Biznesa, vadības un ekonomikas fakultātes personāls

Māra Gulbe


Biznesa, vadības un ekonomikas fakultāte
Ekonomikas un vadības zinātniskais institūts
Vadošais pētnieks

Adrese: Aspazijas bulvāris 5
Telpa: 329. telpa
Tālrunis: 67034975

E-pasts: mara.gulbe@lu.lv

Konsultācijas: Katru nedēļu otrdienās no 16:30 līdz 18:00, Attālināti. Tikai saskaņojot pa e-pastu mara.gulbe@lu.lv

.