Biznesa, vadības un ekonomikas fakultātes personāls

Inga Būmane


Biznesa, vadības un ekonomikas fakultāte
Studiju programmas direktors

Biznesa, vadības un ekonomikas fakultāte
Finanšu un grāmatvedības nodaļa
Profesors

Adrese: Aspazijas bulvāris 5
Telpa: 434. telpa
Tālrunis: 67034633

E-pasts: inga.bumane@lu.lv

Prombūtne: 05.07.2021 - 18.07.2021