Biznesa, vadības un ekonomikas fakultātes personāls

Henrijs Kaļķis


Biznesa, vadības un ekonomikas fakultāte
Profesors

Biznesa, vadības un ekonomikas fakultāte
Ekonomikas un vadības zinātniskais institūts
Pētnieks (Dr.)

Biznesa, vadības un ekonomikas fakultāte
Vadībzinātnes nodaļa
Profesors

Adrese: Aspazijas bulvāris 5
Telpa: 327. telpa
Tālrunis: 67034980

E-pasts: henrijs.kalkis@lu.lv

Prombūtne: 17.10.2021 - 23.10.2021