Biznesa, vadības un ekonomikas fakultātes personāls

Zanda Nilendere


Biznesa, vadības un ekonomikas fakultāte
Metodiķis
Projekta koordinators

Adrese: Aspazijas bulvāris 5
Telpa: 312. telpa
Tālrunis: 67034983

E-pasts: zanda.nilendere@lu.lv

Prombūtne: 28.06.2021 - 02.07.2021