Biznesa, vadības un ekonomikas fakultātes personāls

Pēc struktūrvienības

Vārds Uzvārds Struktūrvienība Amati Tālrunis E-pasts
Signe Bāliņa

Ekonomikas nodaļa

profesors

signe.balina@lu.lv

Elena Dubra

Ekonomikas nodaļa

profesors

67034972

elena.dubra@lu.lv

Mihails Hazans

Ekonomikas nodaļa

profesors

67034975

mihails.hazans@lu.lv

Sandra Jēkabsone

Ekonomikas nodaļa

profesors

67034978

sandra.jekabsone@lu.lv

Juris Krūmiņš

Ekonomikas nodaļa

profesors

67034970

juris.krumins@lu.lv

Jānis Priede

Ekonomikas nodaļa

profesors

67034973

janis.priede@lu.lv

Roberts Škapars

Ekonomikas nodaļa

profesors

67034972

roberts.skapars@lu.lv

Atis Bērziņš

Ekonomikas nodaļa

asociētais profesors

67034970

atis.berzins@lu.lv

Silvija Kristapsone

Ekonomikas nodaļa

asociētais profesors

67034977

silvija.kristapsone@lu.lv

Uldis Rozevskis

Ekonomikas nodaļa

asociētais profesors

67034979

uldis.rozevskis@lu.lv

Ilze Baļčūne

Ekonomikas nodaļa

lektors

67034979

ilze.balcune@lu.lv

Daira Barānova

Ekonomikas nodaļa

lektors

67034977

daira.baranova@lu.lv

Rita Freimane

Ekonomikas nodaļa

lektors

67034979

rita.freimane@lu.lv

Kristīne Rozīte

Ekonomikas nodaļa

lektors

67034979

kristine.rozite@lu.lv

Irina Skribāne

Ekonomikas nodaļa

lektors

67034977

irina.skribane@lu.lv

Rita Žuka

Ekonomikas nodaļa

lektors

67034979

rita.zuka@lu.lv

Oļegs Krasnopjorovs

Ekonomikas nodaļa

pasniedzējs (Dr.)

olegs.krasnopjorovs@lu.lv

Dace Ķevere

Ekonomikas nodaļa

metodiķis

67034977

dace.kevere@lu.lv