nodaļa

lektors

67034738

larisa.bule@lu.lv

Līga Leitāne

Finanšu un grāmatvedības nodaļa

lektors

67034622

liga.leitane@lu.lv

Kristīna Bojāre

Finanšu un grāmatvedības nodaļa

pasniedzējs

kristina.bojare@lu.lv

Oļegs Fiļipovičs

Finanšu un grāmatvedības nodaļa

pasniedzējs

67034623

olegs.filipovics@lu.lv

Jeļena Laščenko

Finanšu un grāmatvedības nodaļa

pasniedzējs

jelena.lascenko@lu.lv

Andris Pelšs

Finanšu un grāmatvedības nodaļa

pasniedzējs

andris.pelss@lu.lv

Ingrīda Pētersone

Finanšu un grāmatvedības nodaļa

pasniedzējs

ingrida.petersone@lu.lv

Dainis Vodolagins

Finanšu un grāmatvedības nodaļa

pasniedzējs

dainis.vodolagins@lu.lv

Ilona Tole

Finanšu un grāmatvedības nodaļa

metodiķis

67034740

ilona.tole@lu.lv