Biznesa, vadības un ekonomikas fakultātes personāls

Pēc struktūrvienības

Vārds Uzvārds Struktūrvienība Amati Tālrunis E-pasts
Irina Bausova

Vadības un uzņēmējdarbības mācību centrs
Vadības un uzņēmējdarbības mācību centrs
Vadības un uzņēmējdarbības mācību centrs

centra vadītājs
centra direktors (pamatstruktūrvienība)
projekta vadītājs

67034798

irina.bausova@lu.lv

Anna Bausova

Vadības un uzņēmējdarbības mācību centrs

projekta vadītāja asistents

anna.bausova@lu.lv